Visginai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Visginai (Wizginy) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. O. 22. Kowno.
Visginai ir apylinkės 1927 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Visginų piliakalnio pylimas. 2011 m. A. Kurilienės nuotr.
Vizginų kaimo gyventojas Juozas Radzevičius Darsūniškyje. L. Kazoko nuotr. 1940 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Liaudies meno skyrius. Neg. Nr. 11740.

Visginai (Vizginai), kaimas Kruonio seniūnijoje, 6 km į šiaurės vakarus nuo Kruonio, 18,5 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, ant kairiojo Nemuno kranto. Per Visginus į Nemuną teka Valka ir Vieupis. Kaime yra piliakalnis, buvo pilkapynas (dabar užlietas Kauno marių).

Turinys

Visginų piliakalnis

Piliakalnis į šiaurės vakarus nuo kaimo, Nemuno dešiniajame krante. Iš pietvakarių, pietų, rytų ir šiaurės rytų jį juosia Nemuno slėnis. Šlaitai statūs, 35-40 m aukščio. Šiaurės vakaruose piliakalnis siekia aukštumą, nuo kurios atskirtas apie 3 m gylio grioviu ir aikštelės gale dabar išskleistu pylimu; jis apie 1,5 m virš aikštelės. Aikštelė beveik keturkampė, apie 40 m ilgio ir apie 20 m pločio.

Istorija

Visginų kaimas paminėtas 1762 m. Kalvių parapijos krikšto metrikų registracijos knygoje. 1775 m. kaime - 3 sodybos (G. Piaseckio, M. Berūkščio ir M. Radzevičiaus šeimos), 1795 m. - 4 sodybos, 38 gyventojai. 1848 m. Visginai su 248,85 dešimtinės žemės priklausė valstybiniam Kruonio dvarui. Tuo metu kaime gyveno J. Berūkščio, dvi Radzevičių bei M. Ivanicko šeimos.

1897 m. kaime - 85 gyventojai ir 109,62 dešimtinės žemės, 1923 m. - 16 sodybų, 95 gyventojai, 1931 m. - 16 sodybų ir 98,59 ha žemės. Kaimas su 145,15 ha žemės į vienkiemius išskirstytas 1931 m. Didžiausio sklypo (15,76 ha) savininkai - Pranas Berūkštis ir Magdalena Berūkštytė. Tuo metu kaime buvo paplitusios Berūkščio, Garšvos, Radzevičiaus pavardės. Antrojo pasaulinio karo metu sovietinius aktyvistus slėpė Visginų gyventojai Jurgis ir Pranas Radzevičiai. Pokario metais nušautas Tauro partizanų apygardos ryšininkas Petras Berūkštis, Visginų gyventojas, tuo metu dirbęs Pakuonio valsčiaus tarybos pirmininku. 1946 m. įkalintas S. Sinkevičius,1949 m. - J. Berūkštis, abu iš Visginų.

1937 m. kaime - 86 gyventojai katalikai, 1947 m. - 17 sodybų, 71 gyventojas, 1981 m. - 7 sodybos, 14 gyventojų, 2000 m. - 5 sodybos, 9 gyventojai. Kaime yra likusios kapinės, kuriose nelaidojama.

Alekso Radzevičiaus senienų rinkinys

1970 m. rajono laikraštyje išspausdintas straipsnis apie Visginų gyventoją Aleksą Radzevičių, įvairių retenybių kolekcionierių. „Savo kolekcijoje turi sukaupęs nemažą kiekį įvairių retenybių. Turi akmeninį kirvį, daug senų monetų, du ragus - parakines, piesčioką grucei trinti, krijėlį siūlams vynioti. Saugo jis senas prieškarines plokšteles su Pupų Dėdės įdainavimais, du laikrodžius: vieną žmogaus ūgio, antras stalinis - įmantriai ornamentuotas. Prieš keletą metų žaibas padegė jo svirną su nemaža surinktų senoviškų liaudies buities įrankių“.

Vietovardžiai

Anglininkų pradžios mokyklos mokytojas Antanas Gustaitis 1935 m. gruodžio mėnesį užrašė Vizginų kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Kazys Gurskas, Juozas Berūkštis, Simanas Radzevičius, Alesius Radzevičius, visi gimę šiame kaime.

Duobelės – šaltinėlis ir duobės. Žemė smėlėta, o giliau molis. 0,25 ha dydžio. Rytinėje Vizginų kaimo dalyje, prie valdiško miško.

Ilgoji – pieva, priemolis. 1,5 ha dydžio. Vizginų kaimo šiaurinėje dalyje, prie Anglininkų kaimo.

Kanaplinė – bala. 2 m gylio, aplinkui juodžemis ir molis. 20x25 m dydžio. Šiaurinėje Vizginų kaimo pusėje, prie Ilgosios. „Seniau čia merkdavę kanapes”.

Sėdymai – raistelis ir pieva. Juodžemis ir molis. Pietrytinėje kaimo dalyje, prie Anglininkų kaimo.

Sarsūniškė – bala. Viršuje plaukioja žolių ir samanų suaugusi pluta. 0,25 ha dydžio. Rytinėje kaimo dalyje, Prano Berūkščio žemėje.

Šilakampis – pieva ir ariama žemė, molis su juodžemiu. 2 ha dydžio. Rytinėje kaimo dalyje, prie Anglininkų kaimo.

Volka - revas ir upelis, apaugęs medžiais ir krūmais. Šiaurės rytų kaimo pusėje. Prie kaimavietės įteka į Nemuną. „Teka tik palijus. Vasarą išdžiūsta”.

Vargeliai – ariama žemė. Molis ir juodžemis. 3 ha dydžio. Prie Garniškės kaimo.

Vieupis – upelis. Bendrame Vizginų kaimo miške. Jis prasideda iš šaltinio. „Teka visą laiką”.

Vilkinyčia – revelis ir duobės. Žvyras ir smėlis. 1 ha dydžio. Šiaurės rytinėje kaimo dalyje. „Seniau čia buvo gaudoma vilkai. Nuo to ir vardą gavo”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 121.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos