Klimavičius Petras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Klimavičius Petras (slapyvardis Uosis). (1913 m. vasario 5 d. Baroniškių kaime, Kaišiadorių valsčiuje - 1965 m. Krasnojarsko kr.) - partizanų rinktinės vadas.

Petro ir Onos Klimavičių šeima buvo itin didelė, augino 10 vaikų. Tačiau 1918 m. šeimos galva ir dvi duktos susirgo šiltine, visi trys po šios epidemijos mirė. Moteris liko vienas pati auginti 8 vaikus. Būsimajam partizanų vadui P. Klimavičiui, tuo metu buvo vos 5 metai.

Šeima vertėsi itin skurdžiai, vaikai augo prie gyvulių bandos ir ūkio darbų. Tik 1934 m. P. Klimavičius išėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Iš pradžių tarnavo ulonu, užsitarnavo puskarininkio laipsnį. Kariuomenėje liko iki 1940 m. okupacijos.

Vokiečių okupacijos metais tarnavo policininku Baltarusijos pasienyje. Traukiantis vokiečiams iš Lietuvos, turėjo galimybę emigruoti, tačiau sugrįžo namo į Baroniškių kaimą ir nuo 1944 m. birželio mėn. ėmė slapstytis. Netrukus susipažino su vietiniais partizanais.

1945 m. sausio 10 d. tapo Didžiosios Kovos rinktinės Kariūno bataliono būrio ir Kaišiadorių valsčiaus organizacinio padalinio vadu. Jo vadovaujamame būryje buvo ir du jo broliai: Jonas ir Kazys. Tų pačių metų kovo 6 d. - Žiežmarių organizacinio skyriaus grupės organizatorius ir 2-o bataliono būrio vadu. Netrukus kilo dar aukščiau. Tų pačių metų rugsėjo mėn. paskirtas kuopos, o gruodžio mėn. 2-o bataliono vadu. 1946 m. gegužės mėn. - A rinktinės vadu (su apygardos vado pavaduotojo teisėmis).

Bendražygiai P. Klimavičių pamena kaip drąsų ir ryžtingą žmogų. Jis ne kartą žiūrėjo mirčiai į akis.

1946 m. kovo 12 d. Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus kariuomenė Pyplių k. (Kaišiadorių vals.) vykdė operaciją. Jos metu buvo sužeistas ir sulaikytas kuopos vadas Pranas Trakimas-Arnoldas iš Kazimieravos k. (Žaslių vals.). Tos pačios operacijos metu žuvo P. Trakimo adjutantas Bernardas Švenčionis-Berželis iš Ilgakiemio k. (Žaslių vals.) ir Alfonsas Laurušonis-Šermukšnis iš k. Miežonių k. (Kaišiadorių vals.). Bataliono vadas P. Klimavičius buvo sužeistas, tačiau paėmęs arklį sugebėjo pabėgti.

1947 m. birželio 26 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriuje buvo sudaryta agentūrinė byla, pavadinta „Uosis“, skirta Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės štabui, vadovaujamam P. Klimavičiaus. Į šią bylą įtraukti 5 partizanai.

1947 m. P. Klimavičiui suteiktas kapitono laipsnis. Tų pačių metų gegužės mėn. Viktoro Pečiūros, agento Griežto įsakymu (tuo metu jis ėjo apydargos vado pareigas) atvyko gyventi į Vilnių. Apsigyveno padirbtais dokumentais Vyto Velpišausko pavarde. MGB P. Klimavčius buvo naudojamas "tamsoje" (jam pačiam nežinant). Jam vadovaujant beveik visi A rinktinės partizanai legalizavosi arba pasitraukė iš miškų gyventi padirbtais dokumentais, kuriuos gaudavo iš V. Pečiūros.

Visgi 1948 m. vasario 14 d. buvo Vilniuje suimtas, Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 m. lagerio. Kalėjo Gorlage Norilske, Krasnojarsko kr., Bratsko lageryje, Irkutsko sr., Dubrovlage, Mordovijoje. 1963 m. vasario 14 d. paleistas 5 metams į tremtį. Gyveno Saranėje, Karagandos sr., vėliau dirbo fermoje Krasnojarsko kr., kur neaiškiomis aplinkybėmis 1965 m. nužudytas.

2001 m. Krašto apsaugos ministerija P. Klimavičiui suteikė (po mirties) pulkininko laipsnį.

Šaltiniai

 • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 36409/3.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 943, l. 36–37.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 4-24.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1731, l. 151-154.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 167–169.

Literatūra

 • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 374-377, 594, 595.
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 226.
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 673, 682, 725, 823, 824, 832, 834, 835, 838, 839, 842, 848, 853, 855, 857, 858, 862, 864, 865, 891, 907, nuotr. 44.
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 554, 608, 619 .
 • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 6 d. - Vilnius: Margi raštai, 2008. - P. 648, 710.
 • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 88–91, 98, 118, 124, 129–131, 133, 137, 138, 185.
 • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940-1953. - Kaišiadorys: Kaišiadproų muziejus, 1999. - P. 54.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos