Velička Kazimieras Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kazimieras Juozapas Velička.

Velička Kazimieras Juozapas (1859 – 1937 m. spalio 2 d. Strėvininkų invalidų namuose, palaidotas Mūro Strėvininkų kapinėse) - kunigas, knygnešys.

Privačiai pasiruošęs, Marijampolės gimnazijoje 1882 m. išlaikė 4 klasių egzaminus ir tais pačiais metais įstojo į kauno kunigų seminariją. Kunigo šventimus gavo 1887 m. Vikaravo (1887-1894) Radviliškio parapijoje. 1894-1898 m. dirbo Kauno kunig seminarijos prokuratoriumi (ekonomu). 1898-1907 m. – Šaukėnų klebonas (Kelmės r.). Lietuvišką spaudą pradėjo platinti apie 1893 m., pats pirkdamas ją Tilžėje. Bendradarbiavo su kun. M. Jurgaičiu. Iš jo gaudavo lietuviškos spaudos. Pašte sulaikytą M. Jurgaičio siųstą siuntinį su lietuviška spauda atrišo, išėmė laikraščius ir prikišo įvairiausių popiergalių. 1907-1914 m. gyveno Peterburge, buvo Kunigų seminarijos ir Dvasinės akademijos prokuratorius (ekonomas). Aukštuosiuose Peterburgo rusų valdininkų sluoksniuose propagavo Lietuvos autonomijos idėją. Per Pirmąjį pasaulinį karą ir po karo rūpinosi sergančiais ir badaujančiais Peterburge gyvenusiais lietuviais. Už tai bolševikų buvo persekiojamas ir ištremtas į Irkutską. Čia gyveno beveik 3 metus. Neteko sveikatos. Drauge su kitais kaliniais 1933 m. sugrįžo iš Sibiro visai paliegęs. Apsigyveno Kaune. 1937 m. persikėlė į Strėvininkų senelių prieglaudą. Nuo 1935 m. rugsėjo 1 d. paskirta 120 lt pensija. Lietuvos Respublikos ministrų kabineto 1936 m. gegužės 29 d. nutarimu nuo 1936 m. gegužės 1 d. paskirta 100 lt pašalpa kiekvieną mėnesį.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 8. B. 540. Paraidinis knygnešių, švietėjų ir kitų įžymiųjų lietuvybės žadintojų sąrašas Vytauto Didžiojo Muziejui Kaune. L. 25.

Literatūra

  • Du mirusieji (a. a. K. Velička) // Mūsų laikraštis. – 1937 spalio 16, Nr. 41;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. – P. 514;
  • Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas. – 1994, Nr. 1 (4), p. 9.
  • Vyriausybės žinios. – 1935, Nr. 511 (Dėl pensijos paskyrimo).

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos