Kibučiai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kryžius Kibučių kaime, pastatytas 1989 m. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.
Kryžiaus Kibučiuose viršūnė. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.
Kryžiaus Kibučių kaime įrašas, kuris skelbia: „UŽ ŽUVUSIUS IR NUKENTĖJUSIUS LIETUVIUS/1946/KOVAS”. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.

Kibučiai, kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 6 km į pietus nuo Žiežmarių, 11,5 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių. Per Kibučius teka Dūmė ir Karčemos upelis.

Turinys

Istorija

1582 m. Drėvininkų (?) kaimo (Trakų vaivadija) inventoriaus aprašyme minimas Kibučių kelias. Kibučiai paminėti 1744 m. Žiežmarių parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. Kibučiuose buvo karčema, kurioje gyveno 3 asmenų žydų šeima. 1863 m. sukilimo metu Trakų apskrities karinio viršininko M. Černiako vadovaujamas sukilėlių būrys atvyko į Kibučius. Sužinoję, kad artinasi carinė kariuomenė, pasitraukė Žiežmarių link. Šiame sukilime dalyvavo Kibučių gyventojas Antanas Čabauskas. 1844 m. Kibučiai priklausė F. Tanskio Pakertų dvarui. 1874 m. Kibučių valstiečiai iš Pakertų dvaro savininko Alševskio išsipirko kaimo žemę. Apie 1860 m. kaime buvo 104 gyventojai katalikai, 1897 m. - 101 gyventojas ir 149 dešimtinės žemės, 1923 m. - 21 sodyba, 123 gyventojai. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1930 metais. Kaime buvo 253,91 ha žemės (iš jų 21,02 ha pridėti iš Buivydonių dvaro). Didžiausio sklypo (25,81 ha) savininkė - Marijona Kondratavičienė. Kaime paplitusios Nanartonio, Biguzo, Stankevičiaus, Kondratavičiaus pavardės. 1931 m. buvo 24 sodybos, 222,1 ha žemės, 1937 m. - 123 gyventojai katalikai. 1940 m. kaime įkurta komunistinė kuopelė. Sekretoriumi išrinktas A. Nanartonis (miręs 1945 m.). Jo name buvo įkurtas kuopelės darbo kambarys, o vietoj šventųjų paveikslų pakabintas Lenino portretas. Kuopelei priklausė apie 15 vyrų.

1944 m. įkalintas B. Ramoška. Pokaryje likviduoti partizaną P. Ramanauską (slapyvardis Šnekutis) užverbuota Kibučių gyventoja L. Š. (gimusi 1858 m.) (agentūrinis slapyvardis Liudmila). Jos išduotas 1945 m. P. Ramanauskas buvo nušautas.

1947 m. kaime buvo 24 sodybos, 120 gyventojų, 2000 m. - 28 sodybos, 49 gyventojai. Kaime yra kapinės.

Kibučiuose sodybą įsigijo ir šiuo metu joje gyvena Lietuvos Laisvės Sąjungos lyderis, buvęs Kauno miesto meras, 2000 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu Vytautas Šustauskas.

Vietovardžiai

Dainių pradžios mokyklos mokytoja Ona Marciušienė 1936 m. birželio mėnesį užrašė Kibučių kaimo vietovardžius.

Akliažeris – pieva. Prie kaimo, šiaurės vakaruose. „Seniau buvęs gilus - aklas raistas”.

Balelės (vietinių žmonių vadinama Balalės) – pieva. Šlapia, 1,5 ha dydžio. 300 metrų į vakarus nuo kaimo.

Bala (vietinių žmonių vadinama Balė) – pieva. Drėgna, apie 5 ha dydžio. Kaimo pietryčių pusėje.

Biguzo kelnės – ariama žemė. Dirva prie juodžemio. Apie 0,5 ha dydžio. Apie 400 metrų į pietus nuo kaimo „Dirva įeina tarp pievų, kaip kelnės”.

Dainių kelias – pievos ir dirvos. Baltžemis. Apie 0,5 km ilgio. Nuo kaimo apie 300 metrų į šiaurės rytus. „Nuo Kibučių kaimo į Dainių km. eina kelias”.

Cegelnia – pieva ir kalnelis. Apie 100 metrų į pietus nuo kaimo. „Kadaise buvus plytnyčia dar ir dabar randama plytų liekanų”.

Išdagos – pieva. „Lyg bala”. Apie 100 arų dydžio. Kaimo šiaurėje. „Išdegę durpės”.

Gilus raistelis – bala. Nuolat šlapia. Apie 0,5 ha dydžio. Apie 500 metrų nuo kaimo į šiaurės vakarus. „Seniau buvęs apaugęs krūmokšniais raistelis”.

Grynė – pieva. Prasta pieva, menkai žalia. Apie 0,5 ha dydžio. Apie 300 metrų nuo kaimo į šiaurės vakarus.

Ilgajis kalnas – ariama žemė. Apie 1 ha dydžio. 500 metrų nuo kaimo į šiaurės vakarus.

Juodelės – ariama žemė. Šlapia, juoda dirva. Apie 4 ha dydžio. Apie 600 metrų į šiaurę nuo kaimo.

Karčiamos upelis – upelis. 500 metrų į pietus nuo kaimo.

Karčiamos pieva – pieva, apie 2 ha dydžio. Kaimo vakarinėje dalyje. „Per pievą eina du keliai, tarp kurių seniau stovėjo karčiama”.

Kairiškių kelias – kelias. Apie 100 metrų į pietvakarius nuo kaimo. „Kelelis per lauką Kairiškių km. link”.

Pakertų pieva – pieva, apie 1,5 ha dydžio. 300 metrų nuo kaimo į rytus. „Pro pievą eina kelelis į Pakertus”.

Pas berželį – kalnelis, dirvos. „Dabar Sausanavičiaus sklypas. Buvęs berželis. Neseniai iškirstas”.

Perkasai – pieva. Baltžemis. Nuo kaimo 500 m į rytų pusę, ribojasi su Pakertų dvaru. „Seniau buvo padarytas perkasas, dar ir dabar žymu”.

Plačiūno kalnas – ariama žemė. Kalnelis, apie 2 ha dydžio. Kaimo šiaurės vakarų pusėje. „Kalnas plečiasi į visas puses”.

Retumos – ariama žemė. Smėlis, molis. Apie 12 ha dydžio. Nuo kaimo į pietus apie 500 metrų.

Stankevičiaus raistas – bala. Apaugusi krūmokšniais. 500 metrų į rytus nuo kaimo.

Stankevičiaus kūdra (vietinių žmonių vadinama Stankevičiaus sodželka) – kūdra. Apie 1 aro dydžio. „Seniau buvus didesnė, buvę ir žuvų. Dabar Nanartonies Andr. sklype”.

Stankevičiaus pridotkas – ariama žemė. Prie baltžemio. Apie 1 ha dydžio. Kaimo rytuose. „Stankevičiui iš dvaro buvo duotas žemės gabalas”.

Šibšenas – ariama žemė. Apie 500 metrų į šiaurę nuo kaimo. „Kadaise augo krūmas”.

Užuraistis I ir II – šlapia ir paprasta pieva. Apie 3 ha dydžio. Apie 300 metrų nuo kaimo į pietus.

Užuraisčio kalnas – kalnelis. Apie 1 ha dydžio. 300 metrų į pietus nuo kaimo.

Žiežmarkelė – pieva. Apie 1,5 ha dydžio. Apie 300 metrų į pietvakarius nuo kaimo. „Per pievą eina kelias Žiežmarių link”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 290.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos