Oginskis Samuelis Levas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Samuelio Levo Oginskio antkapinis bareljefas, sukurtas XVII a. viduryje. Kruonio bažnyčia (buvusi cerkvė). 2011 m. O. Lukoševičiaus nuotr.

Oginskis Samuelis Levas (?-1657, palaidotas Kruonio cerkvėje (dabar – Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia) – Trakų tijūnas, Kruonio, Uogintų bei kitų dvarų savininkas.

Samuelio Levo Oginskio antkapinio bareljefo fragmentas. 2011 m. O. Lukoševičiaus nuotr.

Tėvas - Bohdanas Oginskis. Jaunystėje studijavo užsienio universitetuose. 1620 m. įvardijamas kaip Trakų stalininkas. Dalyvavo Chocimo mūšyje 1621 m. kartu su broliu Aleksandru ir sūnėnu Jonu Stetkevičiumi. 1625 m., būdamas karaliaus rotmistras, dalyvavo žygyje prieš turkus. Buvo renkamas pasiuntiniu į Seimą.

1619 m. pavasarį vedė Zofiją Bielevičiūtę, Šeduvos tijūno Jono Bielevičiaus ir Reginos Lukomskaitės dukterį. Samuelis Levas ir Zofija Oginskiai 1628 m. įsigytame Markovo dvare Vitebsko vaivadijoje 1642 m. įkūrė vienuolyną ir pasirūpino jo aprūpinimu. Žmona mirė apie 1644 metus. 1646 m. sausio 6 d. Samuelis Levas Kruonio vienuolynui užrašė 3,5 valako žemės ir 1500 auksinų maldoms už jo ir mirusios jo žmonos sielas. 1647, 1648, 1649 metais vėl buvo pasiuntiniu Seime. 1653 m. iš Kristupo Paco, LDK didžiojo vėliavininko, už paskolintą 24000 auksinų sumą paėmė užstatą – Šventininkų, Kalvių bei kitus dvarus.

Nuo XVII a. pradžios Oginskiai buvo įsikūrę Vitebske. 1641 m. šio miesto inventoriuje paminėti „...penki pono Samuelio Oginskio namai su daržais Rusios priemiestyje“. 1644 m. sudarytame „Vitebsko brėžinyje“ pažymėti Oginskių rūmai, stovėję Samueliui Levui priklausiusiame sklype netoli miesto aikštės.

1654 m. spalio 20 d. Trakuose surašė testamentą, kuriuo išreiškė savo valią būti palaidotas Kruonio cerkvėje šalia savo tėvų, dvarus padalindamas dviem sūnums – Simonui Karoliui, Vitebsko pakamariui, užrašė Kašonis, Vaiguvą ir Kruonį, o Jonui, Volkovysko vėliavininkui – Uogintus Kauno paviete. Be to, abiems sūnums dar užrašė ir po keletą dvarų, buvusių dab. Baltarusijos teritorijoje.

1655 m. vasarą vyko nesėkmingas karas su Rusija ir Maskva. Lietuvos kariuomenėj buvo suirutė. Trakų pilis turėjo ginti Samuelio Levo Oginskio vadovaujama kariuomenė, tačiau netoli Trakų Samuelis Levas pasidavė neiššaudamas nė šūvio. Trakus užėmė ir miestą bei pilis sudegino Ivano Zolotarenkos kazokų būriai . 1655 m. lapkričio 22 d. kartu su sūnumi Simonu Karoliu (tą dieną caro kariuomenė paėmė Vitebską) nuvyko į Vilnių, o 1656 m. vasario 7 d. jie su bajorų grupe išvyko pas carą išreikšti jam nuolankumą. Samuelis Levas mirė 1657 m. rudenį. Palaidotas Kruonio cerkvėje (dabar - Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia) šalia savo tėvų (plačiau - Oginskio Samuelio Levo antkapinė plokštė).

Šaltiniai

  • Акты издаваемые Виленскою Археографическою коммиссiею. Томъ XII. Акты Главнаго Литовскаго трибунала. – Вильна, 1883. – C. 562–570.

Literatūra

  • Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A. Trakų miestas ir pilys. – Vilnius, 1991. – P. 100.
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 111.
  • Dr. Kaledinskij, Leonid, Bubenko, Tatjana. Oginskių laikų Vitebskas (XVIII a.) [interaktyvus]. [žiūrėta 2009 m. vasario 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/Oginskiai/Vitebskas/htm

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos