Sladkevičius Vincentas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius, sugrįžęs iš Romos, kur buvo įšventintas Kardinolu. 1988 m. liepos 12 d. (Kaišiadorių muziejus)

Sladkevičius Vincentas (1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronių kaime, Žaslių valsč. – 2000 m. gegužės 28 d. Kaune, palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje) – kardinolas.

1927-1932 m. mokėsi Žaslių parapijos ir Kaišiadorių mokyklose. 1932-1939 m. – Kauno jėzuitų gimnazijoje, 1939-1944 m. – Kauno kunigų seminarijoje. 1944 m. kovo 25 d. įšventintas į kunigus. Vikaravo ir klebonavo įvairiose vietovėse: Kietaviškėse, Merkinėje, Aukštadvaryje, Kuktiškėse, Šešuoliuose. 1952 m. tapo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektu ir dvasios tėvu. 1957 m. Birštone vyskupas Teofilius Matulionis konsekravo vyskupu. 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.). 1975 m. perkeltas į Pabiržę. 1982 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos administratoriumi. 1988 m. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu. 1988 m. buvo paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku; šias pareigas ėjo iki 1993 metų. 1988 m. pakeltas kardinolu, 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1996 m., laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, kardinolas atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuo to laiko iki mirties gyveno Kaune kaip emeritas. 2006 m. rugpjūčio 5 d. kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) gimtajame Guronių kaime (Žaslių sen.) įkurtas Rožinio slėpinių parkas (autoriai – dailininkas prof. A. Kmieliauskas, architektas S. Petrauskas). 2007 m. Kaišiadorių katedros šventoriuje pastatytas paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui (skulpt. A. Sakalauskas).

Turinys

Pasisakymai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

  • „...Tik stebuklas galėjo Guronių kaimo neturtingą berniuką sunkiais okupacijų laikais atvesti iki Lietuvos kardinolo sosto. Kardinolas Sladkevičius yra labai paprastas, kuklus, nusižeminęs, šventos dvasios kunigas ir, atrodo, nebus jam lengva prisiderint prie aukšto kardinolo posto ir garbės... Jis yra šių laikų kenčiančios Lietuvos kardinolas ir simbolis. O vyskupų – Kuktos, Matulionio – ir visų kankinių maldos jį lydės garbingu mūsų tautai keliu. Nes, anot parafrazuotų Carducci žodžių, „Kankinių maldą ir poeto dainą archangelas per žemę neša...“ (Kun. dr. Ignas Urbonas, „Draugas“)
  • „...Mano atsiminimai apie kardinolą Sladkevičių ribojasi tik Jėzuitų gimnazijos klasėmis, kuriose kartu mokėmės. Atmintyje regiu jo susikaupimą ir rimtį, kalbant kasdieninę maldą, jo atlaidų ir draugišką šypsnį, matant mūsų išdaigas, prisimenu jo nepaprastus gabumus moksluose: matematika, gamtos mokslai, istorija ir visos kalbos visada tik penketukai! Taip, ypatingai kalbos: jis pas jėzuitus išmoko daug kalbų. Mes, mokyklos draugai, jau tada aiškiai matėme, kad šiame nedidelio ūgio ir tipingo, kiek pablyškusio, lyg varguolio veido jaunuolyje atsispindi ypatingas Apvaizdos planas.“ (dr. Povilas Reklaitis, „Šaltinis“, 1988).

Galerija

Knygos apie kardinolą V. Sladkevičių

  • Padaryk mane gerumo ženklu: prisiminimai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių / sudarė ir parengė I. Petraitienė. - Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2003;
  • Petraitienė I. Kardinolas. - Kaunas: Santara, 2000.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 120;
  • 600 Lietuvos krikšto jubiliejus: apžvalginis leidinys. – Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas, 1989. – P. 267, 268, 273.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos