Masiulis Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Masiulis (antkapio nuotrauka). 2011 m. R. Gustaičio nuotr.
Jono Masiulio kapas Gelvonų bažnyčios šventoriuje. 2011 m. R. Gustaičio nuotr.

Masiulis Jonas (1862-1931 m. spalio 5 d. Kaune, palaidotas Gelvonų bažnyčios šventoriuje) - kunigas, lietuvybės skleidėjas, Žaslių, Darsūniškio klebonas.

Baigęs pradžios mokyklą, Vilniuje mokėsi privačiai. Gavęs 4 klasių pažymėjimą, 1883 m. rudenį buvo priimtas į Vilniaus kunigų seminariją. 1887 m. įšventintas kunigu. 1887-1889 m. – Nočios vikaras, 1889-1902 – Mostų (Gardino dekanatas) klebonas. 1903 m. klebonavo Žasliuose. Carinei valdžiai buvo skundžiamas kaip lietuvybės skleidėjas, artimas kito lietuvybės puoselėtojo – Žaslių klebono kun. Kazimiero Kibelio draugas (dar nuo seminarijos laikų). Vėliau klebonavo Gelvonuose (iki 1905 m.), po to - Semeliškėse (1905-1914). Čia, Dzenkūniškių kaime aptiko gabų jaunuolį Bronių Stosiūną (Stasiūną). Jį globojo, šelpė ir leido mokytis; iš jo užaugo uolus katalikas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Paskui kurį laiką ilsėjosi Stakliškėse. 1914-1928 m. klebonavo Darsūniškyje. Po to metus ilsėjosi Musninkuose, paskui dekanas kun. R. Juknys pasiėmė jį pas save į Gelvonus. Mirė Kaune, Šv. Luko ligoninėje.

Nekrologas

„Kunigavimą pradėjo vikaravimu Nočioje. Iš čia perkeltas klebonauti į Mostus. „Parapija – visai gudiška, bet šitie mūsų vargingieji kaimynai be galo pamėgsta lietuvį dasininką ir kada jis išvažiuoja, verkdami skundžiasi – „Tėveli, kam mus apleidi“ – „ojčenku, čamu naš pakidaješ“. Trečioji vieta – didieji Žasliai. Čia jis turėjo gerą vikarą kun. Kajetoną Čepaną – garsųjį Vilniaus krašto lietuvį. Tačiau jis Žaslių nepamėgo. Parapija buvo didžiulė – anais laikais siekė 12000 žmonių, buvo vykdoma bažnyčios statyba. Ketvirtoji vieta – Gelvonai. Penktoji vieta – Semeliškės. Paskui pateko į Darsūniškį. Paskutinės vietos – Musninkai ir Gelvonai. Mirė 1931 m. spalio 5 d. Palaidotas Gelvonų bažnyčios šventoriuje.“

A. a. kunigas Jonas Masiulis. – Aušra, 1931 gruodžio 23, p. 5 (autorius nenurodytas; Stanislovas Kiškis rašo, kad šio nekrologo autorius yra Nikodemas Švogžlys-Milžinas).

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 103;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 42.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos