Kaišiadorių herbas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kaišiadorių herbas
Kaišiadorių herbas ant degtukų dėžutės etiketės 1975 m. KšM
Ženklelis su Kaišiadorių herbu. KšM

1967 m. Kaišiadorių rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas paskelbė konkursą Kaišiadorių miesto herbui sukurti. Geriausiai pavykusiu buvo pripažintas pirmąją premiją laimėjęs dailininko Arūno Tarabildos projektas. Jis ir buvo Vyriausiosios heraldikos komisijos patvirtintas Kaišiadorių miesto herbu. Apie herbo idėjinę-estetinę kryptį jo autorius dalininkas Arūnas Tarabilda štai ką yra pasakęs: „Kaišiadorys – miestas įsikūręs prie Vilniaus-Kauno geležinkelio, jungiančio didelę Lietuvos dalį su respublikos sostine. Praeityje Vilniaus-Kauno keliu žirgais šuoliuodavo pasiuntiniai, dundėdavo greitakojais arkliais kinkytos karietos. Juos pakeitė traukiniai, iš pradžių juodi, kūrenami anglim, o dabar šviesiaspalviai greitieji. Taigi, žirgai ir traukiniai įprasmina nuolatinį judėjimą, tvirtu saitu jungia miestą su likusia Lietuvos dalimi. Todėl siūlau žirgus-traukinius naudoti pagrindiniu Kaišiadorių miesto simboliu. Stilizuoti žirgai-traukiniai su karčiais – dūmais skuba į vieną ir antrą pusę – į Vilnių ir Kauną. Jie – keturi, kad sudarytų ritmiško, tvarkingo judėjimo įspūdį, kas būdinga ir charakteringa geležinkeliui. Spalvos parinktos, motyvuojant šiais argumentais: pagrindinis geležinkelio kuras – anglis, technika – irgi iš juodojo metalo. Taigi, ši spalva geležinkeliui būdinga istoriniu požiūriu. Tačiau neužilgo geležinkelis nebus “juodas”. Todėl herbe žirgai balti. Jie simbolizuoja ateities elektrovežius. Todėl šių spalvų derinys ir paimtas pagrindu, tuo labiau, kad toks derinys – griežtas ir iškilmingas, sudaro gerą dekoratyvinį efektą, ryškiai matomas iš tolo, esant bet kokiam apšvietimui…“ Kaišiadorių rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas savo sprendimu Nr. 392 dėl Kaišiadorių miesto herbo idėjinio projekto patvirtinimo, priimtu 1967 m. gruodžio 8 d., nusprendė: Patvirtinti dailininko A. Tarabildos atliktą Kaišiadorių miesto herbo idėjinį projektą, pasirenkant miesto simboliais „žirgus – traukinius“ ir skirti eskizo autoriui pirmąją premiją. Antrąją premiją – 30 rub. skirti rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato dailininkui V. Karnauskui. Po dvylikos dienų Heraldikos komisijai prie LSSR Kultūros ministerijos buvo nusiųstas dail. A. Tarabildos atliktas Kaišiadorių miesto herbo eskizinis projektas peržiūrėjimui, savo nuomonę pranešant Vilniaus dailės kombinatui ir Kaišiadorių raj. Vykdomajam komitetui. Kaišiadorių herbo projektas (kartu su eile kitų Lietuvos miestų ir miestelių herbais) buvo aptartas Heraldikos komisijos posėdyje, įvykusiame 1968 m. balandžio 5 d. Jame buvo nutarta atidėti Kaišiadorių herbo projekto aprobavimą iki kito Heraldikos komisijos posėdžio, įpareigojant autorių pristatyti dar vieną Kaišiadorių herbo projekto variantą su trimis judesį simbolizuojančiais herbais. Taip pat buvo nutarta ateityje į komisijos posėdžius kviesti tų miestų ar rajonų DŽDT Vykdomųjų komitetų atstovus, kurių herbai svarstomi. Kito Heraldikos komisijos posėdžio, įvykusio 1968 m. gegužės 15 d., dienotvarkėje įrašytas ir Kaišiadorių herbo projekto aptarimas ir tvirtinimas. Jame jau dalyvavo Kaišiadorių vykdomojo komiteto atstovas – rajono vyriausiasis architektas Rydelis. Dail. A. Tarabilda pateikė du herbo projekto variantus (su trimis ir keturiais arklių judėjimą simbolizuojančiais žirgais). Kadangi dalyvavę posėdyje prie vieningos nuomonės nepriėjo, nutarė Kaišiadorių herbo projektą aprobuoti darbo tvarka po to, kai bus gauta tos dienos posėdyje nedalyvavusių dailininkų – komisijos narių nuomonė. Beje, tą pačią dieną buvo aprobuotas dail. A. Tarabildos pateiktas Rumšiškių herbas. Posėdyje nedalyvavę keturi komisijos nariai 1968 m. gegužės 16 d. pritarė Kaišiadorių herbo projektui su keturiais traukinių judėjimą simbolizuojančiais arkliais. Kaišiadorių herbo aptarime bei aprobavime dalyvavo bei du su Kaišiadorimis susiję dailininkai – Antanas Kučas (prieškariu buvęs Kaišiadorių gimnazijos mokytojas) ir Mokslinės – metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos pirmininkas Stasys Pinkus (Kaišiadorių gimnazijos auklėtinis). Pagal šiuolaikinius reikalavimus Kaišiadorių herbą pertvarkė dailininkas Arvydas Každailis. Oficialiai Kaišiadorių herbas įsigaliojo 1996 m., jį patvirtinus Lietuvos respublikos prezidentui Algirdui Brazauskui. Kaišiadorių herbas tapo ne tik miesto, bet ir visos rajono savivaldybės herbu. Šiuo metu Kaišiadorių herbą galima pamatyti įvairių įstaigų antspaudų piešinyje, plakatuose, diplomuose, ženkleliuose, ant Kaišiadorių policininkų uniformų ir pan.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos