Novelskis Bronislovas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
09:20, 12 balandžio 2012 versija naudotojo Rolandas247 (Aptarimas | įnašas)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Bronislovas Novelskis apie 1965 m. LCVA
Alytaus I bažnyčia ir jos klebonas Bronislovas Novelskis. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Novelskis Bronislovas (1905 m. gruodžio 20 d. Palomenės k., Kaišiadorių valsčiuje - 1991 m. rugpjūčio 28 d., palaidotas I Alytaus bažnyčios šventoriuje) - kunigas.

Turinys

Pagrindiniai gyvenimo faktai

1915-1918 m. – moksleivis Roslavlyje, Smolensko gub.;

1920-1923 m. – moksleivis Žiežmarių vidurinėje mokykloje;

1923-1924 m. – moksleivis Kauno “Aušros” gimnazijoje;

1924-1927 m. – moksleivis-klierikas Kaune, kunigų seminarijoj;

1927-1931 m. – studentas-klierikas Kaune – pradžioje Kunigų seminarijoje, paskui Teologijos Filosofijos Fakultete;

1931 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus Kaune;

1931-1934 m. – vikaras-kapelionas Molėtų 4 klasių vidurinėje mokykloje;

1934-1935 m. – Zibalų bažnyčios administratorius;

1935-1947 m. – Bagaslaviškio bažnyčios administratorius;

1947-1953 m. – Salų (Rokiškio r.) bažnyčios administratorius;

1953-1956 m. – Užpalių (Utenos r.) bažnyčios administratorius;

1956-1988 m. – Alytaus I bažnyčios klebonas.

Autobiografija, rašyta 1966 m.

„Aš, Novelskis Bronius, gimiau 1905 mt. gruodžio mėn. 20 d. Palomenės km. Kaišiadorių r., valstiečių šeimoje. mano tėvai: Jurgis Novelskis ir Antanina Tatarūnaitė. Paugėjęs pas tėvus ganiau gyvulius. 1915 mt. artinantis vokiečiams išbėgome į Rusiją ir apsigyvenome Smolensko gub. Roslavlio apskr. Černuškų km. Tų pat metų žiemą įstojau į lietuvių pabėgėlių prieglaudą Roslavlio mst. Prie prieglaudos buvo 2jų klasių pradžios mokykla, kurią baigęs 1918 mt. grįžau į Lietuvą. Ne kurį laiką padėjau tėvams dirbti žemę. 1920-1923 mt. baigiau Žiežmarių vidurinę 4ių klasių mokyklą. 1923/24 m. m. išėjau „Aušros“ gimnazijos 5tą klasę Kaune. 1924-1931 m. mokiausi Kauno kunigų seminarijoje Kaune, kurią baigęs 1931 mt. buvau įšventintas kunigu ir paskirtas į Molėtus vikaro ir vidurinės 4ių kl. mokyklos kapeliono pareigoms. Čia dėsčiau tikybą ir lotynų kalbą. Šias pareigas ėjau iki 1934 mt. balandžio mėn. pabaigos. 1934.V.1 iki 1935.IV.1 išbuvau Zibalų bažnyčios administratorium. Nuo 1947 mt. rugsėjo mėn. pradžios Salų bažn. (Rokiškio r.) administratorium ir ten dirbau iki 1953 mt. liepos mėn. vidurio, iš kur Vyskupo Paltaroko buvau perkeltas į Užpalius bažn. administratoriaus pareigoms. Iš ten išvykus, 1956 mt. balandžio 16 d. Kauno Vysk. Valdytojo Kan. Stankevičiaus buvau paskirtas į Alytaus I bažn. klebonu, kur po šiai dienai dirbu eidamas šias pareigas.”

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 11. Vokas Nr. 23. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 2, 3. Dvasininko anketa. 1966 m. lapkričio 5 d.; L. 4. Autobiografija kun. Br. Novelskio. Alytus I, 1966 m. lapkričio 5 d.; L. 5. Pažyma. 1966 m. vasario 15 d.; L. 7. Anketa. 1966 m. vasario 15 d.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 284-285 (biografijos autorius kun. A. Kelmelis).

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos