Kašinskas Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Žiežmarių vaistininko Jono Kašinsko kapo paminklas Vilkaviškio r. Žaliosios k. 2017 m. E. Vėželio nuotr.
Žiežmarių vaistininko Jono Kašinsko kapo paminklas (fragmentas). 2017 m. E. Vėželio nuotr.

Kašinskas Jonas (1883 m. Žynių kaime, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1912 m. kovo 6 d. Žiežmariuose, palaidotas Vilkaviškio r. Žaliosios k.) – vaistininkas, visuomenės veikėjas, Lietuvių mokslo draugijos tikrasis narys.

Turinys

Lietuvių farmacininkų kuopelė Maskvoje

Dar besimokydamas Maskvoje J. Kašinskas 1902 m. įsteigė lietuvių farmacininkų kuopelę. Kuopelei priklausė devyni jaunuoliai, beveik visi vaistinės mokiniai. Jie mokėjo nario mokestį ir turėjo organizacijos įstatus. Kuopelės knygynėlyje buvo apie 50 lietuviškų knygų. Kuopelės nariai ne tik pogrindyje kaupė ir skaitė, bet ir patys platino lietuvišką spaudą. Lietuviškos spaudos draudimo metais Maskvoje veikusi lietuvių farmacininkų kuopelė siekė išsaugoti savo kalbą, tautiškumą.

Jau kitokius tikslus deklaravo 1910 m. pabaigoje naujai suburta lietuvių farmacininkų kuopelė Maskvoje. Jos veiklai vadovavo pirmtakės vadovas J. Kašinskas, kuris siekė suburti visus kolegas tautiečius bendram patriotiniam darbui.

1911 m. J. Kašinskas „Viltyje“ ragino lietuvius, farmacijos specialistus, sušaukti suvažiavimą, kuriame būtų svarstomi šie klausimai: kaip padėti lietuviams farmacininkams grįžti į Lietuvą, kaip įkurti profesinę organizaciją ir leisti periodinį leidinį. Be to, jis pabrėžė, kad farmacininkai turėtų burtis drauge su gydytojais. Į kvietimą atsiliepė tautiečiai. Tačiau Vilniuje tuo metu dirbo vos keletas lietuvių farmacininkų, ne visiems ši idėja buvo priimtina, todėl liko neįgyvendinta. Vis dėlto 1911 m. prie lietuvių farmacininkų būrelio Maskvoje buvo įsteigtas informacinis centras, kuris teikė žinias apie galimybę įsidarbinti Lietuvoje, apie lietuviškose gubernijose parduodamas vaistines.

Dar 1909 m. liepos 28 d. J. Kašinskas išrinktas Lietuvių mokslų draugijos (LMD) tikruoju nariu. 1911 m. liepos 12 d. Lietuvių mokslo draugijos susirinkime buvo įsteigta šios draugijos Medicinos ir farmacijos sekcija. Jai pavesta rūpintis medicinos ir farmacijos laikraščio leidyba, terminologijos kūrimu, vaistingųjų augalų tyrinėjimu. J. Kašinskas buvo išrinktas šios sekcijos nariu.

Žiežmariuose

Baigęs provizoriaus mokslus Maskvoje, J. Kašinskas grįžo į Lietuvą ir apsigyvenęs Žiežmariuose įsijungė į lietuvišką veiklą. Čia įsteigė „Blaivybės“ draugijos skyrių ir knygyną. Daug kentė nuo rusų ir lenkų. Dažniausiai „Žaliuko“ slapyvardžiu bendradarbiavo laikraščiuose „Lietuvos ūkininkas“, „Vilniaus žinios“ ir kt.

Šaltiniai

Literatūra

  • Gudienė V., Bagdonavičius A., Šimaitienė Z., Davalgienė J. Lietuviai farmacininikai Rusijoje 20 a. pradžioje: jų praktika, bei tautinė patriotinė veikla // Medicina. 44(11). Kaunas, 2008.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos