Kaišiadorių miesto kronika

 

1970-1980

1970 m. sausio mėn. Pagal sausio 15–22 d. surašymą, Kaišiadoryse gyvena 4732 gyventojai: vyrų – 2145, moterų – 2587 (Kaišiadorių rajone – 41 851 gyventojas).
1970 m. Pradėti statyti dviejų aukštų Valstybinio banko rajono skyriaus rūmai (vėliau Žemės ūkio banko Kaišiadorių skyrius, dabar AB bankas „NORD/LB Lietuva“ Kaišiadorių skyrius).
1970 m. Pirmą kartą miesto gatves pradėjo valyti sniego valymo mašina.
1970 m. vasario mėn. Juodiškėse prie Kaišiadorių pradėta statyti didžiausias Lietuvoje paukštynas; teritorija 28 ha.
1970 m. kovo 1 d. Ant Kiemelio ežero ledo – pirmoji rajoninė žiemos sporto šventė.
1970 m. kovo 11 d. Kaune ir Kaišiadoryse iškilmingai paminėtos prof. V. Ruokio gimimo 85-osios metinės.
1970 m. Už 1969 m. darbo rezultatus rajoninio pavaldumo miestų grupėje LSSR MT ir Respublikinė profsąjungų taryba II vietą paskyrė Kaišiadorims.
1970 m. balandžio mėn. Kaišiadorių kultūros namuose surengtoje liaudies menininkų darbų parodoje buvo eksponuojama 450 lovatiesių, staltiesių, nėrinių.
1970 m. balandžio mėn. Išleistas telefonų abonentų sąrašas; jame 1047 numeriai, iš jų 383 – Kaišiadoryse.
1970 m. Prie „Girelės“ gastronomo atidaryta vaismedžių medelyno gėlių parduotuvė.
1970 m. Įvyko Skęstančiųjų gelbėjimo draugijos Kaišiadorių skyriaus steigiamasis susirinkimas.
1970 m. rugsėjo mėn. Baigta trejus metus trukusi BGA kombinato pastato  K. Poželos g. rekonstrukcija.
1970 m. spalio mėn. Respublikinis kaimo mūrininkų konkursas Kaišiadoryse.
1970 m. Baigtas statyti pirmasis paukštininkų namas K. Poželos g.; tai pirmas namas Kaišiadoryse, surinktas iš blokų.
1970 m. Pradėtas statyti utilizacijos fabrikas – pirmasis toks fabrikas Lietuvoje.
1970 m. gruodžio 30 d. Iškilmingas naujo „Pergalės“ kino teatro atidarymas.
1971 m. sausio mėn. Atiduoti eksploatuoti Justicijos rūmai Kaišiadoryse, Tarybų g. (dabar Bažnyčios g.).
1971 m. Baigti statyti Valstybinio banko Kaišiadorių skyriaus rūmai.
1971 m. balandžio 2 d. „Tiesa“ paskelbė, kad už gerą miesto tvarkymą, namų remontą, prekybą, buities tarnybą Ministrų Taryba Kaišiadorims paskyrė I vietą respublikoje.
1971 m. Baigtas statyti pirmasis Kaišiadoryse 60 butų blokinis namas.
1971 m. balandžio 21 d. Kino teatre susitikimas su K. Morkūnu, doc. J. Adomaičiu, S. Pinkumi, J. Galkumi, K. Simanoniu, V. Nasvyčiu ir P. Gudynu.
1971 m. gegužės 30 d. Naujajame miesto stadione prie Girelės įvyko V rajoninė spartakiada.
1971 m. Išasfaltuota Vytauto g.
1971 m. rugsėjo mėn. K. Poželos (dabar Gedimino) g. atidaryta nauja žuvies ir mėsos parduotuvė.
1971 m. Įrengiamas K. Poželos g. apšvietimas.
1971 m. gruodžio mėn. Klijų fabriko estradinis ansamblis (vad. A. Dzimidavičius) koncertavo Maskvoje, klijų ir želatinos pramonės jaunųjų specialistų sąjunginiame sąskrydyje (ansamblio būgnininkas Antanas Valionis, būsimasis LR užsienio reikalų ministras).
1971 m. gruodžio 26 d. Mirė prof. V. Ruokis, nuo 1957 m. gyvenęs Kaišiadoryse. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
1971 m. Miesto kino teatre per metus apsilankė 150 tūkst. žiūrovų – kiekvienas kaišiadorietis vidutiniškai kiną žiūrėjo 12,3 karto.
1972 m. sausio mėn. Pirmą kartą suorganizuotas rajono abiturientų sąskrydis.
1972 m. sausio mėn. Pradėjo veikti nauji Kaišiadorių vandens valymo įrenginiai.
1972 m. kovo mėn. Pradėta statyti 250 vietų rajoninė ligoninė, prie jos ir poliklinika; kompleksas baigtas statyti 1974 m.
1972 m. kovo 14 d. „Į komunizmą“ laikraštis išspausdino Rumšiškių vid. m-klos VII kl. mokinio Vaidoto Daunio eilėraštį „Vasara“. Tai jo debiutas spaudoje.
1972 m. kovo mėn. Sujungti Kaišiadorių ir Žiežmarių vartotojų kooperatyvai į vieną – Kaišiadorių rajono vartotojų kooperatyvą.
1972 m. balandžio 3 d. Po Kaišiadorių m. pradėjo kursuoti keleivinis autobusas.
1972 m. birželio 3 d. Rajono saviveiklos veteranų šventė Kaišiadoryse.
1972 m. liepos mėn. Pradėjo veikti utilizacijos fabrikas.
1972 m. spalio mėn. Iš geležinkelio stoties aikštės sovietinių karių palaikai perkelti į Girelės memorialą.
1972 m. LVMTI įkurtas veterinarijos muziejus.
1972 m. MT pirmininko  pavaduotojas K.–Kairys Kaišiadorių rajono tarybai įteikė respublikinę pereinamąją vėliavą už geriausius darbo rezultatus.
1972 m. Prasidėjus paukštynų bei daugiabučių gyvenamųjų namų statyboms, pastatyti nutekamųjų vandenų valomieji įrengimai.
1973 m. kovo 26–28 d. Respublikinė jaunųjų matematikų olimpiada Kaišiadoryse.
1973 m. Prasidėjo naujos Kaišiadorių katilinės statyba.
1973 m. birželio 2 d. Poezijos pavasaris Kaišiadoryse; šventėje dalyvavo A. Maldonis, M. Martinaitis, R. Skučaitė, V. Palčinskaitė, E. Selelionis, V. Reimeris.
1973 m. birželio mėn. „Nemuno“ sporto draugijos plaukimo pirmenybės Kaišiadoryse; Kaišiadorių komandos pergalė; J. Murnikovas – 4 aukso medaliai.
1973 m. Prie Girelės miško ant sovietinių karių kapų pastatytas paminklas.
1973 m. liepos mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti kan. Juozapas Andrikonis.
1974 m. gegužės 19 d. Vidurinė mokykla pažymėjo 50-metį.
1974 m. pabaigoje Baigtas statyti Girelės paukštynas.
1974 m. Pietinėje miesto dalyje įrengta dabartinė miesto vandenvietė, kurią aptarnavo Kaišiadorių paukštynai.
1975 m. vasario mėn. Respublikinėje kraštotyrininkų darbų parodoje Kaišiadorių rajonui pripažinta III vieta; rajone 847 suaugę kraštotyrininkai ir 400 moksleivių.
1975 m. birželio 27–29 d. „Nemuno“ draugijos plaukimo pirmenybės Kiemelių ežere.
1975 m. liepos 19–20 d. Respublikinėje Dainų šventėje Vingio parke dalyvavo ir du Kaišiadorių   kolektyvai – kultūros darbuotojų moterų ir kultūros namų mišrus choras.
1975 m. Pradėjo veikti Girelės paukštynas.
1976 m. sausio mėn. Respublikinėje kraštotyros darbų parodoje Vilniuje, Dailės muziejuje buvo eksponuojama 15 kaišiadoriečių autorinių darbų; rajono kraštotyrininkams – I vieta.
1976 m. kovo mėn. Naujų Kaišiadorių kultūros namų atidarymas (dabar Kultūros centras).
1976 m. liepos 17 d. Kaišiadorių centrinės ligoninės iškilmingas atidarymas.
1976 m. rugsėjo 1 d. Atidaryta Kaišiadorių 83-ioji vidurinė profesinė technikos mokykla.
1976 m. lapkričio mėn. Pirmasis moksleivių gamybinių brigadų sąskrydis.
1976 m. gruodžio 30 d. Į Kaišiadoris atkeliavo gamtinės dujos; įvyko mitingas.
1977 m. sausio 17 d. Iškilmingai atidaryti rekonstruoti pašto rūmai.
1977 m. LVMTI įkurtas diskusijų klubas; klubo vadovas E. Malūkas  (būsimas rašytojas).
1977 m. gruodžio 16 d. Komisija pasirašė Kaišiadorių paukštyno priėmimo aktą.
1978 m. sausio mėn. Kaišiadorių paukštynas pradėjo dirbti visu pajėgumu; statybos pabaigtuvių proga įvyko mitingas.
1978 m. gegužės mėn. Pradėjo veikti nauja maisto produktų parduotuvė K. Poželos g. (dabar Gedimino).
1978 m. rugsėjo 1 d. Atidaryta 2-oji (dabar Vaclovo Giržado) vidurinė mokykla.
1978 m. gruodžio 17 d. „Verpeta“ (tuo metu vadinosi LVMTI etnografiniu ansambliu) surengė Kaišiadoryse pirmąjį koncertą.
1978 m. Pastatytas Kaišiadorių miesto Vykdomojo komiteto pastatas (dabar Viešoji biblioteka).
1979 m. „Vagos“ leidykla išleido buvusios kaišiadorietės N. Blaževičiūtės pirmąją poezijos knygelę „Smilgų choras“.
1979 m. birželio 1 d. LVMTI įkurtas vet. preparatų ir instrumentų gamybos cechas.
1979 m. birželio 29 d. Kaišiadoryse įkurtas tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas; specialybės: kulinarija, raštvedyba, medžio darbai.
1979 m. gruodžio mėn. Vaikų muzikos mokykla šventė 15 m. sukaktį; 221 mokinys, 28 mokytojai, 13 specialybių.
1979 m. Rekonstruotame buvusiame vyskupijos kurijos pastate įsikūrė Centrinė rajoninė biblioteka ir Civilinės metrikacijos skyrius (anksčiau kurijos pastate buvo rajoninė ligoninė).