Pravieniškės II

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Pravieniškių herbas
Pravieniškės I (Proweniszkižemiau, smulkesniu šriftu), Pravieniškės II (Proweniszki aukščiau, stambesniu šriftu) ir Pravieniškių geležinkelio stotelė (tarp jų, pažymėta tik sutartiniais ženklais). 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. O. 22. Kowno.)
Pravieniškės II 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Pravieniškės II, kaimas, Pravieniškių seniūnijos centras, 4,5 km į šiaurę nuo Rumšiškių, 13,5 km į vakarus nuo Kaišiadorių. Per kaimą teka Praviena. Iš visų pusių kaimas apsuptas Pravieniškių miško. Pravieniškių II kaime rastas akmeninis kirvis. Apie 2 km i pietus yra kaimas Pravieniškės I.

Rašytiniuose šaltiniuose Pravieniškės pirmą kartą paminėtos 1769 m.

2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Prezidentės dekretu Nr. 1K-207 patvirtintas Pravieniškių herbas (dailininkas Rolandas Rimkūnas).

Turinys

Istorija

Apie šio kaimo kūrimąsi 1971 m. buvo rašoma: „Panaikinus baudžiavą, caro valdžia davė po vieną dešimtinę žemės seniesiems kareiviams. Tie žmonės, įsikūrę savo dešimtinėse, dirbo įvairius darbus, daugelis - prie geležinkelio. Prie senojo Pravieniškių kaimo susikūrė naujas kaimelis, kurį imta vadinti Bobeliais, o vėliau - antrosiomis Pravieniškėmis. Dabar visa gyvenvietė vadinama vienu Pravieniškių vardu. Tačiau buvusių kareivių arba Bobelių gyvenvietė taip tebevadinama ir šiandien. Dabartiniu metu buvusių kareivių sklypų yra 11 kiemų. Pravieniškių kaimas minimas dokumentuose XVIII amžiaus antroje pusėje”.

Rumšiškių parapijos santuokų metrikų knygoje Pravieniškės minimos 1813 m. Pravieniškių II kaimas paminėtas 1931 m. žemėlapyje, 1959 m. „Lietuvos TSR administraciniame-teritoriniame suskirstyme“, nors čia buvusi gyvenvietė buvo žinoma ir anksčiau. 1977 m. šiame kaime gyveno 238 šeimos (805 gyventojai), 2000 m. - 463 sodybos bei gyvenamieji namai, 1153 gyventojai. Tarpukario metais čia įkurta priverčiamųjų darbų stovykla, kurioje buvo laikomi administracine tvarka nubausti žmonės. 1941 m. birželio 26 d. Raudonosios armijos kariai sušaudė beveik visus ten buvusius kalinius, taip pat 26 prižiūrėtojus, tarnautojus bei jų šeimų narius. Iš viso tuo laiku buvo apie 450 kalinių, tarp jų - Kauno „Drobės“ fabriko savininkai P. Štrimas, J. Šimaitis, P. Vaitiekūnas, J. Žostautas. 1991 m. aukų atminimui netoli sušaudymo vietos pastatytas kryžius.

1941 m. rugsėjo 4 d. vokiečiai netoli priverčiamųjų darbų stovyklos sušaudė 253 žydus - vyrus ir moteris; 1944 m. vasarą vokiečiai sušaudė dar 270 žmonių - 250 žydų iš Prancūzijos, 20 – lietuvių ir lenkų (pastaruosius vokiečiai likvidavo po to, kai šie priversti sudegino anksčiau sušaudytus). 1943 m. vasario 20 d. iš šios stovyklos pabėgo 8 žmonės.

1948-1949 m. Pravieniškių darbo kolonijoje veikusioje rusų dėstomąja kalba pradžios mokykloje dėstė žymus pedagogas Stasys Tijūnaitis.

2000 m. įkurta Pravieniškių seniūnija.

2011 m. vasario 1 d. trys Pravieniškėse veikusios įstaigos – Pravieniškių 1-ieji pataisos namai, Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija ir Pravieniškių 3-ieji pataisos namai buvo sujungti į vieną įstaigą – Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją. Pravieniškių gydymo - pataisos namai tapo Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Laisvės atėmimų vietų ligoninės Pravieniškių skyriumi.

Vietovardžiai

Pravieniškių pradžios mokyklos (veikusios Pravieniškių geležinkelio stoties gyvenvietėje) mokytojas Valentinas Stakišaitis 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Pravieniškių I kaimo (dabar - Pravieniškių II kaimas) vietovardžius. Pateikėjai - Kazys Stančiauskas ir Andrius Vilčinskas. Abu gimę šiame kaime.

Bagdondaržis – dirbama žemė, apie 0,5 ha dydžio. Nuo geležinkelio stoties į šiaurę, prie valstybinio miško. „Bežemiui Bagdonui ūkininkas Kazys Stančiauskas prieš 60 -70 m. atidavė mišku apaugusį plotą, kad nuvalytų ir išdirbtų žemę. Už tai ta žeme naudojosi keletą metų. Nuo to ir vardas yra atsiradęs”.

Būdavietė – pieva su aplinkinėmis dirvomis. Pieva šlapia, kupstuota, keturkampio formos. Apie 10 ha dydžio. Į rytus nuo geležinkelio stoties, prie geležinkelio, šiaurinėje pusėje. Toje vietoje gyvenęs žmogus, kuris turėjo būdą ir degė anglis.

Degimas – laukai ir pievos, apie 5 ha dydžio. Tarp geležinkelio ir kelio į Jurgiškes. „Prieš 50 m. vežė vagonuose vatą. Kilo gaisras. Toje vietoje išdraskytą vatą gesino”.

Kalnas – dirbama žemė, apie 3 ha dydžio. Trapecijos formos. Į vakarus nuo geležinkelio stoties apie 500 m, Tarp geležinkelio ir Pravienos upelio.

Majakas – dirbama žemė, nedidelė pakiluma, apie 1 ha dydžio. Nuo Pravieniškių I (dabar – Pravieniškių II) kaimo į rytus, nuo kelio į Jurgiškes į šiaurę. Toje vietoje stovėjo karo reikalams ar žemės matavimo reikalui rusų įtaisytas stebėjimo punktas”.

Mucas – dirbama žemė, apie 2 ha dydžio. Į šiaurę nuo geležinkelio stoties, prie miško, susisiekia su mokyklos žeme. „Prieš liustracijos laikus toj vietoj gyvenęs senis, kuris supykęs kiekvieną „mucu” vadino”.

Piskornia – labai klampi pieva, apie 10x30 m dydžio. Prie Pravienos upelio, netoli tilto.

Telėdnikas – pieva su aplinkinėmis dirvomis, apie 4 ha dydžio. Į šiaurę nuo geležinkelio stoties. Viduriu teka Praviena.

Uzbonas – neišdžiūstanti duobė, apie 8x10 m dydžio. Veisiasi karosai, vijūnai. Yra Vidutinės pievoje. „Ta pieva jau senovėje buvo naudojama, kai tuo tarpu aplinkui buvo dideli miškai”.

Viganas – pievelė, apie 0,25 ha dydžio. Tarp tilto, kelio ir Pravienos upelio.

Vilko daržas – balto smėlio žemės plotas, apie 1 ha dydžio. Nuo stoties į šiaurę, prie valstybės miško. „Tas plotas priklausė Vilčinskui, kurį žmonės Vilku pravardžiavo”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 222.

  • Iš praeities į dabartį / Pravieniškių I kaimo gyventojų prisiminimai ir dabartis / sud. B. Preikšaitienė ir kt. - Kaišiadorys: Printėja, 2012.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos