Grigaliūnavičius (Grigaliūnas) Pranciškus

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Grigaliūnavičius (Grigaliūnas) Pranciškus (apie 1836 m. Paežeriuose (dab. Radviliškio raj.) - 1900 m. rugpjūčio 12 d. (liepos 31 d.) Punioje) - kunigas, knygnešys, Žiežmarių vikaras.

Tėvo vardas - Jurgis. Tėvai valstiečiai, buvę baudžiauninkai. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje (1863-1867). Ją baigęs 1868 m. paskirtas vikaru į Žygaičius (Tauragės r.), kuriuose klebonavo Vincentas Norvaiša. Priklausė slaptai Motiejaus Valančiaus knygnešių organizacijai. Persirengęs valstietiškais drabužiais iš Žygaičių kartu su kun. V. Norvaiša vykdavo į Ropkojus (Mažoji Lietuva) pas kun. Antaną Brundzą parsivežti lietuviškos spaudos ir, atrodo, pats ją gabeno per sieną. Pažinojo ir kun. Joną Zabermaną. 1870 m. gegužės mėn. vysk. M. Valančius Grigaliūnavičių paaukštino ir perkėlė į Gardamą (Šilutės r.) filialistu. Žandarams susekus M. Valančiaus knygnešių organizaciją, buvo suimtas ir 1871 m. sausio 20 d. uždarytas į kalėjimą Vilniuje. Teismas neįrodė, kad būtų platinęs lietuvišką spaudą, apkaltintas tik tuo, kad apie tai žinodamas nepranešė bažnytinei vyresnybei. 1871 m. balandžio 11 d. paskelbtas nuosprendis: įskaityti kardomąjį areštą, perkelti į Vilniaus vyskupiją ir atiduoti dvasinės vyresnybės bei policijos priežiūrai. Paskirta ir piniginė bauda. 1872-1875 m. - Giedraičių (Molėtų r.) vikaras, 1871 m. - Žiežmarių vikaras, nuo 1877 m. Punios parapijos (Alytaus r.) administratorius, vėliau klebonas iki mirties.

Literatūra

  • Kaluškevičius B., Misius M. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. – P. 156.
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos