Zakarauskas Vaclovas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Vaclovas Zakarauskas.

Zakarauskas Vaclovas (1906 m. lapkričio 6 d. Pievelių kaime, Rumšiškių valsč. - 1997 m. gruodžio 8 d. Čikagoje, JAV, palaidotas Čikagos lietuvių kapinėse) – kanauninkas, žurnalistas.

1917 m. baigė Rumšiškių pradžios mokyklą. Vėliau mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje, Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Kaune (1924-1927) ir VDU Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje (1927-1931). Kunigu įšventintas 1931 m. ir paskirtas Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaru. 13 m. kun. V. Zakarauskas sakė pamokslus per Lietuvos radiją. 1933-1940 m. buvo Kauno „Aušros“ berniukų ir mergaičių gimnazijų kapelionu. Pasitraukęs į vakarus, kun. V.Zakarauskas gyveno Vokietijoje, buvo Augsburgo gimnazijos ir technikos mokyklos kapelionu. Kurį laiką redagavo „Žiburius“. 1950 m. išvyko į Čikagą (JAV). Visą laiką dirbo pastoracinį darbą Švč. M. Marijos gimimo parapijoje. Ten turėjo daugybę visuomeninių pareigų. Dar Lietuvoje gyvendamas išleido kelias knygeles: „Pasninkas“ (1932), „Motina Sopulingoji“ (1934), „Auklėjimas“ (1938). Amerikoje pagarsėjo kaip gabus publicistas. Savo straipsnius spausdino „Tėvynės sarge“, „Drauge“, „Ryte“, kituose leidiniuose. Kan. V. Zakarauskas buvo „Muzikos žinių“ redaktoriumi. 1997-1998 m. V. Užtupo leidykla Vilniuje išleido septynis kan. V. Zakarausko pamokslų rinkinius „Dievui ir Tėvynei“.

Galerija

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 220.
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 130.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos