Prozariškės

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Prozariškės (Prozoryszki) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Prozariškės, kaimas Žaslių seniūnijoje, 5,5 km į šiaurę nuo Žaslių, 11 km į šiaurės rytus nuo Kaišiadorių. Rytuose ribojasi su Laukystos upeliu, o pačiame kaime prasideda Uternos upelis, Lomenos dešinysis intakas.

Turinys

Kaimo vardo kilmė

Vietovardis asmenvardinės kilmės, nes čia savo žemės turėjo Prozorų (Prozarų) giminė.

Istorija

Paparčiuose nuo XVI a. pradžios (1517) minimas T. Daumantas, turėjęs tris sūnus. Vienas jų, Petras, kaip tėvo palikimą gavo trečdalį Daumantiškių žemių, o vėliau dar nusipirko Prozariškes (Kuveizdiškes). Prozariškės Žaslių parapijos krikšto knygoje minimos 1739-1742 metais. 1795 m. kaime buvo 15 sodybų ir 101 gyventojas, apie 1860 m. gyveno 231 gyventojas katalikas. 1883 m. gruodžio 21 d. kaime susekta slapta mokykla. Joje Jiezno valsčiaus valstietis M. Tamašauskas su seniūno Rusonio žinia lenkiškai ir lietuviškai mokė 15 vaikų. M. Tamašauskas buvo sulaikytas. 1888 m. kaime, priklausiusiame Zaleskiams (anksčiau - Tucholkoms), buvo 18 sodybų, kuriose gyveno 188 katalikai ir 8 žydai. 1897 m. Prozariškėse - 125 gyventojai ir 335 dešimtinės žemės. Pirmojo pasaulinio karo metu kaime palaidotas 1 žuvęs rusų kareivis. 1923 m. - 42 sodybos ir 218 gyventojų. Į vienkiemius Prozariškės išskirstytos 1926 m.

1945 m. „enkavedistai“, norėdami sunaikinti partizanų būrio vadą P. Petkevičių, užverbavo du agentus, iš kurių vienas - Prozariškių gyventojas A. N. Jis išdavė Didžiosios Kovos apygardos štabą ir kelis partizanus. 1945-1946 m. žuvo 6 ir įkalintas 1 Prozariškių partizanas, 1945-1947 m. įkalinti 2 kaimo gyventojai, 1948 m. ištremta 10 asmenų Adamkevičių šeima.

1947 m. Prozariškėse buvo 33 sodybos, 140 gyventojų, 2000 m. - 14 sodybų, 28 gyventojai.

Iš Prozariškių kilę: prelatas Kazimieras Bičkauskas, 27 metus nuo sovietų valdžios slapstęsis Benediktas Mikulis.

Vietovardžiai

Papartėlių pradžios mokyklos mokytoja Ona Vitkauskienė 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Prazariškių kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Simanas Kurgonas, 58 m. amžiaus, gimęs tame pačiame kaime.

Degimai – ariama žemė. Apie 40 ha dydžio. Baltžemis su moliu, nelygi vieta. Apie 1,5 km nuo Totoriškių kaimo į pietvakarius. „Seniau buvęs miškas, kuriame ganėsi arkliai. Dabar atiteko 9 ūkininkams”.

Didžiapieva – pieva. Apie 1 ha dydžio. Baltžemis su moliu, lygi vieta. Apie 300 m į vakarus nuo Laukystos upelio.

Gyvatynas – ariama žemė. Apie 10 ha dydžio. Baltžemis su moliu, slėnis. Prie Kaišiadorių-Čiobiškio vieškelio. „Pasakojama, kad seniau buvęs miškas ir jame buvę daug gyvačių”.

Gojelis – pieva. Apie 1,5 ha dydžio. Juodžemis su moliu, lygi vieta. Apie 500 m nuo Kaišiadorių-Čiobiškio vieškelio. „Seniau buvęs miškas. Dabar atiteko Jonui Čiuladai”.

Klevinės – pieva. Apie 3 ha dydžio. Durpės, duobėta vieta. Apie 1 km į pietus nuo Totoriškių kaimo. „Seniau buvęs miškas ir augę klevai”.

Kurgono raistas – pieva. Apie 10 ha dydžio. Durpės su baltžemiu, klonis. Apie 1,5 km į rytus nuo Janušonių kaimo. „Seniau buvo neįeinamos pelkės, dabar nusausinta šienaujama”.

Kapinėlės – ariama žemė. Apie 0,25 ha dydžio. Žvyras, pakiluma. Apie 800 m nuo Kaišiadorių-Čiobiškio vieškelio į šiaurę. „Pasakojama, kad seniau buvę kapai. Imant žvyrą iškasami žmonių kaulai”.

Kupstynė – pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Juodžemis su baltžemiu, klampu. Apie 200 m į vakarus nuo Laukystos upelio. „Dabar atiteko Vincui Verbickui”.

Kupstynė – pieva. Apie 0,25 ha dydžio. Šlapia, baltžemis su smėliu. Apie 250 m nuo Kaišiadorių-Čiobiškio vieškelio į šiaurę. „Dabar atiteko Uršei Sasnauskienei”.

Laukista – upelis. Teka Stabinciškių kaimo vakarų puse. Įteka į Nerį ties Kaspariškių kaimu. „Išteka iš Statkūniškių ežero. Vasarą neišdžiūsta”.

Lankelė (vietinių gyventojų vadinama Lankela) – pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Baltžemis su moliu. Prie Laukistos upelio. „Dabar atiteko Benadui Verbickui”.

Majoko kalnas – kalnelis. Apie 2 ha dydžio. Molis. Apie 300 m nuo Kaišiadorių-Čiobiškio vieškelio į šiaurę. „Prieš did. karą stovėjęs majokas. Atiteko Ad. Jankauskui”.

Prūdai – pieva. Apie 2 ha dydžio. Baltžemis su smėliu, šlapia. Apie 1,5 km atstumu į rytus nuo Janušonių kaimo.

Prūdeliai – pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Šlapia, baltžemis su smėliu. „Rubežuojasi su Prūdais - pieva”.

Raistelis – pelkė. Apie 15 arų dydžio. Pailga, aplinkui molis. Apie 300 m į vakarus nuo Laukystos upelio. „Iš viršaus supasi, o 1 m. gilumoje labai kieta”.

Sala – raistas. Apie 20 ha dydžio. Durpės, aplink baltžemis. Apie 200 m į vakarus nuo PapartėliųDubių kelio. „Pasakojama, kad seniau buvęs didelis miškas, kuriame vaidendavosi - arklys žvengęs”.

Tarpusalis – ariama žemė. Apie 5 ha dydžio. Baltžemis su smėliu. Apie 1 km į rytus nuo Janušonių kaimo.

Upelis – upelis. Apie 600 m nuo Papartėlių dvaro į šiaurę. Išteka iš duobės - šaltinio ir įteka į Laukystos upelį. „Vasarą neišdžiūsta. Duobėj - šaltinyj vanduo rudas, moterys dažydavo sruogas”.

Vilkų raistas – krūmais apaugusi šlapia pieva. Apie 5 ha dydžio. Aplink baltžemis su smėliu. Apie 1,5 km į pietus nuo Totoriškių kaimo. „Seniau buvo daug vilkų, kurie vedė vaikus ir piovė gyvulius”.

Vilkų raistelis – klampi pieva. Apie 1 ha dydžio. Aplink baltžemis su smėliu. Ribojasi su Vilkų raistu.

Zemliausko raistas – pelkė. Apie 2 ha dydžio. Aplink dirbama žemė. Apie 1,5 km į pietus nuo Totoriškių. „Pasakojama, kad čia buvo pakartas sukilėlis Zemliauskas”.

Zemliausko raistelis – samanota pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Nešienaujama, šlapia. Apie 1,5 km į pietus nuo Totoriškių kaimo.

Zapuškos – rėžgaliai. Ariama žemė, baltžemis su smėliu. Prie keliuko Papartėliai-Dubės.

Žvirblio bala (vietinių gyventojų vadinama Žvirblia bala) – bala. Apie 0,5 ha dydžio. „Klampu, bliūdo formos”. Į vakarus nuo Laukystos upelio.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 260.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos