Naujoji Slabada

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Naujoji Slabada (Slabada), kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 6 km į pietus nuo Žiežmarių, 11,5 km į pietus nuo Kaišiadorių. Per Naująją Slabadą teka Kertus ir Upelis, dar vadinamas Rūdupiu. Kaime yra saugomas gamtinio kraštovaizdžio objektas - akmuo. Jo aukštis - 150 cm, plotis - 200 cm, ilgis - 310 cm. Akmuo iš laukų atvilktas melioratorių.

Turinys

Istorija

Naujoji Slabada minima 1880 m. „Lenkijos Karalystės geografiniame žodyne“. 1886 m. tame pat žodyne minima, kad kaime, priklausančiame valstybiniam Strėvininkų dvarui, gyvena rusai. 1897 m. Naujosios Sabados kaime - 113 gyventojų, 275 dešimtinės žemės, 1923 m. - 26 sodybos, 166 gyventojai. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1926 m. Tarpukariu savisaugos būriui vadovavo S. Šliužas iš Naujosios Slabados. 1946 m. čia žuvo partizanas Pranas Taletavičius (slapyvardis Klajūnas), gimęs 1922 m. Balceriškėse.

1946-1947 m. žuvo 4 partizanai iš Naujosios Slabados. 1945-1950 m. įkalinti 3 gyventojai, 1949 m. ištremti Šliužai (7 asmenys), Kurmilavičiai (4 asmenys), M. Naginevičienė ir A. Šliužienė. 1931 m. kaime - 33 sodybos, 314,32 ha žemės. 1937 m. gyveno 179 gyventojai (76 katalikai ir 15 sentikių šeimų (103 asmenys)). 1947 m. - 20 sodybų, 88 gyventojai, 2000 m. - 4 sodybos, 6 gyventojai. Kaime yra dvejos kapinės: sentikių (jose dar laidojama) ir katalikų (nelaidojama, išlikę tik keletas antkapinių paminklų).

2012 m. kaime pastatytos trys vėjo jėgainės - pirmosios Kaišiadorių rajone. Kiekviena jų yra 98 m aukščio, sveria daugiau kaip 1000 tonų. Vienos jėgainės galia - 2 MW, rotorių skersmuo - 82 m.

Įdomiai po Antrojo pasaulinio karo susiklostė Naudžiūnų šeimos likimas. Boleslovo Naudžiūno, tarpukariu lankiusio minėtą savisaugos būrelį, du sūnūs - Zigmas (gimęs 1914 m.) ir Jeronimas (gimęs 1920 m.) išėjo partizanauti. 1945 m. birželio 24 d. Naudžiūnų sodybą apsupo „liaudies gynėjai“ ir pradėjo kamantinėti Boleslovą, kur slepiasi jo sūnūs partizanai. Nieko nesužinoję, tėvą nušovė, o sodybą - sudegino. Zigmas 1946 m., apsuptas NKVD būrio, nusišovė, o 1946 m. liepos 31 d. žuvo Jeronimas. Kur jie palaidoti, nežinoma. Po šios tragedijos pas savo dėdę į Kibučius persikėlė gyventi Jeronimo žmona. Turėjo 2 vaikus - mergaitę, kuri 5 metų amžiaus mirė, ir sūnų Algimantą. Jis baigė Žiežmarių vidurinę mokyklą, Kazanės aviacijos mokyklą, Karo akademiją. Dirbo Lietuvoje, Ukrainoje, Kazachstane, Baltarusijoje. Buvo kosmodromo (Kazachstane) politinio skyriaus viršininku. Priešiškai sutiko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

Vietovardžiai

Dainių pradžios mokyklos mokytoja Ona Marciušienė 1936 m. birželio mėnesį užrašė Naujos Slabados kaimo vietovardžius.

Apie kaimą užrašyta: „Seniau buvęs Uoginto dvarelis. Per maištmetį rusams išdalintas. Vardai duota dalijant. Kaime ir dabar daug rusų ūkininkų gyvena. Prieš dalijimą vadinosi Kulukiškių dvaras. Rusai praminė „Nauja Slabada””.

Alksnynas – dalis - dirbama žemė, dalis - krūmai. Apie 20 ha dydžio. 300 m nuo kaimo į pietvakarius.

Bravoras – seniau buvusio dvaro vieta. Prie Upelio, ant kaimavietės, prie tilto. „Seniau buvus dvaro degtinės varykla. Dar ir dabar likę pamatų akmenai”.

Cegelnia – duobės. Apie 300 m į vakarus nuo kaimo. „Seniau, kada buvo dvaras, buvo daromos plytos”.

Garela balota - Išdegus bala – raistas. Apie 2 ha ploto. Apie 200 m nuo kaimo.

Kaukazas – dirva. Aukšta vieta, baltžemis. Į rytus nuo kaimo. „Dabar kaimui išėjus į viensėdžius atiteko Šriupšai”.

Kurniškės – raistas. Apie 18 ha dydžio. Apie 800 m į šiaurę nuo kaimo. „Seniau augta beržų”.

Lisa gora - Lapės kalnas – kalnas. Dirva prie smėlio. Apie 1 km į šiaurę nuo kaimo. „Seniau būta alksnyno ir lapių urvų”.

Prūdai – pieva. Pavasarį ir rudenį daug vandens, vasarą - sausa. Apie 6 ha dydžio. Apie 300 m į vakarus nuo kaimo „Kaip pavasarį ir rudenį Kertus nespėja nuvaryti vandens, tai stovi kaip prūdas”.

Rūdis – pieva. Pieva, raistas su šaltiniais. Apie 1,5 ha dydžio. Apie 200 m į šiaurę nuo kaimo. „Pievoje rudas vanduo”.

Svistapolius – pieva. „Niekam netikus pieva”. Apie 2 ha ploto. 600-700 m į pietus nuo kaimo.

Šaltinis – kūdra. Šiauriniame kaimo gale. „Iš kūdros nuteka vanduo į Upelį. Iš Šaltinio buvo traukiamas vanduo į Bravorą”. „Tai buvusio dvaro kūdra. Dabar esanti Mot.Strašunsko sklype”.

Šiuvėra – dirva. Apie 4 ha dydžio. Apie 1,5 km į pietus nuo kaimo. „Pietinis N. Slabados lauko kampas”.

Upelis – upelis. Teka per šiaurinę kaimo dalį. „Eina per N. Slabadą, įteka į Kertų. Prasideda Kurniškyj - Šaltiniuose”. „Kitaip Upelį vadina „Rūdupiu””.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 297.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos