Skudeniai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Skudeniai (Szkudziany) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Skudeniai, kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 4,5 km į pietus nuo Žiežmarių, 10 km į pietus nuo Kaišiadorių.

Turinys

Istorija

1582 m. gegužės 5 d. Drėvininkų (?) kaimo (Trakų vaivadija) ir kelių tuščių žemių inventoriuje minimos kunigaikščiui Oginskiui priklausiusios Skudeniškių žemės. Skudenių kaimas minimas 1744 m. Žiežmarių parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. - 6 sodybos, 50 gyventojų (priklausė Oginskių valdytam Strėvininkų dvarui). 1844 m. - 217,65 dešimtinės žemės, karčema. Gyveno 6 šeimos (dvi iš jų - Šliužų). Apie 1860 m. - 95 gyventojai katalikai, 1897 m. - 102 gyventojai, 202 dešimtinės žemės, 1923 m. - 21 sodyba, 122 gyventojai. Kaimas su 238,87 ha žemės į vienkiemius išskirstytas 1926 m. Didžiausio sklypo (21,94 ha) savininkai - Petras ir Stasys Kursevičiai. 1931 m. - 21 sodyba, 234,49 ha žemės, 1937 - 119 gyventojų katalikų, 1947 - 23 sodybos, 109 gyventojai, 2000 m. - 12 sodybų, 24 gyventojai. Yra kapinės.

Iš Skudenių kilęs Petras Šidlauskas - žinomas lietuvių išeivijos veikėjas, Hamiltono apylinkės (Kanada). Tėvynės Sąjungos grupės pirmininkas, Aušros Vartų parapijos Hamiltono tarybos pirmininkas. Tėviškėje lankėsi 1998 ir 2000 metais.

Vietovardžiai

Mokytojas Zigmas Juknys 1935 m. gruodžio mėnesį užrašė Skudenių kaimo vietovardžius.

Apie kaimą užrašė: „Sako, kad Skudenių kaimo gyventojai buvę kunigaikščio Oginskio baudžiauninkai”.

Asiūklė (vietos tarme Asiūkle; „l” tarti kietai) – raistas. Šlapias, auga asiūkliai, spanguolės. 3 ha dydžio. Nuo buvusio kaimo vietos į šiaurės rytus, nuo Šilalio į šiaurę. B. Kursevičiaus sklype.

Asiūkynas – pieva. Šlapia, kupstuota, 0,5 ha dydžio. Nuo kaimo į šiaurės vakarus. Į šiaurę nuo Biguzo raisto. Prie Stasio Lankos sklypo.

Biguzo raistas – raistas. Šlapias, kupstuotas, aplink raistą dirbama žemė. 1 ha dydžio. 400 m į pietvakarius nuo kaimo, St. Kursevičiaus sklype.

Bobos kamša – pieva. Kupstuota, šlapia, 2 ha dydžio. Nuo kaimo į pietryčius, pačiame kaime - nuo Viduraisčio taip pat į rytų pusę, D. Šidlausko sklype.

Derškuškė (vietos tarme Derškuške) – raistas. Šlapias, kupstuotas, klampus. Vietomis šienaujamas. 13 ha dydžio. Apie 0,5 km į pietus nuo kaimo, Stasio ir Petro Kursevičių sklype.

Duobulė (vietos tarne Duobule) – raistas. Šlapias, įdubęs, 0,5 ha dydžio. Ribojasi su Kolukiškių raistu, apie 4/5 km į šiaurės vakarus nuo kaimo, S. ir P. Kursevičių sklype.

Kačpidė (vietos tarme Kačpide) – ganykla. Auga alksniai. 3 ha dydžio. Nuo Skudenių raisto į šiaurę. Apie 0,5 km į pietvakarius nuo kaimo. Berlinsko ir Šmerkės sklypuose.

Lankos raistas – raistas. Ganykla, auga krūmai. 0,5 ha dydžio. Apie 0,5 km į pietus nuo kaimo. Ūkininko Martyno Šidlausko sklype.

Prie šaltinio (vietinių žmonių vadinama Pali šaltini) – dirbama žemė. Ilga iš rytų į vakarus, yra duobė 1 aro dydžio. 0,5 ha dydžio. Viso kaimo nuosavybė. Pristigus vandens, iš tos duobės visi ima vandenį. 4/5 km į pietus nuo kaimo.

Pakerskų kelias – kelias. Rudenį ir pavasarį šlapias. Eina nuo Derškuškės į Pakerskų kaimą.

Pakryžė (vietos tarme Pakryže) – ganykla. Keturkampė, 2 ha dydžio. Apie 3/4 km į nuo kaimo į šiaurės vakarus. Nuo Asiūklyno į vakarus. M. Lanko sklype.

Pasienis – raistas. Keturkampis, kupstuotas, 2 ha dydžio. Į pietryčius nuo kaimo, nuo Bobos kamšos į rytus, Kubo Lanko sklype.

Pekuriškis – dirva. Keturkampė, vietomis raisteliai. 1 ha dydžio. Nuo Šilalio į šiaurę. Apie 2/3 km nuo kaimo į rytus, Z. Kursevičiaus sklype.

Skudenkalnis – raistas – kalnas. Vietomis ganykla, šlapia. 2 ha dydžio. 0,5 km nuo kaimo į šiaurės vakarus. Nuo Pakryžės į šiaurę.

Šilelis (vietos tarme Šilalis) – ganykla. Ilga iš vakarų į rytus, apaugusi alksniais. 500x150 m dydžio. Apie 0,5 km nuo kaimo į pietvakarius. Ribojasi su Strėvininkų žeme, V. Orlovo žeme.

Upės vaga (vietinių žmonių vadinama Upes revas) – pieva. Ilga iš rytų į vakarus, teka upelis. 300x50 m dydžio. Ribojasi su Strėvininkų ir Orlovo žemėmis. Kursevičių sklype.

Ąžuolynas (vietos tarme Užalynas) – dirbama žemė. Su raisteliais, kupstuota. 8 arų dydžio. Apie 0,5 km į pietus nuo kaimo. Kursevičių sklype.

Viduraistis – pieva. Šlapia, kupstuota. 3 ha dydžio.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 303.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos