Pakštys Antanas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Antanas Pakštys (antkapio nuotrauka). 2011 m. R. Gustaičio nuotr.
Antano Pakščio kapas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. 2011 m. R. Gustaičio nuotr.

Pakštys Antanas (1870 m. Pauliukuose - 1937 m. vasario 16 d. Kietaviškėse, palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje) - kunigas, knygnešys, Žaslių klebonas.

Baigęs 4 klases, 1893 m. priimtas į Vilniaus kunigų seminariją. Tarp 14 I kurso klierikų 4 buvo lietuviai. 1897 m. įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Šv. Jono bažnyčią. Po dviejų metų perkeltas į šv. Rapolo bažnyčią. 1900 m. pateko į Punią. Čia būrė parapijiečius į brolijas, steigė slaptas daraktorines lietuviškas mokyklas, mokė vaikus. Daraktorines mokyklas įsteigė Gajauciškio, Jurgelionių, Norgėliškių kaimuose. Padėdavo apsirūpinti elementoriais, sušelpdavo daraktorius. Lankydamasis mokyklose mokė vaikus katekizmo. Pakščiui rūpėjo ir knygnešystė. Palaikė ryšius su bendrakursiu kun. Placidu Šarkausku, Šv. Mikalojaus bažnyčios Vilniuje klebonu Juozapu Kukta ir kt. Lietuviškos spaudos, daugiausia religinės, gaudavo iš Birštono, Prienų, Jiezno apylinkių knygnešių. Knygas slėpdavo zakristijoje po grindimis, ant aukšto. Platino tarp chorisčių, kalėdodamas dalydavo parapijiečiams. Atsisakė lenkiškų pamokslų, nes visi gyventojai, išskyrus dvarininkus, kalbėjo lietuviškai. Parapijos dvarininkams ir lenkams tokia kunigo veikla nepatiko, skundė Pakštį kurijai ir valdžios įstaigoms. Per kratą 1901 m. gruodžio mėn. pabaigoje pas jį buvo rasta keletas lietuviškų religinių knygų. 1901 m. buvo perkeltas į Lydos dekanato Iščiolnos parapiją (Baltarusija) ir čia dirbo 7 metus.

1909 m. jis jau Žasliuose, kur išbuvo 16 metų. Pas jį vikaravo Vaclovas Giedrys, Kazimieras Miknevičius, Juozapas Matulaitis-Labukas, Juozapas Mincevičius, Pranas Cibulskas. Kun. A. Pakščio sveikata silpo. Žasliams reikėjo jaunesnio ir pajėgesnio kunigo. Toks tada buvo Kietaviškių klebonas ir jau Žaslių dekanas kun. Matas Cijūnaitis. 1925 m. pavasarį vysk. Juozapas Kukta atleido kun. A. Pakštį iš Žaslių ir davė jam lengvesnę Kietaviškių parapiją, o kun. Matą Cijūnaitį perkėlė į Žaslius. Kietaviškėse kun. A. Pakštys darbavosi 12 metų (1925-1937) - iki mirties. Žaslių ir Kietaviškių parapijose taip pat rūpinosi vaikų mokymu, lietuvybės gaivinimu ir stiprinimu.

Literatūra

  • Kaluškevičius B., Misius M. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. – P. 346;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 58-59.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos