Juozapavičius Motiejus

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Juozapavičius Motiejus (1848 m. Telišionių k., Pakruojo par. – 1931 m. liepos 2 d. Misiūnų k., Ilguvos par., palaidotas Ilguvos (Šakių r.) kapinėse) - kunigas, Darsūniškio klebonas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, lietuvybės žadintojas.

1865-1872 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1872 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje, nuo 1873 m. – Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1876 m. buvo įšventintas į kunigus. 1877 m. baigė akademiją ir grįžo į Vilnių, kur pradėjo dirbti Vilniaus realinėje gimnazijoje kapelionu, tuo pačiu buvo ir Šv. Rapolo bažnyčios vikaras. Po ketverių darbo metų buvo išsiųstas į Dysnos apskritį, tuomet priklausiusią Vilniaus vyskupijai. Kurį laiką dirbo Germanavičių parapijos klebonu, o iš ten buvo perkeltas į Zadorožės parapiją. 1895 m. paskiriamas Darsūniškio klebonu. Čia dirbdamas jis bene daugiausiai pasižymėjo – platino lietuvišką spaudą, bendravo su būsimu Nepriklausomybės akto signataru D. Malinausku. Pas M. Juozapavičių klebonijoje vasaros atostogas praleisdavo būsimasis LR teisingumo ministras S. Šilingas. Nuo 1905 m. klebonavo Bagaslaviškio, o prieš Pirmąjį pasaulinį karą – Vidiškių (netoli Ignalinos) parapijose. Per Pirmąjį pasaulinį karą už ūkininkų gynimą vokiečiai jį buvo įkalinę vienoje Latvijos pilyje. Grįžęs toliau dirbo pastoracinį darbą toje pačioje parapijoje. 1926 m. tapo Akmens parapijos (Kaišiadorių vyskupija) klebonu. Po pusmečio, nusilpus regėjimui, išvyko gydytis. Po sunkios operacijos į darbą grįžti negalėjo, todėl nuvyko į Ilguvos par. Misiūnų k., kur gyveno jo bičiulis S. Šilingas. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Šilingų šeimos aplinkoje. Nuo pat įsikūrimo iki mirties Motiejus buvo Šv. Kazimiero draugijos narys. 2006 m. Ilguvoje atidengtas ir pašventintas paminklas kun. M. Juozapavičiui.

Literatūra

  • Įamžintas pamiršto kunigo atminimas // XXI amžius. - 1996 birželio 5;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius, 2004. – P. 193;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 91;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 46.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos