Juodkošiai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juodkošių, Lapainios kaimai ir Juodkošių sala Nemune Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapyje, sudarytame tarp 1795-1807 m. Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 526. Ap. 7. Saugojimo vienetas 4933.
Juodkošiai (Jodkasze) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. O. 22. Kowno.
Juodkošiai ir apylinkės 1927 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Juodkošiai, kaimas, buvęs Kruonio apylinkėje, 5,5 km į vakarus nuo Kruonio, 20 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, ant Nemuno dešiniojo kranto (262 km nuo upės žiočių). Nemune buvo Juodkošių sala. Ties Juodkošiais į Nemuną įtekėjo Lapainia. Taip pat per kaimą tekėjo Vilupis.

Turinys

Pasakojimas apie kaimo vardo kilmę

Apie kaimo vardo kilmę buvęs Juodkošių gyventojas Petras Kabašinskas štai ką yra papasakojęs: „Pas Kabašinską Joną buvo malūnas. Į jį važiuodavo ūkininkai iš tolimesnių kaimų susimalti grūdus. Kaimas buvo Nemuno slėnyje (žemoje vietoje), todėl pavasarį ir po lietaus vežimai, prikrauti maišų, grimzdavo ligi ratų stebulių ir apsiveldavo juodu dumblu, kaip koše. Taip ir kilo kaimo pavadinimas - Juodkošiai“. Profesoriaus A. Vanago nuomone, tikroji kaimo vardo kilmė yra neaiški.

Istorija

Juodkošių kaimas minimas 1775 m. Kruonio dvaro inventoriuje - dviejose sodybose gyveno S. Varkalos ir J. Jokubausko šeimos. Juodkošiai su 2 sodybomis, 12 gyventojų paminėtas 1795 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašymo medžiagoje. 1848 m. kaimas su 47,57 dešimtinės žemės priklausė valstybiniam Kruonio dvarui. Tuo metu čia gyveno J. Tomašiūno ir J. Kabašinsko šeimos. Minimas ir buvusio malūno pastatas. 1866 m. kaime - 2 sodybos, 44 gyventojai (34 katalikai ir 10 žydų). 1897 m. - 36 gyventojai ir 46,16 dešimtinės žemės, 1923 m. - 5 sodybos, 31 gyventojais 1931 m. - 6 sodybos ir 38,88 ha žemės, 1937 - 34 gyventojai katalikai, 1947 m. - 8 sodybos, 36 gyventojai. Kaime dažniausia Kabašinsko pavardė. Kaimas iškeltas 1955-1956 m., statant Kauno hidroelektrinę. Juodkošių kaimas panaikintas 1961 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje (1944) sovietinė kariuomenė ties Juodkošiais tiesė perkėlą per Nemuną. Žuvo pionierių kuopos vadas kapitonas S. Karavajevas. Palaidotas Kruonio stačiatikių kapinėse.

Vietovardžiai

Anglininkų pradžios mokyklos mokytojas Antanas Gustaitis 1935 m. gruodžio mėnesį užrašė Juodkošių kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Ona Kabašinskaitė, Juozas Kabašinskas ir Alesius Kabašinskas, gimė Juodkošių kaime; Kazys Gurskas, gimęs Vizginų kaime.

Didė – pieva. Pieva drėgna su rūda. 1,5 ha dydžio. Prie Garmiškės kaimo.

Dubakelis – ariama žemė. Prie dumblo ir smėlio, pailga. 1 ha dydžio. Prie Upės.

Kebeldis – ariama žemė. 0,5 ha dydžio. Smėlis. Prie Upės.

Kašavaras – dirvonas. 3/4 ha dydžio. Prie Upės ir Nemuno.

Malkapynė – pieva ir alksnynas.15x30 m dydžio. Prie Nemuno ties Vizginų kaimu.

Margeliai – ariama žemė. Prie molio. 2 ha dydžio. Rytinėje Juodkošių kaimo pusėje.

Patvorinis – alksnynas. 3/4 ha dydžio. Prie Nemuno ir Vizginų kaimo bendro miško.

Prancūzas – ariama žemė. Prie dumblo ir vietomis smėlio. 5 ha dydžio. Arti Lapainios malūno.

Upis – pieva. Šlapia, priemolis. Pieva. 1 ha dydžio. Prie Malkapynės ir Nemuno.

Upė – upelis. Teka pro Juodkošių kaimą iš pietų pusės. „Išteka iš Kalvių ežero ir įteka į Nemuną ties Juodkošiais. Teka visą laiką”.

Vieupis – upelis. 2 km ilgio. Teka per Juodkošių kaimą. „Išteka iš Vizginų bendro miško ir įteka į Nemuną. Teka visą laiką”.

Žydauka – krantas. Smėlis. 2 arų dydžio. Prie Nemuno, į pietus nuo Juodkošių. „Toj vietoj seniau įkasė prigėrusią Nemune žydelką. Dabar toj vietoj yra keli akmens. Nuo to ir vardą gavo”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 86.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos