Jurkūnas Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Jurkūnas. 1938 m. LCVA
Vaikystės ir mokslo draugai Jonas Jurkūnas (dešinėje) su Vladislovu Kavecku Širvintose 1929 m. Veprių muziejus. Inv. Nr. 785.

Jurkūnas Jonas (1883 m. spalio 18 d. Knyzlaukio k., Veprių valsč., Ukmergės apskr. - 1957 Vepriuose, palaidotas Veprių kapinėse) - pedagogas, kraštotyrininkas.

Pradžios mokslą įgijo namie, paskui (1890-1894 m.) mokėsi Veprių liaudies mokykloje. 1898 m. įstojo į Ukmergės miesto mokyklą, kurią baigė 1901 m. birželio 5 dieną. 1911 m. balandžio mėn. Maskvoje išlaikė papildomus iš keturių klasių progimnazijos kurso egzaminus (algebros, lotynų ir vokiečių kalbų). Nuo 1914 m. lankė pedagoginius kursus prie Veiverių mokytojų seminarijos, kuriuos 1915 m. vasario 1 d. baigęs tapo pradinių klasių mokytoju. Tarnybą pradėjo Miežonių pradžios mokykloje (Kaišiadorių valsč.) laisvu susitarimu su vietos gyventojais 1915 m. lapkričio 1 d. Kaišiadorių apskrities mokyklų skyriaus vedėjo įsakymu perkeltas į Kaišiadorių pradžios mokyklą 1916 m. spalio 15 dieną. 1917 m. vasarą mokėsi vokiečių valdžios įsteigtuose pedagogijos kursuose Kaišiadoryse. 1918-1924 m. dirbo Kaišiadoryse. 1918 m. rugpjūčio mėn. mokytojai J. Jurkūnas ir Vladislovas Kaveckas Kaišiadoryse įkūrė pirmąją lietuvišką dviklasę pradžios mokyklą. Paskui Kaišiadoryse dirbo mokyklų inspektorium. 1924-1927 m. dirbo Ukmergės, 1927-1931 m. Širvintų pradžios mokyklų inspektoriumi. Paskui mokytojavo Ukmergės apskr. mokyklose. Nuo 1937 m. – Šaulių sąjungos narys. 1941 m. iki pat mirties dirbo Veprių progimnazijos (vėliau vidurinės mokyklos) direktoriumi. Domėjosi kraštotyra. Tarpukariu priklausė „Blaivybės“ draugijai, šaulių sąjungai, Darbo Federacijai, Lietuvos katalikų mokytojų sąjungai, Vilniaus vadavimo sąjungai, buvo ELTOS korespondentas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės ir Vytauto Didžiojo II-ojo laipsnio medaliais. Dirbdamas Kaišiadoryse, priklausė Blaivybės, Darbo federacijos ir Lietuvos Katalikų mokytojų sąjungai.

Galerija

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1249. L. 245. Kaišiadorių pradžios mokyklos mokytojo Jono Jurkūno tarnybos lapas. 1920 m.; L. 252. Jono Jurkūno autobiografija („Mano amžiaus bėgis“). Kaišiadorys, 1919 m. gegužės 11 d.

Literatūra

  • Jonas Jurkūnas – pedagogas, švietėjas, geradarys / parengė J. Žentelis // Vepriai: monografija / sud. V. Mačiekus, E. Korzonaitė, J. Žentelis. – Vilnius: „Versmė“, 2010. – P. 1131-1141;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 91;
  • Kaveckaitė-Kalvelienė I. Jie – mano artimiausieji. – Kaišiadorys: Kaišiadorių rajono literatų klubas „Gija“, 2003. – P. 29-38, 61.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos