Frankonis Vincentas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vincentas Frankonis.

Frankonis Vincentas (apie 1865 m. Totoriškėse - ?) - vargonininkas, knygnešys.

Platinti lietuvišką spaudą pasiūlė Žaslių klebonas Kazimieras Kibelis. Platino elementorius, maldaknyges, giesmynus, katalikiškus laikraščius Žaslių apylinkėse. Bendradarbiavo su knygnešiais kun. Kajetonu Čepanu ir V. Balasevičiumi. Į Musninkus knygų nuveždavo kun. Juozui Šimkūnui. Per Frankonį palaikydavo ryšius Vievio, Paparčių, Čiobiškio ir kitų apylinkių knygnešiai. Lietuviškos spaudos, taip pat ir nemažai laikraščių, parsiveždavo iš Panevėžio ir Aleksoto (dabar Kauno m. dalis). Spaudinių gaudavo ir iš kun. Stanislovo Šlamo, dirbusio netolimose parapijose (Žiežmariuose, Čiobiškyje). 1898 m. žandarai gavo skundą dėl Žaslių klebono kun. Kazimiero Kibelio lietuviškos veiklos ir lietuviškos spaudos platinimo. Skunde buvo įrašyta ir Frankonio pavardė. Per kratą Frankonio ūkyje lietuviškos spaudos nerasta. Slėpdavo kluone sumaniai įrengtose slėptuvėse: tarpurąsčiuose ir pakraigėse. Prieš Antrąjį pasaulinį karą darbininkai, ardydami Frankonio kluoną, rado keliasdešimt egzempliorių „Varpo“ ir kitų leidinių. Vadovavo Žaslių bažnyčios chorui. Vilniaus knygnešiui Valentinui Urbonavičiui pasirūpinus, 1901 m. su choru buvo pakviestas į Vilnių. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą išvyko į JAV, apsigyveno Brukline. Buvo nevedęs. Mirė prieš Antrąjį pasaulinį karą.

Literatūra

  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. – P. 132, 133 (nuotrauka).

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos