Oginskio Bohdano antkapinė plokštė

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Bohdano Oginskio antkapinė plokštė Kruonio bažnyčioje (buvusioje cerkvėje). 2011 m. O. Lukoševičiaus nuotr.

Oginskio Bohdano antkapinė plokštė yra Kruonio katalikų bažnyčioje (buvusioje Kruonio cerkvėje), kairiojoje zakristijoje. Antkapį sudaro 214 cm ilgio ir 131 cm aukščio tamsiai violetinio marmuro stačiakampis, kurio viršutinėje dalyje matome plokščiame reljefe nulietą miegančio riterio figūrą. Riteris ilsisi ant aukšto, griežtos formos sarkofago, formuojančio cokolinę antkapio dalį. Lygų sarkofago paviršių puošia memorialinis įrašas. Ant sarkofago dangčio, palei sulenktą ranką, guli briaunuotu rutulio formos galu užbaigta lazda – buzdyganas, aukštesnes pareigas einančių karių – pulkininkų, rotmistrų, vėliavininkų valdžios ženklas. Prie gražiausių šio kūrinio elementų galime priskirti priešingoje plokštės pusėje esantį penkių laukų herbinį skydą. Jo viršų vainikuojantis puošnus turnyrinis šalmas bei kompoziciją supantis vešlus augalinis ornamentas paverčia šį skydą reikšmingu dekoratyviniu antkapio akcentu. Ilgas cokolį puošiantis įrašas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – lotyniška – iškalta stambesnėmis raidėmis, skelbia Bohdano Oginskio mirties datą. Antroji – lenkiška, sukurta XVII a. panegirikų dvasia, eiliuota forma pasakojanti apie mirusiojo dorybes bei jo šlovingus žygius, sudaro įdomų to laikotarpio literatūros pavyzdį. Memorialinio įrašo tekstas, laikantis originalo rašybos:

OBYT IN CHRYSTO MAGNIFICO DOMINO THEODORO OGINSKI DE COZIELSK SUBCAMERARIO TROCENSIS CAPITANEO DORSUNIENSIS ET CORMIALOVIENSIS ANNO 1625 DIE 7 FBII AETATIS SUAE 74 EPITAPHIUM

Ktos kolwiek jest co wiedziec pragniesz o tym panie

Oginskim de Cozielsko przczacnym Bohdanie

Mąž to był wszelkich cnot pan mądry w pokoju

Biegły w dziełach rycerskich męžny w krawawym boju

Ten bił niemce rebelles ten bił zamorczyki

Ten z armatą w Inflanciech tlumil gęste sziki

Ten moskala hardego po zapiekłych rolach

Krwią skropiwszy podeptał ten i w dzikich polach

Naliwaika Łobode wział w lyki swawolnych

Ten od gwałtu morderstwa wielu czynil wolnych

Tego ciało w tym grobie dusza w niebie sława

Niesmertelna na wieki w pamienci zostawa

Memorialinio įrašo teksto vertimas:

MIRUSIAM KRISTUJE 1625 METAIS KOVO 7 DIENĄ 74 METŲ AMŽIAUS KILNIAJAM PONUI TEODORUI OGINSKIUI IŠ KOZIELSKO TRAKŲ PAKAMOREI DARSŪNIŠKIO IR KARMĖLAVOS SENIŪNUI EPITAFIJA

Kas beesi, kuris trokšti sužinoti apie šį poną

Oginskį iš Kozielsko, garbingiausią Bogdaną,

Tai buvo didžių dorybių vyras, išmintingas taikoje,

Patyręs riteriškuose darbuose, drąsus kruvinoje kovoje.

Tasai mušė maištininkus, vokiečius, tas mušė užjūriečius,

Tasai Livonijoje patranka slopino tankias gretas,

Tasai įžūlų maskolį sukepusiose dirvose

Sulaistęs krauju sutrypė, tas ir laukiniuose laukuose

Sauvaliaujančius Nalivaiką Lobodą sutramdė,

Tasai daugelį išvadavo nuo smurto, žudynių;

Tojo kūnas šiame kape, siela danguje, šlovė

Nemirtinga amžiams lieka atmintyje.

Niekur nėra minimas šio kūrinio atsiradimo laikas nei jo autoriaus vardas. Grakščios harmoningos antkapio formos rodo, jog jį sukūrė talentingo dailininko ranka. Visoje buvusioje Lietuvos–Lenkijos valstybės teritorijoje nedaug terandame objektų, turinčių tam tikrų analogijų su antkapine Bohdano Oginskio plokšte.

Greta - jo sūnaus Samuelio Levo Oginskio antkapinė plokštė.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos