Krištaponis Benediktas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Benediktas Krištaponis.

Krištaponis Benediktas (1870 m. gegužės 20 d. Taujankos k., Taujėnų valsč. – 1944 m. sausio 6 d. Adutiškyje, palaidotas Taujėnų bažnyčios šventoriuje) - kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys, Žaslių vikaras.

Tėvai – ūkininkai. Pradžios mokyklą baigė Taujėnuose. Toliau mokėsi Ukmergėje ir Rusijoje. 1896 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją ir paskirtas vikaru į Žaslius. Vėliau Krištaponis buvo perkeltas į Švenčionis. 1901-1935 m. klebonavo Adutiškyje, kur pastatė dabartinę bažnyčią. Kunigaudamas Žasliuose, padėdavo Žaslių klebonui kun. Kazimierui Kibeliui platinti draudžiamą lietuvišką spaudą, bendradarbiavo su knygnešiu Petru Gudeliu, pas kurį, vėliau dirbdamas Adutiškyje, siųsdavo A. Janutėną parvežti lietuviškos spaudos. Parvežtas knygas pavesdavo saugoti ir slėpti vargoninkui Leonui Bieliniui ir perduoti lietuviškos spaudos platintojams, taip pat dalyti veltui parapijos žmonėms. Jaunimui duodavo dainų knygelių, nes ir pats buvo didelis lietuviškų dainų mėgėjas. Žandarų užverbuotas agentas Pranas Petrusevičius savo 1900 m. spalio 19 d. pranešime Vilniaus gub. žandarų valdybai rašė, kad Krištaponis palaikė ryšius su dvarininku Donatu Malinausku, taip pat Jiezno klebonu Mykolu Masiuliu, Butrimonių klebonu Kazimieru Daukša, Valkininkų – Povilu Kolu, Dusmenų – Kazimieru Valentinu, ŽasliųKazimieru Kibeliu. Šie asmenys dalyvaudavo susitikimuose, kuriuos agentas pavadino „literatiškais pasikalbėjimais“. Susitikimai vykdavo pas D. Malinauską arba pas vieną iš kunigų. Šio ratelio nariai liet. spaudos gaudavo iš Stakliškių parapijos knygnešio [pavardė nežinoma] ir iš Suvalkijos knygnešių. Visą gyvenimą kovojo už lietuvių teises Vilniaus krašte, už tai lenkai jam buvo iškėlę net 44 bylas. 1935 m. liepos 4 d. ištremtas iš Adutiškio. Buvo Lietuvių mokslo draugijos narys.

Šaltiniai

  • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. F. 43-24986. L. 5. Nenustatyto asmens pranešimas lenkų kalba apie Adutiškio kunigą lietuvį Krištaponį ir jo santykius su lenkais ir lietuviais. 1911 m. lapkričio 12 d.

Literatūra

  • A. a. Benediktas Krištaponis // Ateitis. – 1944 sausio 26, Nr. 21;
  • Juodagalvis J. Adutiškio parapijos kunigai // Adutiškio kraštas. – Vilnius, 2003;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. - Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. - P. 242;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 97;
  • Lietuvių enciklopedija. Boston. T. 13;
  • Švogžlys N. Mūsų Švenčionys // Mūsų Vilnius. – 1933, Nr. 8;
  • Svečias. Gražus kun. Benedikto Krištopanio klebonavimo laikas // Vilniaus rytojus. – 1931 liepos 4, Nr. 52.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos