Lisauskaitė Ona

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Ona Lisauskaitė
Onos Lisauskaitės ir Kotrynos Kratavičienės kapas Žaslių kapinėse. 2007 m. R. Gustaičio nuotr.

Lisauskaitė Ona (1884 m. birželio 23 d. Juknonių kaime, Gelvonų valsč. - 1954 m. lapkričio 10 d. Žasliuose, palaidota Žaslių kapinėse) - knygnešė, daraktorė, mokytoja.

Tėvai - valstiečiai, turėję 7 ha žemės. Skaityti ir rašyti lietuviškai išmokė tėvas, vėliau dar mokėsi pas daraktorių Antaną Balaišą. Būdama 14 m. amžiaus pradėjo giedoti Čiobiškio bažnyčios chore. Įgijusi kun. Stanislovo Šlamo pasitikėjimą, parsinešdavo jo duotų lietuviškių maldaknygių, "Tėvynės sargą", kitų spaudinių ir, padėdama draugėms Elenai Tamaševičiūtei, St. Penkauskaitei, Gr. Penkauskaitei, platino aplinkiniuose kaimuose. 1903 m. pradėjo daraktoriauti Cineikių kaime. Mokytojavo 50 metų - iki 1953.

Pagrindiniai pedagoginio darbo faktai

1907-1908 m. mokėsi pedagoginiuose kursuose Vilniuje.

1916 m. rugsėjo 11 d. baigė Voronežo mokytojų seminarijoje išlaikė egzaminą ir gavo pradžios mokyklos mokytojo liudijimą.

1916 m. rugsėjo 15 d. (kitais duomenimis - spalio 20 d.) Juozo Vokietaičio, „Saulės“ kursų vedėjo, paskirta eiti mokytojo pareigas Taganrogo pradžios mokykloj, išlaikomoje Rostovo prie Dono lietuvių komiteto, mokytis lietuvius tremtinius.

1917 m. lankė pirmuosius lietuvių mokytojų kursus Voroneže.

1917 m. sausio 23 d. - 1918 m. birželio 1 d. mokytoja Ratomkos pradžios mokykloje, išlaikomoje Minsko „Lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti“.

1918 m. rugsėjo 1 d.-1920 m. rugsėjo 19 d. – Vokiečių okupacinės valdžios skyrimu buvo Kareivonių pradžios mokyklos (Kietaviškių valsč.) mokytoja;

1918 m. Kaišiadoryse lankė vokiečių įsteigtus mokytojų kursus,

1919 m. vasarą lankė aukštesniuosius mokytojų kursus Kaune.

1920 m. rugsėjo 20 d. – 1921 m. liepos mėn. – Valkininkų pradžios mokyklos (Valkininkų valsč.) mokytoja

1921-1923 rugpjūčio mėn. – Darsūniškio pradžios mokyklos (Kruonio valsč.) mokytoja.

Nuo 1923 m. rugpjūčio mėn. – Žaslių pradžios mokyklos mokytoja.

1930 m. Švietimo ministerijos egzaminų komisijoje išlaikė egzaminus ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą.

1939 m. minima kaip Eitekonių pradžios mokyklos vedėja.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1249. L. 179. Mokytojos Onos Lisaukaitės tarnybos lapas. 1921 m.; L. 182. Lietuvių komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti Minske. Paliudijimas (nuorašas). 1918 m. birželio 8 d.
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1288. L. 50. Žaslių pradžios mokyklos mokytojos Onos Lisauskaitės užpildyta anketa. 1925 m. balandžio 25 d.
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1734. Ap. 3. B. 1734. L. 322. Aitekonių pradžios mokyklos lankymo apyskaita. 1939 m. sausio 27 d.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 252;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. – P. 271-272.
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 102.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos