Zimkus Jurgis

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Jurgio Zimkaus kapas Palomenės bažnyčios šventoriuje. 2011 m. R. Gustaičio nuotr.

Zimkus Jurgis (1861 m. vasario 2 d. Švėkšnos par., Raseinių apskr. – 1922 m. spalio 26 d. Palomenėje, Palomenės bažnyčios šventoriuje) - kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, slaptųjų mokyklų steigėjas, Žaslių vikaras, Paparčių klebonas ir bažnyčios statytojas, Palomenės klebonas.

Mokėsi Šiaulių klasikinėje gimnazijoje, tačiau jos nebaigė. 1882 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Seminarijoje buvo žinomas kaip susipratęs lietuvis, nepasiduodantis lenkinimui. 1886 m. įšventintas kunigu. 36 m. klebonavo ir vikaravo įvairiose Lietuvos ir Baltarusijos vietose. Iki 1893 m. kunigavo Gudijos ir Lenkijos parapijose. 1893 m. perkeliamas klebonu į Širvintų parapiją. Nors parapija buvo sulenkinta, bet per trejus jo klebonavimo metus pradėjo atsigauti. Vaikus pirmajai komunijai rengė tik lietuviškai. Lenkintojų ir rusintojų reikalavimu pažemintas vikaru, perkeltas į Varanavo parapiją ir čia dirbo iki 1903 m. pradžios. Čia įvedė lietuviškas pamaldas, o 1900 m. per jubiliejų bažnyčios choras pagiedojo Vilniaus katedroje lietuviškai. Už rodomą nepakantumą viskam, kas rusiška, perkeltas vikaru į Eišiškių parapiją. Čia dirbo dvejus metus. Parapijose, kuriose jam teko darbuotis spaudos draudimo metais (Širvintose, Eišiškėse), stengdavosi organizuoti lietuvių spaudos platinimą, kurdavo slaptas lietuviškas mokyklas. Palaikė ryšius, susirašinėjo su Vilniuje gyvenusiu Antanu Vileišiu, kas savaitę atvažiuodavo pas jį. Turėjo ryšių su Peterburgo lietuvių draugija, iš kurios gaudavo lietuviškos spaudos. Po spaudos draudimo panaikinimo kunigavo Vilniaus krašto bažnyčiose (Kiaukliuose, Merkinėje, Tverečiuje, Maišiagaloje, Semeliškėse), tame tarpe ir dabartinėje Kaišiadorių r. teritorijoje: 1910-1912 m. ir 1915-1916 m. – Žaslių vikaras, 1916-1920 m. – Paparčių klebonas, 1920-1922 m. – Palomenės klebonas. Visur stengėsi stiprinti lietuvybę, įvesdavo lietuvių kalbą bažnyčiose. Būdamas Paparčių klebonu, rūpinosi naujos medinės bažnyčios statyba (archit. Antanas Filipovičius-Dubovikas). Parapijoje pristeigė mokyklų ir pasikvietė poetą Faustą Kiršą, kad ruoštų toms mokykloms daraktorius.

Šaltiniai

  • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. F. 255-489. Kunigo Zimkaus laiškas „Vilties“ redaktoriui. Žasliai, 1911 m. spalio 27 d. L. 1.

Literatūra

  • Biržiška V. Iš Vilniaus ir Kauno žandarmerijų archyvų // Mūsų senovė. – Tilžė, 1922, t. 1, p. 387;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. - P. 537;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 131;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 20-21;
  • Lebionka J. Nepalaužiamas kovotojas už lietuvybę Vilniaus krašte / Voruta. – 1994, Nr. 7, 9, 10;
  • Spurgevičius P. Kunigas Jurgis Zimkus // Paparčių ir Žaslių apylinkės: straipsnių rinkinys / sud. J. Mačiokienė. – Kaišiadorys: Kaišiadorių etninės kultūros centras, 1997. – P. 235-237.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos