Naujažeris

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Naujažeris (Nowooziorόwka) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Naujažeris ir apylinkės 1932 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Naujažerio akmuo su ženklais. 2006 m. A. Kurilienės nuotr.

Naujažeris (Novoziorka, Navaziorka), kaimas Žaslių seniūnijoje, 1,5 km į pietvakarius nuo Žaslių, 9 km į vakarus nuo Kaišiadorių, į vakarus ir šiaurės vakarus nuo Žaslių ežero. Iš ežero išteka ir per kaimą teka Žasla. 12,5 ha užima Naujažerio miškas. Pietuose kaimas ribojasi su Vilniaus-Kauno geležinkeliu. Naujažeryje yra Žaslių miestelio žydų senosios kapinės ir Naujažerio akmuo su ženklais, tiesa, šiuo metu esantis Žaslių miestelio teritorijoje.

Akmenyje iškalto kryžiaus galai baigiasi atskirais kryželiais, o apačioje kryžius virš apskritimo yra iškaltas keturkampyje. Šis akmuo yra šalia Mereckų sodybos.

Istorija

1851 m. valstybinio Žaslių dvaro plane šiauriniame Žaslių ežero krante (šalia Žaslių miestelio) pažymėtas Žaslių palivarkas, tačiau šis pavadinimas vėliau nubrauktas ir šalia rusiškai užrašytas kaimo vardas Novoziorovkа. Tuo metu palivarke buvo 5 ūkiniai ir 2 gyvenamieji pastatai, šalia sodybos - nemažas stačiakampio formos sodas su taisyklingomis alėjomis. 1897 m. Naujažerio kaime buvo 156 gyventojai ir 363 dešimtinės žemės. 1898 m. kovo pabaigoje Naujažerio gyventojas M. Mireckis kartu su Žaslių miestelio gyventoju J. Dervinskiu atvyko pas Vilniaus žandarmerijos valdybos viršininką ir įteikė jam raštišką skundą apie uždraustų žemaitiškų maldaknygių platinimą ir Žaslių kunigo Kazimiero Kibelio katalikybės ir lietuviškumo programą. 1923 m. Novoziorkos kaime - 30 sodybų, 213 gyventojų. Apie 1925-1930 m. įsigalėjo dabartinė vietovardžio forma Naujažeris. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1930 m. Tuo metu buvo 393 ha žemės. Didžiausio sklypo (23,12 ha) savininkas - S. Trakimas. Kaime daugiausia gyveno Butkevičių, Medvedevų, Petkevičių ir Sinkevičių (po tris šeimas). Tarpukario metais Naujažerio pradžios mokykloje dirbo mokytoja O. Lisauskaitė, anksčiau buvusi daraktore. Kadangi ji neturėjo pradžios mokyklos mokytojos cenzo, tai 1929 m. buvo atleista.

1945 m. Jačiūnų kaime žuvo „liaudies gynėjas“ V. Mireckas, gimęs 1904 m. Naujažeryje. Tais metais Cineikių kaime žuvo B. Griškevičius, gimęs 1904 m. Naujažeryje.

1947 d. kaime buvo 20 sodybų, 90 gyventojų, 2000 m. - 2 sodybos, 8 gyventojai.

Senosiose žydų kapinėse yra palaidotas Leiba Lekertas, Žaslių batsiuvys, dalyvavęs 1905-1907 m. anticarinėse manifestacijose. Jo sūnus Hirša Lekertas (gimęs 1879 m. Onuškyje) už revoliucines akcijas buvo suimtas, kalintas Vilniuje ir Peterburge, paskui ištremtas į Jekaterinoslavo guberniją, iš kur pabėgo. 1902 m. gegužės 5 d. jis mėgino nušauti Vilniaus gubernatorių von Valį, už tai buvo Vilniuje pakartas. Apie H. Lekertą yra parašyta eiliuota istorinė apysaka „Krištolinis avilys“ (paskelbta 1987 m.). Šiose kapinėse turėtų būti palaidoti ir kiti 1905-1907 m. revoliucinių įvykių dalyviai, mirę Žasliuose: Ilja Ginzburgas (jis buvo Žaslių karinio-revoliucinio komiteto narys, liaudies milicijos vadas), Izraelis Bersonas, Joselis Kacas, Icikas Sermanas.

1921 m. Naujažeryje gimė partizanas Benediktas Trakimas (slapyvardis Genelis). Antrojo pasaulinio karo pradžioje prievarta buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, turėjo viršilos laipsnį. 1943 m. iš jos pabėgo. 1944 išėjo partizanauti ir iš karto pradėjo vadovauti 40 vyrų būriui. 1946-1947 m. buvo Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininku. 1947-1957 m. kalintas Intoje. Mirė 1998 m.

Šio kaimo gyventojas J. Kilius savarankiškai tyrinėjo lietuvių kalbos ištakas. 1989 m. paskelbtame straipsnyje rašė apie tirėnus, persikėlusius iš Trojos į Apeninų pusiasalį ir įkūrusius Romos miestą Jis teigė, kad tirėnai kalbėjo ir rašė lietuviams kalbai artima kalba.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 254.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos