Surmilavičius Kazys

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Surmilavičius Kazys (slapyvardžiai Klevas, Klevelis). (1918 m. Laukagalio kaime, Žaslių valsčiuje - 1945 m. kovo 27 d. netoli Rusių Rago kaimo) - partizanų bataliono vadas.

Jonas ir Ona Surmilavičiai augino šešis sūnus, aplinkinių buvo laikomi labai patriotiška šeima. Tėtis mirė 1934 m., tačiau rimčiausios bėdos prasidėjo 1944 m., sugrįžus sovietinei sistemai. Trims Surmilavičių sūnums (Kaziui, Motiejui ir Antanui grėsė mobilizacija į sovietinę kariuomenę. Nenorėdami tarnauti svetur, broliai ėmė slapstytis namuose.

K. Surmilavičius atlikęs karinę tarnybą nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, tarnavo lygtiniu puskarininkiu, o vokiečių okupacijos metais - policininku.

1944 m. spalio mėn. pas Surmilavičius atėjo Jonas Misiūnas-Žalias Velnias su kitais partizanais. Broliai buvo pakviesti į šį būrį. Netrukus M. Surmilavičius tapo savo brolio Kazio, kuris vadovavo būriui, apsaugos nariu. Nuo 1944 m. gruodžio 1 d. K. Surmilavičius buvo paskirtas štabo nariu ir pirmojo būrio vadu. 1945 m. sausio 12 d. J. Misiūno įsakymu buvo paskirtas 5-os LLA apylinkės 1-o bataliono vadu, netrukus ir Vanagų padalinio vadu.

K. Surmilavičiaus žinioje buvo apie 300 vyrų.

Čiobiškio vaikų namuose buvo įrengtas Didžiosios Kovos rinktinės štabas. 1945 m. kovo 27 d. vyko slaptas štabo narių pasitarimas (jame dalyvavo ir K. Surmilavičius), tačiau vaikų namų auklėtinis apie posėdžiaujančius partizanus pranešė Musninkų NKVD viršininkui Chiminui. Čiobiškio vaikų namai buvo apsupti, šturmo metu žuvo Mykolas Tveraga-Aras, Juozas Marcinauskas-Pluta ir Jonas Markulis-Vaiduoklis. Kartu posėdžiavę Adomas Lapinskas-Uosis ir K. Surmilavičius spėjo pabėgti į Rusių Rago kaimo (Musninkų vals.) pačią tolimiausią sodybą pas Adolfą Bagdonavičių, bet buvo rusų pastebėti. Pradėjus šaudyti K. Surmilavičius buvo nušautas, o A. Lapinskas sužeistas į koją šoko į Nerį ir dingo vandenyje.

K. Surmilavičių čiobiškiečiai slapta palaidojo miestelio kapinėse, tačiau šiandien tiksli kapo vieta nėra žinoma.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 171, 172, 404, 405, 670.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 671.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 543, 586, 587.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 249.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 61–63, 73, 77, 120.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 37.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos