Kaišiadorių meno mokykla

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kaišiadorių meno mokykla. Fasadas. Centrinis įėjimas (kairėje) ir pietrytinis korpusas. Kaišiadorys, 2019 m. V. Budvyčio nuotr.
Kaišiadorių meno mokyklos orkestas (vadovas A. Vrublevskis) scenoje. Kaišiadorių kultūros centras. 2019 m. V. Budvyčio nuotr.


Kaišiadorių meno mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, išaugusi iš buvusios Kaišiadorių rajono muzikos mokyklos. Mokykla įsikūrusi Kaišiadoryse (Gedimino g. 85) ir turinti savo skyrius Rumšiškėse, Kruonyje, Žasliuose, Žiežmariuose. Mokykloje vykdomos pradinio muzikinio styginių instrumentų (smuikas, violončelė), pučiamųjų instrumentų (trimitas, tūba, klarnetas, saksofonas, fleita, eufonija, valtorna), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, lumzdelis, skudučiai), akordeono, fortepijono, chorinio dainavimo programos. Pradinio dailės ugdymo programa. Pagrindinio muzikinio styginių instrumentų (smuikas, violončelė), pučiamųjų instrumentų (trimitas, tūba, klarnetas, saksofonas, fleita, eufonija, valtorna), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, lumzdelis, skudučiai), akordeono, fortepijono, chorinio dainavimo programos. Pagrindinio dailės ugdymo programa. Mokymosi trukmė 1-4 metai. Taip pat mokykloje vykdoma ankstyvojo meninio 1-4 metų ugdymo bei meno mėgėjų 1-4 metų ugdymo programos. Mokosi 520 mokinių. Direktorė Eugenija Švelnikienė.

Kaišiadorių muzikos mokykla

Muzikos mokyklos Kaišiadoryse įkūrimą inicijavo tuometinis rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas R. Kapcevičius. 1963 m. gruodžio 14 d. Kaišiadorių rajono DŽD tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas Mykolas Gudžius ir tarybos sekretorė Danutė Lekečinskienė pasirašė sprendimą, adresuotą tuometinei Švietimo ministerijai, prašant, kad nuo 1964 rugsėjo 1 d. Kaišiadoryse būtų atidaryta vaikų muzikos mokykla su choro dirigavimo, akordeono ir pučiamųjų instrumentų klasėmis. Tuo būdu 1964 m. rugsėjo 1 d. buvo įkurta Kaišiadorių rajono muzikos mokykla. Laikinai muzikos mokyklai buvo paskirtos patalpos miesto I–oje vidurinėje (dabar Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija) mokykloje, vėliau Vytauto gatvėje esančiame pastate. Mokykloje mokėsi 80 mokinių.

Pirmuoju vaikų muzikos mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Stanislovas Barzinskas (1964–1965 m.). Vėliau dirbo direktoriai: Vilhelmas Žiūra (1965–1979) ir (1989–1999); Vytautas Balčiūnas (1979–1982 m.); Ona Maksimenkaitė (1982–1986 ); Albina Pugžlienė (1986–1989); Stanislovas Vaitkevičius (1999–2005); Regina Rikterytė (2005–2014), Eugenija Švelnikienė (2014–).

Kaišiadorių muzikos (dabar – meno) mokykloje per 5 savo veiklos dešimtmečius pasikeitė ir išaugo. Buvo įsteigti nauji muzikiniai skyriai: fortepijono, akordeono, liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, teorinis. 2001–2003 m. atsirado naujos meninio ugdymo programos – choreografijos, dailės, ankstyvojo meninio ugdymo, kryptingojo meninio ugdymo, meno mėgėjų programa, prasiplėtė chorinio dainavimo programa. Sudarius sutartis trumpalaikiams užsiėmimams su bendrojo ugdymo mokyklomis chorinio dainavimo klasės veikia Žiežmarių, Kruonio gimnazijose, Žaslių pagrindinėje mokykloje. 2006 m. Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu mokyklai suteiktas meno mokyklos statusas, 2012 m. įsteigtas Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių filialas. Kito mokykloje besimokančių skaičius. Įkūrus mokyklą mokėsi 80 mokinių. Vėliau vidutinis mokinių skaičius mokykloje buvo 350 mokinių. Tapus meno mokykla 2006–2007 m. mokėsi 587 mokiniai; 2009–2010 m. – 665 mokiniai. 2009 m. dirbo 65 mokytojai, 3 administracijos ir 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Mokykloje aktyvią koncertinę veiklą vysto jaunučių, jaunių chorai, akordeonų, liaudies instrumentų orkestrai, įvairios sudėties kameriniai ansambliai. Meno kolektyvai ir atlikėjai aktyvūs respublikinių švenčių dalyviai, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, Gran prix laimėtojai.

Literatūra

  • Kaišiadorių meno mokykla // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. P. 31, 218.
  • Kaišiadorių meno mokyklos istorija // Kaišiadorių meno mokyklos tinklapis https://www.meno.kaisiadorys.lm.lt (žiūrėta 2019 11 15)

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos