Dainiai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Dainių alkakalnis, vadinamas Ragankalniu. 2005 m. A. Kurilienės nuotr.
Medis Ragankalnyje. 2005 m. A. Kurilienės nuotr.

Dainiai, kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 6 km į pietus nuo Žiežmarių, 12 km į pietus nuo Kaišiadorių, abipus kelio Žiežmariai-Užuguostis. Per Dainius teka Užkertus.

Yra alkakalnis, vadinamas Ragankalniu. Jis yra pietvakarinėje kaimo dalyje. Viršuje - 30 m skersmens ir 2 m aukščio apskrita aikštelė; alkakalnis apaugęs medžiais.

Prie kelio yra melioratorių atvilktas akmuo (aukštis - 155 cm, ilgis 270 cm, plotis - 250 cm) - saugomas gamtinio kraštovaizdžio objektas.

Turinys

Istorija

Dainių kaimas minimas 1744 m. Žiežmarių parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. kaime buvo 6 sodybos, 57 gyventojai. Po dvejų metų kaime gyveno jau 60 gyventojų. Tada dažniausia buvo Šliužo pavardė. 1844 m. valstybiniam Strėvininkų dvarui priklausiusiame kaime gyveno 8 šeimos, buvo 218,74 dešimtinių žemės, kapinės ir karčema. 1897 m. - 107 gyventojai, 101 dešimtinė žemės, 1923 m. - 21 sodyba, 127 gyventojai, 1931 m. - 24 sodybos, 209,15 ha žemės. Kaimas su 254,21 ha žemės į vienkiemius išskirstytas 1936 metais. Didžiausias sklypas (16,12 ha) priklausė Andriui Andriūnui. Kaime paplitusios Andriūno, Šliužo, Čistovo pavardės. 1937 m. gyveno - 99 gyventojai katalikai. 1941 m. birželio 27 d. mūšyje su vokiečiais ties Dainiais žuvo 2 nežinomi sovietiniai karininkai. 1949 m. ištremti 8 gyventojai (Šliužai). 1947 m. - 23 sodybos, 104 gyventojai, 2000 m. - 13 sodybų, 42 gyventojai. Yra kapinės. Kaime yra pradinė mokykla. 1938 m. sausio 1 d. joje mokėsi 75 mokiniai.

Iš Dainių kilęs ir čia ūkininkauja žurnalistas Pranciškus Šliužas.

Vietovardžiai

Dainių pradžios mokyklos mokytoja Ona Marciušienė 1936 m. birželio mėnesį užrašė Dainių kaimo vietovardžius.

Balos – bala. Apie 30 ha dydžio. Vieta šlapia ir vasarą. Apie 1 km į šiaurės vakarus nuo kaimo. „Balose yra kalnelis vadinamas Ragakalniu-Raganakalniu, nes seniau raganos ant jo susirinkdavusios burtų mesti”.

Brąsta – pieva. Apie 2 ha dydžio. Šlapia. Dainių kaimo pietuose, 300 m nuo kaimo.

Didelis raistas – bala. 3 ha dydžio. Juodžemis su durpėmis. Apie 500 m nuo kaimo į pietų pusę.

Degutnyčia – pieva ir dirva. Apie 1 ha ploto. Molis su baltžemiu. Apie 200 m į pietus nuo kaimo. „Kadaise buvo degamas degutas”.

Dielinė bala (vietinių žmonių vadinama Dielinė balė) – bala. Didumo sulig kūdra, retai išdžiūstanti. Į šiaurę nuo kaimo apie 60-80 metrų. „Seniau buvo dielių, karosų”.

Duobeliai – upelis. Dainių kaimo laukų pietuose, apie 50 m nuo kaimo. „Pietinėje kaimo šalyje Kertus upelis duobėtas – duobeliai”.

Galai – dirva ir pieva. Baltžemis. „Dainių kaimo laukų siena su Kibučių kaimu vakaruose”.

Gyvatynas – ariama žemė. Apie 12 ha dydžio. Lengva žemė. Apie 1,25 km nuo Dainių kaimo į vakarus. „Seniau buvo miškas ir gyvačių”.

Greciškės – ariama žemė. Apie 2 ha dydžio. Molis su baltžemiu. Prie pat kaimo, šiaurės vakaruose. „Per Greciškį eina upė Kertus”.

Išdagai – pieva. Apie 2-3 ha dydžio. Šlapia. Apie 300-400 m į šiaurės vakarus nuo kaimo. „Kadaise sausą vasarą kas išdegė ir liko duobės (išdegė durpės)”.

Kamanduliai – pieva. Apie 1 ha dydžio. Juodžemis. Apie 300 m į vakarus nuo kaimo. „Per Kamandulius eina upelis atitekąs iš Balų”.

Kapinėlės – ariama žemė. Apie 6 ha dydžio. Prie smėlio. Apie 700 m į vakarus nuo kaimo. „Seni žmonės mena dar ir kapų ženklus. Kaulų randa dar ir dabar. Sako iškasė galvą didelę kaip puodą”.

Kapinėlių alksnynas – ganykla. Baltžemis. Apie 5 ha dydžio. Apie 700 m į vakarus nuo kaimo. „Prieina į Kapinėles, todėl taip ir vadinamas”.

Kelnės – pieva. Apie 1 ha dydžio. Šlapia. Apie 300 m į šiaurę nuo kaimo. „Aplink dirva. Vidury likus pieva panaši į kelnes”.

Klynabalis – ariama žemė. Apie 5 ha dydžio. Baltžemis su moliu. Apie 600 m į šiaurės rytus nuo kaimo.

Kumeliausko skynymas – ariama žemė. Apie 5 ha dydžio. Lengva žemė. Apie 700 m į šiaurės vakarus nuo kaimo. „Kumeliauskas išskynė - iškirto mišką”. Kvietkynas – pieva su dirva. Apie 4 ha dydžio. Žvyras su moliu. Apie 200 m į šiaurę nuo kaimo.

Lapių uolos (vietos tarme Lapių uolės) – ariama žemė. Apie 5 ha dydžio. Sausa dirva prie smėlio. Apie 300 m į šiaurę nuo kaimo. „Seniau buvo alksnynas ir lapių urvų”.

Marcinkevičių raistelis – balelė-raistelis. Apie 0,5 ha dydžio. Žemė drėgna, juodžemis. Nuo kaimo apie 150 m į vakarus. „Randasi Marcinkevičių rėžyje (šniūre)”.

Paberžis – pieva. Apie 1 ha dydžio. Šlapia. Apie 200 m į vakarus nuo kaimo. „Kadaise būta berželių”.

Papartynas – pieva. Apie 3 ha dydžio. Šlapia. Apie 150 m į vakarus nuo kaimo. „Anksčiau augo paparčiai”.

Paprūdė-Perkasas – pieva. Apie 8 ha dydžio. Baltžemis. Apie 100 m į pietryčius nuo kaimo. „Pavasarį vanduo užsilaiko - užsiprūdija. Vėliau padarė perkasą”.

Pūkinė – pieva. Apie 2 ha dydžio. Drėgna. Apie 100 m į vakarus nuo kaimo. „Augo pūkai”.

Ropiena – ariama žemė. Apie 4 ha dydžio. Kalnelis, raistelis, dumblas, baltžemis. Apie 300 m nuo kaimo, Dainių kaimo laukų pietuose.

Tabokalnis – kalnas. Apie 0,5 ha dydžio. Viršuje smulkus raudonas molis. Apie 300 m į pietus nuo kaimo. „Kai išdžiūsta ir sutrini - lyg taboka molis darosi”.

Trakelis – ariama žemė. Apie 6 ha dydžio. Baltžemis. Apie 200 m į šiaurę nuo kaimo. „Per Trakelį iš Jegeniškių dvaro į Mūr. Strėvininkų dvarą ėjo Traktkelis. Žiemiuose dar ir dabar per Dainių lauką eina tas kelelis”.

Sėdimas – ariama žemė. Apie 8 ha dydžio. Dirva prie šlyno, sunki. Rytuose, tuoj už kaimo.

Šaltiniai – pieva. Apie 2 ha dydžio. Žvyras, daugiau molis. Apie 100 m nuo kaimo į šiaurę. „Per Šaltinius eina Kertus (upelis). Vanduo verčiasi iš žemės, neišdžiųsta”.

Šaltinėlis – šaltinis. 300 m nuo kaimo į vakarus. „Sako - vaikščioja Pašaltinėliu”.

Švėra-Šiuvėra – pieva. Apie 5 ha dydžio. Pusiau šlapia. Kaimo šiaurės rytuose ir pietuose. „Per Švėrą eina Kertus”.

Šniūreliai po ąžuolėliu (vietinių žmonių vadinama Šniūrėliai po ūžuolėliu) – ariama žemė. Apie 3 ha dydžio. Apie 200-300 m į rytus nuo kaimo. „Ant sienos Dainių su Slabados kaimu. Ant Kertaus kranto augęs ąžuolas. Šniūreliai-rėželiai rėmėsi į ąžuolą (alėja ėję iki ąžuolo)”.

Uogaraistis (vietos tarme Vuogaraistis) – bala. Apie 5 ha dydžio. Šlapia ir vasarą. Apie 700 m į vakarus nuo kaimo. Auga girtuoklų ir spanguolių.

Žiežmarkelė – takas. Apie 150 m ilgio. Apie 300 m į šiaurę nuo Dainių kaimo. „Takas seniau ėjęs per Dainių km. laukų šiaurės dalį Pakertų linkui”.

Žvirgždė – kalnas. Apie 1 ha dydžio. Žvirgždas, žvyras. Apie 200 m į vakarus nuo kaimo.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 283.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos