Kaišiadorių miesto kronika

 

2000-2010

2000 m. sausio 9 d. Pensininkų klubo surengta Trijų Karalių šventė Miesto salėje.
2000 m. sausio 7 d. Moters sveikatos centro iškilmingas atidarymas Kaišiadoryse (Gedimino g. 60). Patalpas pašventino vysk. J. Matulaitis. Centro savininkai – verslininkai Rita ir Algirdas Gliaudeliai.
2000 m. sausio 15 d. Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) konferencija Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, dalyvaujant Maltos ordino ambasadoriui Lietuvoje baronui Peter fon Furstenberg, Hamburgo vyskupijos Maltos ordino tarnybos vadovui baronui fon Falkenhausen, Lietuvoje veikiančiai Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentui Vytui Tamošiūnui, Kaišiadorių vyskupui J. Matulaičiui ir kt.
2000 m. sausio 29 d. Rajono literatų klubo „Gija“ narės I. Janonytės-Buitkuvienės kūrybos pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė.
2000 m. vasario 14 d. Įsimylėjėlių dienos proga Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje rajono literatų klubo „Gija“ literatūrinė popietė. Dalyvavo I. Janonytė-Buitkuvienė, J. Buitkus, mokyt. P. Motiejūnienė – iš viso dešimt klubo narių. Koncertavo vaikų muzikos mokyklos fleitininkai.
2000 m. vasario 16 d. Vasario 16-osios minėjime – VRM I pulko karių pasirodymas prie Miesto salės. Miesto salėje istorinė paroda „Kaišiadorys – iki 1918 m.“, Leono Glinskio dokumentinis filmas apie įvykius Lietuvoje 1989–1995 m., šventinis koncertas ir minėjimas, dalyvavo akt. Petras Venclova.
2000 m. vasario 19 d. Susitikimas Miesto salėje su Naujosios sąjungos (socialliberalų) pirmininku A. Paulausku ir jo pavaduotoju G. Dalinkevičiumi (ruošiantis savivaldybės tarybos rinkimams).
2000 m. vasario 25 d. S. Povilaičio koncertas – programa „Sapnų šaly“ Miesto salėje.
2000 m. vasario 23 d. Rajono tarybos posėdyje patvirtintas Kaišiadorių miesto bendruomenės planas, kurį paruošė AB „Miestprojektas“ (Kaunas). Projekto grupės vadovas Algirdas Pucas, arch. Gediminas Bulavas, inž. Antanas Burkus. Numatoma, kad 2020 m. Kaišiadoryse gyvens apie 14 tūkst. gyventojų.
2000 m. vasario 26 d. Stanislavos Urbonienės knygos „Likimas“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė, literatų klubo „Gija“ narė, bibliotekos fojė – jos tapybos darbų personalinė paroda.
2000 m. vasario 28 d. Miesto salėje susitikimas su Liberalų sąjungos pirmininku R. Paksu, poete ir verslininke D. Teišerskytė. LS kandidatų į rajono tarybą pristatymas.
2000 m. kovo 2 d. Kino teatro salėje susitikimas su Seimo nariais J. Bernatoniu ir S. Burbiene (LDDP frakcija). LDDP kandidatų į rajono tarybą pristatymas.
2000 m. kovo 3 d. LVI, Kaišiadorių ligoninėje, Elektros tinklų salėje ir V. Giržado vid. mokykloje susitikimas su Seimo pirmininko pavaduotoju Rimantu Dagiu.
2000 m. kovo 6 d. Savivaldybės rūmų salėje rinkėjų susitikimas su Seimo nariu I. Uždaviniu (LKDP) ir „Apžvalgos“ laikinuoju redaktoriumi D. Vilimu.
2000 m. kovo 7 d. Savivaldybės rūmų salėje ūkininkų susitikimas su Seimo nariu V. Einoriu.
2000 m. kovo 9 d. Viešojoje bibliotekoje Leono Glinskio ir Audronės Skarbaliūtės dokumentinio videofilmo „Vasario 16-oji“ pristatymas. Dalyvavo autoriai.
2000 m. kovo 13 d. N. Paltinienės, E. Ivanausko ir A. Paltino koncertas Miesto salėje.
2000 m. kovo 14 d. Liliputų cirko iš Rusijos gastrolės Kaišiadoryse.
2000 m. kovo 15 d. Miesto salėje susitikimas su CS pirmininku R. Ozolu.
2000 m. kovo 19 d. Savivaldybės tarybos rinkimuose Kaišiadorių rajone iš 29314 rinkėjų dalyvavo 16378 (55,87%). Mandatų gavo LLS – 5, NS (socialliberalai), CS, TS (LK), LKPD – po 3, LDDP, LLS, LVP, LSDP – po 2. Mandatų negavo rajono rinkimuose dalyvavusios šios partijos: Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000“, LDP ir Lietuvos nacionalinės partijos ir „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga.
2000 m. kovo 21 d. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje kultūros vakaras „Kardinolas Vincentas Sladkevičius“ ir Irenos Petraitienės knygos „Kardinolas“ pristatymas. Dalyvavo LR prezidentas V. Adamkus, Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, prof. V. Daujotytė, poetas Just. Marcinkevičius, knygos autorė ir kt. Senovinius choralus giedojo choras „Aidija“ (vad. R. Gražinis).
2000 m. kovo 25 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje II Lietuvos moksleivių smiginio čempionatas.
2000 m. kovo 25 d. Šaškių šventė Kaišiadoryse. Susumuoti „Kaišiadorių aidų“ laikraščio šaškių uždavinių sprendimo konkurso rezultatai (4 nugalėtojai) ir surengtos II rajono šaškių uždavinių sprendimų pirmenybės (nugalėjo sp. m. Aleksas Kupčiūnas).
2000 m. balandžio 1 d. „Vorutos“ dvisavaitraštis išspausdino Kaišiadorių muziejaus darbuotojo Rolando Gustaičio str. „Dėl Kaišiadorių vietovardžio kilmės“, kuriame pirmąkart pateiktas istoriniais šaltiniais pagrįstas visiškai naujas miesto vardo kilmės paaiškinimas.
2000 m. balandžio 4 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto žinių diena Kaišiadorių rajone – universiteto dėstytojų susitikimai su moksleiviais ir žemdirbiais.
2000 m. balandžio 7 d. Ketvirtojo šaukimo rajono tarybos I posėdis. Rajono meru išrinktas Kaišiadorių ligoninės direktorius gyd. Juozas Matulevičius (Liberalų sąjunga), vicemeru – verslininkas Ignas Prakapas (Naujoji sąjunga).
2000 m. balandžio 23 d. Per Lietuvos televiziją pirmą kartą (Šv. Velykų dieną) parodyta dok. apybraiža „Žemė, išauginusi kardinolą“ (V. Sladkevičių). Trukmė – 30 min.
2000 m. gegužės 2 d. LR Prezidentas V. Adamkus Prezidentūroje Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, be kitų asmenų, kurie Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido, apdovanojo ir buv. Kaišiadorių katedros vikarą bei gimnazijos kapelioną kun. N. Švogžlį-Milžiną (po mirties). Apdovanojimą priėmė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.
2000 m. gegužės 3 d. Kaišiadorių diena Kaune (M. Žilinsko dailės galerijoje). Dalyvavo meras J. Matulevičius, vicemeras I. Prakapas, dainavo modernaus folkloro moksleivių ansamblis (vad. Č. Kriščiūnas), muziejaus leidinių ir nuotraukų apie Kaišiadoris paroda.
2000 m. gegužės 4 d. Miesto salėje Kaišiadorių specialiosios internatinės mokyklos ugdytinių renginys „Mes esame“ – koncertas, rankdarbių paroda ir kt.
2000 m. gegužės 6 d. Apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Erwin Josef Erdel ir jį lydintys mons. George Antonysamy, vysk. J. Tunaitis Kaišiadoryse. Šv. Mišios katedroje, Maltos ordino pagalbos tarnybos namų Girelės g. 1 pašventinimas. Pašventino vysk. J. Matulaitis.
2000 m. gegužės 6 d. Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ narių išvyka į Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ surengtą „Pirmojo žiedo“ poezijos šventę Višakio Rūdoje.
2000 m. gegužės 10 d. Miesto salėje susitikimas su A. Brazausku, LDDP pirmininku Č. Jušėnu, Socialdemokratų partijos pirmininku V. Andriukaičiu – LDDP ir LSDP sudaro koaliciją rinkimams į Seimą, kurie numatyti spalio 8 d. Susitikime dalyvavo ir P. Gilys, V. Einoris (abu – LDDP), J. Olekas, N. Medvedevas (abu – LSDP).
2000 m. gegužės 15 d. Švietimo ir mokslo ministro K. Platelio įsakymu Nr. 576, nuo 2000-09-01 leidžiama profilinį mokymą teikti Kaišiadorių bendrąjį vidurinį lavinimą teikiančiose mokyklose, tarp jų Kaišiadorių 1-ojoje ir Vaclovo Giržado vidurinėse mokyklose.
2000 m. gegužės 17 d. Tarptautinės muziejaus dienos proga Kaišiadorių muziejaus patalpose darbuotojų susitikimas su muziejaus rėmėjais, skirtas Lietuvos muziejų akcijai „Visuomenė muziejams“. Dalyvavo meras J. Matulevičius, vicemeras I. Prakapas, rajono tarybos narys R. Kubiakas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja L. Žukauskienė, mons. V. K. Sudavičius, kiti. Laikina ekspozicija iš eksponatų, kuriuos muziejui padovanojo gyventojai.
2000 m. gegužės 18–birželio 3 d. Miesto salės LOC galerijoje audinių paroda. Eksponuoti Elenos Paulauskaitės (Zūbiškės), Domicelės Banevičienės (Kalviai), Marytės Razulevičienės, Domicelės Morkūnienės, Onos Mickevičienės (Žiežmariai) darbai.
2000 m. gegužės 20 d. Miesto salėje rajono moksleivių solistų, vokalinių ansamblių šventė „Linksmosios gaidelės“.
2000 m. gegužės 21 d. Kaišiadoryse paminėta 1948 m. tremties data. Katedroje aukotos šv. Mišios. Padėtos gėlės prie Tremties kryžiaus Katedros šventoriuje ir prie geležinkelio stoties esančio paminklo.
2000 m. gegužės 21 d. Miesto salėje tarptautinių festivalio laureato Alytaus „Dzūkijos“ cirko pasirodymas.
2000 m. gegužės 27 d. Miesto salėje vaikų ir jaunimo liaudies šokių, ritminių, šiuolaikinių, klasikinių kolektyvų šventė „Aguonulė“.
2000 m. gegužės 28 d. Kaune, 22 val. 15 min. mirė kardinolas Vincentas Sladkevičius (g. 1920-08-20 Guronių k., Žaslių par.). Palaidotas birželio 1 d. Kauno Arkikatedros Bazilikos Šv. Sakramento koplyčioje.
2000 m. gegužės 31 d. Rajono tarybos posėdyje (slaptu balsavimu) Kaišiadorių 1-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Algirdo Brazausko vardas.
2000 m. birželio 1 d. Vaikų gynimo dienos proga Miesto salėje Rumšiškių vaikų darželio opera „Grybų karas“ (pagal Just. Marcinkevičiaus pasaką; režisierė Asta Veverskytė).
2000 m. birželio 16 d. Miesto salėje iškilmingai įteikti Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos baigimo atestatai 51 abiturientui. Dalyvavo A. Brazauskas.
2000 m. birželio 26–27 d. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro ir rajono Švietimo ir kultūros skyriaus surengtas seminaras „Šiandienos aktualijos kultūros įstaigose“. Pranešimus skaitė Kraštotyros draugijos pirmininkė Irena Seliukaitė, Kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas ir kt.
2000 m. liepos 1 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje 1950 m. abiturientų susitikimas. Iš 31 atvyko 17 (septyni mirę). Du šios laidos abiturientai – Mykolas Arlauskas ir Algimantas Buinevičius – buvę LR Seimo nariai.
2000 m. liepos 1 d. LR Prezidento V. Adamkaus dekretu Lietuvos nepriklausomybės atminimo dešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę Lietuvos Nepriklausomybės medaliais apdovanojo didelę grupę žmonių, tarp jų ir Kaišiadorių vysk. Juozapą Matulaitį.
2000 m. liepos 8 d. Girelės parko estradoje rajono dainų ir šokių šventė „Tau, Lietuva, dainų ir šokių sutartinė“. Dalyvavo rajono saviveiklininkai bei svečiai iš Jonavos, Prienų, Šakių, Kauno, Vilniaus, Palangos.
2000 m. liepos mėn. Specialiojoje internatinėje mokykloje įvyko tarptautinis seminaras „Specialiosios pedagogikos problemos“. Dalyvavo 100 pedagogų iš dešimties miestų bei rajonų. Kalbėjo Temple (JAV) universiteto prof. Karl Janowitz, psichologė iš JAV dr. Linda Meloy, VDU doc. Algirdas Grigonis.
2000 m. rugpjūčio 11 d. Kaišiadorių ligoninės direktorium tapo gyd. Kęstutis Plauska (buvęs šios ligoninės direktoriaus pavaduotojas).
2000 m. rugpjūčio 16 d. Per Kristaus Atsimainymo atlaidus Kaišiadoryse šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, pamokslą sakė prof. dr. kun. A. Žygas.
2000 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metų pradžios šventėje Algirdo Brazausko vid. mokykloje dalyvavo Algirdo Brazauskas, kuris atidengė lentą su naujuoju mokyklos pavadinimu „Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla“.
2000 m. rugsėjo mėn. Miesto salėje Kaišiadorių muziejaus surengta paroda „Kaišiadorių mokykla iki Antrojo pasaulinio karo“.
2000 m. rugsėjo 13 d. Miesto salėje rinkėjų susitikimas su Socialdemokratinės koalicijos garbės pirmininku A. Brazausku ir kandidatu į Seimo narius B. Bradausku. Koncertavo E. Kučinskas.
2000 m. rugsėjo 14 d. Miesto salėje rinkėjų susitikimas su LR Seimo pirmininko pavaduotoju R. Dagiu. Koncertavo operos dainininkė G. Skėrytė.
2000 m. rugsėjo 15 d. Savivaldybės salėje rinkėjų susitikimas su dr. K. Bobeliu ir akt. V. Petkevičiumi.
2000 m. rugsėjo 22 d. Miesto salėje susitikimas su kandidatu į Seimo narius V. Jurgaičiu (Naujoji sąjunga). Koncertavo S. Povilaitis.
2000 m. rugsėjo 25 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje poezijos ir muzikos vakaras P. Širviui atminti. Dalyvavo aktorius Č. Stonys, S. Sipaitis, dainininkas P. Zaremba.
2000 m. rugsėjo 23 d. Kaišiadorių pensininkų klubo rudens gėrybių paroda Miesto salėje. Su pensininkais susitiko Seimo pirmininko pavaduotojas R. Dagys. Koncertavo choras „Vilnius“.
2000 m. rugsėjo 30 d. Rajono žemdirbių šventė Kaišiadoryse. Rudens gėrybių paroda, tautodailininkų darbų mugė.
2000 m. rugsėjo 30 d. Miesto salėje susitikimas su Lietuvos liberalų sąjungos pirmininku Rolandu Paksu.
2000 m. spalio 6 d. Miesto salėje susitikimas su kandidatu į Seimą LLS pirmininku, rajono meru Juozu Matulevičiumi. Koncertavo „Armonika“.
2000 m. spalio 8 d. Rinkimai į LR Seimą: Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 laimėjo A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos atstovas Bronius Bradauskas (LDDP). Pagal sąrašą Seimo nariu tapo ir J. Matulevičius.
2000 m. spalio 11 d. Miesto salėje susitikimas su XXVII Olimpinių žaidynių bronzos medalininku krepšininku kaišiadoriečiu Ramūnu Šiškausku.
2000 m. spalio 14 d. Miesto salėje folkloro ansamblio „Rudenėlis“ (vadovė Anelė Gaigalienė ) 5-erių metų sukakties minėjimas. Koncertavo „Verpeta“ (Kaišiadorys), „Vilnelė“ (Vilniaus karininkų ramovės ansamblis), kiti kolektyvai.
2000 m. spalio 17 d. M. K. Čiurlionio atminimo vakaras Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus darbuotojai dail. Milda Kulikauskienė ir akt. Petras Venslova.
2000 m. spalio 21 d. Gedimino gatvėje lengvųjų VAZ markės automobilių sporto varžybos laikraščio „Atspindžiai“ taurei laimėti.
2000 m. spalio 28 d. Lietuvos kraštotyros draugijos X suvažiavimas Vilniuje, Mokytojų namuose. Kaišiadorių rajonui atstovavo O. Lukoševičius, A. Naudžiūnaitė, J. Jakutienė, J. Laurinavičius. Pastarajam suvažiavimas suteikė Draugijos garbės nario vardą. Tai pirmas kaišiadorietis, kuriam suteiktas šis Draugijos aukščiausias titulas.
2000 m. lapkričio 10 d. Atsistatydino rajono meras Juozas Matulevičius (išrinkus jį į LR Seimą, pagal Liberalų sąjungos sąrašą). Rajono tarybos neeiliniame posėdyje naujuoju meru išrinktas Vaclovo Giržado vid. mokyklos direktorius, liberalas Pranas Zaveckas (fizikos ir vokiečių k. specialistas).
2000 m. lapkričio 10 d. Rajono meras P. Zaveckas ir Agios Paulos (Graikija) meras P. Grigorios pasirašė Kaišiadorių ir Agios Paulos savivaldybių bendradarbiavimo sutartį (kultūros ir sporto srityse).
2000 m. gruodžio 9 d. Centro sąjungos tarybos posėdis Kaišiadorių r. savivaldybės rūmuose. Dalyvavo LS pirmininkas prof. K. Glaveckas, valdybos pirmininku išrinktas A. Čaplikas.
2000 m. gruodžio 11 d. Muzikos mokykloje paminėtos Albino Dzimidavičiaus mirties metinės. Prisiminimus apie velionį pasakojo S. Bražinskas, A. Pugžlienė, J. Čėsnienė, P. Griesius, J. Laurinavičius, R. Girčienė. Buvo atliekami A. Dzimidavičiaus kūriniai.
2000 m. gruodžio 12 d. UAB „Kaišiadorių šeimos medicinos centro (Gedimino g. 44) atidarymas.
2000 m. gruodžio 20 d. Sielovados centre Kaišiadorių muziejaus surengta popietė, skirta dail. Vincentui Jakševičiui atminti.
2000 m. gruodžio 28 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. Griežė Vilniaus kvartetas, dainavo Judita Leitaitė.
2000 m. gruodžio 30 d. Pradėjo veiklą UAB „Kaišiadorių šeimos medicinos centras (dirba 3 gydytojai: G. Baltakis, J. Horbačiauskienė, M. Bagdonienė).
2001 m. sausio 2 d. Pradėjo savo veiklą Bendrosios praktikos gydytojų kabinetas (Gedimino g. 60).
2001 m. sausio 4 d. Po rajono kūno kultūros ir sporto struktūrų reorganizacijos pradėjo veikti Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras (Kudirkos g. 12, Kaišiadorys).
2001 m. sausio 5 d. Seimo nario B. Bradausko susitikimas su rinkėjais Miesto salėje. Koncertavo LV filharmonijos solistai G. Skėrytė, D. Puišys (akomp. P. Araminas).
2001 m. sausio 12 d. UAB „Preventa“ Kaišiadorių atstovybės įkurtuvės naujose patalpose (Gedimino g. 42). Pašventino mons. V. K. Sudavičius. Dalyvavo Kauno apskr. viršininko pavaduotojas A. Garbaravičius, UAB „Preventa“ gen. direktorius B. Jablonskis.
2001 m. sausio 24 d. Šios dienos dekretu LR Prezidentas V. Adamkus už nuopelnus Lietuvos sportui, už valią siekiant pergalių XXVII olimpinėse žaidynėse Sidnėjuje DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, be kitų sportininkų, apdovanojo ir kaišiadorietį Ramūną Šiškauską, bronzos medalio laimėtoją.
2001 m. vasario 8 d. Prie Savivaldybės rūmų gausus kaišiadoriečių protesto mitingas prieš planuojamą Kaišiadoryse statyti įrenginį TIG-20 senų automobilių padangų pirolizei prie AB „Klijai“.
2001 m. vasario 14 d. Rajono literatų kūrybos almanacho „Gija“ pristatymas Miesto salėje. Dalyvavo Trakų ir Jonavos rajonų literatai. Poezijos spektaklis „Pasėdėkim“ (režisierė I. Skurvydienė), J. Krinicko kaimo kapelos, M. Rainienės modernaus šokio grupės koncertas.
2001 m. vasario 20 d. Kaišiadorių muziejuje knygos „Kaukinės draustinis“ pristatymas. Dalyvavo sudarytojas V. Malinauskas, bendraautoriai O. Lukoševičius, S. Obelevičius, J. Augustauskas, dr. K. Baranauskas, rajono meras P. Zaveckas ir kt.
2001 m. vasario 24 d. Viešojoje bibliotekoje M. Akmantavičiūtės-Kavaliauskienės eilėraščių rinkinio „Besparnis angelas“ pristatymas. Dalyvavo autorė, „Gija“ klubo nariai, vokalinis ansamblis „Gegula“ iš Kauno.
2001 m. vasario 15 d. Vasario 16-osios proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai LR Prezidentas V. Adamkus savo dekretu Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu apdovanojo neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvį, Norilsko sukilimo dalyvį, Kaišiadorių katechetinių kursų vadovą kun. Česlovą Kavaliauską (po mirties).
2001 m. balandžio 11 d. LSDP Kaišiadorių rajono skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 98 nariai. Svečiai – LSDP pirmininkas A. Brazauskas, pavaduotojas Seimo narys J. Olekas, Seimo narys B. Bradauskas. Skyriaus pirmininku išrinktas Kaišiadorių pašto viršininkas Gintautas Mišeikis.
2001 m. balandžio 11 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje respublikinė konferencija „Profilinio mokymo aktualijos ir mokyklų tinklo optimizavimas. Dalyvavo A. Brazauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Ukmergės, Ignalinos, Vilniaus, Širvintų, Kėdainių ir kitų rajono pedagogai.
2001 m. balandžio 25 d. Grupės Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (NRS) ir „Gijos“ literatų klubo narių literatūrinė popietė Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo rašytojai NRS nariai: S. Abromavičius, B. Juršė, J. Laurinavičius, V. Pancernienė, Z. Sadauskaitė, A. Slavickas, G. Stulpinienė-Vikingė.
2001 m. balandžio 28 d. Pirmoji pavasario žemdirbių mugė Kaišiadoryse.
2001 m. Algirdo Brazausko vid. mokykloje baigėsi konkursas mokyklos ženklui ir vėliavai sukurti. Konkursą laimėjo Kaišiadorių muziejaus darbuotoja Diana Tomkuvienė.
2001 m. gegužės 7 d. Viešojoje bibliotekoje raštingiausiųjų rajono moksleivių konkurso nugalėtojų apdovanojimas.
2001 m. gegužės 8 d. Algirdo Brazausko vid. mokyklos 34 moksleivių išvyka į Seimo rūmus. Susitikimas su prezidentu A. Brazausku, Seimo nariu B. Bradausku.
2001 m. gegužės 11 d. Kultūros centre dail. Svajūno Udrio ir Viktoro Zuozos darbų parodos atidarymas.
2001 m. gegužės 16 d. V. Bukausko eilėraščių knygos „Paklydę paukščiai“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2001 m. gegužės 29 d. Kaišiadorių katedroje paminėtos a. a. kardinolo V. Sladkevičiaus pirmosios mirties metinės. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, pamokslą pasakė kun. dr. Arvydas Žygas (Kaunas). Su vyskupijos kunigais susitiko Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius vysk. J. Boruta.
2001 m. gegužės 30 d. Kaišiadoryse surengta vyskupijos Kolpingo šeimų konferencija „Kolpingo idėjos šiomis dienomis“. Dalyvavo Magdeburgo (Vokietija) vyskupijos Kolpingo draugijos dvasios tėvas daktaras G. Nachtuwei, grupė kitų svečių iš Vokietijos. Kaišiadorių katedroje vysk. J. Matulaitis pašventino Kaišiadorių Kolpingo šeimos vėliavą.
2001 m. birželio 2 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišias už a. a. kardinolą V. Sladkevičių aukojo kardinolas J. A. Bačkis su Lietuvos vyskupais (ir Kaišiadorių vyskupu J. Matulaičiu) bei grupe kunigų. Dalyvavo LR Prezidentas V. Adamkus. Pašventinta marmurinė plokštė ant kardinolo kapo, atidengta memorialinė lenta su kardinolo bareljefu (buv. Vyskupijos rūmuose), atidarytas kardinolo memorialinis muziejus (M. Valančiaus g. 6, Kaunas).
2001 m. birželio 21 d. Rajono taryba priėmė sprendimą dėl Kaišiadorių verslo centro steigimo.
2001 m. birželio 22 d. Vilūnų pagrindinės mokyklos literatų kūrybos rinkinio „Pievų gėlės“ pristatymas Kultūros centre. Dalyvavo Kaimų rašytojų sąjungos narė Elena Ramoškaitė-Dekaminavičienė (Kazlų Rūda).
2001 m. birželio 28 d. Kultūros centre rajono kultūros darbuotojų konferencija „Kultūrinė veikla: dabartis ir perspektyvos“. Pranešėjai: Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Janušaitytė, vyr. paminklotvarkininkas Z. Sakalauskas, Kaišiadorių muziejaus direktorius O. Lukoševičius ir kt.
2001 m. liepos 29–30 d. Savivaldybėje vyko projekto „Moterų verslinė vadyba“ partnerių kaišiadoriškių ir italų susitikimas. Jame dalyvavo generalinis projekto koordinatorius Francisko Barbalace, Europos projekto koordinatorius Giuzeppe Carrozza, grupė svečių iš Mesina ir Reggio Calebrio (Italija) savivaldybių.
2001 m. liepos 1 d. Sielovados centre pradėjo veikti Algirdo Brazausko vid. mokyklos katalikiškų klasių dienos vasaros stovykla „Kuriame gerumo pasaulį“.
2001 m. liepos 6 d. Valstybės dienos proga Kultūros centre Kaišiadorių muziejaus paroda „Kaišiadorių rajonas XVII–XX a. žemėlapiuose“. Gatvės krepšinio (3×3) varžybose dalyvavo 53 komandos. „Lietuvos“ komandoje žaidė R. Šiškauskas: jie ir nugalėjo 19–35 m. amžiaus grupėje. Griežė „Trimitas“ iš Kauno.
2001 m. liepos 24–25 d. Žemės ūkio mokyklos stadione cirkas iš Prahos „Puccinia“: dresiruoti žvėrys, oro gimnastai, fokusininkai, žonglieriai ir kt. Klounas – J. Nikulino mokinys M. Mingazovas.
2001 m. rugpjūčio 5 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo atlaidai ir Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 75-ųjų metinių minėjimas. Dalyvavo Apaštalinio nuncijaus patarėjas mons. George Antonysamy, prel. Jonas Staškevičius (Kanada), mons. Alfons Bokern (Vokietija) ir kun. Paul Horster, Seimo nariai B. Bradauskas, V. Einoris, J. Matulevičius.
2001 m. rugpjūčio 5 d. Vyskupijos kurijoje atidaryta Kaišiadorių muziejaus įrengta ekspozicija, skirta vyskupijos jubiliejui.
2001 m. rugpjūčio 5 d. Sielovados centre – Plenero „Mintys ir vaizdai iš kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinės“ darbų paroda: tapyba (Jovita Glemžaitė-Matukienė), keramika (Virginija Lamžadienė), kaligrafija (Aušra Lisauskienė), tekstilė (Marijona Sinkevičienė).
2001 m. rugpjūčio 5 d. Leidinio „Kaišiadorių vyskupija 1926–2001“, skirto vyskupijos įsteigimo 75-osioms metinėms, pristatymas Sielovados centre.
2001 m. rugpjūčio 13 d. Atidaryta UAB „Gumta“ raštinės reikmenų parduotuvė „Era“ (Gedimino g.).
2001 m. rugpjūčio 25 d. Miško parko estradoje Vasaros palydų šventė (automobilių slalomo varžybos, antrasis vaikų pieno gėrimo čempionatas, kurį vedė Vaiduoklis iš TV laidos „Kibir Vibir“, vaikų šokių muzikos grupė Šmiki Šmaki, grupės „Nerija“, „Karališka erdvė“ ir solistas Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, humoristas Raimondas Bingelis).
2001 m. rugpjūčio mėn. Kaišiadorių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyr. gydytoju paskirtas Vytautas Gilaitis.
2001 m. spalio 3 d. Rolando Gustaičio knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ pristatymas Kaišiadorių muziejuje. Dalyvavo autorius, rajono vicemeras I. Prakapas, mons. V. K. Sudavičius ir kt.
2001 m. spalio 3 d. J. Kilčauskienės knygos „Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba“ pristatymas Sielovados centre. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, knygos sudarytoja, vyskupijos dvasininkai.
2001 m. spalio 5 d. Paminėta rajono laikraščio „Kaišiadorių aidai“ 55-erių metų sukaktis. Kolektyvą sveikino žurnalistų sąjungos pirmininkas R. Eilunavičius, rajono meras P. Zaveckas.
2001 m. spalio 13 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė, kaimo kapelų koncertas, liaudiškos muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas, diskoteka jaunimui. Šventės svečiai Seimo nariai B. Bradauskas, V. Einoris.
2001 m. spalio 18 d. R. Gustaičio knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ pristatymas Kaišiadorių rajono viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorius, kraštotyros draugijos pirmininkė Irena Seliukaitė, teisės mokslų istorikas Vytautas Raudeliūnas ir kt.
2001 m. spalio 8–15 d. Vokietijos dienos Kaišiadoryse. Svečiai iš penkių Vokietijos miestų: Dreinsteinfurto, Burgo, Lehne, Twistrvingeno ir Rhedo. Tai labdaringų ir visuomeninių bei parapinių organizacijų atstovai.
2001 m. spalio 30 d. Kultūros centre AB „Malsena“ pristatė naują humoro laidos „Nosis“ koncertinę programą.
2001 m. spalio mėn. AB „Girelės“ paukštynas gen. direktorius, hab. agrarinių mokslų daktaras Stasys Danius paskirtas Lietuvos veterinarijos akademijos tarybos nariu.
2001 m. lapkričio 10 d. Operos solistės Nijolės Kniukštaitės ir Dainos Vilkienės (vargonai) koncertas Kaišiadorių katedroje.
2001 m. lapkričio 14 d. Kaišiadorių katedroje atidengtas kard. V. Sladkevičiaus bareljefas (skulptorius S. Žuklys).
2001 m. lapkričio 15 d. Jonas Katkevičiaus humoreskų knygos „Vidinis balsas“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2001 m. lapkričio 18 d. Kaišiadorių sielovados centre LKDP ir KDS Kaišiadorių skyrių jungiamoji konferencija. Svečias – LKD vicepirmininkas Eduardas Pabarčius. Naujojo skyriaus pirmininku išrinktas Sigitas Morkūnas, rajono tarybos narys.
2001 m. lapkričio 21 d. Kultūros centre Lietuvos anekdotų karaliaus R. Šilansko vakaras.
2001 m. gruodžio 1 d. Kaišiadorių kultūros centre vakaras „Gerumas vienija“. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, mons. V. K. Sudavičius, buvęs kandidatas į Seimo narius V. Jurgaitis. Koncertavo J. Leitaitė, Paparčių šv. Juozapo laikinos vaikų globos namų auklėtiniai.
2001 m. gruodžio 14 d. V. Malinausko ir O. Lukoševičiaus knygos „Kaišiadorys: gamtos ir kultūros paveldas“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autoriai, rėmėjai ir kt., rajono vicemeras I. Prakapas, prof. Stasys Danius, kalbėjo knygos redaktorė Romualda Suslavičienė, „Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius, Žaslių seniūnas A. Mataitis.
2001 m. gruodžio 14 d. Prieškalėdinis susikaupimo vakaras Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, kun. A. Saulaitis (Vilnius), vicemeras I. Prakapas, Varėnos, Širvintų, Alytaus rajonų merai, prof. A. Kmieliauskas, prof. S. Danius, dainavo solistas Danielius Sadauskas (Vilnius).
2001 m. gruodžio 16 d. Katalikių moterų draugijos 5-erių metų iškilmingas minėjimas Kaišiadorių sielovados centre. Svečiai – Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Gražina Paliokienė, vysk. Juozapas Matulaitis.
2001 m. gruodžio 28 d. Geriausiųjų rajono 2001 m. sportininkų dešimtuko pagerbimas Kaišiadorių kultūros centre. Pramankštos salės atidarymas Kūno kultūros ir sporto centro plaukimo baseino patalpose.
2001 m. gruodžio 27 d. Kalėdiniame koncerte Kaišiadorių katedroje koncertavo „Ąžuoliuko“ choras iš Vilniaus (meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis), vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.
2002 m. sausio 1 d. Rajone 862 įmonės, įstaigos, iš jų 264 uždarosios akcinės bendrovės, 395 individualios įmonės. 2004 m. rajone įregistruota 60 įmonių, išregistruota arba pakeitė pavadinimus – 50 įmonių. Trims iškeltos bankroto bylos – AB „Klijai“, AB „Kaišiadorių pienas“ ir UAB „Pakerta“. Likviduota utilizacijos įmonė, AB „Dažymo aparatai“.
2002 m. sausio 1 d. Nedarbo lygis rajone – 10,8 proc. (1440 bedarbių), Kaišiadoryse – 10,6 proc. (461 bedarbis).
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių muzikos mokykloje (Gedimino g. 85) mokosi 328 vaikai, mokykloje veikia 13 mokomųjų kolektyvų (liaudies instrumentų orkestras, liaudies pučiamųjų instrumentų grupė, skudučių ansamblis, pučiamųjų instrumentų orkestras, simfoninis orkestras, trys chorai ir kt.). Populiariausios specialybės – fortepijono, akordeono, styginių instrumentų. Mokykloje dirba 48 pedagogai. Mokykla turi 24 pianinus, 1 fortepijoną, 21 akordeoną, 39 smuikus, 13 violončelių ir t. t. 2001 m. iš savivaldybės biudžeto skirta 993 tūkst. Lt, tėvų mokestis – 68,9 tūkst. Lt. Vieno mokinio išlaikymas per mokslo metus – 3240 Lt. Rumšiškėse veikia mokyklos filialas.
2002 m. sausio 1 d. Gimstamumas (1000 gyventojų) – 9,41 (LR – (9,4), 1997 buvo 11,1 (LR – 10,2). Kasmet mažėja.
2002 m. sausio 1 d. Rajone dirba 88 gydytojai, 10 000 gyv. – 21,8 (LR – 19,2). Kaišiadorių PSPC prisirašę 17 000 gyventojų. Kaišiadorių šeimos medicinos centre – 2000 gyventojų, Moters sveikatos centre – 300. Pastarieji centrai pradėjo veikti 2001 m. Įsteigti PHARE programos lėšomis.
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių m. katilinė teikia šiluminę energiją 2573 butams, 60 organizacijų ir 9 bendrijoms. Šilumos tinklų ilgis – 14,8 km. Pagrindinis kuras – dujos, rezervinis – mazutas.
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių yra du vaikų lopšeliai-darželiai: „Spindulys“ (213 vaikų), „Žvaigždutė“ (165 vaikai).
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių žemės ūkio mokykloje mokosi 400 moksleivių, dirba 90 dėstytojų, 9 specialybės. Populiariausia – namų ūkio meistro.
2002 m. sausio 1 d. SP UAB „Kaišiadorių vandenys“ Kaišiadorių mieste turi 2980 abonentų (rajone – 3150), iš jų 107 įmonės. Bendras vandentiekio linijų ilgis – 88,5 km, nuotekų – 57,4 km. Iš gręžinių per metus išgaunama 860 tūks. kub. m vandens. Valymo įrenginiai išvalo 805 tūkst. kub. m vandens.
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre plėtojama 13 sporto šakų bei pradinio rengimo plaukimo pradmenys 1–4 kl. moksleiviams. Treniruotes lanko 627 sportininkai, pradinio rengimo plaukimo pamokas – 385 moksleiviai. Veikia 61 sportinė grupė. Su sportininkais dirba 22 sporto mokytojai-treneriai. Populiariausios sporto šakos: plaukimas (159 sportininkai), krepšinis (126), futbolas (103), kovinė savigyna (48), atletinė gimnastika (36), kultūrizmas (36). Kasmet rajono sportininkai dalyvauja apie 100 varžybų.
2002 m. sausio 1 d. Reguliarių SP UAB „Kaišiadorių autobusų parkas“ maršrutų skaičius: priemiesčio – 41, miesto – 2. Maršrutų ilgis – 1359 km. Per 2001 m. pervežta 2925 tūkst. keleivių. Autobusų rida per 2001 m. – 1395 tūkst. km.
2002 m. sausio 10 d. Vaikų ir moksleivių festivalio-konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniame ture Kaišiadoryse dalyvavo 28 kolektyvai ir solistai.
2002 m. sausio 26 d. Kaišiadorių vyskupijos katalikių moterų organizacija „Vilties tiltas“ Kaišiadoryse surengė konferenciją „Mūsų žingsniai Tikėjimo, Vilties ir Meilės tiltais“, skirtą šios organizacijos penkmečiui pažymėti. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, „Vilties tilto“ projekto rėmėja Ursula Gzžibeh iš Vokietijos – Berlyno „In Via“ (Katalikų socialinių darbuotojų centro) direktorė.
2002 m. sausio mėn. Įsikūrė draudimo bendrovės „Baltijos garantas“ Kaišiadorių skyrius.
2002 m. vasario 8 d. Savivaldybės Didžiojoje salėje rinkėjų susitikimas su LS vicepirmininku A. Zuoku, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu A. Matulevičiumi ir Sveikatos reikalų komiteto nariu J. Matulevičiumi.
2002 m. vasario 14 d. Iškilmingai atidarytas Kaišiadorių verslo informacinis centras (KVIC) (Gedimino g. 48). Centro steigėjai – LR Ūkio ministerija ir Kaišiadorių savivaldybė. Direktorė Lina Kaulakytė.
2002 m. vasario 14 d. „Gijos“ literatų klubo literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta šv. Valentino dienai (Kaišiadorių kultūros centre). Dalyvavo svečiai literatai iš Trakų, Lentvario, Vievio, Elektrėnų, Jonavos. Koncertavo „Vizijos“, vokalinis ansamblis, vadovaujamas Juozo Krinicko.
2002 m. vasario 15 d. LR Vyriausybė nutarė pertvarkyti valstybinį mokslo institutą – Lietuvos veterinarijos institutą į universiteto mokslo institutą – Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutą.
2002 m. vasario 23 d. Kun. Česlovo Kavaliausko (1923–1997) 5-ųjų mirties metinių minėjimas: katedroje – šv. Mišios (aukojo vysk. J. Matulaitis ir kt.), Sielovados centre – kun. Č. Kavaliausko knygos „Priespaudos metais skleidęs Tiesą“ pristatymas. Dalyvavo knygos sudarytojas A. Mozeras, akad. A. Buračas, vysk. J. Matulaitis, prel. J. Jonys, redaktorius S. Stungurys, LPKTS pirmininkas A. Lukša.
2002 m. vasario 28 d. „Morkūno ir Ko“ spaustuvėje baigtos spausdinti dvi kaišiadoriečių knygos: Jono Katkevičiaus eil. rinkinys „Akimirkų žydėjimas“ (300 egz.) ir Jono Laurinavičiaus bei Povilo Gumbio apybraižų ir straipsnių rinkinys „Žasliečiai sportuoja“ (500 egz.). Abi knygas išleido Kaišiadorių rajono literatų klubas „Gija“.
2002 m. kovo 1 d. Pirmą kartą Kaišiadorių rajono spaudos istorijoje pasirodė interviu su LR Ministru Pirmininku Algirdu Brazausku („Vyriausybė ieško būdų, kaip palengvinti gyvenimo sąlygas“, „Kaišiadorių aidai“, 2002-03-01).
2002 m. kovo 1 d. Lietuvos socialdemokratų partijos diena Kaišiadorių rajone. Dalyvavo Č. Juršėnas, B. Bradauskas, M. Petrauskienė, J. Paleckis (susitiko su Algirdo Brazausko ir Vaclovo Giržado vid. mokyklų bendruomenėmis) ir kt.
2002 m. kovo 1 d. Kaišiadorių kultūros centro mėgėjų teatro premjera – B. Sruogos komedija „Uošvė“ (rež. Irena Kazakevičienė).
2002 m. kovo 15 d. Jono Katkevičiaus eilėraščio rinkinio „Akimirkų žydėjimas“ pristatymas „Gijos“ literatų klube.
2002 m. kovo 16 d. Kaišiadorių atstovai pas Vilniaus kaišiadoriečius Karininkų ramovėje. R. Gustaičio knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ ir V. Malinausko ir O. Lukoševičiaus knygos „Kaišiadorys: kultūros ir gamtos paveldas“ pristatymas. Folkloro ansamblių „Rudenėlis“ (Kaišiadorys) ir „Vilnelė“ pristatymas.
2002 m. kovo 25 d. Kompaktinės plokštelės „Kaišiadorių rajono kraštotyrinė bibliografija“ (autorius R. Gustaitis) pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Plokštelėje žinios apie 3451 publikaciją XIX–XX a. spaudoje.
2002 m. balandžio 5 d. Naujosios sąjungos (socialliberalų) diena Kaišiadoryse. Seimo pirmininkas A. Paulauskas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė, teisingumo ministras V. Markevičius, Švietimo ministras A. Monkevičius, Seimo nariai V. Kvietkauskas ir G. Kniukšta ir kt. Susitikimai Savivaldybės rūmuose, Teismo rūmuose, „Girelės“ paukštyne, Kaišiadorių kultūros centre. A. Monkevičius – Algirdo Brazausko vid. mokykloje. „Kaišiadorių aiduose“ – interviu su A. Paulausku.
2002 m. balandžio 20 d. Kultūros centre rajoninė vokalistų šventė „Skambėk, daina“. Dalyviai „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė), moterų choras „Kantilena“ (vad. R. Zandavaitė), Žaslių vokalinis-instrumentinis ansamblis (vad. G. Pauga), Žiežmarių moterų kvartetas (vad. J. Krinickas), duetai, solistai.
2002 m. balandžio 25–27 d. 51-oji respublikinė 9–12 klasių matematikų olimpiada Vaclovo Giržado vid. mokykloje. 132 dalyviai. Olimpiados svečias – buvęs VU rektorius prof. J. Kubilius. Kaišiadorių rajono atstovai prizinių vietų nepelnė.
2002 m. balandžio 27 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė (sodinukai, gėlės, žemės ūkio inventorius, tautodailės dirbiniai ir kt.), rajono kapelijų pasirodymas Gedimino g., šventinis koncertas Kaišiadorių kultūros centre (pagyvenusių žmonių šokių kolektyvai iš Vilniaus, Kauno, Šakių, Kėdainių, Palangos, Kaišiadorių).
2002 m. balandžio 28 d. Kaišiadorių parapijos klebonu paskirtas kun. Rimvydas Jurkevičius, lig šiol buvęs Žiežmarių parapijos klebonu. Ligšiolinis Kaišiadorių parapijos klebonas mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius perkeltas į Aukštadvario parapiją.
2002 m. gegužės 8 d. Kalbos ir knygos šventė „Kalba gimtoji lūposna sudėta“. Raštingiausiojo moksleivio konkurso susumavimas, svečiai – „Alma litera“ leidyklos redaktorė Z. Staigienė, akt. E. Juknaitė-Šniukienė.
2002 m. gegužės 10 d. Prezidento V. Adamkaus viešnagė Kaišiadoryse: susitikimai Savivaldybės rūmuose, Vyskupijos kurijoje, Algirdo Brazausko ir Vaclovo Giržado vidurinėse mokyklose, Kaišiadorių paukštyne, įmonėje „Nemuno baldai“. Prezidentas apsilankė ir Paparčių šv. Juozapo laikinos vaikų globos namuose.
2002 m. gegužės 15 d. Miesto salėje Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Viktoro Uspaskicho susitikimas su visuomene.
2002 m. gegužės 16 d. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje Kaišiadorių muziejaus surengta diskusija apie Kaišiadorių rajono etnografinius ypatumus. Dalyvavo kalbininkė dr. D. Atkočaitytė, dr. E. J. Morkūnas, V. Baltrušaitis ir kt.
2002 m. gegužės 25 d. Kaišiadorių kultūros centre – rajoninė vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų šventė „Pylimėlis“.
2002 m. birželio 11 d. Kultūros centre Seimo nario A. Matulevičiaus susitikimas su miesto visuomene. Koncertavo Liveta ir Petras Kazlauskai.
2002 m. birželio 12 d. Algirdo Brazausko vid. mokykla išleido 64-ąją abiturientų laidą. 68 abiturientams brandos atestatus įteikė LR Prezidentas A. Brazauskas. Dalyvavo Seimo narys B. Bradauskas.
2002 m. rugpjūčio 4 d. Kristaus Atsimainymo atlaidai Kaišiadoryse. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis; atlaidų svečiai Seimo nariai dr. K. Bobelis, P. Gražulis, Katalikių moterų draugijos pirmininkė G. Paliokienė ir kt. Koncertinė popietė prie Sielovados centro.
2002 m. rugpjūčio 31 d. Vasaros palydų šventė Girelės estradoje. Automobilių slalomo varžybos, Luko koncertas, humoro grupės „Nosis“ programa, pop grupė „Snow“ (Kaišiadorys), grupė EMPY-X (Kaunas), grupė Biplan (Vilnius). Šventės vedėjas akt. E. Stancikas.
2002 m. rugsėjo 2 d. Naujųjų mokslo metų atidarymo iškilmėse Algirdo Brazausko vid. mokykloje dalyvavo ir LR Ministras Pirmininkas A. Brazauskas.
2002 m. spalio 3 d. Liberalų diena Kaišiadoryse. Kandidato į LR prezidentus E. Gentvilo, Seimo nario J. Matulevičiaus viešnagė Kaišiadorių ligoninėje, „Nemuno balduose“, „Gvinedoje“.
2002 m. spalio 5 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė, grupės „Snow“ ir rajono kaimo kapelų koncertas.
2002 m. spalio 26 d. Iškilmingai paminėtas Kaišiadorių plaukimo mokyklos 40-metis. Dalyvavo Plaukimo federacijos pirmininkas E. Skirius, Laima, Nijolė ir Vida Gruodytės ir kt.
2002 m. lapkričio 12 d. Kaišiadorių rajono meras P. Zaveckas ir Tvistringeno (VFR) savivaldybės meras K. Meyeris pasirašė Kaišiadoryse bendradarbiavimo sutartį.
2002 m. lapkričio 22 d. 20-ties metų sukaktį iškilmingai paminėjo Kaišiadorių specialioji internatinė mokykla.
2002 m. lapkričio 23 d. Pradėjo veikti Marijono Mitkaus turgus Kaišiadoryse (tarp Trakų ir Vilniaus g.).
2002 m. lapkričio mėn. Išleistas literatų klubo almanachas „Gija“ (antroji knyga, 300 egz.; pirmoji išleista 2000 m.).
2002 m. lapkričio 22–24 d. Žemės ūkio mokykloje Lietuvos greitųjų šaškių ir žaibo čempionatai.
2002 m. lapkričio 25 d. Kūno kultūros ir sporto centre su visuomene susitiko Seimo nariai B. Bradauskas, A. Salamakinas ir Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius V. Nėnius.
2002 m. lapkričio 27 d. I. Janonytės-Buitkuvienės eil. rinkinio „Ratu apie save“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė, „Nemuno“ žurnalo vyr. redaktorius A. Mikuta, Kauno dramos teatro akt. D. Kazragytė, J. Buitkus, meras P. Zaveckas ir kt.
2002 m. gruodžio 8 d. Miesto salėje su gyventojais susitiko Seimo narys, LKDP pirmininko pav. A. Saudargas, Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkė G. Paliokienė, partijos rajono atstovai.
2002 m. gruodžio 10 d. J. Laurinavičiaus knygos „Kaišiadorių krašto žmonės“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2002 m. gruodžio 17 d. KKC su visuomene susitiko kandidatas į LR prezidentus R. Paksas.
2002 m. gruodžio 22 d. LR prezidento ir savivaldybių rinkimai. Mandatų rajono taryboje turės: socialdemokratai – 7, liberalai – 5, konservatoriai – 2, centristai – 2, krikdemai – 2, socialliberalai – 2, valstiečių ir Naujosios demokratų partijos atstovai – 2, liberalai demokratai – 2, Laisvės sąjunga – 1.
2002 m. gruodžio 26 d. Katedroje Šv. Kalėdų koncertas. Solistė Judita Leitaitė, pianistė Vaiva Blažienė (el. vargonai), Paulina Daukšytė (smuikas).
2003 m. sausio 1d. Nedarbo lygis rajone – 8,8 proc. (Kaišiadoryse – 387 bedarbiai).
2003 m. sausio 5 d. LR Prezidento rinkimų II turas. Kaišiadorių rajone už R. Paksą balsavo 55,44 proc. rinkėjų, už V. Adamkų – 44,56 proc. Lietuvoje už R. Paksą – 54,91 proc., už V. Adamkų – 45,09 proc.
2003 m. sausio 14 d. Savivaldybės rūmuose įteikti mandatai 25 rajono tarybos nariams. Mandatus gavo: socialdemokratai – 7, liberalai – 5, krikščionys demokratai – 2, konservatoriai – 2, socialliberalai – 2, Valstiečių partijos ir Naujosios demokratijos sąjungos atstovai – 2, Laisvės sąjungos atstovai – 1.
2003 m. sausio 25 d. Kaišiadorių kultūros centre – liaudiškos muzikos kapelijos iš Žiežmarių (vadovas J. Krinickas) 15 m. jubiliejus ir „Žiežmaros“ vardo suteikimo iškilmės.
2003 m. sausio 28 d. LR Prezidentas V. Adamkus 5 Lietuvos krepšininkams už ryžtą iškovojant bronzos medalius Sidnėjaus Olimpinėse žaidynėse Prezidentūroje įteikė ordinus, tarp jų ir LK Gedimino 3-iojo laipsnio ordiną kaišiadoriečiui Ramūnui Šiškauskui.
2003 m. vasario 7 d. ŽŪB Kaišiadorių skyriaus iškilmingas atidarymas (po renovacijos). Dalyvavo banko valdybos pirmininko pavaduotojas Jonas Dieninis, valdybos narys Werner Schilli ir kt.
2003 m. vasario 11 d. Ligonių dienos minėjimas Kaišiadorių ligoninėje. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, kun. Juozas Bakšys, kun. Rimvydas Jurkevičius.
2003 m. vasario 7–21 d. Kultūros centro dailės galerijoje – Juozo Šaltinio tapybos darbų paroda „Gyvenimas – tarsi jūra“.
2003 m. vasario mėn. Vilniaus knygų mugėje buvo įrengtas Kaišiadorių stendas, kuriame pristatyti Kaišiadorių rajone išleisti leidiniai.
2003 m. vasario mėn. Ant Ščebnicos tvenkinio vyko Lietuvos automobilių žiemos treko čempionato II etapo varžybos. Dalyvavo 35 sportininkai.
2003 m. kovo 4 d. LR prezidentas R. Paksas susitiko su rajoninės spaudos atstovais. Susitikime dalyvavo ir kalbėjo „Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius.
2003 m. kovo 7 d. Kaišiadoryse pradėjo darbą Virginijaus Klimo gėlių parduotuvė (Gedimino g. 107).
2003 m. kovo 11–17 d. Rajono tautodailininkų darbų paroda Kultūros centro parodų salėje. Eksponuojami 83 tautodailininkų kūriniai. Išleistas parodos katalogas (sudarė Diana Tomkuvienė).
2003 m. kovo 22 d. Kultūros centre teatralizuotas vakaras „Juokais ir rimtai“, skirtas Teatro dienai (režisierė I. Kazakevičienė).
2003 m. kovo 30 d. Gintarės Adomaitytės knygos apie Palaimintąjį arkivysk. J. Matulaitį „Kelio dulkės, baltos rožės“ pristatymas Sielovados centre. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, autorė.
2003 m. kovo 31 d. Kaišiadorių kultūros centre sporto vakaras – J. Laurinavičiaus knygelės „Ramūnas Šiškauskas“ pristatymas. Dalyvavo R. Šiškauskas, „Lietuvos ryto“ vyr. treneris J. Kazlauskas, Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius Vytas Nėnius, knygelės autorius. Koncertavo vokalinis-instrumentinis ansamblis „Eksperimentas“.
2003 m. balandžio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko viešnagė Kaišiadoryse – rajono ligoninėje ir Psichikos sveikatos centre.
2003 m. balandžio 10 d. Antrasis tarybos posėdis. Meru išrinktas socialdemokratas Gintautas Mišeikis (13 balsų iš 25). Pranas Zaveckas surinko 12 balsų.
2003 m. balandžio 15 d. Vytauto Didžiojo gatvėje (buv. vartotojų koop. gastronome) atidaryta Kaišiadorių paukštyno firminė parduotuvė.
2003 m. balandžio 26 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g. Liaudiškos muzikos kapelijų ir šokių kolektyvų šventinis koncertas (prie Kultūros centro).
2003 m. gegužės 5 d. Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) vardas pakeistas „NORD/LB Lietuva“. Kaišiadoryse veikia šio banko skyrius. Valdytojas Rimas Pečiulis.
2003 m. gegužės 6 d. Eurobusas Kaišiadoryse, agituojantis dalyvauti referendume (05 – 10–11) dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Koncertavo Bavarija, Jonis, Neda. Kultūros centre susitikimas su LR Seimo pirmininko pav. Gintaru Steponavičiumi, Seimo nariais Broniumi Bradausku ir Juozu Matulevičiumi, žurnalistu Algimantu Čekuoliu.
2003 m. birželio 17 d. Sporto šventė Kaišiadoryse. Estafetės miesto gatvėmis, gatvės krepšinis, šachmatai ir kt.
2003 m. birželio 23 d. LR Užsienio reikalų ministro A. Valionio viešnagė Algirdo Brazausko vid. m-kloje, Savivaldybės rūmuose. Lydėjo patarėjai V. Gaižauskaitė, P. Šimulionis.
2003 m. birželio 26 d. Rajono tarybos posėdyje atsistatydino meras socialdemokratas Gintautas Mišeikis; išrinktas naujas meras – liberalas Romualdas Urmilevičius; administracijos direktoriumi paskirtas liberalas Antanas Lukoševičius.
2003 m. birželio 30–liepos 6 d. Į Pasaulio lietuvių dainų šventę Vilniuje iš Kaišiadorių išvyko 9 kolektyvai (232 saviveiklininkai), iš jų 8 – Kaišiadorių miesto; stambiausias – Algirdo Brazausko vid. mokyklos merginų choras (31 dalyvė), vadovaujamas Jurgitos Jašauskienės.
2003 m. liepos 3 d. Susijungė LLS ir LCS rajono skyriai į Liberalų ir centro skyrių (pirmininkas Seimo narys gyd. Juozas Matulevičius).
2003 m. liepos 4 d. Valstybinės dienos proga šventinis koncertas Savivaldybės aikštėje. Koncertavo Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai – Palangos miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Milguva“ ir Kaišiadorių muziejaus folkloro ansamblis „Verpeta“.
2003 m. liepos 11 d. Kaišiadorių ligoninėje atidaryta koplytėlė. Iškilmėse dalyvavo vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorių parapijos klebonas kun. R. Jurkevičius, grupė svečių iš Vokietijos (su labdara).
2003 m. liepos 14 d. Savivaldybės rūmuose pagerbti rajono sportininkai – Pasaulio lietuvių žaidynių dalyviai. Meras R. Urmilevičius įteikė Padėkos raštus, visi sportininkai gavo atminimo dovanėles.
2003 m. liepos 19 d. Sielovados centre paminėtas kun. Česlovo Kavaliausko (1923–1997) 80-osios gimimo metinės. Prisiminimais pasidalino dr. Mudis Šalkauskas, Antanas Mozeris, mons. Alfonsas Svarinskas, akad. Antanas Buračas ir kt.
2003 m. rugpjūčio 1 d. 8-ajame Lietuvos www čempionate dailės, fotografijos, literatūros, kino ir kitų kultūros reiškinių kategorijoje Kaišiadorių muziejaus svetainei (www.kaisiadoriumuziejus.lt) pripažinta antroji vieta.
2003 m. rugsėjo 17 d. Kaišiadorių bendruomenės susitikimas miesto aikštėje su Europos krepšinio čempionato nugalėtoju R. Šiškausku. Dalyvavo rajono visuomenė, dainavo „Verpeta“.
2003 m. rugsėjo 21 d. Kaišiadorių katedroje muzikinio sezono atidarymas. Sakralinės muzikos koncertas. Dalyvavo Kaišiadorių jaunimo choras (vad. Laima Mažuolytė) ir solistė Judita Leitaitė.
2003 m. spalio 3 d. UAB Girelės paukštynas administracijos direktoriumi patvirtintas A. Budrys. Tai trečias direktorius šiais metais: buvo prof. Stasys Danius, Audronė Jagminienė.
2003 m. spalio 4 d. Rudens šventė Kaišiadoryse, Gedimino g. Rudens gėrybių mugė, rajono saviveiklininkų koncertas.
2003 m. spalio 5 d. Kaišiadoryse, Vytauto Didžiojo gatvėje, Kaišiadorių parapijos klebonas R. Jurkevičius pašventino naują šarvojimo salę (80 kv. m). Tai kaišiadoriškio Jono Balnio įmonės „Priegolė“ padalinys.
2003 m. spalio mėn. UAB „Vilniaus plėtros grupė“ prie Vaclovo Giržado vid. mokyklos išsinuomavo 1,5 ha sklypą statyboms – prasideda prekybos centro IKI statyba.
2003 m. spalio 25 d. Vaclovo Giržado vid. mokyklos 25-mečio minėjimas. Atidengtas jubiliejinis stogastulpis (autorius Jonas Palekauskas), sukurtas mokyklos himnas (žodžiai ir muzika Česlovo Kriščiūno). Dalyvavo svečiai iš Jonavos, Garliavos.
2003 m. spalio mėn. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta mokyt. Marijos Marcevičienės sudaryta Sibiro tremtinių atsiminimų knyga „Atmintis“. Dalyvavo autorė. Knygą išleido Kaišiadorių muziejus.
2003 m. lapkričio 6 d. Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo gaisrinį automobilį RENAUT MIDLUM 220, 14 YXY, kurio kaina 560 tūkst. Lt. Dalyvavo VRM Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius, vidaus tarnybos generolas Kazimieras Zubovas, rajono vadovai. Automobilį pašventino Kaišiadorių parapijos klebonas kun. Rimvydas Jurkevičius.
2003 m. lapkričio 7 d. Vilniuje, Karininkų ramovėje Vilniaus kaišiadoriečių klube pristatyta knyga „Atmintis“, paminėtos pedagogo, rezistento Konstantino Bajerčiaus 100-osios gimimo metinės.
2003 m. lapkričio 10-19 d. Kaišiadorių kultūros centro galerijoje – Kristinos Tokarevienės grafikos darbų paroda „Tarsi tiltas mano svajonių“.
2003 m. lapkričio 13 d. Užsienio ambasadų vadovams pristatytos Kaišiadorių rajono verslo plėtojimo galimybės. Dalyvavo LR užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, LR Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius. 13 valstybių ambasadoriai – iš viso 27 valstybių diplomatinių atstovybių vadovai.
2003 m. lapkričio 28 d. Pirminės sveikatos priežiūros centre atidarytas ir pašventintas (Kaišiadorių parapijos klebonas kun. R. Jurkevičius) hemodializės skyrius. Skyrių įkūrė UAB „Kauhema“.
2003 m. gruodžio 2 d. Darbo partijos (DP) Kaišiadorių skyriaus įkūrimas. Dalyvavo DP pirmininkas Seimo narys Viktoras Uspaskichas. Skyriuje – apie 60 narių. Kuratorius – Romualdas Genevičius.
2003 m. gruodžio 3 d. St. Urbonienės romano „Audra“ pristatymas savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė, „Gijos“ literatų klubo nariai.
2003 m. gruodžio 12 d. Adventinė popietė Adomo Jakšto spaustuvėje. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorių parapijos klebonas kun. R. Jurkevičius.
2003 m. gruodžio 16 d. „Omnitel“ partneris „Simo“ salonas Kaišiadoryse (vadovas Aurimas Kielius) šventė pirmąsias savo veiklos mūsų mieste metines.
2003 m. gruodžio 30 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. J. Haidnas „Atsisveikinimo simfonija“. Atliko Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas prof. Saulius Sondeckis).
2004 m. Išleista elektroninė knyga „Kaišiadorių rajonas“.
2004 m. sausio 1 d. Kaišiadoryse užregistruoti 929 bedarbiai. Nedarbo lygis mieste – 7 proc.
2004 m. sausio 10 d. Modernaus šokių studijos „Vizijos“ (vadovė Margarita Rainienė) jubiliejinis (10 metų) koncertas Kaišiadorių kultūros centre. Svečiai – Kauno choreografijos mokyklos, Kauno modernaus šokio studijos „Fliudus“ ir šokių studijos „Varsa“ (Žasliai) šokėjai.
2004 m. sausio 20-30 d. Tautodailininkės Vandos Imbrasienės (g. 1949) iš Elektrėnų tapybos darbų paroda „Iš paukščio ciklo“ viešojoje bibliotekoje. Eksponuojama 18 tapybos (atlikta tašė stiliumi) kūrinių.
2004 m. sausio mėn. Viešoji biblioteka išleido pirmąjį iliustruotą, 56 psl. „Kaišiadorių kalendorių“. Jį sudarė ir parengė Ona Tomkuvienė.
2004 m. vasario 12 d. Kultūros centre gyventojų susitikimas su Seimo nariu Broniumi Bradausku. „Keturių žvaigždžių“ koncertas.
2004 m. vasario 16 d. Šventinis minėjimas Kultūros centre. Koncertavo valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“ (vadovas Algirdas Budrys, dirigentas Romas Balčiūnas), dainininkė Nelly Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas, Aleksas Lemanas, Arūnas Dingelis, svečias – kompozitorius Algimantas Raudonikis.
2004 m. vasario 17 d. Išleista knyga „Kaišiadorių muziejus: 1998–2003“.
2004 m. vasario 26 d. Vyriausybės diena Kaišiadoryse. Apsilankė LR Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Žemės ūkio ministerijos sekretorius Jonas Panamariovas. Susitiko su gyventojais, verslininkais, keliavo po rajoną.
2004 m. vasario 28 d. Kultūros centre rajono liaudiškos muzikos kapelijų, senjorų, pagyvenusių žmonių šokėjų kolektyvų šventė „Subatvakaris“ Dalyvavo 11 kolektyvų.
2004 m. vasario mėn. „Gijos“ literatų klubas išleido Stasio Daunio eilėraščių rinkinį „Pro metų šakas“, skirtas sūnui Vaidotui Dauniui atminti.
2004 m. kovo 2 d. Kaišiadorių ligoninėje lankėsi LR Sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Gediminas Černiauskas, rajono savivaldybėje susitiko su rajono vadovais. Aptarti sveikatos apsaugos reikalai.
2004 m. kovo 4 d. Savivaldybių viešojoje bibliotekoje rumšiškietės Stasės Karčiauskienės knygos „Šiupinys“ pristatymas. Dalyvavo prof. Arnoldas Piročkinas, doc. Antanas Trakymas ir kt.
2004 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Kaišiadorių kultūros centre – susitikimas su alpinistu Vladu Vitkausku, jo fotografijų parodos atidarymas. Prof. Reginos Maciūtės ir skudutininkų koncertas.
2004 m. kovo 13 d. Kultūros centre rajono literatų klubo „Gija“ literatūrinė-muzikinė kompozicija „Įamžino mano meilę raidės juodos!“ (V. Šekspyras). Dalyvavo Jonavos ir Elektrėnų literatai, rajono meras Romualdas Urmilevičius, administracijos direktorius Antanas Lukoševičius.
2004 m. kovo 14 d. Vilniuje, Rotušės rūmuose už didelius nuopelnus puoselėjant bei saugant liaudies kultūrą bei tradicijas, už aukštą profesionalumą „Aukso paukštės“ nominacija, pažymėjimas ir diplomas iškilmingai įteikti Kaišiadorių muziejaus folkloro ansambliui „Verpeta“ (vadovė Valerija Jankauskienė).
2004 m. kovo 16 d. LR Prezidentas R. Paksas Vasario 16-osios proga Prezidentūros Baltojoje salėje apdovanojo ordinais ir medaliais grupę Lietuvos ir užsienio piliečių. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotas ir „Kaišiadorių aidų“ redaktorius Jonas Laurinavičius.
2004 m. kovo 18 d. Vysk. Juozapo Matulaičio 15-osios konsekravimo metinės. Iškilmingos pamaldos Kaišiadorių katedroje. Suvažiavo apie 50 vyskupijos dvasininkų, svečias Opus Dei prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims Andreas Lavin.
2004 m. kovo 19 d. LR Prezidento Rolando Pakso susitikimas su rajono bendruomene Kaišiadorių kultūros centre. Dalyvavo Seimo nariai Bronius Bradauskas, Dainius Barakauskas, rajono meras Romualdas Urmilevičius.
2004 m. kovo 20 d. „Savingės“ šokių kolektyvo 10-mečio minėjimas. Koncertas kultūros centre.
2004 m. kovo 26 d. Atidaryta kavinė-baras „Naja“ (savininkai Nadežda ir Antanas Jakeliavičiai).
2004 m. balandžio 1 d. LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba UAB „Kaišiadorių agrofirma“ įteikė sertifikatą, leidžiantį eksportuoti įmonėje pagamintą produkciją į Europos Sąjungos šalis. Tai pirmoji Kaišiadorių firma, gavusi tokį sertifikatą (rajone – penktoji).
2004 m. balandžio 2 d. Prie Savivaldybės rūmų iškilmingai iškelta NATO vėliava. Dalyvavo rajono vadovai, grupė karių.
2004 m. balandžio 2–3 d. Vaclovo Giržado vid. mokykloje įvykusioje respublikinėje jaunųjų istorikų olimpiadoje šios mokyklos moksleivė Agnė Mikulytė tapo nugalėtoja.
2004 m. balandžio 9 d. Padėtas kertinis blokas su laišku ateities kartoms Kaišiadorių prekybos centro IKI statyboje.
2004 m. balandžio 16 d. Kaišiadoryse lankėsi Seimo nariai socialliberalai Vytautas Kvietkauskas ir Alvydas Ramanauskas. Jie kvietė dalyvauti akcijoje „Lietuva – šviesiausia naujosios Europos valstybė) (5 min. įjungti visas šviesas; 04–30, 21 val. 40 min.).
2004 m. balandžio 17 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Folkloro ansambliai iš penkių rajonų, tautodailininkų darbų parodos-pardavimai, žemės ūkio technikos paroda.
2004 m. balandžio 23 d. Žaslių kapelijos (vad. kompozitorius Gracijus Pauga) koncertas Kaišiadorių kultūros centre; kapelijos krikštynos (suteiktas „Žaslos“ vardas), krikštatėvis „Armonikos“ ansamblio vadovas Stasys Liutkevičius.
2004 m. gegužės 1 d. Lietuva priimama į Europos Sąjungą.
2004 m. gegužės 1 d. Rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis, skirtas Lietuvos priėmimui į Europos Sąjungą. Savivaldybės aikštėje sportinės varžybos, atrakcionai.
2004 m. gegužės 4 d. Kultūros centre visuomenės susitikimas su Seimo nariu Viktoru Uspaskichu ir Lietuvos darbo partijos komitetų vadovais, nariais.
2004 m. gegužės 4 d. Viešojoje bibliotekoje literatūrinė-muzikinė valanda „Aušrai auštant“. Svečiai – Rugiaveidė (Daiva Steponavičienė), Eugenijus Čiplys, muzikologas Algimantas Puišys.
2004 m. gegužės 8 d. Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos 80-mečio minėjimas. Svečias – A. Brazauskas su žmona Kristina, A. Valionis, B. Bradauskas su žmona Danguole, V. Gaižauskaitė, V. Gladutis ir kt. Išleista knygelė „Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla“. Koncertai, parodos, susitikimai klasėse.
2004 m. gegužės 21 d. Žodžio šventė Kaišiadoryse, skirta lietuviškosios spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti. Knygų mugė. Svečiai – akt. Virginija Kochanskytė, akt. Doloresa Kazragytė, Jurga Ivanauskaitė, Emilija Liegutė. Renginys – Kultūros centre.
2004 m. gegužės 22 d. Kino teatre masinio gyventojų trėmimo dienos minėjimas „Kad nepamirštume“. Parodytas J. Vaitkaus filmas „Vienui vieni“.
2004 m. gegužės 22 d. „Pavasario fiesta“ Kaišiadorių miesto vasaros estradoje. Programoje – vaikams: šauniojo Piratų kapitono Flinto šou, Pusbroliai Aliukai ir sesutė Silvija, Klaipėdos parodijos teatras“. Diskotekoje – Alanas Chošnau.
2004 m. gegužės 26 d. Kaišiadoryse viešėjo LR Seimo pirmininko pavad. Gintaras Steponavičius, Seimo narys Juozas Matulevičius. Susitiko su Policijos komisariato, prokuratūros darbuotojais, Girelės paukštyno kolektyvu, medikais, spaudos atstovais.
2004 m. gegužės 30 d. Vasaros estradoje – Pasakų fiesta mažiesiems (su Peliuku Mikiu ir Pelyte Mini), Žvaigždžių koncertas – „Delfinai“, „Mango“, R. Cicinas.
2004 m. birželio 4 d. Akcija „Nedelsk“ – kuratorė Agnė Zuokienė, masinis moterų tikrinimas ar neserga krūtų vėžiu, sporto varžybos. Svečiai: Seimo nariai V. Kvietkauskas, B. Bradauskas. E. Mėlinauskienės fotoparoda „Akimirka“.
2004 m. birželio 9 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje susitikimas su prof. V. Landsbergiu, Seimo nare R. Juknevičiene.
2004 m. birželio 10 d. Prie Maltos ordino pagalbos tarnybos Kaišiadoryse susikūrė klubas „Darna“.
2004 m. birželio 13 d. Prezidento ir Europarlamento rinkimai. Europarlamento rinkimuose daugiausia rinkėjų balsų surinko Darbo partija.
2004 m. birželio 27 d. Prezidento rinkimuose (II turas) Kaišiadorių rinkimų apygardoje V. Adamkus surinko 57,12 proc. rinkėjų balsų, K. D. Prunskienė – 41,11 proc.; Lietuvoje – V. Adamkus – 51,63 proc., K. D. Prunskienė – 46,91 proc.
2004 m. liepos 1 d. Išleista 26-oji Kaišiadorių žemės ūkio mokyklos moksleivių laida (71 auklėtinis). Ta proga iškilmingai atidarytas mokyklos muziejus (direktorė Stasė Pečiulienė).
2004 m. liepos 6 d. Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena – Kaišiadorių savivaldybės rūmų aikštėje surengtas krepšinio (3×3) turnyras. Dalyvavo 48 komandos – apie 200 sporto mėgėjų.
2004 m. liepos 20 d. Kęstučio g. prie namo, kur 1985–1998 m. gyveno Šventosios Romos bažnyčios kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000) atidengta memorialinė lenta. Ją pašventino vysk. J. Matulaitis.
2004 m. liepos 20 d. Po rekonstrukcijos atvėrė duris „Girelės“ gastronomas. Iškilmėse dalyvavo Lietkopsąjungos pirmininkas Kazimieras Klimašauskas; rajono vadovai.
2004 m. rugpjūčio 13 d. Kaišiadoryse Savivaldybės aikštėje prisistatė R. Pakso koalicijos vadovybė: R. Paksas, Liberalų demokratų partijos pirmininkas, Valentinas Mazuronis, solistė Ona Valiukevičiūtė ir kt.
2004 m. rugpjūčio 27 d. Darbo partijos diena Kaišiadorių rajone – Kaišiadorių kultūros centre susitikimas su šios partijos pirmininko pavaduotoju Viktoru Muntianu ir kt. Koncertavo Aliukai.
2004 m. rugsėjo 19 d. Kaišiadorių krikdemai atšventė partijos 100-ąsias metines. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, šventinėje konferencijoje pranešimus skaitė LKD pirmininkas V. Stundys, partijos Kaišiadorių skyriaus pirmininkė M. Šakienė, kiti.
2004 m. rugsėjo 30 d. UAB „Berakalnis“ (direktorė Irena Stankienė) svetainės „Sodžius“ pristatymas (Girelės g. 45, Kaišiadorys).
2004 m. spalio 1 d. Atidaryta Loretos ir Virginijaus Klimų parduotuvė „Gėlių džiazas“ (Gedimino g. 107, Kaišiadorys).
2004 m. spalio 2 d. Rudens šventė. Mugė Gedimino g. Punsko (Lenkija) etnografinio lietuvių ansamblio, rajono saviveiklininkų koncertas. Pensininkų klubo „Rudenėlis“ rudens gėrybių paroda Kaišiadorių kultūros centre.
2004 m. spalio 10 d. Rinkimai į LR Seimą. Kaišiadorių-Elektrėnų rinkiminėje apygardoje iš 9 kandidatų daugiausia balsų surinko ir į antrąjį turą pateko Bronius Bradauskas (36,97 proc. rinkėjų balsų) ir Juozas Urbanavičius (Darbo partija, 20,26 proc.). Antrajame ture (spalio 24 d.) laimėjo ir Seimo nariu tapo B. Bradauskas (A. Brazausko ir A. Paulausko koalicijos „Už darbą Lietuvai“, 59,5 proc.), J. Urbanavičius (37,98 proc.). Iš viso apygardoje balsavime dalyvavo 39,5 proc. rinkėjų.
2004 m. spalio 14 d. Atidaryta kavinė „Pas Radvilą“ (Žaslių g.). Atidaryme dalyvavo akt. V. Kochanskytė, rajono vadovai, verslininkai.
2004 m. spalio 22 d. Visuomenei pristatyta Girelės poilsiavietė (įrengė Miškų urėdija). Šventėje dalyvavo akt. V. Kochanskytė, akt. P. Venslova, rajono vadovai.
2004 m. lapkričio 5–7 d. Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos. Organizatoriai – dekanas kun. Rimvydas Jurkevičius, Jaunimo centro vadovė Inesa Sinkevičiūtė ir kt. Daugiau nei šimtas dalyvių. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis.
2004 m. lapkričio 11 d. Atidarytas prekybos centras Gedimino g. 61 (AB „Lietuvos telekomo“ patalpose). Savininkai – Ramutė ir Franciškus Petkevičiai. Išnuomojamosiose centro patalpose – BUTEKOS (buitinių, vaizdo, garso, kompiuterinės technikos) parduotuvė.
2004 m. lapkričio 6, 13, 20 d. Rajono seniūnijų kultūros dienos Kaišiadorių kultūros centre.
2004 m. lapkričio 20 d. Kaišiadorių PSPC gavo už Pasaulio banko pinigus pirktus du greitosios pagalbos automobilius su moderniausia įranga.
2004 m. lapkričio 25 d. Literatų klubas „Gija“ pažymėjo savo veiklos 5-metį. Išleistas klubo narių poezijos almanachas „Gija“ (trečia knyga, 300 egz., 15 autorių).
2004 m. lapkričio 25 d. UAB „Nemuno baldai“ pažymėjo savo veiklos 10-metį. Įmonė gamina daugiau kaip 20 skirtingų modelių minkštuosius baldus. Dirba 40 žmonių. Palaikomi verslo ryšiai su JAV, Vokietija, Belgija, Rusija – iš viso dešimčia valstybių užsakovais.
2004 m. gruodžio 1 d. Atidaryta nauja avalynės parduotuvė (Gedimino g. 107).
2004 m. gruodžio 2 d. Kultūros centre Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos koncertas-baletas „Daktaras Aiskauda“, pučiamųjų ir styginių instrumentų skyrių mokinių programa.
2004 m. gruodžio 17 d. Viešojoje bibliotekoje ir Algirdo Brazausko vid. mokykloje lankėsi LR Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis su patarėja Violeta Gaižauskaite. Kaišiadorių muziejui padovanojo parkerį, kuriuo Romoje pasirašė sutartį dėl Konstitucijos Europai, Savivaldybei – įrėmintą nuotrauką, kurioje užfiksuotos šios Sutarties pasirašymo iškilmės, knygų ir kt.
2004 m. gruodžio 19 d. Kultūros centre Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo ir partnerių koncertas „Dainuokime kartu“. Profesionalūs atlikėjai iš ŽAS, SKAMP ir kitų dainavo su vaikais iš įvairių Lietuvos mokyklų.
2004 m. gruodžio 21 d. Viešojoje bibliotekoje renginys „Lenkiuosi lietuviškam žodžiui“. Susumuoti raštingiausiojo kaišiadoriečio konkurso rezultatai. Svečiai Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas.
2005 m. Išleistas plakatas-žemėlapis „Kaišiadorių rajonas“.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių paukštynas (vienas didžiausių Lietuvoje) tiekia 90 pavadinimų vištienos gaminių. Turi mažmeninės prekybos parduotuvių 40 respublikos miestų. Dalį produkcijos eksploatuoja į Rusiją.
2005 m. sausio 1 d. UAB „Savingė“ (Gedimino g. 42, Kaišiadorys) pagrindinė veiklos rūšis – didmeninė ir mažmeninė prekyba ūkinėmis prekėmis, statybinėmis ir cheminėmis medžiagomis. Prekių asortimentas sudaro 10 tūkst. pavadinimų.
2005 m. sausio 1 d. UAB SAVEX (Gedimino g. 42, Kaišiadorys) – prekyba rėmeliais, rėminimo medžiagomis, dovanomis bei suvenyrais. Eksportuoja standartinius fotorėmelius į 16 šalių.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių kredito unija turi 1362 narių. Unijos turtas – 4,3 mln. litų.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių muziejus turi 17 008 eksponatų. Per 2004 m. eksponatų skaičius padidėjo 2050.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių darbo biržoje užregistruota 748 bedarbiai (313 vyrų, 435 moterys). Bedarbiai sudaro 3,4 proc. darbingo amžiaus gyventojų, kurių yra 21 886. 2004 m. buvo užregistruota 1771 bedarbis.
2005 m. sausio 3 d. Kaišiadoryse įsikūrė kelionių agentūra INGRIMA (Gedimino g. 48).
2005 m. sausio 7 d. Lietuvos krikščionių demokratų Kaišiadorių skyriaus atstovų susitikimas su kolegomis iš Kauno miesto ir Elektrėnų savivaldybės. Dalyvavo Kauno miesto ir Elektrėnų savivaldybės vicemerai Kazimieras Kuzminskas ir Henrikas Petrauskas.
2005 m. sausio 15 d. Kultūros centre septynių rajono kolektyvų, labiausiai pasižymėjusių 2004 m., šventinis koncertas „Mes – 2004“.
2005 m. sausio mėn. Išėjo Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos mėnraščio „Rašaluoti pirštai“ priedas „Senojo plunksnakočio pasakojimai“ (Nr. 4), kuris visas skirtas mokytojo Rapolo Šaltenio (g. 1908 m.) prisiminimams „Kaip dirbta Kaišiadoryse 1938–1942“.
2005 m. sausio 16 d. „Gijos“ literatų klubo narių susirinkime – poezijos almanacho „Gija“ pristatymas (trečioji gijiečių kūrybos knyga).
2005 m. sausio 10–20 d. Pravieniškietės tautodailininkės Birutės Ulozienės tapybos darbų paroda Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2005 m. sausio 25 d. Savivaldybės rūmuose – steigiamasis rajono inžinierių draugijos susirinkimas (pirmininku išrinktas rajono žemės ūkio skyriaus inžinierius Vytautas Juras).
2005 m. sausio mėn. Viešoji biblioteka išleido „Kaišiadorių kalendorių 2005“ (parengė Ona Tomkuvienė). Pirmasis šios serijos kalendorius išleistas 2004 m.
2005 m. sausio 29 d. Sielovados centre – konferencija „Vėžys ir jo profilaktika“. Pranešėjai: Jonas Tutkus, Vilniaus centro poliklinikos monologas onkologas, Regina Nutautienė, Kauno medicinos universiteto klinikų onkologė ir kt. Solistės Nijolės Kniukštaitės koncertas.
2005 m. sausio 29 d. Kultūros centre 6-asis modernaus šokio festivalis. Dalyviai: „Aukštyn“ (Raudondvaris), Kauno choreografijos mokyklos modernaus šokio grupė, „Fliudus“ (Kaunas), „Saiga“ (Tauragė), „Vizijos“ (Kaišiadorys).
2005 m. vasario 5 d. Kultūros centre kapelijų ir armonikierių šventė „Grok, armonika, grok“.
2005 m. kovo 1 d. Moters sveikatos centre atidarytas odontologijos kabinetas (gyd. Edita Rumševičienė).
2005 m. kovo 6 d. 12-osios Lietuvos humoro šventės „Juokis – 2005“ respublikinis turas Kaišiadorių kultūros centre. Dalyviai: „Provincija“ (Jonava), „Skruzdėlynas“ (Molėtai), „Spanguolė“ (Marcinkonyse, Varėnos r.), MTV (Matuizų televizija, Varėnos r.), „Dzyvų dzivai“ (Lazdijai), „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys). Dainavo estrados teatro „Sprigtas“ Sidabrinis kvartetas (Alytus).
2005 m. kovo 10 d. Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos bibliotekoje veikė paroda „Justinas Marcinkevičius ir mūsų mokykla“. Parodą surengė mokyklos muziejus (vedėja Marija Marcevičienė). Eksponuotos nuotraukos iš poeto viešnagės mokykloje, jo laiškai, dedikuotos knygos.
2005 m. kovo 10 d. Nepriklausomybės dienos minėjime Kultūros centre koncertavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis MEZZO, dainininkė Gintarė Skėrytė. Renginio vedėjas akt. Gintaras Mikalauskas.
2005 m. kovo 10 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje surengta dokumentikos (fotografijų, laikraščių, kvietimų ir kt.) paroda „Toks buvo Sąjūdis“. Parodos autorius Vytautas Markevičius (Rumšiškės).
2005 m. kovo mėn. Jonavoje vykusiame Kauno, Jonavos, Kupiškio ir Kaišiadorių rajonų senjorų sportinių šokių (14 porų) Lotynų Amerikos šokių grupėje laimėjo kaišiadoriečiai Rasa ir Algis Stasiulioniai.
2005 m. kovo 10 d. Muzikos mokykloje šventė „Muzikuokime kartu“. Koncertavo vaikai, tėvai, seneliai.
2005 m. kovo mėn. Kaišiadorių „Savingės“ futbolo treneris Kazimieras Dranginis apdovanotas Lietuvos futbolo federacijos Garbės medaliu. K. Dranginis žaidęs futbolą Klaipėdos „Atlante“, nuo 1995 m. „Savingės“ futbolo klubo prezidentas, kandidatas į sporto meistrus, futbolui paskyręs 40 metų.
2005 m. kovo 10 d. Verslo informaciniame centre (Gedimino g. 44) atidarytas Teisingumo ministerijos informacinis biuras. Atidaryme dalyvavo teisingumo ministras Gintautas Bužinskas.
2005 m. kovo 17 d. Paskutinis rajono kinofikatorių susirinkimas Kaišiadorių kino teatre. Nuo balandžio 1 d. Kino teatras uždarytas (buvo atidarytas 1970-12-30) ir prijungtas prie Kultūros centro.
2005 m. kovo mėn. Iš tarptautinės RIQAS sistemos laboratorijos gautas sertifikatas, patvirtinantis Kaišiadorių ligoninės klinikinės laboratorijos (vedėja Zita Venskienė) aukštą tyrimų kokybę.
2005 m. kovo 18 d. Kultūros centre šokio spektaklį „Melsva ir rožinė“ surengė Kauno choreografijos mokykla.
2005 m. kovo mėn. Kultūros centras parengė interneto svetainę (www.kaisiadoriukc.lt), kurioje pateikiama informacija apie centro veiklą.
2005 m. kovo 28 d. Savivaldybės aikštėje iškilmingai paminėtos Lietuvos įstojimo į NATO pirmosios metinės. Pakelta NATO vėliava, aikštėje buvo išsirikiavę gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai.
2005 m. kovo 31 d. Kaišiadorių miesto atviras plaukimo čempionatas Kūno kultūros ir sporto baseine. Dalyvavo Kaišiadorių ir Marijampolės miestų plaukikai (po 80). Daugelyje rungčių laimėjo kaišiadoriečiai.
2005 m. kovo 20-30 d. Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos bibliotekos skaitykloje ekspozicija „Mūsų Ramūnas“ (Šiškauskas). Medžiaga iš mokyklos muziejaus fondų.
2005 m. balandžio 2 d. Didžiosios Kovos apygardos (vadas doc. Augustinas Švenčionis) ataskaitinis susirinkimas Savivaldybės salėje.
2005 m. balandžio 2 d. Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos bibliotekos salėje susitikimas su kraštiete aktore Nijole Sabulyte (Klaipėdos dramos teatras) ir jos sūnumi režisieriumi Mantvydu Poškumi.
2005 m. balandžio 4 d. Viešosios bibliotekos vaikų skyriuje jaunųjų skaitytojų susitikimas su rašytojomis Emilija Liegute (Balionienė) ir Danute Grigaliūnienė. Jų kūrybos parodėlė.
2005 m. balandžio 10 d. Kultūros centre rajono literatų klubo 5-erių metų sukakties minėjimas. Dalyvavo literatai iš Jonavos, Elektrėnų, Lazdijų, Merkinės. Koncertavo modernaus šokio studija „Vizijos“, Žiežmarių moterų vokalinis kvartetas (vadovas Juozas Krinickas).
2005 m. balandžio mėn. Jonavoje surengtą šaškių turnyrą, skirtą žinomo šaškininko ir trenerio Vlado Krajerio 75-osioms gimimo metinėms, laimėjo kaišiadorietis sporto meistras Aleksas Kupčiūnas. Turnyre dalyvavo 55 Lietuvos šaškininkai (3 didmeistriai).
2005 m. balandžio mėn. Vilniuje vykusiame respublikiniame moksleivių pradinio techninio modeliavimo varžybose Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos ketvirtokas Kęstutis Vaitkevičius laimėjo II vietą (vadovas Antanas Paulauskas).
2005 m. balandžio 14 d. Viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Pilietinės visuomenės institutu (PVI), surengė viešą diskusiją „Kodėl mums turėtų rūpėti Lietuvos valstybė?“. Diskusijose dalyvavo PVI direktorius Darius Kuolys ir Tarptautinių programų direktorius dr. Mantas Adomėnas.
2005 m. balandžio 15 d. Įkurtas Lietuvos teisininkų draugijos Kaišiadorių skyrius. 12 narių. Pirmininkė savivaldybės administracijos Teisės tarnybos vedėja Dalia Jocienė.
2005 m. balandžio 20 d. Savivaldybės didžiojoje salėje kaišiadoriečių susitikimas su bioetikos mokslų daktaru, gydytoju, kunigu Andriumi Narbekovu. Pokalbio tema „Gyvybės Evangelija“, skirta popiežiui Jonui Pauliui II atminti ir Gyvybės dienai.
2005 m. balandžio 20 d. Tautodailininko Konstantino Nedzvecko (Krasnasėlio k., Žiežmarių sen.) aplikacinių darbų parodos (17 kūrinių) atidarymas. Dalyvavo autorius.
2005 m. balandžio 22 d. Išėjo kaišiadoriečio J. Laurinavičiaus knyga „Dviguba meilė“ (humoristiniai pastebėjimai iš žymių Lietuvos žmonių gyvenimo). 300 egz. Tai 39-ais rajono literatų klubo „Gija“ leidinys.
2005 m. balandžio 23 d. Kultūros centre senjorų šokių kolektyvo „Savingė“ (vadovė Birutė Kubickienė) koncertas, skirtas šio kolektyvo 11-osioms metinėms pažymėti. Koncertavo svečiai: „Aija“ iš Latvijos, kapela „Žiežmara“ (vad. J. Krivickas), vokalinis ansamblis „Gabija“ (vad. R. Girčienė) ir folkloro ansamblio „Verpeta“ kapela (vad. V. Kratavičius).
2005 m. balandžio 27 d. Kultūros centre Medicinos darbuotojų dienos minėjimas. Koncertavo „Vilties žibintas“ (vad. I. Kazakevičienė).
2005 m. balandžio 30 d. Poezijos pavasarėlis Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje. Šventės svečias – poetas Aidas Marčėnas.
2005 m. balandžio 30 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Prekybos mugė.
2005 m. balandžio 30 d. Motinos dienos minėjimas Kultūros centre. Koncertavo solistė Nijolė Kniukštaitė su dukterėčia Dovile.
2005 m. gegužės 2 d. Prasidėjo Kultūros centro renovacija. Darbus vykdo UAB „Avona“ iš Kauno. Renovacijos sąmatinė vertė 2,7 mln. litų.
2005 m. gegužės 3 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijos kolektyvas Žaslių girininkijoje pasodino 2 tūkst. pušies ir eglės daigų Europos miške, kuris kiek anksčiau buvo sodintas minint Lietuvos įstojimo į ES pirmąsias metines pažymėti.
2005 m. gegužės 6 d. „Gėlių džiazo“ salonas (savininkai Loreta ir Virginijus Klimai) Kaišiadoryse surengė šou „Puokščių pasaka“.
2005 m. gegužės 8 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje vysk. J. Matulaitis įšventino kunigu diakoną Kęstutį Dvarecką (g. 1981 m. Alytuje, studijavo Vilniaus Šv. Juozapo ir Erfurto (Vokietija) kunigų seminarijose).
2005 m. gegužės 9 d. Minėjimas Raudonosios armijos karių kapinėse. Dalyvavo Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovai; jie atminimo medaliais apdovanojo karo dalyvius.
2005 m. gegužės 11 d. Kauno apskrities zoninės pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“ Kaišiadoryse. Dalyvavo 9 komandos. Kaišiadorių r. atstovavo Žiežmarių mokyklos-darželio komanda (5 vieta).
2005 m. gegužės 12 d. Knygos ir kalbos šventė Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Svečiai – aktoriai Donatas Banionis, Giedrius Arbačiauskas, Petras Dimša. D. Banionio knygos „Memuarai“ pristatymas.
2005 m. gegužės 13–15 d. Bendzino m. (Lenkija) delegacijos viešnagė Kaišiadoryse ir rajone. Domėjimosi sritys: verslas, kultūra, švietimas, sportas. Priėmimas vyskupijos kurijoje.
2005 m. gegužės 15 d. Pedagogų kvalifikacijos centre Kaune literatų klubo „Gija“ nario Broniaus Petkevičiaus knygos „Kuršo žemėje“ pristatymas. Dalyvavo autorius, knygą pristatė jos redaktorius J. Laurinavičius. Dainavo Kauno karininkų ramovės choras.
2005 m. gegužės 21–22 d. Kaišiadorių dekanato Eucharistinis kongresas. Vaikų, jaunimo bei šeimų ir parapijų programos. Šv. Mišias aukojo vysk. Juozapas Matulaitis.
2005 m. gegužės 25 d. Vyskupijos sielovados centre vyko vyskupijos kurijų pastoracinio formavimo užsiėmimai tema „Tarnaujantis kunigas“. Kalbėjo vysk. Juozapas Matulaitis, arkivysk. Jonas Bulaitis, jėzuitų provinciolas Lietuvoje kun. Aldonas Gudaitis, kiti.
2005 m. birželio 1 d. Maironio g. 1 įsikūrė draudimo bendrovės „BTA draudimas“ atstovybė.
2005 m. birželio 16 d. Gedimino g. 107 atidaryta parduotuvė „Viskas už 1 €“.
2005 m. birželio 17 d. „Nedelsk“ solidarumo maratonas Kaišiadoryse (moters krūties vėžio profilaktika, sveikatingumo diena). Nemokami profilaktiniai patikrinimai, bėgimas miesto gatvėmis, vaikų piešinių paroda, baudų mėtymo į krepšį varžybos. Kuratorė – Agnė Zuokienė.
2005 m. birželio mėn. Kaišiadorių miesto centriniame stadione – Lietuvos merginų (1990 m. gimimo ir jaunesnių) 7 x 7 futbolo čempionato finalinės varžybos. Dalyvavo šešios komandos. Čempionato nugalėtoja tapo Klaipėdos FM. Kaišiadorių KKSC komanda – V vietoje.
2005 m. liepos 9–10 d. Kaišiadorių „Policijos“ komanda (treneris G. Kandratavičius) Marijampolėje Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ vasaros sporto žaidynėse iškovojo vicečempionės titulą. Nugalėjo Šakių atstovai, trečia – Utenos komanda.
2005 m. rugpjūčio 1 d. Atidaryta baldų parduotuvė (Gedimino g. 66).
2005 m. rugpjūčio 6 d. Futbolo diena Kaišiadoryse. Šventiniame turnyre dalyvavo Kaišiadorių, Žaslių, Elektrėnų ir Birštono komandos. Suaugusiųjų turnyrą laimėjo Kaišiadorių miesto rinktinė.
2005 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje mirė pedagogė Irena Kaveckaitė-Kalvelienė (g. 1909), buvusi Kaišiadorių gimnazijos mokytoja, šios gimnazijos direktoriaus D. Kalvelio žmona, kompozitoriaus prof. K. Kavecko sesuo, atsiminimų knygos „Jie – mano artimiausieji“ autorė. Palaidota Kaišiadorių kapinėse.
2005 m. rugpjūčio 16 d. Kaišiadoryse pasirašytas Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo socialinės apsaugos srityje. Jį pasirašė Neįgaliųjų žmonių teisių gynimo asociacijos vadovė Irena Lincoln, rajono meras Romualdas Urmilevičius, Lietuvos invalidų draugijos pirmininkė Zita Valaitytė, Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas Petras Gasiūnas ir kt.
2005 m. rugpjūčio 27 d. Miško parko estradoje Kultūros centro surengta Vasaros palydų šventė. Koncertavo Rolandas Janavičius, grupės „Studija“, „Kastaneda“ ir kt. Rajono galiūnų konkursas.
2005 m. rugpjūčio 31 d. Gedimino g. 116 atidaryta didžiausia maisto produktų parduotuvė Kaišiadoryse IKI (800 m2 plotas) 43 darbo vietos. Ten pat duris atvėrė ir Centro picerija (60 vietų), kitos parduotuvės.
2005 m. rugsėjo 11–12 d. Šiauliuose vykusiose Lietuvos laivų modelių sporto čempionate Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos jaunieji modeliuotojai (vad. Antanas Paulauskas) laimėjo antrąją vietą.
2005 m. rugsėjo 15 d. Kyviškių aerodrome atvirų „RMTKR taurės 2005“ kosminių modelių varžybose puikiai pasirodė Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos pradinio techninio modeliavimo būrelio nariai: Ignas Markevičius (I vieta), Arijus Gutavičius (II vieta) ir Haroldas Steponavičius (III vieta). Vadovas – mokytojas Antanas Paulauskas. Dalyvavo Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Širvintų rajono jaunieji modeliuotojai.
2005 m. rugsėjo 20 d. Steigiamasis sveikuolių klubo susirinkimas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo Lietuvos sveikuolių asociacijos prezidentas Dainius Kepenis. Klubo pirmininke išrinkta Audrė Sakalauskaitė-Preikšaitienė.
2005 m. rugsėjo 20 d. Kliopenburgo (Vokietija) Šv. Vincento mokyklos moksleivių viešnagė Kaišiadorių specialiojoje mokykloje.
2005 m. rugsėjo 24 d. Kauno apskrities diena Kaišiadoryse. Rudens gėrybių mugė, meno kolektyvų koncertai, tautodailininkų darbų paroda. Dalyvavo Kauno, Kaišiadorių, Raseinių, Jonavos, Kėdainių, Prienų, Birštono delegacijos.
2005 m. rugsėjo mėn. Atidarytas ARVI (žemdirbių aptarnavimo centras).
2005 m. spalio 3 d. Kaišiadorių paštas perėjo prie Centralizuotos verslo valdymo sistemos. Tai kompiuterizuota informacinė sistema, skirta visų Lietuvos pašto padalinių apskaitos, finansinei ir paslaugų informacijai rinkti, centralizuotai saugoti ir apdoroti.
2005 m. spalio 8 d. Apie 50 kaišiadoriečių, tarp jų ir folkloro ansamblis „Verpeta“, atstovavo rajonui Marijampolėje įvykusioje respublikinėje Derliaus šventėje. Kaišiadoriečių ekspoziciją aplankė premjeras Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė.
2005 m. spalio 11 d. Lietuvos AIDS centro diena Kaišiadoryse. Konferencija savivaldybės rūmų salėje „ŽIV/AIDS – problemos ir perspektyvos“. Pranešėjai: Lietuvos AIDS centro direktorius dr. Saulius Čaplinskas, Kaišiadorių psichikos sveikatos centro soc. darbuotojas Jonas Katkevičius, kiti. Akademinio jaunimo ir savivaldos atstovų debatai, seminarai.
2005 m. spalio mėn. Viešosios bibliotekos ir Pilietinės visuomenės instituto (PVI) diskusija „Kaip kritiškai vertinti spaudą?“ Diskusijoje dalyvavo buvęs „Amerikos balso“ radijo žurnalistas Romas Sakadolskis ir PVI programos koordinatorė Aistė Ivoškutė.
2005 m. lapkričio 8 d. Mirė Popiežiaus garbės prelatas Jonas Jonys (g. 1912-08-11). Palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo vysk. Juozas Preikšas, vysk. Juozapas Matulaitis, vyskupijos kunigai.
2005 m. lapkričio mėn. „Rok Cup“ tarptautinėse kartingų taurės finalinėse varžybose (94 sportininkai iš 20 šalių) Italijoje mūsų respublikos čempionas kaišiadorietis Kazimieras Vasiliauskas „Rok-Junior“ grupėje užėmė 10-ąją vietą.
2005 m. lapkričio 16–23 d. Išėjo pirmasis savaitraščio „Tikra Kaišiadorių kronika“ pirmasis numeris. Leidėjas UAB „Kaišiadorių kronika“. Redaktorė Aušra Kalinauskienė.
2005 m. gruodžio 2 d. Gedimino g. 106 po rekonstrukcijos iškilmingai atidarytas Marijono Vaicekausko firmos „Atelana“ pastatas, kuriame įsikuria UAB „Diventa“, G. Leonavičienės firma ir kt.
2005 m. gruodžio 7 d. Gedimino g. 61 (pašto patalpose) atidarytas lietuviškų baldų centras „Gintaro baldai“.
2005 m. gruodžio 22 d. Labdaros vakaras A. Brazausko vid. mokykloje. Dalyvavo rajono meras R. Urmilevičius, kiti rajono vadovai.
2005 m. gruodžio 23 d. Kaišiadoryse lankėsi Italijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius dr. Ivo Michele Polacco, pabuvojo „Iksprinto“ spaustuvėje, Verslo informacijos centre, susitiko su rajono vadovais.
2005 m. gruodžio 31 d. Futbolininkė Viktorija Liekytė (g. 1990) pripažinta geriausia vartininke Lietuvoje.
2006 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota akcinė bendrovė Lietuvos paštas. Akcijos savininkė yra valstybė. Šios akcinės bendrovės padaliniais tapo ir Kaišiadorių miesto bei rajono paštai.
2006 m. sausio 10 d. Vyskupijos Sielovados centre prasidėjo 12 savaičių truksiantys ALFA kursai, kurie skirti geriau pažinti krikščionybę, gilintis į jos turinį.
2006 m. sausio 13 d. Rajono savivaldybės administraciniame pastate atidaryta kaišiadoriečio R. Grigo fotonuotraukų paroda, skirta 1991 m. sausio įvykiams prisiminti.
2006 m. sausio 13 d. Kaišiadorietis Juozas Radzevičius apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu už tai, kad 1991 m. sausio 11–13 dienomis didvyriškai gynė valstybės laisvę.
2006 m. sausio 25 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje rajoninis moksleivių meninio skaitymo konkursas. Žiuri pirmininkė – aktorė D. Kazragytė.
2006 m. sausio 28 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje nacionalinį diktantą rašė 14 kaišiadoriečių.
2006 m. sausio 31 d. „Kaišiadorių aidai“ visą puslapį paskyrė rašytojui Viliui Normanui (Pauliui Senūtai) iš Kalvių k. (Kruonio sen.). Tai pirmas toks platus jauno prozininko (g. 1985) pristatymas Kaišiadorių spaudoje.
2006 m. sausio mėn. 16-metė kaišiadorietė Viktorija Liekutė pripažinta absoliučiai geriausia Lietuvos futbolo vartininke.
2006 m. sausio mėn. Kaišiadoryse 9754 gyventojai (rajone – 36 710). Per metus Kaišiadoryse sumažėjo 72 gyventojais (rajone – 581).
2006 m. sausio mėn. Lietuvos paštas centralizuotai visiems respublikos laiškininkams skyrė uniformines striukes. Jas gavo ir visi 50 Kaišiadorių rajono laiškininkų.
2006 m. sausio mėn. Išspausdinta knyga „Kaišiadorių miesto kronika (1590–2005)“. Autorius Jonas Laurinavičius, išleido Kaišiadorių muziejus.
2006 m. vasario 3 d. Kino teatro salėje Lietuvos Respublikos Seimo nario B. Bradausko ataskaita rinkėjams. Koncertavo ansamblis „Bobų vasara“ (Vilnius).
2006 m. vasario 12 d. Literatų klubo „Gija“ literatūrinė-muzikinė popietė „Kur mane meilė nuves?“ (buvusio kino teatro salėje). Dalyvavo svečiai iš Jonavos, Elektrėnų, Rokų, Kazlų Rūdos ir kitų literatų klubų.
2006 m. vasario 13 d. Buvusio kino teatro salėje kaišiadoriečių susitikimas su Darbo partijos pirmininko pavaduotoju prof. Žilvinu Padaiga ir kitais darbiečiais. Koncertavo grupė „Vairas“.
2006 m. vasario 16 d. Šventinis minėjimas buvusio kino teatro salėje, koncertavo Vilniaus universiteto liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“ (vadovas Bronius Glovickis).
2006 m. vasario 21 d. Seimo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai) frakcijos nariai A. Kubilius, V. M. Čigriejienė, V. Aleknaitė-Abramikienė, S. Pečeliūnas, R. Dagys susitiko su kaišiadoriečiais buvusio kino teatro salėje. Kai kurie šios frakcijos nariai dar apsilankė Kaišiadorių ligoninėje, „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje ir kt.
2006 m. vasario 25 d. Buvusio kino teatro salėje rajono kapelijų šventė „Grok, armonika, grok“. Dalyvavo penki kultūros centro kolektyvai.
2006 m. vasario 26 d. Lietuvos televizijos „Humoro akademijoje“ dalyvavo Kaišiadorių kultūros centro estrados teatras „Vilties žibintas“ (režisierė Irena Kazakevičienė).
2006 m. vasario 24–26 d. Lietuvos šeimų metinė konferencija „Tikėjimo perdavimas šeimoje“. Pranešėjai kard. A. J. Bačkis, arkivysk. metropolitas S. Tamkevičius, vysk. E. Bartulis, dr. P. Subačius, kt. Konferencija vyko Sielovados centre ir Žemės ūkio mokykloje. Dalyvavo Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis.
2006 m. vasario 23–26 d. Trečią kartą Kaišiadorių viešoji biblioteka, Kaišiadorių muziejus, „Gijos“ literatų klubas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
2006 m. vasario 27 d. Kaišiadorių restorane Maironio g. surengtas bridžo turnyras „Kaišiadorių taurė 2006“. Varžėsi 15 vyrų iš Kaišiadorių, Vilniaus, Kauno.
2006 m. vasario mėn. Kaišiadorių vartotojų kooperatyvo kepykla nutraukė gamybą. Kepykla veikė nuo 1947 m. sausio mėn.
2006 m. vasario mėn. Žemės ūkio mokykloje buvo surengtas pirmasis Kaišiadoryse šeimų futbolo turnyras. Dalyvavo penkios šeimos. Turnyrą laimėjo Dranginių šeima.
2006 m. vasario mėn. 56 Kaišiadorių rajono Liberalų ir centro sąjungos nariai išėjo iš šios partijos ir prisijungė prie naujos partijos – Liberalų sąjūdžio. Liberalų sąjūdžio rajono skyriaus pirmininkas – rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius.
2006 m. vasario mėn. Grupė Ukrainos žurnalistų kartu su Ukrainos ambasados Lietuvoje darbuotoju Pavlo Masnev lankėsi Kaišiadorių urėdijoje.
2006 m. vasario mėn. Išspausdintos Kaišiadorių muziejaus išleistos knygos „Kaišiadorių regiono žydai“ ir „Kaišiadorių etnografinis žodynėlis“.
2006 m. kovo 3 d. Centro picerijoje pradėjo veikti biliardo klubas.
2006 m. kovo 10 d. Muzikos mokykloje moksleivių ir jų tėvų, mokytojų koncertas.
2006 m. kovo 8 d. Pažymėtas Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio 70-metis. Pamaldos Kaišiadorių katedroje. Jubiliatą sveikino Magdeburgo (Vokietija) vyskupijos generalvikaras Teodoras Štolpė. Buvo perskaitytas Apaštalinio nuncijaus – popiežiaus pasiuntinio Lietuvoje – arkivysk. Peterio Zubriggeno sveikinimas, popiežiaus Benedikto XVI Apaštalinis Palaiminimas.
2006 m. kovo 11 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje smiginio žaidimo šeimų turnyras.
2006 m. kovo 11 d. Šventinis minėjimas buv. Kino teatro salėje. Susitikimas su romano „Šnabždesys“ autoriumi V. Normanu (P. Senūta). Baltijos gitarų kvarteto koncertas.
2006 m. kovo 11 d. „Toskanos“ restorane lankytojus linksmino dainininkė Irena Starošaitė.
2006 m. kovo 15 d. Lietuvos socialdemokratų partijos diena Kaišiadorių rajone. Kaišiadorių ligoninėje, buvusio kino teatro salėje susitiko su kaišiadoriečiais Seimo nariai J. Olekas, A. Sysas, B. Bradauskas.
2006 m. kovo 19 d. Rajono chorų šventė „Su daina per gyvenimą eikim“ (buv. kino teatro salėje).
2006 m. kovo 23–24 d. Kaišiadorių savivaldybėje ir Kaišiadorių verslo informaciniame centre lankėsi Estijos Respublikos Jogevos apskr. gubernatorius Aivaras Kokas.
2006 m. kovo 24–25 d. Kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo dramos kolektyvų festivalis „Mes vaidinam“. Vaidino „Varkaliukai“ iš Nemaitonių, „Pumpurėliai“ iš Dainavos, „Bildukai“ iš Kalvių ir kt.
2006 m. kovo 29 d. Minint Lietuvos priėmimo į NATO antrąsias metines, Savivaldybės aikštėje vyko iškilmės. Dalyvavo Ruklos įgulos artilerijos bataliono karių būrys, buvo pakeltos LR ir NATO vėliavos.
2006 m. kovo 31 d. Kaišiadoryse (Gedimino g. 62) atvėrė duris buitinės, vaizdo, garso ir kompiuterinės technikos parduotuvė „Buteka“.
2006 m. kovo 31 d. Kauno krašto muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų festivalis „Kaišiadorys – 2006“ Kaišiadorių muzikos mokykloje. Šios mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriuje dirba 7 mokytojai, jie moko per 60 mokinių. Festivalyje grojo moksleiviai iš Elektrėnų, Birštono – iš viso 100 dalyvių.
2006 m. kovo mėn. Kaišiadorių muzikos mokyklos akordeonistai Kauno apskrities akordeono muzikos maratono festivalio laureatai. Kaišiadorių akordeonistams vadovavo Muzikos mokyklos Akordeono skyriaus vedėja Onutė Kupčiūnienė. Mokyklai atstovavo 14 akordeonistų. Festivalis vyko Kaune, J. Gruodžio konservatorijoje.
2006 m. kovo mėn. Vilniaus „Sportimos“ futbolo manieže vykusiame turnyre „XVI nepriklausomybės pavasario“ taurei laimėti dalyvavo 5 komandos iš Kaišiadorių. 1994 m. gimusiųjų grupėje kaišiadoriečiai laimėjo pirmąją vietą.
2006 m. balandžio 22 d. „Toskanos“ restorane koncertavo Linas ir Simona, gegužės 6 d. – Rytis Cicinas, gegužės 20 d. – Mino.
2006 m. balandžio 25 d. Atidaryta nauja Džinsų parduotuvė (Gedimino g. 62). 
2006 m. balandžio 28 d. A. Brazausko vid. mokykloje Kaišiadorių muziejus  pristatė R. Gustaičio knygą „Kaišiadorių regiono žydai“. Dalyvavo LR Seimo narys E. Zingeris, VDU prof. E. Aleksandravičius, V. Toleikis.
2006 m. balandžio 28 d. Gedimino g. 116 duris atvėrė nauja „Senukų“ parduotuvė. Asortimentas – daugiau nei 12 tūkst. prekių. Jos salės plotis 1200 m2. Dirba 34 darbuotojai.
2006 m. balandžio 29 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g., šventinis koncertas (rajono folkloro ansambliai).
2006 m. balandžio mėn. „Gijos“ literatų klubo narių literatūrinė popietė J. Tumo-Vaižganto muziejuje name. Dalyvavo kauniečiai poetai V. Vaitkevičius, E. Janušaitis, A. Pakėnas ir kt.
2006 m. balandžio mėn. Pasaulio jaunimo Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate Liublianoje tarp teisėjų buvo ir Kaišiadorių sportinių šokių klubo „Vėtra“ trenerė Dalia Ržeuskienė.
2006 m. balandžio mėn. AB „Kaišiadorių statyba“ (gen. direktorius Kazys Stankus) iš Tiuringeno (Vokietija) gavo kokybės vadybos sertifikatą. Sertifikatą suteikė TUV CERT vertinimo įstaiga. TUV Tiuningen e. V. AB „Kaišiadorių statyba“ gali dalyvauti Vakarų Europos konkursuose statyti įvairius objektus.
2006 m. balandžio mėn. Su jaunaisiais Kaišiadorių viešosios bibliotekos skaitytojais susitiko jaunimo teatro aktorius G. Storpirštis.
2006 m. gegužės 5 d. Tarptautinio ir respublikinio akordeono muzikos konkurso laureatės Agnės Dūkštaitės solinis koncertas Muzikos mokyklos salėje.
2006 m. gegužės 6 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtoje respublikos nevyriausybinių organizacijų konferencijoje „Žiniasklaida ir patriotizmas“ pranešimą skaitė ‚Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius.
2006 m. gegužės 7 d. Paminėtas Kaišiadorių rajono laikraščio „Atspindžiai“ dešimties metų jubiliejus.
2006 m. gegužės 7 d. Kultūros centro vaikų kolektyvų šventinis koncertas Motinos dienai (pop ansambliai, šokių studija „Vėtra“, pramoginių šokių kolektyvai ir kt.).
2006 m. gegužės 7 d. Kasmetiniame Spaudos baliuje Žurnalistų namų kavinėje Kaune Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga septyniems kūrybingiausiems ir darbščiausiems Kauno apskrities žurnalistams įteikti prizai – „Gintarinis parkeris – 2006“. Tarp jų ir kaišiadoriečiui J. Laurinavičiui.
2006 m. gegužės 14 d. Paminėtas Kaišiadorių katedros konsekracijos 70 metų jubiliejus. Iškilmėse dalyvavo Apaštalų Sosto atstovas Lietuvoje arkivysk. P. Zubruggenn ir Apaštalų Sosto atstovas Albanijoje arkivysk. J. Bulaitis.
2006 m. gegužės 9 d. Tarybinių karių kapinėse pagerbti Antrojo pasaulinio karo kariai, žuvę Kaišiadorių apylinkėse 1944 m. Rusijos Federacijos lėšomis karių kapai atnaujinami. Rajone gyvena 31 Antrojo pasaulinio karo antihitlerinės koalicijos dalyvis.
2006 m. gegužės 10 d. „Toskanos“ restorane paminėtos LSDP 110-osios metinės. Rajono socialdemokratus (jų daugiau nei 70) sveikino rajono vadovai, partijų rajono skyrių pirmininkai. Aktyviausi socialdemokratai apdovanoti padėkos raštais.
2006 m. gegužės 25 d. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas leidimas Danijos kapitalo įmonei UAB „BHJ Baltic“ veiklai Kaišiadorių mieste. Įmonė iš Lietuvos mėsos perdirbimo skyrių supirks šalutinius produktus, juos rūšiuos, šaldys ir gabens į kitas Europos Sąjungos šalis.
2006 m. gegužės 25 d. Kaišiadorių apylinkės prokuratūroje lankėsi Lietuvos generalinis prokuroras A. Valantinas, Kauno, Klaipėdos apygardų vyriausieji prokurorai bei kt.
2006 m. gegužės 27 d. Buv. kino teatro salėje Šakių rajono „Bočių“ ir Kaišiadorių rajono „Rudenėlio“ ansamblių koncertas.
2006 m. gegužės mėn. Miško sodinimo pabaigtuvių šventė Kaišiadorių urėdijoje. Solistas D. Sadauskas pristatė albumą „Oi giria gira“, padainavo. Dalyvavo A. Smetonos laikų ministro S. Šilingo anūkė prof. Svaja Worthington ir jos vyras Robertas (atskridę iš Aliaskos).
2006 m. gegužės mėn. Lietuvos žaliųjų judėjimas įgyvendina tarptautinio švietimo fondo gamtosauginių mokyklų programą. Pagal šią programą dirba 62 Lietuvos mokyklos. Už gerus pasiekimus įgyvendinant programą žaliąja vėliava apdovanota A. Brazausko vid. mokykla.
2006 m. gegužės mėn. Atidarytas Grožio salonas (Gedimino g. 73). Dirba kosmetologė ir kirpėja.
2006 m. gegužės mėn. Poezijos pavasarėlyje Vaclovo Giržado vid. mokykloje dalyvavo poetė ir aktorė Birutė Marcinkevičiūtė-Mar.
2006 m. birželio 1 d. Savo penkerių metų sukaktį pažymėjo Kaišiadorių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. 36 lovos, 22 darbuotojai. Vyriausiasis gydytojas V. Gilaitis.
2006 m. birželio 1 d. Įsigaliojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Kaišiadorių muzikos mokykla pervadinti į Kaišiadorių meno mokyklą. Suteikta galimybė mokiniams gauti įvairesnes paslaugas (choreografijos, dailės, dramos ir kt.).
2006 m. birželio 1 d. Kaišiadorių rajono mokinių taryba kartu su rajono savivaldybės administracija pakvietė vaikus į šventę „Mūsų pėdomis“. Žaidimai miesto parke, sporto varžybos, meno dirbinių parodos. „Toskanos“ restorane rajone vykusių konkursų ir olimpiadų nugalėtojų šventė „Žiniukas“.
2006 m. birželio 9 d. Kaišiadorių kultūros centro estrados teatras „Vilties žibintas“, šventė penkerių metų sukaktį (teatro premjera buvo 2001 m. kovo 1 d. – B. Sruogos „Uošvė“). Padėkos koncertas (teatro vadovė Irena Kazakevičienė).
2006 m. birželio 17 d. Miškų urėdija ir bėgimo klubas „Kertus“ surengė bėgimą „Girelės takais“ – sveikatingumo ir grožio trasa. Dalyvavo 57 bėgikai iš Jonavos, Panevėžio, Lekėčių, Pasvalio, Alytaus, Kaišiadorių. Varžybos buvo skirtos Kaišiadorių bėgikui Žygimantui Lakavičiui (1947–1975) atminti. Distancija nuo 250 m iki 8 km. Bėgikai buvo suskirstyti į dešimt amžiaus grupių. Pagrindiniai prizai D. Girskiui (Panevėžys) ir A. Kavaliauskienei (Žiežmariai).
2006 m. birželio 17 d. Miško estradoje dainų, šokių ir muzikos šventė „Būkite pasveikinti“. 24 meno kolektyvai, tarp jų Bendzino miesto (Lenkija) folkloro ansamblis, tautinių šokių ansambliai „Bočiai“ (Palanga), „Susiedai“ (Kupiškis), „Diemedis“ (Kuršėnai) ir kt., Kaišiadorių kultūros centro kolektyvai. Vakaronė prie laužo.
2006 m. birželio 20 d. Sukako 100 metų nuo Kazimiero Brazausko (1906–1992) gimimo. Ta proga „Versus aureus“ leidykla išleido G. Ilgūno ir J. Laurinavičiaus knygą „Kazimieras Brazauskas“. J. Biliūno g., kur gyveno Brazauskų šeima, restauruotas gyvenamasis namas ir kiti statiniai.
2006 m. birželio 25 d. Miško vasaros estradoje piratų kapitono Flinto šou vaikams, grupė „69 danguje“, Donalda su koncertine programa „Mūsų linksmas gyvenimas“ ir kt.
2006 m. birželio mėn. A. Brazausko vid. mokyklą baigė 85 mokiniai, Vaclovo Giržado – 89.
2006 m. birželio mėn. Paminėtas Kaišiadorių parapijos altaristo Mykolo Balnio kunigystės 60-mečio jubiliejus. Gimęs 1921 m. Antakalnio k. Baigė Kauno kunigų seminariją 1946 m. Dirbo vyks. T. Matulionio sekretoriumi, kard. V. Sladkevičiaus kancleriu.
2006 m. birželio mėn. Buvęs kaišiadorietis krepšininkas R. Šiškauskas su „Benetton“ komanda laimėjo Italijos čempiono titulą. Jis pripažintas geriausiu finalo serijos rungtynių žaidėju.
2006 m. liepos 4 d. Žemės ūkio mokyklos stadione cirko „Fantazija“ programa.
2006 m. liepos 6 d. Savivaldybės aikštėje gatvės krepšinio 3×3 varžybos, skirtas Valstybės dienai paminėti. Keturios amžiaus grupės.
2006 m. liepos 9 d. Klaipėdoje vykusiame tarptautiniame folkloro ansamblių festivalyje „Parbėg laivelis – 2006“ dalyvavo ir kaišiadoriškė „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė). Dalyvavo 16 lietuviškų folkloro ansamblių ir svečiai iš Belgijos, Italijos, Lenkijos, Slovakijos, Ukrainos. Kaišiadoriečiai apdovanoti Klaipėdos etnokultūros centro Padėkos raštu.
2006 m. liepos 14 d. Baigtas metus trukęs Kaišiadorių pašto remontas. Šventiniame patalpų pristatyme dalyvavo Susisiekimo ministerijos sekretorius V. Šalauskas, AB Lietuvos pašto direktorius J. Šalavėjus, Kauno apskrities centrinio pašto direktorė I. Kuzminskienė, rajono meras R. Urmilevičius, kiti.
2006 m. liepos mėn. Kaišiadoryse atidaryta specializuota sporto prekių parduotuvė „Sportiman“ (savininkai Sandra ir Artūras Blažiai).
2006 m. liepos mėn. Vaclovo Giržado vid. mokyklos bočiadrome Lietuvos bočininkų asmeninis-reitinginis čempionatas. Dalyvavo stipriausieji Elektrėnų ir Kaišiadorių sportininkai. Nugalėjo kaišiadorietis V. Navickas. Tame pačiame bočiadrome vyko ir moksleivių – vaikinų bei merginų – čempionatas. Jį laimėjo vietos mokyklos vienuoliktokai K. Navickas ir G. Gribačiauskaitė. Iš viso čempionate kaišiadoriečiai laimėjo po tris aukso ir vieną bronzos medalį. Mūsų bočininkų treneris mokyt. P. Teišerskis.
2006 m. liepos mėn. Buvęs kaišiadorietis R. Šiškauskas pasirašė sutartį žaisti Graikijos klube „Panatinaikos“. Tai penktasis Ramūno karjeros klubas. Jis žaidęs Lietuvos B lygos Kaišiadorių „Baltijos“ ekipoje, po to atstovavo Vilniaus „Sakalams“ ir „Lietuvos rytui“, o nuo 2004 m. – Italijos „Benetton“ klubui.
2006 m. liepos mėn. Kaišiadorių muziejus išleido M. Marcevičienės sudarytą atsiminimų knygą „Daktaras Ignas Gelombickas“, o literatų klubas „Gija“ – J. Laurinavičiaus sudarytą knygą „Atsiminimai apie Milžiną“ (kun. Nikodemą Švogžlį-Milžiną“).
2006 m. rugpjūčio 2–6 d. Paminėtas Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio jubiliejus. Kaišiadorių katedroje rugpjūčio 4 d. muzikos vakaras (vargonavo Bernardas Vasiliauskas, giedojo Danguolė Juodikaitytė). Rugpjūčio 6 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo atlaidai. Per atlaidus paminėtas ir Kaišiadorių parapijos įkūrimo 100-metis. Šventiniai renginiai vyko visoje vyskupijoje.
2006 m. rugpjūčio 4 d. Sporto šventė Kaišiadoryse. Futbolo diena. Vaikų ir merginų futbolo turnyras. LFF II lygos Pietų zonos žvaigždžių rinktinė ir Kaišiadorių komanda. 1:0 laimėjo žvaigždžių rinktinė.
2006 m. rugpjūčio 4 d. Kaišiadoryse tarptautinis bočios turnyras. Dalyvavo Kaišiadorių, Elektrėnų ir Kvidryn miesto (Lenkija) bočininkai. Nugalėjo Elektrėnų komanda, kaišiadoriečiai antri.
2006 m. rugpjūčio 18 d. Kaišiadorių katedroje koncertavo „Sakralinis duetas“: Skaidra Janokaitė (sopranas), Alvills Cedrinš (baritonas), vargonavo Gražina Zalatorienė. Buvo eksponuojama ir G. Jančaitės fotografijų paroda „Mintis laike“.
2006 m. rugsėjo 1 d. Meno mokykloje 550 mokinių, 60 mokytojų (direktorė Regina Rikterytė). Atidarytas naujas – Dailės skyrius. 17 mokomųjų kolektyvų. Mokyklos filialai Žiežmariuose, Rumšiškėse, Žasliuose, Kruonyje.
2006 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių žemės ūkio mokykloje 300 moksleivių. Mokomasi šių specialybių: elektrikų, statybininkų, biuro komersantų, maisto ruošimo technologų, šaltkalvių remontininkų ir žemės ūkio gamybos specialistų.
2006 m. rugsėjo 2 d. Miško parko estradoje Vasaros palydų šventė. Vaikų piešinių konkursas, žirgų konkūras, rajono galiūnų varžybos (nugalėjo Donaldas Andziulis iš Kalvių), šventinis koncertas (estrados teatras „Vilties žibintas“, folkloro grupė „Sadūnai“, Kastytis Kerbedis, grupė „In Culto“). Šventės vedėjas Algis Ramanauskas-Greitai.
2006 m. rugsėjo 4 d. Visos pašto siuntos Kaišiadorių pašte pradėtos apdoroti kompiuteriniu būdu.
2006 m. rugsėjo 28 d. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą reorganizuoti Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrą (PSPC) – kad nuo 2007 m. vasario 1 d. būtų įsteigtos dvi viešosios įstaigos: VšĮ Kaišiadorių PSPC ir VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis.
2006 m. rugsėjo mėn. Mirė Onutė Maksimenkaitė (g. 1950 m. Svirplionių k., Kruonio sen.), buvusi Kaišiadorių muzikos mokyklos fortepijono klasės mokytoja, 1982–1986 m. muzikos mokyklos direktorė. Vadovavo Kaišiadorių kultūros namų moterų chorui, Kaišiadorių ir „Girelės“ paukštynų mišriems chorams ir kt.
2006 m. spalio 6 d. „Kaišiadorių aidai“ šventė 60-ties metų jubiliejų. (Pirmasis laikraščio numeris išėjo 1946 m. spalio 6 d.). Jubiliejaus dieną išleistas 7546 laikraščio numeris. Bendras tiražas nuo pirmojo numerio – daugiau kaip 2 mln. egzempliorių. Redakcijoje dirba penki kūrybiniai darbuotojai žurnalistai: J. Laurinavičius (redaktorius), A. Rabačiauskienė (redaktoriaus pavaduotoja), R. Šimelienė, L. Kmieliauskienė, A. Venskienė. Laikraštis spausdinamas Adomo Jakšto spaustuvėje Kaišiadoryse. Jubiliejaus proga išleista J. Laurinavičiaus knygelė „Kaišiadorių aidams – 60“.
2006 m. spalio 7 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g. Šventinis koncertas (Jungėnų kapela „Gegužio žiedai“).
2006 m. spalio 10 d. Kaišiadoryse duris atvėrė Yamaha muzikos mokyklos klasė. Mokytoja Asta Tomenkienė (baigusi Vilniaus konservatoriją). Klasė įsikūrusi Gedimino g. 62.
2006 m. spalio 10 d. Tautodailininkės Anastazijos Griesienės siuvinėtų paveikslų personalinė paroda Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2006 m. spalio 16 d. Buv. kino teatro salėje susirinkimas su partijos „Tvarka ir teisingumas“ (liberalai demokratai) pirmininku R. Paksu.
2006 m. spalio 27 d. Šventinis vakaras „Toskanos“ restorane. Paminėta verslininko, „Nemuno baldų“ direktoriaus Kęsto Morozos 40-ties metų sukaktis.
2006 m. spalio 31 d. Kaišiadorių katedroje Giesmių ir atminties vakaras „Dangun palydint“. Šermenines giesmes giedojo Kaišiadorių parapijos liaudiškų giesmių giesmininkai.
2006 m. lapkričio 3 d. „Toskanos“ restorane paminėtas Kaišiadorių ligoninės gydytojo, buv. LR Seimo nario Juozo Matulevičiaus 60 metų jubiliejus. Iškilmių vedėjas – aktorius P. Venslovas.
2006 m. lapkričio 4 d. Etnografiniame „Verpetos“ ansamblio būste Gudienoje iškilmingai paminėti „Gijos“ literatų klubo narių Almos Bernatonienės ir Palmiros Motiejūnienės jubiliejai.
2006m. lapkričio 4 d. Štutgarte (Vokietija) vykusiame XIII Europos bočios žaidimo čempionate Lietuvos komandas užėmė 15 vietą (tarp 18 komandų). Lietuvos rinktinėje buvo ir trys kaišiadoriečiai: Artūras Gribačiauskas, Vidmantas Navickas ir Povilas Teišerskis.
2006 m. lapkričio 13 d. Kaišiadorių PSPC direktore paskirta gyd. Edita Skarakodienė.
2006 m. lapkričio 15 d. Darbo partijos Kaišiadorių filialo nariai susitiko su Darbo partijos pirmininku Kęstučiu Daukšiu. Partijos filialo pirmininkė Audrė Preikšaitienė.
2006 m. lapkričio 24 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijos svečiai – rašytojai kraštiečiai Regina ir Juozas Kundrotai.
2006 m. gruodžio 1 d. Meno mokykloje festivalio „V. A. Mocartas ir jo epocha“ renginys. Paskaitos, koncertas.
2006 m. gruodžio 2 d. „Kaišiadorių paukštynas“ Lietuvos pramoninkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys – 2006“ laimėjo aukso medalį už gaminį „Dūminė viščiukų filė“.
2006 m. gruodžio 3 d. Pasaulinės žmonių su negalia dienos proga Kaišiadorių neįgaliųjų draugijoje (pirmininkė Elena Varkalienė) surengta šventė. Rankdarbių, rudens gėrybių paroda. Meno mėgėjų koncertas. Padėkos raštai.
2006 m. gruodžio 4 d. Meno mokykloje adventinis vakaras „Iš močiutės dienoraščio“.
2006 m. gruodžio 7 d. Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje diskusija apie spaudą, valdžią ir pilietiškumą. Renginio svečiai – Rimvydas Paleckis (LTV laidos „Panorama“ vedėjas) ir Edita Mildažytė (LTV laidos „Bėdų turgus“ vedėja).
2006 m. gruodžio 28 d. Šv. Kalėdų koncertas „Muzika humana“ Kaišiadorių katedroje. Solistai Raminta Vaicekauskaitė (sopranas), Robertas Beinaris (obojus), dirigentas – 2006 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Algirdas Vizgirda.
2006 m. gruodžio 31 d. Naujametinis fejerverkas Savivaldybės aikštėje.
2007 m. sausio 1 d. Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis rajone 2006 m. gimė 284 kūdikiai, mirė 562 žmonės, užregistruotos 294 santuokos, 91 ištuoka.
2007 m. sausio 12 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas savivaldybės aikštėje, sausio 13 d. – šv. Mišios Kaišiadorių katedroje. Meno mokyklos mokinių koncertas.
2007 m. sausio 15 d. Su Algirdo Brazausko vid. mokyklos dvyliktokais susitiko buvęs šios mokyklos auklėtinis, LVA prorektorius, agrarinių mokslų daktaras Raimundas Mockeliūnas.
2007 m. sausio 25 d. LR Seimo nario B. Bradausko ataskaita rinkėjams Kaišiadorių kultūros centre. A. Lemano koncertas.
2007 m. sausio 26 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitikimas su KTU Maisto produktų technologijos katedros prof. Rimantu Venskutoniu.
2007 m. vasario 2 d. Nacionalinio diktanto konkursas.
2007 m. sausio 28 d. Kaišiadorietei gyd. Marytei Bagdonienei vysk. J. Matulaitis įteikė Popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklą „Už Bažnyčią ir Popiežių“.
2007 m. sausio 30 d. Kaišiadorių PSPC susitikimas su Naujosios sąjungos (socialliberalų) pirmininku A. Paulausku, A. Brazausko vid. mokykloje – su Kaišiadorių muziejaus istoriku Rolandu Gustaičiu.
2007 m. sausio 31 d. Kaišiadoryse duris atvėrė AB „VST“ Kaišiadorių skyriaus modernus klientų aptarnavimo centras Girelės g.
2007 m. vasario 2 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitikimas su LR Aukščiausiojo Teismo teisėju Rimu Baumila.
2007 m. vasario 3 d. Kaišiadorių kultūros centre susitikimas su Darbo partijos pirmininku Kęstučiu Daukšiu.
2007 m. vasario 8 d. Verslo informaciniame centre seminaras-diskusija „XXI amžius – iššūkis verslui“. Susitikimas su žurnalistu Rimvydu Valatka.
2007 m. vasario 12 d. Kaišiadorių kultūros centre susitikimas su LR Seimo nare Rasa Juknevičiene.
2007 m. vasario mėn. Kauno apskrities viršininkas Romualdas Morkevičius ir „Kaišiadorių aidų redaktorius J. Laurinavičius redakcijoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
2007 m. vasario 20 d. Viešojoje bibliotekoje Stasės Valuntaitės-Belskienės eilėraščių knygos „Žiedų kalba“ pristatymas.
2007 m. vasario 24 d. „Toskanos“ restoranas iškilmingai pažymėjo pirmąsias savo veiklos metines. Koncertavo Ž. Žvagulis.
2007 m. vasario 23–24 d. Šv. Rašto NT vertėjo, teologo, poeto kun. Česlovo Kavaliausko 10-ųjų mirties metinių minėjimas Kaišiadorių katedroje.
2007 m. vasario 25 d. Paskelbta informacija apie rajono savivaldybės 2007 m. biudžetą. Jis – 68,9 mln. litų – beveik 10 mln. litų didesnis nei 2006 m.
2007 m. vasario 25 d. Savivaldybių rinkimuose dalyvavo dešimt partijų. Jie iškėlė 242 kandidatus į 25 rajono tarybos narius. Mandatus gavo: socialdemokratai – 6, liberalų sąjūdis – 5, Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) – 3, „Tvarka ir teisingumas“ – 2, krikščionys demokratai – 2, Darbo partija – 2, Liberalų ir centra sąjunga – 2, Valstiečių ir liaudininkų sąjunga – 2, Naujoji sąjunga – 1. Nė vieno mandato negavo Lietuvių tautininkų sąjunga. Meru išrinktas R. Urmilevičius (Liberalų sąjūdis), vicemeru – R. Kubiakas (LSDP), administracijos direktoriumi V. Streikauskas (LSDP).
2007 m. kovo 5 d. Atidarytas baldų salonas „Gintaro baldai“, 500 m2 prekybos salė.
2007 m. kovo 6 d. Atidaryta nauja avalynės parduotuvė (Gedimino g. 66).
2007 m. kovo 10 d. Kultūros centre šventinis minėjimas. Koncertavo šeimininkų ansamblis ir Meno mokyklos kolektyvai.
2007 m. kovo 11 d. Vilniaus rotušėje iškilmingoje aplinkoje už 2006 m. veiklą „Aukso paukštės“ prizas įteiktas kaišiadoriečių Kriščiūnų šeimos kapelijai.
2007 m. kovo 15 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitikimas su šios mokyklos auklėtiniu farmakologijos mokslų daktaru Kęstučiu Čereška.
2007 m. kovo 16 d. Televizijos projekto „Kelio į žvaigždes“ dalyvių koncertas kultūros centre. Dainavo Radži, Merūnas ir kt. Salė buvo perpildyta.
2007 m. kovo 19 d. Su vardo diena vysk. Juozapą Matulaitį sveikino Uliūnų (Panevėžio vysk.) klebonas A. Keina, Kaišiadorių parapijos administratorius kun. R. Jurkevičius, krikščionių demokratų partijos rajono skyriaus vadovai M. Šakienė ir A. Jurevičius, vyskupijos kurijoje – rajono moksleiviai, rajono vadovai ir kt.
2007 m. kovo 20 d. Mėsos perdirbimo įmonė atidarė naują maisto prekių parduotuvę „Švaistūnas“ (Gedimino g. 51).
2007 m. kovo 25 d. Almos Bernatonienės eilėraščių rinkinio „Tylos žodžiai“ pristatymas kultūros centre. „Vilties žibinto“ ir „Verpetos“ koncertas, Almos ir Antano Bernatonių dailės darbų paroda.
2007 m. kovo 29 d. „Toskanos“ restorane „Savingės“ futbolo komandai įteikti sidabro medaliai. Salės futbolo I lygos čempionate kaišiadoriečiai užėmė II vietą.
2007 m. balandžio 13 d. Humoro grupės „Ambrozija“ koncertas Kaišiadorių kultūros centre.
2007 m. balandžio 14 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Sodinukų ir žemės ūkio produkcijos mugė. Seminarai žemės ūkio klausimais. Margučių paroda. Atvelykio koncertas („Verpeta“ ir kt.).
2007 m. balandžio 21 d. Vaclovo Giržado vid. mokykloje pirmasis rajono seniūnijų smiginio turnyras.
2007 m. balandžio 28 d. Kultūros centre liaudiškos muzikos kapelijų šventė „Grok, armonika“. Dalyvavo „Volungė“ (Elektrėnai), Motiejūnai (Širvintos), „Žiežmara“ ir „Žasla“.
2007 m. balandžio 29 d. Per LTV laidoje „Mažųjų žvaigždžių valanda“ pasirodė Algirdo Brazausko vid. mokyklos estradinis kolektyvas „Sterko“ (vad. R. Griesiuvienė).
2007 m. gegužės 4 d. Naujos drabužių parduotuvės atidarymas IKI pasaže (Gedimino g. 116).
2007 m. gegužės 4 d. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Marijonas Kazys Tamašauskas apdovanotas pirmojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.
2007 m. gegužės  d. Meno mokyklos renginiai, skirti Motinos dienai „Kas pakartotų, mama, tavo kelią?“.
2007 m. gegužės 8 d. LR prezidento V. Adamkaus viešnagė rajono savivaldybėje, Meno mokykloje, Kūno kultūros ir sporto centre, susitikimas su gyventojais Kaišiadorių kultūros centre. Pietūs kavinėje „Pas Radvilą“.
2007 m. gegužės 13 d. Bėgimo varžybos Kaišiadorių miškų urėdijos taurei laimėti. Trasa – nuo 250 m iki 10 km. Dešimt amžiaus grupių. Absoliutūs nugalėtojai M. Kaminskienė (Kaunas) ir V. Gražys (Paberžė).
2007 m. gegužės 17 d. Kalbos šventė Kaišiadoryse „Kalba gimtoji lūposna sudėta“. Knygų mugė. Svečiai – LTV laidos „Gero ūpo“ vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas, rašytojai Algimantas Zurba ir Alma Karosaitė, Gendrutis Morkūnas ir Nijolė Ambrazaitytė.
2007 m. gegužės 18 d. Kultūros centre respublikinė humoro šventė „Juoko sūkury“. Koncertavo „Spanguolė“ (Marcinkonys), MTV (Matuizos), „O2“ (Vilkaviškis), „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys). „Darbščiausios plunksnos“ nominacija – žurnalistui J. Laurinavičiui.
2007 m. gegužės 21 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje žolininkės Adelės Karaliūnaitės knygos „Ant gyvatės odos: lietuvių senovinių vaistų receptai“ pristatymas.
2007 m. gegužės 25 d. Teatralizuotas romansų vakaras Kultūros centre.
2007 m. gegužės mėn. Kaišiadorių futbolo vadovai surengė turnyrą pirmų–antrų klasių moksleiviams Žemės ūkio mokyklos stadione. Dalyvavo dešimt komandų – 80 berniukų ir mergaičių.
2007 m. gegužės 31 d. A. Brazausko vid. mokykla, dalyvaujanti tarptautiniame Gamtosauginių mokyklų programoje, antrą kartą apdovanota Žaliąja vėliava. Ją įteikė Žaliųjų judėjimo pirmininkas R. Braziulis.
2007 m. gegužės mėn. Folkloro ansamblio „Verpeta“ viešnagė Belgijoje ir Olandijoje. Olandijoje dalyvavo karalienės gimtadienio šventėje.
2007 m. birželio 1 d. Naujos pareigos rajono savivaldybės administracijoje – direktoriaus pavaduotojas. Juo paskirtas Česlovas Neviera (g. 1963), veterinarijos mokslų daktaras.
2007 m. birželio 2 d. Rajono seniūnijų sporto varžybos Kaišiadoryse. 500 dalyvių. Šventę pradėjo baikerių klubas „Strangers“. Varžybas laimėjo Kaišiadorių miesto seniūnijos sportininkai.
2007 m. birželio 13 d. Kultūros centre literatų klubo „Gija“ vakaras „Suskambėkit, mūsų žodžiai…“. Dalyviai: Jonavos, Rokų (Kauno r.), Elektrėnų literatų klubų nariai, retro ansamblis „Kuolinga“ (Vilnius), modernaus šokio studija „Vizijos“, estrados teatras „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys).
2007 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimas katedros šventoriuje prie Tremtinių kryžiaus, arkivysk. T. Matulionio atminimo pagerbimas Savivaldybės aikštėje. Eisena prie paminklo tremtiniams Gedimino g.
2007 m. birželio 19 d. Kaišiadorių katedroje susitikimas su gydytoja, rašytoja ir piligrime į Šventąją Žemę Birute Žemaityte.
2007 m. birželio 22 d. Solidarumo maratonas „Nedelsk“ Savivaldybės aikštėje. Alano Chošnau koncertas.
2007 m. birželio 27–28 d. Kaišiadorių katedroje šv. Teresėlės relikvijų apsilankymas. Filmas „Šventoji Teresėlė iš Karmelio“.
2007 m. liepos 14 d. Kaišiadorių kultūros centre pagerbti respublikinės dainų šventės „Būties ratu“ dalyviai. Šventėje dalyvavo 250 rajono saviveiklininkų. Rajono delegacijos vadovė – meno mokyklos direktorė R. Rikterytė.
2007 m. liepos 20 d. Klevų kvartale UAB Kaišiadorių statyba (gen. direktorius Kazys Stankus) pradėjo statyti pirmąjį gyvenamąjį namą.
2007 m. liepos 20 d. Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde apdovanojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininką Praną Adomą Paškevičių.
2007 m. liepos mėn. Kaišiadorių diabeto klubas „Likimas“ vienija 35 narius (pirmininkė Liudmila Ramenskaja).
2007 m. rugpjūčio 4 d. Folkloro šventė „Sveiki gyvi, sveteliai!“
2007 m. rugpjūčio 9 d. Dar viena Marijono Vaicekausko maisto produktų parduotuvė „Pasagėlė“ atvėrė duris Kaišiadoryse. Tai 9-oji „Pasagėlė“ mūsų rajone (dar viena dirba Jiezne).
2007 m. rugpjūčio 19 d. Kaišiadorių katedros šventoriuje pašventintas kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) paminklas (skulpt. A. Sakalauskas, architektas S. Petrauskas). Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, pamokslą sakė mons. A. Svarinskas. Dalyvavo daugiau kaip 30 kunigų, rajono vadovai, parapijiečiai.
2007 m. rugpjūčio 24 d. Kaišiadorių verslo informaciniame centre rajono verslininkų, įmonių vadovų susitikimas-diskusija dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo.
2007 m. rugpjūčio mėn. Iš Kaišiadorių agrofirmos „Nemuno baldai“ įsigijo Prekybos centrą, esantį Maironio g. Pastatas išnuomotas NORFAI. Abiejuose pastato aukštuose įsikūrė maisto prekių parduotuvė.
2007 m. rugpjūčio 31 d. Vasaros palydų šventė Girelės miško estradoje. Žirgų konkūras. Galiūno varžybos mero taurei laimėti. 7 stipruoliai, 4 rungtys. Nugalėtojas D. Šukys (Vilnius), koncertavo „Jonis“ iš Šiaulių, „Dreams“ iš Kauno ir Vudis. Šventės vedėjas – aktorius G. Arbačiauskas.
2007 m. rugsėjo 4 d. Iškilmingai paminėtas gydytojos terapeutės Aldonos Linkevičienės 80-metis jos namuose Kaišiadoryse. 1954 m. baigė VVU. Gydytojavo Kaišiadorių ligoninėje 50 metų. Buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė. Su jubiliejumi sveikino rajono vadovai, artimieji, ligoninės gydytojai.
2007 m. rugsėjo 13 d. Pašto pastate atidaryta Stasės Balčiūnienės užuolaidų parduotuvė.
2007 m. rugsėjo 18 d. „Kaišiadorių aidai“ informavo, kad Kaišiadorių lopšeliui-darželiui „Spindulys“ renovavimui iš ES gauta 2,2 mln. litų. „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio renovavimui – 1,6 mln. litų.
2007 m. rugsėjo 25 d. Kaišiadorių specialioji mokykla paminėjo 25-erių metų jubiliejų. Minėjimas, mokinių ir svečių koncertas Kaišiadorių kultūros centre. Mokinių darbų paroda. Svečiai iš Vokietijos.
2007 m. rugsėjo 27–28 d. Kaišiadorių meno mokykla surengė tarptautinį akordeono muzikos festivalį. Dalyvavo atlikėjai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Kaišiadorių meno mokyklos. Svečiai – tarptautinių konkursų laureatas – E. Gabnio ir G. Savkovo duetas, Kauno konservatorijos ir Vilniaus muzikos ir teatro akademijos studentai.
2007 m. rugsėjo 29 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g. Kapelos „Sutaras“ koncertas. Vedėja Apolonija Zizirskienė (akt. V. Pračkaila), solistas Juozas Kavaliauskas. Apdovanoti tvarkingiausių sodybų šeimininkai.
2007 m. spalio 1 d. Uždarytas Kaišiadorių ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrius. 26 metus jame dirbo skyriaus vedėja Eugenija Grybauskienė.
2007 m. spalio 3 d. Į naujas patalpas persikėlė nuo PSPC atskirta Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (vadovas gyd. J. Matulevičius).
2007 m. spalio 5 d. Per mokytojų šventę Kaišiadoryse koncertavo V. Stakėnas.
2007 m. spalio 9 d. Minint Pasaulinę pašto dieną baigtame renovuoti Kaišiadorių pašte pasirašytas Centralizuotosios verslo valdymo sistemos (CVVS) diegimo darbų priėmimo aktas. Kaišiadorių pašte surengta spaudos konferencija, joje kalbėjo Lietuvos pašto strateginių projektų vadovas A. Mitrofanovas, Kauno apskrities centrinio pašto direktoriaus pavaduotojas V. Giedraitis ir kt.
2007 m. lapkričio 9 d. Kultūros centre liaudiškų šokių kolektyvų Subatvakaris. Dalyvavo „Savingė“, „Gudobelė“, „Varsa“, Pravieniškių šokių kolektyvas, tautinių šokių kolektyvas „Skaistgija“, Meno mokyklos choreografijos skyriaus mokiniai.
2007 m. lapkričio 16 d. KKSC plaukimo baseine varžybos, skirtos Kaišiadorių plaukimo baseino 45 metų sukakčiai paminėti. Be gausaus kaišiadoriečių būrio, dalyvavo jaunieji plaukikai iš Alytaus ir Marijampolės.
2007 m. lapkričio 18 d. Kaišiadoryse įvyko jaunųjų konservatorių lygos (JKL) Kaišiadorių filialo steigiamasis susirinkimas. 9 nariai. Pirmininkas Justinas Docka.
2007 m. lapkričio 26 d. Rajono savivaldybės salėje seminaras „Lietuvių tautos pasipriešinimo istorija rajono istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams. Organizavo LPKT sąjungos Kaišiadorių filialas. Pranešėjai dr. A. Anušauskas, LR prezidento patarėjas E. Simanaitis, LR Seimo narė V. V. Margevičienė ir kt.
2007 m. lapkričio 22 d. Kultūros centre Radžis pristatė savo albumą „Visko būna“.
2007 m. lapkričio 29 d. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2008 m. sausio 1 d. atidaryti Visuomenės sveikatos biurą. Tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, kuri rūpinsis šalies sveikatos programos įgyvendinimu rajone.
2007 m. gruodžio 1 d. Kultūros centre tautinių šokių šventė „Gudobelės žiedas“, skirta šokių kolektyvo „Gudobelė“ 20-mečiui. Svečiai – Palangos „Bočiai“, Šakių „Vijūnas“, Vilniaus „Šimtažiedis“, kiti šokių kolektyvai.
2007 m. gruodžio 2 d. Almanacho „Mes – iš Kaišiadorių krašto“ pristatymas Kultūros centre. Dalyvavo LR Seimo narys B. Bradauskas, kurio lėšomis išleista ši rajono moksleivių meninės kūrybos knyga.
2007 m. gruodžio 8 d. Modernaus šokio festivalis Kultūros ir meno centre.
2007 m. gruodžio 14 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje Kalėdinė kalbos ir knygos pamoka. Svečiai – kalbininkė Jūratė Palionytė ir rašytoja Birutė Mar (Marcinkevičiūtė), dainininkė Judita Leitaitė, kt.
2007 m. gruodžio 14 d. „Roko sodyboje“ verslo vakaras, kurio metu apdovanoti geriausi 2007 m. smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Nominuotas kaišiadoriškė UAB „Roda“, UAB „Savingė“ ir kt.
2007 m. gruodžio 16 d. Adventinis renginys „Baltas vakaras“.
2007 m. gruodžio 17 d. Nacionaliniame operos ir baleto teatre pirmasis R. Šiškausko treneris, Lietuvos nusipelnęs treneris Jonas Žižliauskas apdovanotas LR Vyriausybės ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu.
2007 m. gruodžio 19 d. Akt. Česlovo Stonio literatūrinių klausimų-atsakymų vakaras „Ką jūs manote apie gyvenimą?“ Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2007 m. gruodžio 20 d. „Toskanos“ restorane Padėkos vakaras sportininkams. Pagerbti geriausieji rajono sportininkai, treneriai, sporto rėmėjai, organizatoriai. Meno mokyklos atstovų koncertas.
2007 m. gruodžio 26 d. Dainos Bilevičiūtės Meilės dainų kalėdinis koncertas.
2007 m. gruodžio 27 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. Algirdo Martinaičio „Gailestingumo altorius“ (iš Šv. Faustinos dienoraščių). Atliko kamerinis choras „Aidija“, festivalio „Muzikos ruduo“ instrumentinis ansamblis, solistė Nora Petročenko, Raminta Vaicekauskaitė.
2007 m. gruodžio 27 d. Šiaulių m. kultūros centro choreografijos kolektyvo „Aušrelė“ ir dramos studijos „Kompanija šauni“ pasaka „Merė Popins“.
2008 m. sausio 7 d. Dvyliktą kartą Kūno kultūros ir sporto centre surengtos plaukimo varžybos pirmojo plaukimo trenerio Algimanto Žvirblio taurei laimėti. Absoliučiu nugalėtoju tapo Mindaugas Cvilikas (trenerė Ingrida Ladygienė).
2008 m. sausio 9 d. Rajono policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas, buvęs šio komisariato komisaras.
2008 m. sausio 10 d. Po neeilinio rajono savivaldybės tarybos posėdžio rajono savivaldybės tarybos nariai susitiko su pirmosios kadencijos (1990–1995) rajono tarybos deputatais: pirmininku Martynu Pupalaigiu, jo pavaduotoju Jonu Laurinavičiumi ir rajono valdytoju Vytautu Streikausku. Svečiai pasidalijo prisiminimais.
2008 m. sausio 12 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje 11–12 klasių mokiniams istorijos pamokas vedė šios mokyklos auklėtinis politologas Aurimas Perednis.
2008 m. sausio 12 d. Vaclovo Giržado vid. mokyklos futbolininkai (g. 1993 ir jaunesni) tarpzoninėse mokyklų pirmenybėse užėmė I vietą ir pateko tarp keturių stipriausių Lietuvos moksleivių futbolo komandų.
2008 m. sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos proga Kaišiadorių kultūros ir meno centre (taip jis vadinamas nuo šių metų) vyko giesmių ir prisiminimų popietė. Dalyvavo „Verpeta“.
2008 m. sausio 20 d. Kaišiadorių katedroje vysk. J. Matulaitis įšventino diakonu Vytautą Kirką ir Rimą Tarailą, Vilniaus šv. Jurgio kunigų seminarijos VI kurso auklėtinius.
2008 m. sausio 20 d. Juozo Krinicko kūrybinio darbo 35-mečio minėjimas Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Šventinis koncertas.
2008 m. sausio 22 d. Iškilmingas NORFOS parduotuvės atidarymas Kaišiadoryse (Maironio g. 1). Ji įsikūrė iš „Nemuno baldų“ išnuomotose patalpose, kur anksčiau buvo Kaišiadorių agrofirmos parduotuvė ir kavinė.
2008 m. sausio 25 d. Kultūros ir meno centro salėje su gyventojais susitiko LR seimo narys Bronius Bradauskas. Jis atsiskaitė už savo darbą LR Seime 2007 m. Estrados dainininko Vytauto Šiškausko koncertas.
2008 m. sausio 26 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre nacionalinį diktantą „Lietuvių kalba prieš barbarizmus, asimiliaciją, žargoną“ rašė 28 rajono gyventojai.
2008 m. sausio mėn. Rajono savivaldybė išleido mėnesinį sieninį spalvotą kalendorių.
2008 m. vasario 13 d. Projekto „Kaišiadorių rajono verslo aplinkos vadovas“ baigiamoji konferencija Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Leidinio „Kaišiadorių rajono verslo aplinkos vadovas“ pristatymas. Konferencijos svečiai – prezidentas Algirdas Brazauskas, LR ūkio ministerijos sekretorius G. Rainys, LR Seimo narys Bronius Bradauskas, rajono savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius, kiti.
2008 m. vasario 12 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje Jaunųjų konservatorių lygos Kaišiadorių filialas surengė susitikimą su rašytoju, kino režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu.
2008 m. vasario 15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis minėjimas ir koncertas Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Dalyvavo KMC moterų choras „Kantilena“ (vadovė Liucija Zandavaitė), Vaclovo Giržado vid. mokyklos modernaus folkloro grupė (vad. Česlovas Kriščiūnas) ir Kaišiadorių meno mokyklos liaudiška kapelija (vad. Vilmantas Kratavičius).
2008 m. vasario 19 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitiko 1989 m. abiturientai.
2008 m. vasario 19 d. Viešojoje bibliotekoje pristatyta Kaišiadorių muziejaus išleista knyga „Atsimenantys Kaišiadorys“ (sudarytoja Marija Marcevičienė).  Dalyvavo knygos sudarytoja, leidėjai, apie dvidešimt knygai pateikusių atsiminimų autorių.
2008 m. vasario 24 d. Kaišiadorių meno mokyklos solistė Gabrielė Jocaitė (mokytoja Laima Mažuolytė) „Dainų dainelės“ konkurse pateko į finalinį turą ir dainavo per Lietuvos televiziją.
2008 m. vasario 25 d. Vilniaus kaišiadoriečių klube (pirmininkas hab. dr. prof. A. Zakarevičius) pristatyta M. Marcevičienės sudaryta knyga „Atsimenantys Kaišiadorys“. Dalyvavo Kaišiadorių muziejaus direktorius O. Lukoševičius ir muziejininkas R. Gustaitis. Ten pat pristatyta knyga „Vadovas po Žaslius“. Koncertavo folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vad. L. Purlienė).
2008 m. vasario 26 d. Anekdotų karaliaus R. Šilansko humoro vakaras Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2008 m. vasario mėn. UAB „Rivona“ laimėjo aukcioną 2,5 ha sklypui Kaišiadoryse (Gedimino g.) pirkti (už 3,25 mln. Lt).
2008 m. vasario mėn. 9-ojoje Vilniaus knygų mugėje mugėje buvo eksponuojami ir pardavinėjami Kaišiadorių rajone išleisti leidiniai, iš kurių naujausi „Vadovas po Žaslius“, „Atsimenantys Kaišiadorys“, „Gegužinės parapijos ir bažnyčios istorija“ ir kt.
2008 m. kovo 4–11 d. Penki rajono savivaldybės darbuotojai, vadovaujami mero R. Urmilevičiaus, dalyvavo tarptautiniame seminare Brno (Čekija), Graco (Austrija) ir Venecijoje (Italija) energijos taupymo klausimais.
2008 m. kovo 15 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Vilniuje gyvenančių kaišiadoriečių klubo narių sueiga (pirmininkas hab. dr. prof. A. Zakarevičius). Dalyvavo prof. K. Morkūnas, prof. A. Šaltenis, prof. B. Genzelis ir kt.
2008 m. kovo 15 d. Mirė ilgametė (nuo 1954 iki 2000 m.) Kaišiadorių ligoninės gyd. terapeutė, buvusi vidaus ligų skyriaus vedėja Aldona Linkevičienė (g. 1927-09-04). Tarybiniais laikais ji vieną kadenciją buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė.
2008 m. kovo 27 d. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo“. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. numatyta Kaišiadoryse atidaryti Algirdo Brazausko gimnaziją, o Vaclovo Giržado mokyklą pertvarkyti į pagrindinę mokyklą.
2008 m. kovo 30 d. Kultūros ir meno centro salėje II respublikinis vaikų ir jaunimo chorų festivalis „Gieda dainelė“. Rengėjai – Meno mokyklos Chorinio dainavimo skyrius. Dalyvavo devyni Kaišiadorių meno mokyklos, Elektrėnų meno mokyklos, du Garliavos meno mokyklos, du Vilniaus muzikos mokyklos „Liepa“ chorai, Kauno Jono Basanavičiaus vid. mokyklos merginų choras.
2008 m. kovo mėn. Kaune įvykusiame Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų mažojo futbolo (5×5) finalinio etapo turnyre kaišiadoriečiams atstovavusi Vaclovo Giržado vid. mokyklos komanda laimėjo ketvirtąją vietą.
2008 m. kovo mėn. Švietimo ir kultūros paslaugų centre veikė Kruonio  vid. mokyklos mokytojų Ritos Vrubliauskienės ir Rasos Juozaitytės autorinė kūrybos paroda „Siuviniai ir karpiniai“.
2008 m. balandžio 1 d. Pašto pastato patalpose (II a.) atidaryta Rusijos gamybos maisto papildų, kremų, šampūnų bei kitų prekių parduotuvė. Prekiaujama ir amerikietiškomis prekėmis AMVEI.
2008 m. balandžio 5 d. Didžiosios Kovos apygardos partizanų ir LPKTS Kaišiadorių skyriaus ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas Savivaldybės rūmuose. Šv. mišios Kaišiadorių katedroje (aukojo mons. A. Svarinskas). Žuvusiųjų pagerbimas prie koplyčios Kaišiadorių kapinėse.
2008 m. balandžio 5 d. Vyskupijos jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo centru, surengė renginį jaunimui „Meilė = Gyvybė?“, skirtą Gyvybės dienai. Dalyvavo atstovai iš Dusmenų (Trakų r.), Pivašiūnų (Alytaus r.), Vievio, Kaišiadorių ir kt. parapijų.
2008 m. balandžio 6 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje IV rajono šeimų smiginio turnyras. Dalyvavo 12 komandų.
2008 m. balandžio 8 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su Juozu Erlicku („Kita programa“). Dalyvavo „Vilniaus salonistai“ Daumantas Slipkus, Sigitas Rubis. Pristatyta nauja knyga „Bajorų“.
2008 m. balandžio 11 d. Kultūros ir meno centre pristatyta Ramutės Šimelienės meilės lyrikos knyga „Saulėgrįžos metas“. Meninę programą parengė „Vilties teatro“ trupė ir meno mokyklos atstovai. Dalyvavo autorė.
2008 m. balandžio 12 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė. Šventinis koncertas Gedimino g. Dalyvavo liaudiškos muzikos kapela „O-ho“ (Krekenava), Upninkų kaimo kapela (Jonavos r.), Kaišiadorių r. liaudiškos muzikos kapelos („Žiežmara“ ir kt.).
2008 m. balandžio 18 d. Meno mokyklos salėje akordeonisčių – įvairių konkursų laureačių Marijos Petrylaitės ir Irmos Binkulytės solinis koncertas-rečitalis. Grojo ir akordeonistas Tomas Staknevičius.
2008 m. balandžio 19 d. Kultūros ir meno centre Lietuvos cirko „Svajonė“ pasirodymas.
2008 m. balandžio 24 d. Nacionalinių Lietuvos bibliotekų savaitės renginys Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje – susitikimas su Alma Merkyte-Čepiene, knyga „Taip, madam… ne, madam“, „Olga Kronina“ ir „Moterų vyras“ autore.
2008 m. balandžio 27 d. Vokalinės muzikos koncertas „Tikėjimo pavasarį jums giedu!“, skirtas Gyvybės dienai: Ieva Kaminskaitė (sopranas), Nijolė Baranauskaitė (pianistė), Katarina Naškevič (smuikas), Gediminas Kaminskas (skaitovas).
2008 m. balandžio 29 d. Rajono savivaldybės taryba nustatė UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kainas – 25,69 ct už kWh ir 18,91 Lt už kubinį metrą. Kainos padidėjo apie 40 proc. Tai didžiausias kainų šuolis Kaišiadoryse per pastarąjį dešimtmetį.
2009 m. balandžio 29 d. Vyskupijos Šeimos centro surengta konferencija „Kaip išsaugoti pradėtą gyvybę Kaišiadorių krašte“. Ji vyko rajono tarybos nariams Savivaldybės rūmuose. Pranešėjai – gyd. Juozas Matulevičius ir gyd. Marytė Bagdonienė.
2008 m. balandžio mėn. Švietimo ir kultūros paslaugų centre Algirdo Brazausko vid. mokyklos dailės mokytojos Andromedos Ostašenkovienės autorinė kūrybos paroda.
2008 m. balandžio mėn. Kauno krepšinio mėgėjų lygos (KKML) varžybose kaišiadoriškė krepšinio komanda „Divenda“ veteranų (vyresnių nei 40 metų) grupėje laimėjo sidabro medalį, nusileidus tik Kauno „Patvankos“ komandai (69:100).
2008 m. gegužės 1 d. Kaišiadoryse įvyko Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio (1873–1962), Kaišiadorių arkivyskupo, gyvenimo ir kankinystės bylos proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjimas. Sielovados centre pranešimą apie Dievo Tarno T. Matulionio gyvenimą ir veiklą skaitė beatifikacijos bylos istorikų komisijos narys, istorijos mokslų daktaras, docentas Sigitas Jagelevičius. Kaišiadorių katedroje vyko bylos proceso užbaigimo sesija. Joje dalyvavo Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. dr. Peter Stephan Zurbriggen, arkivysk. Jonas Bulaitis, atvykęs iš Romos, Telšių vysk. dr. Jonas Boruta SJ, Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas, Panevėžio vysk. emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vysk. Juozas Matulaitis ir kt. Dievo Tarno J. Matulionio beatifikacijos bylos medžiagą sudaro 8 tomai.
2008 m. gegužės 4 d. Kultūros ir meno centre Meno mokyklos kolektyvų koncertas „Kas pakartotų, Mama, tavo kelią?“, skirtas Motinos dienai. Meno mokyklos Dailės skyriaus darbų paroda.
2008 m. gegužės 7 d. Prie Kaišiadorių viešosios bibliotekos surengta Spaudos, kalbos ir knygos šventė – 2008. Knygų mugėje dalyvavo „Alma litera“, „Šviesa“, „Lututė“, „Ūkininko patarėjo“, kitos leidyklos. Savo knygą „Neįtikėtinos istorijos“ pristatė Stanislovas Stavickis Stano. Koncertavo „Mexicano“ grupė.
2008 m. gegužės 9 d. Antrojo pasaulinio karo antihitlerinės koalicijos rajono organizacijos tarybos surengtas iškilmingas vainikų ir gėlių padėjimo ceremonialas Kaišiadorių karių kapinėse.
2008 m. gegužės 10 d. Kultūros ir meno centre humoro šventė „Juoko sukūry“. Humoro grupės „MTV“ (Matuizos), „Spanguolė“ (Marcinkonyse), estrados teatras „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys), Antanas Nedzinskas (Alytus). Šventės vedėjai – Apolonija Zizirskienė ir Kavaliauskų Juozukas.
2008 m. gegužės 16 d. Tėvynės Sąjungos (TS) ir Krikščionių demokratų (LKD) neeilinio jungiamojo suvažiavimo išvakarėse Lietuvos krikščionių demokratų Kaišiadorių skyriaus konferencijoje nutarta nesijungti su TS ir nutraukti skyriaus veiklą. LKD partijos Kaišiadorių skyriaus pirmininkė buvo rajono savivaldybės tarybos narė, rajono savivaldybės mero patarėja Marytė Šakienė.
2008 m. gegužės 16 d. Gedimino g. 32 (buvusiose „buitinio“ patalpose) atidaryta didelių dydžių drabužių parduotuvė.
2008 m. gegužės 20 d. Meno mokykloje akordeonistų kvarteto (vadovė Regina Griesiuvienė) koncertas-rečitalis.
2008 m. gegužės 22 d. Domino teatro spektaklis „Laukinė moteris“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2008 m. gegužės 23 d. Kultūros ir meno centre iškilmingai paminėtas Kaišiadorių miškų urėdijos 90-mečio jubiliejus. Pirmą kartą sugrotas Kaišiadorių miškų urėdijos himnas (žodžių ir muzikos autorius J. S. Krinickas). Pristatyta Vidmanto Zabarausko knyga „Darbai ir dienos (miškų urėdijos istorija)“.
2008 m. gegužės 24 d. Sielovados centre paminėtas katalikių moterų organizacijos „Vilties tiltas“ dešimtmetis. Iškilmėse dalyvavo vysk. J. Matulaitis, generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius, grupė svečių.
2008 m. gegužės 29 d. Atidarytas Kaišiadorių socialinių paslaugų centras (Vytauto Didžiojo g. 44b). Pastatas įsigytas už 500 tūkst. Lt, rekonstrukcija atsėjo 3 mln. Lt. Rangovas UAB „Vilungė“. Projektą finansavo LR Vyriausybė ir ES. Direktorė Laimutė Steponavičienė.
2008 m. gegužės 30 d. Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų 35-erių metų jubiliejaus šventė Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Koncertavo Žilvinas Žvagulis.
2008 m. gegužės 30 d. Atvirų durų diena  LCS Kaišiadorių skyriaus būstinėje Gedimino g.
2008 m. gegužės 30 d. Savo gimtadienį atšventė Vaclovo Giržado vidurinė mokykla. Pagal rajono mokyklų optimizavimo planą ši mokykla ateinančiais metais tampa pagrindine.
2008 m. gegužės 31 d. Kaišiadorių kultūros ir meno centre susitikimas su Darbo partijos pirmininku Viktoru Uspaskich ir jo komanda.
2009 m. gegužės mėn. Savavališkai nugriautas svarbus Kaišiadorių istorinis akcentas – prof. Viktoro Ruokio gyvenamasis namas Gedimino g.
2008 m. gegužės mėn. Į prekybos centrą IKI (Gedimino g. 116) persikėlė telekomunikacijų bendrovės „TELE2“ salonas.
2008 m. birželio 8 d. III bėgimo varžybos „Girios takais“ Kaišiadorių miškų urėdijos taurei laimėti.
2008 m. birželio 12 d. Dienraštis „Vakaro žinios“ pranešė, kad Kaišiadorių paukštyne nelegaliai dirba 18 kinų. Juos įdarbino Vilniaus bendrove „Labour and construktion service“. Jie daug dirba, yra nereiklūs, maitinasi tik makaronais ir mieste jų beveik nesimato.
2008 m. birželio 13 d. Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėjai Kristinai Baniūnienei suteiktas Nusipelniusios Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojos vardas.
2008 m. birželio mėn. Individuali Ramutės Petkevičienės prekybos įmonė (Bažnyčios g. 1) pažymėjo savo gyvavimo dešimtmetį.
2008 m. birželio mėn. „Jolantos“ prekybos cente (Gedimino g. 62) atidaryta vyriškų drabužių parduotuvė.
2008 m. liepos 6 d. Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga aikštėje prie IKI parduotuvės (Gedimino g. 116) surengta gatvės krepšinio šventė. Dalyvavo 30 komandų. Grojo Kaišiadorių liaudiškos muzikos kapela bei grupė „16HZ“.
2008 m. liepos 7–15 d. Šokių kolektyvai „Gudobelė“ (Kaišiadorys) ir „Skaistgija“ (Žiežmariai) dalyvavo tarptautiniame festivalyje Šegeto mieste (Vengrija).
2008 m. liepos 23 d. Kaišiadoryse įvyko steigiamasis partijos „Frontas“ susirinkimas. Pirmininku išrinktas Algis Svetaka.
2008 m. liepos 25 d. Kaišiadoryse lankėsi Estijos Respublikos Jegevos rajono delegacija, kurią sudarė verslininkai, kultūros ir meno atstovai, savivaldybės administracija. Tarp Kaišiadorių ir Jegevos rajonų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šio susitikimo metu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ir glaudesnių ryšių plėtojimo galimybės.
2008 m. liepos 27 d. Katechetiniame centre pristatyta atsiminimų knyga apie kun. Č. Kavaliauską „Žymus teologas: jo siekiai ir ieškojimai“.
2008 m. liepos 29 d. Kaišiadorių paukštyno profilaktoriume Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos tarybos posėdis. Pranešėjai: asociacijos prezidentas T. Barštys, grūdų asociacijos pirmininkas A. Macijauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, paukštininkystės asociacijos prezidentas V. Tėvelis ir kt.
2008 m. liepos mėn. LR Susisiekimo ministro įsakymu Kaišiadorių pašto viršininkas Antanas Paplauskas (Rajono savivaldybės tarybos narys) apdovanotas Garbės paštininko ženklu.
2008 m. rugpjūčio 1 d. Įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas „Kaišiadorių šiluma“ katilinės atnaujinimas ir pritaikymas naudoti vietines bei atsinaujinančias kuro rūšis“. Projekto vertė 3,3 mln. litų. Projektą įgyvendino įmonių grupė Lietuvoje „Axis Industrines“. Statyba pradėta 2007 m. Įrengta  5MW galios katilinė šilumai gaminti ir tiekti, kuri naudoja biokurą – smulkintą medieną.
2008 m. rugpjūčio 14–17 d. Tarptautinis folkloro festivalis „Žydėk, žydėk, obelėla“. Dalyviai: latvių folkloro ansamblis „Laiksnė“, suomių muzikinė grupė „Spelarit“, Nepalo folkloro grupė „New Himelchuli cultural group“, lenkų folkloro grupė iš Bendzino, rusų folkloro grupė „Ariniška“, 13 folkloro kolektyvų iš Lietuvos (7 – Kaišiadorių rajono).
2008 m. rugpjūčio 26 d. Miškų urėdijoje iškilmingai paminėtas veteranų Alberto Ivanausko 80-metis ir Vidmanto Zabarausko 70-metis.
2008 m. rugpjūčio 30 d. Vasaros palydų šventė: Galiūnų varžybos (dešimt galiūnų iš Marijampolės, Alytaus, Šiaulių, Vilniaus, Birštono ir Kaišiadorių). Šiose varžybose nugalėjo pasaulio čempionas Vidas Blėkaitis iš Birštono, kaišiadorietis Donaldas Andriulis – trečias.
2008 m. rugpjūčio 30–31 d. Lampėdžių irklavimo baseine laivų modeliuotojų sporto finalinėse varžybose Algirdo Brazausko vid. mokyklos pirmoji komanda laimėjo antrąją vietą. Atskirose rungtyse kaišiadoriečiai pelnė devynis medalius 9 (iš jų 3 aukso).
2008 m. rugpjūčio mėn. Verslininkas Algimantas Radvila nuperka verslininko Marijono Vaicekausko prekybos tinklą Kaišiadoryse ir kituose rajono vietose – iš viso 19 parduotuvių.
2008 m. rugsėjo 10 d. Kultūros ir meno centre literatūrinė-muzikinė kompozicija „Atleisk, o Dieve, mano kaltybes“, skirtas S. Nėriai. Atliko aktoriai Vaiva Mainelytė, Rimutis Rimeikis ir Algimantas Butvilas. Organizatorius – kandidatas į LR Seimą K. Nausėda.
2008 m. rugsėjo 13 d. Tarptautinio maratono varžybose Vilniuje Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos dvyliktokė jaunimo grupėje Justina Kacevičiūtė iškovojo aukso medalį, o bronzos medalį laimėjo Martynas Ambrizas (treneris Stanislovas Lakavičius).
2008 m. rugsėjo 15 d. Prasidėjo Baltijos šalyse „Hansabanko“ vardo keitimas į „Swedbank“. Kaišiadoryse veikia Hansabanko Kaišiadorių klientų aptarnavimo centras (vadovas Algirdas Dogelis).
2008 m. rugsėjo 20 d. Europos paveldo diena Kaišiadoryse. Kristaus Atsimainymo katedroje Europos šalių kompozitorių kūrinius atliko Virginija Survilaitė (vargonai), Valentinas Gelgota (fleita).
2008 m. rugsėjo 28 d. Kaišiadorių rajone gyvenančių Afganistano karo dalyvių susirinkimas kavinėje „Pas Radvilą“. Nuspręsta kurti „Afganų“ klubą. Iniciatyvinės grupės pirmininku išrinktas Algimantas Radvila.
2008 m. rugsėjo 25 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovais – kandidatais į LR Seimą: žemės ūkio ministrė prof. K. Prunskiene, prof. Antanu Sederevičiumi, Laima Mogeniene, Kazimieru Nausėda.
2008 m. rugsėjo 30 d. Kaišiadoryse lankėsi Tvistringeno (Vokietija) savivaldybės burmistras Krazl Meyer ir Maltos ordino pagalbos tarnybos delegacija. Burmistras su Kaišiadorių rajono savivaldybės meru R. Urmilevičiumi prie savivaldybės rūmų pasodino draugystės medį.
2008 m. spalio 2 d. Mokytojų profesinės šventės minėjimas Kultūros ir meno centre. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Amžinai neramus“ (P. Širvys), atliko aktoriai Č. Stonys, S. Sipaitis ir P. Zaremba.
2008 m. spalio 3 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su Tautos Prisikėlimo partijos pirmininku Arūnu Valinsku ir kandidatais į LR Seimo narius Vytautu Kurpuvesu bei Antanu Nedzinsku.
2008 m. spalio 3 d. Sąjūdžio 20-mečio minėjimas. Atminimo lentos atidengimas ir pašventinimas (vysk. J. Matulaitis) prie Kaišiadorių viešosios bibliotekos. Filmo apie Atgimimo įvykius Kaišiadorių krašte pristatymas (aut. L. Glinskis). Svečiai – prof. V. Landsbergis, kandidatas į LR Seimą K. Uoka.
2008 m. spalio 3–4 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Kaišiadorių rajono ir Elektrėnų savivaldybės artojų varžybos Gudienoje. Rudens gėrybių mugė. Konkurso „Metų ūkininkas“ apdovanojimas. Šventinis koncertas. Šventės laikraštis „Kaišiadorių aidai“.
2008 m. spalio 4 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Rudens gėrybių mugė. Gražiausiai tvarkomų rajono sodybų savininkų ir rajono artojų varžybų nugalėtojo (J. Trakymo) bei prizininkų apdovanojimai. Žiežmarių kapelijos „Žiežmara“ (vad. J. S. Krinickas) koncertas.
2008 m. spalio 9 d. Viešojoje bibliotekoje susitikimas su Seimo nare poete Dalia Teišerskyte. Kultūros ir meno centre D. Teišerskytės, M. Šimkūno (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) susitikimas su rinkėjais.
2008 m. spalio 9 d. LR liberalų sąjūdžio Kaišiadorių skyrius Kultūros ir meno centre surengė vakarą „Aktyvus, kūrybingas laisvalaikis ir mokymasis visą gyvenimą – kelias į visavertį gyvenimą“. Kalbėjo meras R. Urmilevičius, Liberalų sąjūdžio kandidatas į LR Seimą Mindaugas Šimkūnas, LR Seimo narė Dalia Teišerskytė, LR Švietimo komiteto pirmininkas Valdas Jankauskas, jaunasis maratonininkas Tadas Kavaliauskas (Žiežmariai).
2008 m. spalio 10 d. Kultūros ir meno centro salėje LR Seimo narys Bronius Bradauskas (LSDP) atsiskaitė rinkėjams apie nuveiktą darbą.
2008 m. spalio 12 d. LR Seimo rinkimai Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje. Rinkimų teisę turinčių piliečių – 42 267, rinkimuose dalyvavo 19 680 (46,56%). 9 partijos ir koalicijos. Daugiausia balsų surinko LSDP (20,48%), Tautos prisikėlimo partija (18,8%) ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (15,60%). 11 kandidatų. Daugiausia balsų surinko Bronius Bradauskas (LSDP) ir Kazimieras Uoka (TS-LKD). Pakartotinis balsavimas spalio 26 d.
2008 m. spalio 17 d. Kaišiadorių muziejaus išleistos Gintauto Žalėno knygos „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorius, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, generalvikaras dr. kun. A. Jurevičius.
2008 m. spalio 17 d. Iš pastato, kuriame įsikūrusi Meno mokykla, į pastatą, esantį Gedimino g. 48, persikėlė Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (ji įsikūrusi 2004 m. liepos mėn.).
2008 m. spalio 18 d. Kaišiadorių diabeto klubo „Likimas“ 5-erių metų iškilmingas minėjimas. Viešnios – Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinavičienė, Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjungos pirmininkė Raimonda Černiauskienė ir kt. Už pagalbą įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos misiją „Kaišiadorių aidų“ redakcija apdovanota padėkos raštu. Koncertavo Kelmės diabeto klubo moterų vokalinis ansamblis „Skambėk, daina!“
2008 m. spalio 26 d. Kartu su Kaišiadorių katedros choru per šv. Mišias giedojo ir Kildazės grafystės Kill miestelio (Airija) choras (18 choristų, vadovas John Malone). Choro repertuare yra ir lietuviškų giesmių, kurias moko vargonininkė Rasa Kuprienė.
2008 m. spalio 26 d. Antrajame LR Seimo rinkimų ture Kaišiadorių-Elektrėnų vienmandatėje rinkimų apylinkėje Nr. 59 Seimo nariu trečiai kadencijai išrinktas socialdemokratas Bronius Bradauskas, surinko 54,65% rinkėjų balsų.
2008 m. spalio 29 d. „Toskanos“ restorane Šeimos sveikatos centro „Saugmedika“ atidarymo šventė. „Saugmedika“ – pirmas ir šiuo metu vienintelis privatus centras Kaišiadorių rajone, turintis pirminio ir antrinio lygio licenciją. Direktorius Saulius Žėčius.
2008 m. spalio mėn. Lietuvos jaunųjų gamtininkų piešimo konkurse „Gyvūnų portretai“ ir „Penkios laisvės“ kaišiadorietės Deimantė Maksimovaitė ir Austėja Bliujutė apdovanotos pagyrimų raštais.
2008 m. spalio mėn. Spalio pabaigoje dvi dienas trukusiame tarptautiniame sportinių šokių festivalyje „Vėtros“ klubo šokėjai iš Kaišiadorių Aivaras Kuznecovas ir Ugnė Bliujutė vaikų grupėje iškovojo pirmąją vietą, Mykolas Pilkis ir Saulė Malinauskaitė – trečiąją. Dvi poros kaišiadoriškių šokėjų tapo prizininkais jaunuolių grupėje.
2008 m. lapkričio 6 d. Kultūros ir meno centre naują programą pristatė Nelly Paltinienė. Koncertą vedė Stefa Navardaitienė.
2008 m. lapkričio 7 d. Kultūros ir meno centre svečių iš Birštono koncertas. Programoje bočių dainos, ansambliai, duetai.
2008 m. lapkričio 10 d. Kaišiadoryse oficialiai pažymėta Nemuno aukštupio baseino investicinio projekto I etapo darbų pradžia. Projekto vertė – 16,5 mln. litų. Finansavo ES Sanglaudos fondas, LR Vyriausybė ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.
2008 m. lapkričio 21–22 d. Kaišiadorių savivaldos 90-mečio minėjimas. „Bitlan“ koncertas Kultūros ir meno centre. Iškilmingas rajono savivaldybės tarybos posėdis Kultūros ir meno centre. Pranešėjai Kaišiadorių muziejaus direktorius O. Lukoševičius, rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius, mokinių tarybos pirmininkė Jurgita Joneliūnaitė, Saulius Nefas. Mokinių modernaus folkloro studijos kompaktinės plokštelės „Snaudala“ pristatymas-koncertas (vad. Č. Kriščiūnas).
2008 m. lapkričio 22 d. VDU Santaikos ir Šeimos studijų centro bei Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus gyvybės pradžia – tikėjimo tiesa, ar mokslo įrodytas faktas“ Kaišiadoryse. Pranešėjai prof. dr. Kazimieras Meilius, prof. dr. Andrius Narbekovas, gyd. Marytė Bagdonienė ir kt.
2008 m. lapkričio 25 d. Savivaldybės salėje seminaras „Naujos bitininkavimo technologijos“. Lektoriai dr. Vytautas Salinka, dr. Vytautas Kublickas.
2008 m. lapkričio 25 d. Socialinių paslaugų centre Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija. Draugijai 19 metų. Draugijoje 642 nariai, iš jų 100 – Kaišiadoryse. Draugijos pirmininkė Elena Varkalienė.
2008 m. lapkričio 26 d. Kaišiadorių ligoninės bendruomenė iškilmingai paminėjo gydytojos rentgenologės Vandos Pamarnackienės 75-erių metų jubiliejų. Kaišiadorių ligoninė – vienintelė šios gydytojos darbovietė. Gydytoja joje dirba 49 metus.
2008 m. lapkričio 27 d. Kultūros ir meno centre naujos džiazo muzikanto būgnininko Arkadijaus Gotesmano programos pristatymas – autorinė mušamųjų muzika ir Georgo Nelieso nebyliųjų filmų gyvasis įgarsinimas. Renginio organizatoriai – Kaišiadorių KMC ir kultūros klubas „Voras“.
2008 m. lapkričio 28 d. Kultūros ir meno centre humoro grupės „Ambrozija“ koncertas.
2008 m. lapkričio 29 d. Kaišiadorių vyskupijos Carito organizacija surengė konferenciją „Kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų“. Renginio dalyvius sveikino vyskupijos Carito direktorius kun. dek. Rimvydas Jurkevičius. Apie Carito veiklą kalbėjo organizacijos reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS. Paskaitą skaitė kun. Vytautas Kirka, Kaišiadorių parapijos vikaras.
2008 m. lapkričio mėn. Antrojo pasaulinio karo Antihitlerinės koalicijos dalyvių Kaišiadorių rajono organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Ataskaitinį pranešimą skaitė organizacijos tarybos pirmininkas Juozas Aleksiūnas. Organizacija telkia 25 karo dalyvius. Svečias – respublikinio komiteto pirmininko pavaduotojas Jonas Gureckas, rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Streikauskas. Meninę programą padovanojo Kaišiadorių meno mokyklos moksleiviai.
2008 m. lapkričio mėn. Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje įvykusiame LPS pirmojo suvažiavimo 20-mečio minėjime dalyvavo grupė kaišiadoriečių: M. Šimkūnas, M. Nasevičius ir kt.
2008 m. lapkričio mėn. Popiežius Benediktas XVI suteikė Jo Šventenybės kapeliono (monsinjoro) titulą Kaišiadorių vyskupo generalvikarui teol. dr. kun. Algirdui Jurevičiui. Garbės titulo liudijimus įteikė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.
2008 m. lapkričio mėn. A. Radvilos kavinėje iškilmingai paminėtas Lietuvos pašto 90 metų jubiliejus. Pašto darbuotojus sveikino LR Seimo narys B. Bradauskas, rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius.
2008 m. lapkričio mėn. Pažymimas buvusio rajono kultūros skyriaus vedėjo, ilgamečio pučiamųjų orkestro vadovo Algimanto Grincevičiaus 70-ųjų gimimo metinių jubiliejus.
2008 m. gruodžio 3 d. Savivaldybės rūmuose su rajono savivaldybės darbuotojais ir rajono gyventojais susitiko LR Seimo Kontrolierių įstaigos vadovas Romas Valentukevičius ir šios įstaigos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja Danguolė Milinienė. Susitikimas buvo skirtas Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.
2008 m. gruodžio 3 d. Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tilto“ grupė „Tėkmė“ viešojoje bibliotekoje surengė pokalbį apie Kristin Hannah knygą „Prie Mistiko ežero“.
2008 m. gruodžio 6 d. Žemės ūkio ministerijoje iškilmingai įteikti apdovanojimai konkurso „Kaimo spindulys 2008“ laureatams. Nominaciją „Kaimo žurnalistas“ paskirta „Kaišiadorių aidų“ redaktoriui J. Laurinavičiui. Tai pirmas Kaišiadorių miesto (ir rajono) atstovas, šio konkurso nugalėtojas. Laureato prizą – Pavasarinį angelą – įteikė žemės ūkio ministrė prof. K. Prunskienė.
2008 m. gruodžio 12 d. Miškų urėdijoje – rajono inžinierių draugijos narių susirinkimas. Pažintis su urėdijos technikos ūkiu, pokalbis apie draugijos veiklos plėtimą ir kt.
2008 m. gruodžio 16 d. Įžiebta kalėdinė eglutė (Savivaldybės rūmų aikštėje). Kalėdinių „Elfų“ teatro spektaklis „Spragtukas arba Pelių karalius“ Kultūros ir meno centre.
2008 m. gruodžio 17 d. Kultūros ir meno centre adventinis vakaras „Didžiojo stebuklo belaukiant“. Advento tradicijas ir papročius priminė folkloro ansamblis „Verpeta“.
2008 m. gruodžio 17 d. Viešojoje bibliotekoje akt. Nijolės Sabulytės kūrybinis vakaras „Gyvenime tavęs ieškojau dainomis“ (pagal R. Tagrės kūrybą). Grojo pianistė Asta Brazinė.
2008 m. gruodžio 17 d.–2009 m. sausio 2 d. Kultūros ir meno centre tautodailininkės Rimantės Butkutės angelų ir koplytėlių paroda.
2008 m. gruodžio 21 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte (Vilnius).
2008 m. gruodžio 29 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. Dalyvavo choras „Jauna muzika“ (vadovas Vaclovas Augustinas), dainininkė Gintarė Skėrytė ir styginių kvartetas „Chordos“. Įteiktos rajono savivaldybės kultūros premijos Vytautui Lapinskui (Darsūniškis), Audronei Neniškienei (Paparčiai) ir Irenai Skurvydienei (Žiežmariai).
2008 m. gruodžio mėn. Kaune mirė buvęs ilgametis Kaišiadorių rajono laikraščio fotokorespondentas Pranas Dubosas. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.
2008 m. gruodžio mėn. „Atspindžių“ redakcijos paskelbtuose „Metų žmogus“ rinkimuose daugiausia skaitytojų balsų surinko „Verpetos“ folkloro ansamblio vadovė Valerija Jankauskienė.
2008 m. gruodžio mėn. Meno mokykloje Advento pradžios koncertas. Šiuo renginiu prasidėjo kalėdinių koncertinių vakarų ciklas „Susiglauskime mintimis“. Baigiamasis koncertas įvyko gruodžio 19 d.
2008 m. gruodžio mėn. Švietimo ir kultūros paslaugų centras surengė vyresniems nei 50 metų rajono gyventojams nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus.
2008 m. gruodžio mėn. Penktus metus iš eilės Viešosios bibliotekos  Vaikų literatūros skyrius pakvietė vaikus į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius. Savaitės tema – „Meilė Šiaurės šalims“. Pasakų popietės, viktorinos ir kt.
2008 m. gruodžio mėn. Viešoji biblioteka išleido sieninį mėnesinį kalendorių, kuriame randame svarbiausias rajono istorines datas, paminėtos žymesnių rajono žmonių sukaktys.
2008 m. gruodžio mėn. Tradiciniame Lietuvos pramoninkų konfederacijos „Lietuvos metų gaminio“ konkurse sidabro medalį pelnė Kaišiadorių paukštyno gaminys – virta dešra „Mažučių“. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentas V. Adamkus ir LPK vadovas B. Lubys.
2008 m. gruodžio mėn. Kaišiadoryse vyko futbolo centro „Baltai“ ir LFF (Lietuvos futbolo federacijos) surengtos Kauno zonos atrankinės šeimų futbolo varžybos. Dalyvavo 7 šeimos – penkios Kaišiadorių, po vieną iš Kauno ir Marijampolės. Pirmenybes laimėjo Širvinskai iš Kaišiadorių.
2008 m. gruodžio mėn. Į modernų pastatą Girelės g. 45A persikėlė Kaišiadorių rajono darbo birža (direktorė Ramutė Sinkevičienė). Darbo biržoje dirba 14 specialistų ir 2 techniniai darbuotojai. Darbo biržoje užregistruoti 754 darbo ieškantys žmonės. Trijų aukštų pastatas buvo pastatytas per vienerius metus. Statyba kainavo per 7 mln. litų.
2009 m. sausio 1 d. Per 2008 m. Kaišiadorių muziejus įsigijo 1884 eksponatus. Iš viso jame 30 678 eksponatai.
2009 m. sausio 7 d. Prekybos įmonių kompleksui Gedimino g. 59 suteiktas „Svajos“ vardas (verslininkė Ramutė Petkevičienė).
2009 m. sausio 9 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus Teodoro Kazakevičiaus 60 metų jubiliejus. Iškilmės mokykloje. Švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministrų padėkos, Žemės ūkio rūmų direktoriaus, rajono savivaldybės mero padėkos.
2009 m. sausio 11 d. Laisvės gynėjų dienos minėjime Kaišiadorių savivaldybės aikštėje: laužas, liaudiška muzika, Sausio 13-osios dalyvių prisiminimai. Organizatorė – Jaunųjų konservatorių lyga.
2009 m. sausio 13 d. Įsteigtas Tautos prisikėlimo partijos Kaišiadorių rajono skyrius (pirmininkė Ona Šiškienė).
2009 m. sausio 14 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre (Vienybės g. 22/3) Nacionalinio diktanto konkurso atrankinis turas. Dalyvavo 45 kaišiadoriečiai. Į respublikinį turą pateko Giedrė Streikauskaitė ir Aistė Lukoševičiūtė.
2009 m. sausio 16 d. Kaišiadorių ligoninėje po rekonstrukcijos atidarytas Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius (vedėja gyd. Vida Ramanauskienė). Skyriaus patalpų plotas – 280 kv. metrų. Skyriuje tvarstomasis, dvi pacientų stebėjimo patalpos, procedūrinis kambarys ir kt.
2009 m. sausio 20 d. Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Pranešimą skaitė Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila, kalbėjo Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius.
2009 m. sausio 20 d. Kultūros ir meno centre futbolo centro „Baltai“ šventė „Metų akcentai“. Buvo pagerbti geriausieji 2008 m. FC sportininkai, treneriai, rėmėjai.
2009 m. sausio 23 d. Kaišiadorių ligoninėje po rekonstrukcijos atvėrė duris atnaujinta klinikinė diagnostinė laboratorija (vedėja Zita Venskienė).
2009 m. sausio 28 d. Savivaldybės rūmuose su rajono vadovais, švietimo įstaigos atstovais susitiko Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.
2009 m. sausio 30 d. Algirdo Brazausko vid. mokykla paminėjo savo 85-metį. Kartu paminėtas ir Lietuvos vardo tūkstantmetis. Mokykloje mokosi 1111 mokinys, dirba 108 mokytojai.
2009 m. sausio 31 d. Visuomenei skirtas atviras anoniminių alkoholikų susirinkimas Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos salėje. Kaišiadoryse AA grupė „Slenkstis“ įsteigta prieš 11 metų. „Gijos“ literatų klubo išlesta Jono Katkevičiaus knyga „Nakties šuo“ (Alkoholikų sveikimo patirtis).
2009 m. sausio mėn. Tautodailininkės Stanislavos Urbonienės tapybos darbų paroda Viešojoje bibliotekoje. Ekspozicijoje – 17 kūrinių.
2009 m. sausio mėn. Rajono tarybos nariai vicemeras Romualdas Kubiakas ir rajono savivaldybės tarybos sekretorius Albinas Anužis lankėsi Lijone ir Grenoblyje Prancūzijoje (5 d.). Tikslas – Tvarios plėtros projekto perspektyvos.
2009 m. sausio mėn. Pradėta teikti šviesolaidinio interneto tinklo paslauga.
2009 m. sausio mėn. Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos jaunieji futbolininkai (g. 1994 m.) tapo Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio futbolo varžybų finalinio ketverto nugalėtojais (treneris Romas Jankauskas), aplenkę Kauno, Panevėžio ir Gargždų komandas. Geriausio vartininko prizą gavo kaišiadorietis Egidijus Žagaras, rezultatyviausi žaidėjai – Aurimas Puklevičius ir Rolandas Leščius. Varžybos vyko Panevėžyje.
2009 m. vasario 1 d. Paminėtas Kaišiadorių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktoriaus gyd. Vytauto Gilaičio 60-metis. Sveikino rajono vadovai, kolegos.
2009 m. vasario 5 d. Rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro seminaras-praktinis užsiėmimas „Gyvenimas be vaistų“. Vedė lektorius kineziterapeutas Jurijus Alchimovičius (senovės slavų sistemos propaguotojas) Turizmo ir verslo informaciniame centre.
2009 m. vasario 10 d. TPP rajono skyriaus narių susirinkimas. Dalyvavo Seimo narys V. Kurpovesas. Išrinkti 22 delegatai į I TPP suvažiavimą.
2009 m. vasario 12 d. Europos parlamento nario Justo Vinco Paleckio viešnagė „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje. Jis taip pat dalyvavo LSDP Kaišiadorių skyriaus ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buv. kino teatro salėje. (Skyriaus pirmininku išrinktas Seimo narys B. Bradauskas).
2009 m. vasario 12–15 d. Vilniaus knygų mugėje (LITEXPO rūmuose) su savo knygomis dalyvavo rajono savivaldybė, Kaišiadorių muziejus, „Gijos“ literatų klubas ir kiti.
2009 m. vasario 20 d. Kultūros ir meno centre Laimučio Purvinio koncertas.
2009 m. vasario 28 d. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus viešnagė Kaišiadoryse. Su savivaldybės administracijos darbuotojais ir švietimiečiais ministras susitiko Savivaldybės rūmų salėje.
2009 m. vasario mėn. Klaipėdos jūrininkų ligoninės Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriaus vedėjas Valentinas Jokšas Lietuvos širdies asociacijos teikimu pelnė Metų kardiologo titulą. Jis kaišiadorietės gydytojos neurologės Angelės Jokšienės ir žurnalisto Leonardo Jokšo sūnus, baigęs Vaclovo Giržado vid. mokyklą ir Kauno MU.
2009 m. vasario mėn. Buvęs kaišiadorietis badmintonininkas Kęstutis Navickas (pagal reitingą 55 žaidėjas pasaulyje) pakviestas trims mėnesiams treniruotis ir dalyvauti varžybose Malaizijoje.
2009 m. kovo 1 d. Rajone 1249 bedarbiai.
2009 m. kovo 1 d. Elektrėnuose vykusiame Vilniaus ir Kauno kraštų estradinių grupių festivalyje Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos estradinė grupė „Sterko“ laimėjo geriausios vardą. Pakartotas 2007 m. laimėjimas – ši grupė Kaune festivalyje „Skersvėjis“ irgi buvo pripažinta geriausia.
2009 m. kovo 4 d. Kultūros ir meno centre Edmundo ir Rimvydo Kučinskų koncertas.
2009 m. kovo 6 d. Pagal ligoninės restruktūrizavimo programą rekonstruotas Chirurgijos skyrius. Įkurtuvės.
2009 m. kovo 10 d. Tautos prisikėlimo partijos susirinkimas KKMC. Dalyvavo Seimo narys V. Kurpuvesas. Išrinkti 22 delegatai į TPP suvažiavimą.
2009 m. kovo 11 d. Kovo 11-osios proga Tėvynės sąjungos (TS-LKD) Kaišiadorių skyriaus sportinė programa: šachmatai, šaškės, stalo tenisas, sunkumo kilnojimo, krepšinio rungčių turnyras Technologijų ir verslo mokykloje.
2009 m. kovo 14 d. Vitalijos Katunskytės ir grupės koncertas Kultūros ir meno centre.
2009 m. kovo 18 d. Kaišiadorių meno mokykloje tradicinis (5 kartą) koncertas „Muzikuokime drauge“ (groja broliai, seserys, tėvai, seneliai, giminaičiai).
2009 m. kovo 18 d. Savivaldybės rūmų didžiojoje salėje gyventojų susitikimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės atstovais. Aptartas perėjos per geležinkelį klausimas (tunelis ar tiltas).
2009 m. kovo 20 d. Atidaryta devėtų drabužių parduotuvė „Demeta“ (Gedimino g. 32).
2009 m. kovo 20 d. UAB Svečių kiemas „Prūsų namas“ spektaklis „Laisvoji pora“ Kultūros ir meno centre.
2009 m. kovo 26 d. Jaunimo teatro aktoriaus Vido Petkevičiaus, jo dukterų Aistės, Gabrielės ir gitaristo Martyno Kuliavo koncertas Kaišiadorių kultūros ir meno centre (Tarptautinės teatro dienos proga).
2009 m. kovo 27 d. Konferencija „Vilniaus ir Kauno dvimiestis: jo reikšmė Lietuvai“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Dalyviai: Kaišiadorių rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius, Vilniaus miesto meras Vytautas Navickas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Elektrėnų savivaldybės meras A. Vyšniauskas, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Petras Mikelionis, grupė aplinkinių rajonų savivaldybių tarybų narių. Pranešėjai: VGTU prof. hab. dr. Jurgis Vanagas, SĮ „Vilniaus planas“ projekto autorius Linas Sinkevičius ir kt.
2009 m. kovo mėn. Jonavoje vykusi braziliškų šaškių pusfinalio varžybas laimėjo kaišiadorietis Žilvinas Steckevičius ir iškovojo kelialapį į finalą.
2009 m. balandžio 6 d. LR Seimo narių socialdemokratų A. Butkevičiaus (kandidatas į LR prezidentus), Z. Balčyčio, B. Bradausko, V. Blinkevičiūtės, J. Oleko, J. Sabatausko, buv. Seimo narės I. Burbienės susitikimas su gyventojais Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2009 m. balandžio 23 d. Iškilmingas „Rimi“ parduotuvės atidarymas Kaišiadoryse (Gedimino g. 115a). Statyba pradėta 2008 m. gruodžio mėn. Generalinis rangovas UAB „Nemenčinės statyba“.
2009 m. gegužės 4 d. Ugniagesių gelbėtojų globėjo Šv. Florijono dienos minėjimas užeigos „Po vežimu“ kiemelyje. Gaisrinių automobilių paradas, šventinė rikiuotė, sportinės varžybos, vakaronė.
2009 m. gegužės 13 d. Kultūros ir meno centre pokalbis su prof. Leonidu Donskiu (tema „Pilietinė visuomenė“), medike Diana Obelieniene („Europa šiandien“) ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Neviera („Rajono plėtra ir savivalda“).
2009 m. gegužės 17 d. Lietuvos Prezidento rinkimuose Kaišiadorių rajone 72,71% rinkėjų savo balsus atidavė už Dalią Grybauskaitę, už Algirdą Butkevičių (LSDP) – 14,38%.
2009 m. gegužės 19 d.–birželio 5 d. Kultūros ir meno centre personalinė A. Brazausko vidurinės mokyklos vienuoliktokės Justinos Kiuršinaitės tapybos darbų paroda „Mano fantazijos pasaulis“ (mokytoja Dainora Melinskienė).
2009 m. gegužės 19 d. Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio per Lietuvą renginys Kaišiadoryse. Susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais Turizmo ir verslo informacijos centre.
2009 m. gegužės 26 d. Susitikimas viešojoje bibliotekoje su Europos Parlamento nare dr. Laima Andrikiene.
2009 m. gegužės 28 d. V. Giržado vid. mokykloje tarptautinio projekto „Mokyklos, teikiančios kokybišką europinį išsilavinimą, plėtra“ baigiamasis renginys. Pristatytos mokinių sukurtos drabužių tautinio kostiumo elementais kolekcijos. Svečiavosi projekto partnerių mokyklų atstovai iš Rumunijos ir Turkijos.
2009 m. gegužės 29 d. Kaišiadorių meno mokyklos 45-mečio šventė Kultūros ir meno centre.
2009 m. birželio 1 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su LR liberalų sąjūdžio kandidatais į EP Vytautu Grubliausku ir Česlovu Neviera.
2009 m. birželio 3 d. Viešojoje bibliotekoje „Civitas“ klubo surengta diskusija „Prezidento rinkimų rezultatų apžvalga“. Dalyvavo „Žinių“ radijo žurnalistas Aurimas Perednis ir politikos apžvalgininkas Kęstutis Grinius.
2009 m. birželio 9 d. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas vidaus tarnybos pulk. ltn. Marijonas Kazys Tamašauskas išleistas į pensiją. Vidaus tarnybos darbo stažas 36 m.
2009 m. birželio 27 d.–liepos 5 d. Pasaulio senjorų krepšinio pirmenybėse bronzos medalį, žaisdamas Lietuvos rinktinėje, laimėjo kaišiadorietis Jonas Žižliauskas. Dirba Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi.
2009 m. liepos 1­ d. Projekto „Jaunime, rinkis Kaišiadoris!“ baigiamasis renginys Turizmo ir verslo informacijos centre. Pranešimas „Atraskime savo kraštą“ (muziejaus direktorius O. Lukoševičius). Fotografijų konkurso „Mano Kaišiadorys“ aptarimas ir laimėtojų paskelbimas.
2009 m. liepos 1­–6 d. Lietuvos vardo tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ dalyvavo 16 meno kolektyvų iš Kaišiadorių rajono, daugiausiai – 11 – iš Kaišiadorių meno mokyklos – iš viso 324 dalyviai.
2009 m. liepos 5 d. Savivaldybės aikštėje buvo giedota „Tautiška giesmė“.
2009 m. rugsėjo 12 d. Kultūros ir meno centre įvyko trumpametražių filmų festivalis „Ant palangės“. Penkiose kategorijose dalyvavo 37 filmai. Nugalėtojais tapo: dokumentika Erikas Druskinas („Dvasia, kuri gyva…“), neformatas – Vytautas Puidokas („Tsunami“), komedija – Algirdas  Juozėnas („Rūkymas žudo“), animacija – Anton Octonian („My friend is a cloud“) (Rumunija).
2009 m. rugsėjo 19 d. Įspūdingiausią pergalę Lietuvos žiedinių lenktynių istorijoje pasiekė kaišiadorietis Kazimieras Vasiliauskas. Devyniolikmetis lenktynininkas Imolos trasoje (Italija) pirmas įveikė „Formulės 2“ lenktynių etapą.
2009 m. rugsėjo 24 d. Rajono savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Kaišiadorių autobusų parkas“ pertvarkomas į savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“. Be autotransporto paslaugų, ši įmonė tieks gyventojams ir bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros bei gatvių ir kitų vietų apšvietimo priežiūros viešąsias paslaugas.
2009 m. rugsėjo mėn. Kaišiadorių muziejus išleido Renatos Drulienės knygą „Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra“.
2009 m. spalio 1 d. Kaišiadorių autobusų stotis paminėjo savo 20-metį. Stočiai vadovauja nuo pat jos pastatymo direktorė Dalia Kuisienė. Autobusų stotis turi 26 vairuotojus. Autobusai išvažiuoja į 71 reisą, kasdien pervežama 1400 mokinių. Yra du maršrutiniai taksi – į Žiežmarius ir Kauną.
2009 m. spalio 3 d. Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla šventė 15 metų jubiliejų (įkurta 1994-09-01). Dabar joje 7 klasių komplektai, 152 mokiniai, 24 mokytojai ir 12 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 316 mokinių įgijo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 59 – gavo brandos atestatus. Mokyklos direktorė Jurgita Nauckūnienė. Šventės svečiai – Seimo narys B. Bradauskas, rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius, kiti.
2009 m. spalio 3 d. Rajoninė Derliaus šventė Kaišiadoryse. Programos rajono seniūnijų kiemeliuose, pramogos vaikų kiemelyje, Kaišiadorių meno mokyklos vaikų kolektyvų koncertas. Šventinis koncertas aikštėje prie Savivaldybės rūmų ir kt. Mugė Gedimino g.
2009 m. spalio 5 d. Šokių klubas „Vėtra“ kultūros ir meno rūmuose pradėjo mokyti linijinių šokių (treneriai D. ir M. Ržeuskiai).
2009 m. spalio 9 d. Pradėtas leisti spalvotas „Kaišiadorių aidų“ laikraštis. Pirmasis spalvotas numeris (76) išleistas minint Kaišiadorių rajono (apskrities) laikraščio 63-ąsias metines. Laikraštis išspausdintas spaustuvėje „Meria Regionale“ (Lenkija).
2009 m. spalio 10–18 d. Keturi Kaišiadorių plaukimo meistrų sporto klubo „Ilgaplaukiai“ plaukikai – Aleksandras Zamorskis, Mindaugas Šalys, Vaidotas Gumbis ir Eimantas Frankonis – Pasaulio sporto veteranų žaidynėse Sidnėjuje (Australija) iškovojo vieną sidabro ir du bronzos medalius, o estafetėje 4×50 laisvu ir kombinuotu stiliumi užimta 5 ir 6 vietos. Žaidynėse dalyvavo 45 tūkst. sportininkų iš 95 šalių, buvo rungtyniaujama 28 sporto šakose.
2009 m. spalio 13 d. Kultūros ir meno centre Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertas visai šeimai „Rudens spalvos“. Koncerte dalyvavo Vaida Genytė (sopranas), Gediminas Kviklys (fortepijonas, klavesinas), Robertas Beinaris (obojus). Vedėja – Joana Jurgilienė-Koch.
2009 m. spalio 13 d. Rudens vieninga Valstybinės darbo inspekcijos diena. Kauno skyriaus inspektoriai rajono savivaldybėje konsultavo darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
2009 m. spalio 10–15 d. Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga Socialinių paslaugų centre Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių sąjungos skyrius surengė savo veiklos 15 metų minėjimą. Skyrius turi 73 narius. Kaišiadoriečius sveikino LASS Jonavos skyriaus atstovai, koncertavo Kaišiadorių KMC ir Stasiūnų moterų vokaliniai ansambliai (vadovė Eleonora Liutkevičiūtė), ansamblis „Jonavėlė“ iš Jonavos.
2009 m. spalio 15 d. Kaišiadoryse, Vytauto Didžiojo g. 156 pradėjo veikti atliekų aikštelė ir atliekų pakrovimo stotis. Jų statyba kainavo 2,9 mln. litų. 67% išlaidų padengė ES Sanglaudos fondas ir LR valstybės biudžetas. Namų ūkyje susidarančias atliekas iš gyventojų priimamos nemokamai.
2009 m. spalio 23 d. Algirdo Brazausko vidurinėje mokykloje Jaunųjų konservatorių lygos Kaišiadorių filialas surengė susitikimą su jauniausia LR Seimo nare Agne Bilotaite.
2009 m. spalio 24 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre surengtas LR Konstitucijos egzaminas. Egzamino nugalėtoju pripažintas kaišiadorietis Saulius Pilkis. Jis lapkričio 28 d. rajonui atstovavo respublikiniame Konstitucijos egzamino ture Vilniuje.
2009 m. spalio 25 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje popietė „Sveika mityba“. Dalyvavo maisto ruošėjų specialybių grupės. Tai vienas iš sveikos mitybos renginių, kuriuos numačiusi rengti rajono mokyklose Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuras.
2009 m. spalio 28 d.–lapkričio 10 d. Tautodailininko Juozo Steponavičiaus medžio skulptūrų nuotraukų paroda Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Parodos atidaryme dalyvavo autorius.
2009 m. spalio mėn. Buvusi Kaišiadorių meno mokyklos mokinė (nuo 2003 m. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Giedrė Mažeikaitė Romoje (Italija) vykusiame tarptautiniame pianistų konkurse „Rome 2009“ pelnė II premiją. Giedrė mokosi dėstytojos Vaidos Kirvelytės klasėje. Kaišiadorių meno mokykloje jos mokytoja buvo Daiva Pilkienė.
2009 m. spalio mėn. Viešojoje bibliotekoje surengta paroda, skirta dailininko Vlado Didžioko 120-osioms gimimo metinėms pažymėti. V. Didžiokas nuo 1936 m. gyveno Dovainonyse. Sodyba išlikusi.
2009 m. spalio mėn. Įgyvendindama projektą „Biblioteka pažangai“ viešoji biblioteka surengė kompiuterinio raštingumo kursus.
2009 m. spalio mėn. Bankrutavo UAB „Kaišiadorių komunalininkas“. Bendrovė tiekė miesto tvarkymo ir priežiūros paslaugas.
2009 m. spalio mėn. Kaišiadoriečiui Kazimierui Vasiliauskui automobilių lenktynių „Formula Palmer Audi“ čempionate atiteko vicečempiono titulas. „Formulės 2“ varžybose K. Vasiliauskas užėmė 7-ąją vietą.
2009 m. spalio mėn. Jonavoje sportinių šokių varžybose, skirtose žinomam treneriui Petrui Janulevičiui atminti, Kaišiadorių sporto klubo „Vėtra“ atstovai Andrėja Dambrauskaitė ir Justas Čiuželis bei Simona Armonavičiūtė             ir Augustas Šadurskas vaikų grupėje laimėjo pirmąsias vietas.
2009 m. spalio mėn. Žemės ūkio ministerija reitingavo verslo informacijos centrus, kurių Lietuvoje 40. Pirmoji vieta pripažinta Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centrui. Centro vadovė – Giedrė Streikauskaitė.
2009 m. lapkričio 4 d. Kaišiadorių meno mokykloje įvyko Antrojo pasaulinio karo antihitlerinės koalicijos dalyvių rajono organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Rajone jų gyvena 19, į susirinkimą atėjo 6. Organizacijos pirmininku vėl išrinktas Juozas Aleksiūnas. Dalyvavo šios organizacijos respublikinės tarybos prezidiumo narys R. Čerbauskas.
2009 m. lapkričio 6 d. Kultūros ir meno centre Domino teatro spektaklis – istorija apie tikrą meilę Kazanova.
2009 m. lapkričio 11 d. Kaišiadorių katedroje gedulingos šv. Mišios už Meno mokyklos pedagogus Vilhelmą Žiūrą, Vytautą Balčiūną, Oną Maksimenkaitę ir Albiną Dzimidavičių.
2009 m. lapkričio 14 d. Girelės g. 45 atidaryta nauja dėvėtų drabužių parduotuvė – trečioji mieste.
2009 m. lapkričio 17 d. Literatų klubo „Gija“ nariai pasveikino klubo narę, Justino Marcinkevičiaus klasės draugę Domicelę Ingelevičienę 80-ojo gimtadienio proga.
2009 m. lapkričio 21 d. Aldonos Dijokienės (g. 1938 m.) knygos „Kaukazo kalnų prieglobstyje“ pristatymas UAB „Statyba“ kavinėje. Dalyvavo rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Streikauskas, „Gijos“ literatų klubo nariai, kiti.
2009 m. lapkričio 24 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje lankėsi Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. Luigi Bonazzi. Nuncijus lankėsi vysk. J. Matulaičio kvietimu.
2009 m. lapkričio 27 d. Kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Jonui Žižliauskui – 60. Respublikos nusipelnęs treneris. Pasaulio krepšinio veteranų čempionato Prahoje bronzos medalio laimėtojas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) narys. LTOK jubiliejaus proga J. Žižliauską apdovanojo Olimpine žvaigžde.
2009 m. lapkričio mėn. „Kas yra kas Lietuvoje“ redakcija išleido „Kraštiečių“ serijos enciklopedinį biografijų žinyną, skirtą Kaišiadorių kraštui. Beveik 300 puslapių knygoje „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys“ pateikiamos žinios apie 800 žymiausių ir Kaišiadorių kraštui labiausiai nusipelniusių asmenų, taip pat per 200 istorinių asmenybių.
2009 m. lapkričio mėn. Lietuvos monopolio žaidimo čempionas Dainius Griesius žaidė Pasaulio monopolio čempionate Las Vege (JAV), pateko į pusfinalį ir užėmė 8-ąją vietą. Čempionatas vyko „The Caesars Palace“, dalyvavo žaidėjai iš 41 šalies. Čempionatai rengiami kas ketveri metai nuo 1973-ųjų.
2009 m. gruodžio 2 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje tarptautinės klasės šokėja Irma pradėjo mokyti šokti linijinius šokius.
2009 m. gruodžio 2 d. Kaišiadorių ligoninėje iškilmingai atidarytas Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos poskyris. Dirba pediatras Gediminas Baltakis, logopedė Danutė Kudulienė ir kineziterapeutė Aldona Geicenienė.
2009 m. gruodžio 3 d. Kultūros ir meno centre vakaras „Kuriančios moterys“ (vedėja Daiva Vaitkevičienė). Styginių instrumentų trio (vadovė Rima Lukoševičienė) koncertas, rumšiškėnių Jūratės Mačiūtės ir Astos Veverskytės darbų paroda.
2009 m. gruodžio 4 d. Savo lėšomis ir savo talka LSDP Kaišiadorių rajono skyrius  suremontavo dalį Kaišiadorių Carito būstinės.
2009 m. gruodžio 6 d. Algirdo Brazausko vidurinėje mokykloje Kauno krepšinio mėgėjų lygos veteranų 40+ krepšinio varžybos: Kaišiadorių „Divenda“ – Kauno „Patvanka“. Kauno komandoje žaidė R. Kurtinaitis, D. Lukminas, R. Brazdauskis, A. Venclovas ir kt.
2009 m. gruodžio 10 d. Žiežmarių vidurinės mokyklos dvyliktokės Sandros Novikovos piešinių paroda (iki gruodžio 23 d.) Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2009 m. gruodžio 10 d. Kultūros ir meno centre Adventinis vakaras. Varėnos rajono Matuizų laisvalaikio ir pramogų centro teatro „Giraitė“ aktoriai suvaidino Genovaitės Švabienės komediją „Nepasisekė“ (režisierė Irena Čaplikienė), koncertavo Matuizų etnografinis ansamblis „Verbena“ ir kaišiadoriškis „Rudenėlis“ (vadovė Rita Baušienė).
2009 m. gruodžio 12 d. Albino Dzimidavičiaus, buvusio Kaišiadorių meno mokyklos mokytojo, 10 metų (g. 1943-11-11–1999-11-28) netekties paminėjimas Palomenės pagrindinėje mokykloje, kurią jis buvo baigęs. Koncertavo meno mokyklos akordeonistai, pasidalinta prisiminimais. Prisiminimų valandėlė surengta ir Neprėkštos bibliotekoje. Pristatyta knyga „Albinas Dzimidavičius“.
2009 m. gruodžio 12 d. Motorizuotų parasparnių sporto klubas „Penktasis vandenynas“ surengė Kaišiadoryse akciją „Saldainių lietus“. Parasparniai nusileido specialiosios mokyklos teritorijoje (dešimt pilotų), susitiko su mokytojais, apsikeitė dovanėlėmis.
2009 m. gruodžio 14 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų skyrimo komisija paskyrė tris 2009 m. kultūros premijas: Rumšiškių kultūros centro Dovainonių meno kolektyvų vadovei Janinai Pranciškai Našlėnaitei, Kaišiadorių kultūros ir meno centro folkloro ansamblio „Verpeta“ vadovei Valerijai Jankauskienei ir Kaišiadorių muziejaus muziejininkui Rolandui Gustaičiui (premijos teikiamos Kaišiadorių katedroje vykstančiame Šv. Kalėdų koncerte).
2009 m. gruodžio 15 d.  LR prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Kaišiadorių specialiojoje mokykloje, kur susitiko su mokyklos bendruomene, ugdytiniais ir įteikė kalėdines dovanėles bei įžiebė mokyklos kalėdinę eglutę.
2009 m. gruodžio 15 d. Kultūros ir meno centre – kalėdinė kalbos pamoka. Metų gimtosios kalbos mokytojos vardą pelnė Liucija Vinevičienė (Algirdo Brazausko vid. m-kla), metų publikacijos autorė – „Atspindžių“ žurnalistė Romualda Suslavičienė, jaunimo reikalus aptariančia – „Kaišiadorių aidų“ žurnalistė Laima Kmeliauskienė, Metų bibliotekininkė – Jūratė Malakauskienė ir t. t. Pamokos svečias – prof. Libertas Klimka, etnologas.
2009 m. gruodžio 15 d. Su Kaišiadorių policijos pareigūnais susitiko Kauno apskrities policijos komisariato viršininkas Algirdas Kaminskas ir Kauno apskrities policijos kapelionas kun. Tomas Kviklys.
2009 m. gruodžio 15 d. Kino vakaras KMC – „Dogvilis“.
2009 m. gruodžio 16 d. Rajono savivaldybė, Švietimo ir kultūros paslaugų centras bei „Kaišiadorių aidų“ redakcija Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje surengė kultūros popietę. Lietuvių poetų eiles skaitė akt. Gražina Urbonaitė, koncertavo Kaišiadorių meno mokyklos mokiniai. Fotomenininko Virgaudo Lisausko darbų paroda „Septyniolika“.
2009 m. gruodžio 17 d. Kaišiadorių kultūros ir meno centre Seimo narių Ingos Valinskienės ir Antano Nedzinsko nemokamas kalėdinis koncertas, kurį surengė Tautos prisikėlimo partijos Kaišiadorių skyrius (pirmininkė Ona Šiškienė). Dalyvavo ir Seimo narys Arūnas Valinskas.
2009 m. gruodžio 18 d. Kultūros ir meno centre Verslo vakaras. Jame pirmaujančioms rajono įmonėms ir verslo žmonėms įteikti apdovanojimai. Juos gavo UAB „Roda“, UAB „Printėja“, UAB „Nemuno baldai“ ir kt. Iš viso konkurse dalyvavo 40 verslo įmonių.
2009 m. gruodžio 18 d. Kaišiadorių miškų urėdijoje eglių šakas pirmą kartą nemokamai dalijo Kaišiadorių miesto aikštėje, prie Savivaldybės rūmų pastato.
2009 m. gruodžio 19 d. A. Brazausko vidurinės mokyklos sporto salėje „Krepšinio triatlonas 2009“. Dalyviai: merginos, vaikinai, senjorai (vyresni kaip 35 m.). Turnyro organizatoriai Kūno kultūros ir sporto centras, krepšinio trenerė Irena Mikalauskienė.
2009 m. gruodžio 19 d. Kūno kultūros ir sporto centro plaukimo baseine įvyko kalėdinės plaukimo varžybos. Absoliučiu nugalėtoju tapo ir geriausio plaukiko taurę laimėjo veteranų grupės narys Raimondas Gincas (treneris K. Lakavičius).
2009 m. gruodžio 20 d. Pradinių klasių mokytoja Gražina Marcinkevičienė Teleloto žaidime laimėjo automobilį „Toyota Arensis“. Kaišiadoryse jau laimėti 3 Aukso puodai, 10 didžiųjų prizų ir 16 automobilių.
2009 m. gruodžio 28–31 d. ir 2010 m. sausio 4–5 d. Kalėdiniai bendruomenės pietūs. Jų iniciatorė – Kaišiadorių kredito unija (administracijos direktorius Marius Griesius). Nemokama sriuba buvo pavaišinta daugiau kaip 200 sunkiai gyvenančių žmonių Kaišiadoryse, Žasliuose, Žiežmariuose, Palomenėje ir kt.
2009 m. gruodžio 29 d. Kaišiadorių katedroje įteiktos rajono savivaldybės kultūros premijos J. P. Našlėnaitei, V. Jankauskienei, R. Gustaičiui. Koncertavo Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ merginų choras (vad. Jolita Vaitkevičienė), solistės Vida Taurinskaitė-Rukšienė (sopranas) ir mokinė Lina Dambrauskaitė (sopranas), fleitų trio, vargonininkė Živilė Survilaitė.
2009 m. gruodžio mėn. Rajone per metus gimė 344 vaikai, mirė 517 žmonių. Susituokė 277 poros, išsiskyrė 88.
2010 m. sausio 10 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kaišiadorių savivaldybės aikštėje. Liaudiška muzika, dainos, laužas, Sausio 13 d. įvykių dalyvių atsiminimai, vaišinimasis arbata.
2010 m. sausio 16 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kaišiadorių skyrius atšventė savo sąjungos įkūrimo 20-metį.
2010 m. sausio 21 d. Kultūros ir meno centre Seimo narys B. Bradauskas atsiskaitė su rinkėjais apie darbą Seime. Po ataskaitos – Seimo nario dovana kaišiadoriečiams – ansamblio „Lietuva“ koncertas.
2010 m. sausio 26 d. Kultūros ir meno centro fojė kino seansas „Gyvenimas yra gražus“.
2010 m. sausio 26 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje pristatyta Kaišiadorių muziejaus išleista doc. Juozapo Tomkaus monografija „Miežonys“. Dalyvavo autorius.
2010 m. sausio 26 d. Vyskupijos kunigų diena Kaišiadoryse. Kalbėjo Baltriškių Tiberiadas    bendruomenės kun. Egidijus Charue, br. Bartas Pauwels, kiti. Vysk. J. Matulaitis pažymėjo, kad šiais – Kunigų – metais planuoja aplankyti  kiekvieną kunigą, susipažinti su jo buitimi, šiokiadienių darbotvarke.
2010 m. sausio 27 d. Kultūros ir meno centre Juozas Erlickas pristatė programą „Iš lazdos“, taip pat savo naują knygą „Mano meilė stikliniais kaliošais“. Muzikavo Daumantas Slipkus ir Sigitas Rubis.
2010 m. sausio 29 d. Algirdo Brazausko vid. mokyklos 47 laidos (1985 m.) abiturientų vakaras ir mokyklos 86-ųjų metinių minėjimas Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2010 m. sausio mėn. Nusipelniusios Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojos Garbės ženklas įteiktas Kaišiadorių psichikos sveikatos centro slaugytojai Audronei Strazdienei.
2010 m. sausio mėn. Algirdo Brazausko vid. mokyklos sporto salėje draugiškos krepšinio rungtynės tarp „Statybos“ krepšinio veteranų klubo narių ir Kaišiadorių krepšinio veteranų komandos „Gija“. Rungtynes 70:55 laimėjo svečiai.
2010 m. sausio mėn. Futbolo centro „Baltai“ renginys „Metų akcentai“ kultūros ir meno centre. Apžvelgti komandų pasirodymai. Paskelbti metų futbolininko rinkimų rezultatai: Egidijus Žagaras, Lukas Tatarūnas, Aurimas Pukevičius ir kt.
2010 m. sausio mėn. „Toskanos“ restorane pagerbti geriausieji 2009 m. rajono sportininkai bei sporto veikėjai. Geriausiųjų dešimtukas: Justas Matačiūnas (plaukimas), Greta Januškevičiūtė (stalo tenisas), Paulina Stankevičiūtė (stalo tenisas), Justas Tamašauskas (automobilizmas), Tadas Kavaliauskas (lengvoji atletika), Raimundas Gincas (plaukimas), Jonas Žižliauskas (krepšinis), Vaidotas Gumbis (plaukimas), Mindaugas Dinda (lengvoji atletika), Deimantas Sladkevičius (klasikinis kultūrizmas). Geriausias treneris Stasys Rimeikis (stalo tenisas), geriausia komanda „Divenda“ (krepšinis).
2010 m. sausio mėn. Rajone per mėnesį gimė 18 vaikų, mirė 52 rajono gyventojai. susituokė 22 poros, išsituokė 4.
2010 m. vasario 3–15 d. Kultūros ir meno centro suaugusių dailės būrelio nario Jono Katkevičiaus pirmoji personalinė akvarelių paroda Savivaldybės rūmų fojė.
2010 m. vasario 5 d. Stephen Sinclair & Anthony MeVaiten „Striptizo ereliai“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2010 m. vasario 15–30 d. Fotomenininko Algimanto Kezio (g. 1928), gyvenančio JAV, foto darbų paroda „Angelai“ (iš serijos „Angelų pasaulis“) Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Eksponuojama 20 nuotraukų.
2010 m. vasario 16 d. Per Lietuvos valstybės atkūrimo šventę meno mokykloje lietuvių poetų patriotinius eilėraščius skaitė akt. Gražina Urbonaitė. Kalbėjo vyskupijos generalvikaras dr. Algirdas Jurevičius. Buvo surengta fotomenininko V. Lisausko darbų paroda.
2010 m. vasario 17 d. Kultūros ir meno centre „Ambrozijos“ koncertas, skirtas šios grupės 20-mečiui pažymėti.
2010 m. vasario 25 d. Spektaklis vaikams „Raudonkepuraitė pusnyse“ Kultūros ir meno centre.
2010 m. vasario 27 d.–kovo 9 d. Kultūros ir meno cente Kaišiadorių meno mokyklos dailės skyriaus mokinės Giedrės Banevičiūtės piešinių paroda. Giedrei 18 metų. Ji Žiežmarių vid. mokyklos dvyliktokė.
2010 m. kovo 5 d. Pažymint 420-ąsias metines nuo pirmojo Kaišiadorių vietovardžio paminėjimo (1590 m.), Kaišiadorių muziejus paskelbė autobiografijų konkursą „Mano gyvenimas ir Kaišiadorys“.
2010 m. kovo 5 d. Meno mokykloje a. a. mokytojų Vytauto Balčiūno, Albino Dzimidavičiaus, Onutės Maksimenkaitės, Vilhelmo Žiūros atminimo vakaras-koncertas. Dalyvavo A. Dzimidavičiaus šeimos nariai, knygos apie Dzimidavičių sudarytojai O. Kupčiūnienė, J. Laurinavičius.
2010 m. kovo 6 d. Kultūros ir meno centre šou teatro spektaklis „Miuziklų magija“. Tai daugiau kaip 20 ištraukų iš į pasaulinius aukso fondus įeinančių miuziklų.
2010 m. kovo 7 d. Penkios LSDP Kaišiadorių skyriaus narės dalyvavo Tarptautinei moters dienai skirtame renginyje Panevėžio muzikiniame teatre. Jį organizavo LSDP organizacinis skyrius. Dalyvavo apie 400 moterų socialdemokračių. Buvo surengtas šventinis koncertas.
2010 m. kovo 8 d. Koncertas Kaišiadorių meno mokykloje. Dalyvavo daugelio tarptautinių konkursų laureatas bosas Liudas Mikalauskas, Kauno muzikinio teatro ir Panevėžio operetės teatro solistė, tarptautinių konkursų laureatė Sabina Martinaitytė.
2010 m. kovo 8 d. Kaišiadorių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Valdybos pirmininku vėl išrinktas Marius Griesius.
2010 m. kovo 9 d. Kultūros ir meno centre kino vakaras. K. Kieslovskio kino seansas „Raudona“.
2010 m. kovo 10 d. Savivaldybės viešoji biblioteka ir Kaišiadorių muziejus Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio proga Kultūros ir meno centre surengė knygų ir kitų leidinių parodą-mugę. Pirmoji Atgimimo metais Kaišiadoryse išleista knygelė buvo J. Laurinavičiaus pasakojimas „Platinę lietuvišką žodį“ (apie knygnešius), o mugės išvakarėse Kaišiadorių muziejaus išleista A. Kurilienės  knyga „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“.
2010 m. kovo 10 d. Meno mokykloje šeimų muzikavimo šventė „Muzikuokime drauge“.
2010 m. kovo 10 d. Kultūros ir meno centre iškilmingai paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metis. Kalbėjo pirmosios kadencijos rajono tarybos pirmininkas M. Pupalaigis, dabartinis meras R. Urmilevičius, kiti. Pagerbti aktyviausieji savivaldybės ir visuomeninių organizacijų vadovai, nariai, koncertavo rajono meno saviveiklos kolektyvai. Veikė inž. V. Markevičiaus literatūros ir dokumentų paroda apie Atgimimo metus Kaišiadorių rajone.
2010 m. kovo 11 d. Minint Nepriklausomybės 20-metį, Kaišiadorių Algirdo Brazausko vid. mokykloje šventinis renginys – sporto varžybos, viktorinos, taip pat dokumentinės video medžiagos apie 1988–1990 m. įvykius Kaišiadoryse peržiūra (pirmasis Sąjūdžio mitingas 1988-10-01, Trispalvės iškėlimas 1988-11-13 ir t. t.). Renginio organizatorius – TS-LKD Kaišiadorių skyrius ir Liberalų sąjūdžio Kaišiadorių skyrius.
2010 m. kovo 16 d. Istorinėje prezidentūroje Kaune įteikta dešimt Kauno apskrities viršininko Garbės ženklų, tarp jų ir Kaišiadorių kultūros ir meno centro vadovei Irenai Kazakevičienei.
2010 m. kovo 19 d. Kultūros ir meno centre Mikalojaus Noviko autorinis koncertas „Žalioj stotelėje“, skirtas kompozitoriaus 70-mečiui ir kūrybinio darbo 50-mečiui paminėti. Grojo pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis).
2010 m. kovo 25 d. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje kardinolui V. Sladkevičiui (po mirties) ir Prezidentui A. M. Brazauskui suteikti Kaišiadorių rajono Garbės piliečių vardai.
2010 m. kovo 25 d. Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centre vyko renginys moksleiviams: „Prokuratūrai – 20. Ką aš žinau apie prokuratūrą?“. Konkurso nugalėtoja tapo Karolina Truskauskaitė iš Kruonio.
2010 m. kovo 25 d. Įsikūrė nauja gydymo įstaiga – Odontologijos klinika (Gedimino g. 42). Vedėja gyd. Eglė Kerševičienė.
2010 m. kovo 26 d. Savivaldybės salėje Didžiosios Kovos apygardos partizanų ryšininkų ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
2010 m. kovo 26 d. Rajono mokinių muzikinis renginys „Crazy mix“ Kultūros ir meno centre.
2010 m. kovo 27 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre, A. Brazausko vid. mokykloje ir kt. nacionalinį diktantą rašė 199 žmonės. Diktanto tekstas – rašytojos V. Juknaitės („Skubėkime augti“).
2010 m. kovo 31 d. Verslininkui Romučiui Paškauskui, švenčiančiam 60-ties metų jubiliejų už nuopelnus ir paramą Lietuvos sportui Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas Artūras Poviliūnas Bačkonyse įteikė „Aukso žvaigždę“ – aukščiausią šios organizacijos apdovanojimą. Pasveikinti jubiliatą buvo atvykęs Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, SSD „Žalgiris“ prezidentas V. Nėnius ir kt.
2010 m. kovo 31 d. Kultūros ir meno centre gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika!“ Vaidino aktorius Džiugas Siaurusaitis, Rasa Rapalytė, Leonardas Pabedonoscevas, Audrius Bružas ir kt.
2010 m. kovo 27 d. IV respublikiniame jaunųjų pianistų konkurso „Linksmieji pirštukai“ Kaune, J. Naujalio muzikos gimnazijoje puikiai pasirodė visi Kaišiadorių meno mokyklos atstovai: Lukas Čėsna, Aušvydas Kriščiūnas, Laura Česlauskaitė, Ugnė Sinkevičiūtė ir Gabija Jakštaitė tapo nugalėtojais arba prizininkais. Jų mokytojos D. Petrokienė, D. Baltakienė, V. Murauskienė.
2010 m. kovo mėn. Tautodailininko Juozo Steponavičiaus skulptūrų nuotraukų paroda Kultūros ir meno centre.
2010 m. kovo mėn. Švenčiant A. Brazausko vid. mokyklos 86-ąjį gimtadienį, po 25-erių metų susitiko 47 laidos abiturientai. Jie buvo pakviesti į egzaminų sesiją „Žaidžiame klases“. Mokyklos direktorius S. Bernikas įteikė simbolinius, dabar jau gimnazijos brandos atestatus.
2010 m. kovo mėn. Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) veikiančioje Medžiotojų ir žvejų draugijos trofėjų parodoje buvo eksponuojami ir kaišiadoriečių S. Petrusevičiaus, М. Vaicekausko, V. Karpavičiaus ir kt. pateikti medžioklės trofėjai.
2010 m. kovo mėn. Mokinių filmų konkurso „Socialinė reklama prieš smurtą“ pagrindinį prizą – kelionę į Vokietijos Europos parką – laimėjo Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinės mokyklos 5A klasės mokiniai (auklėtoja Inga Junevičiūtė).
2010 m. kovo mėn. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premija už magistrinį darbą „Pacientų teisių samprata ir jų gynimo problemos nacionalinėje teisinėje sistemoje“ (vad. habil. dr. prof. Alfonsas Vaišvila) įteikta Kaišiadorių ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjai Danutei Pavilionienei. Ji ligoninėje dirba 26 metus. Dabar baigė teisės ir valdymo studijas Mykolo Romerio universitete.
2010 m. balandžio 6 d. Savivaldybės rūmų salėje Rusijos federacijos ambasados Lietuvoje karo atašė plk. Sergejus Saronovas ir papulk. Vadimas Uchnalovas RF prezidento Nikolajaus Medvedevo vardu dešimčiai Didžiojo Tėvynės karo veteranų įteikė jubiliejinius medalius (minint pergalės prieš hitlerinę Vokietiją 65-ąsias metines). Aštuoniems veteranams medaliai įteikti namuose.
2010 m. balandžio 8 d. Kultūros ir meno centre koncertas „Pražys pavasaris iš meilės“. Dalyvavo pop grupė „Tornado“, kompozitorius Marius Jakubonis ir dainų tekstų autorė Nijolė Laukavičienė.
2010 m. balandžio 9 d. Meno mokyklos salėje LMTA docento Liongino Čiapo (fleita), Ingridos Raginienės (gitara) ir Loretos Haidery (fortepijonas) koncertas.
2010 m. balandžio 10 d. Susumavus 2009 m. darbo rezultatus, Žemės ūkio akademijoje padėkos raštu buvo apdovanota Lietuvos žemės ūkio konsultavimo                 tarnybos Kaišiadorių biuro ekonomikos specialistė Dalia       Grendaitė.
2010 m. balandžio 10 d. TV3 televizijos projekte „Šeimų dainos“ dalyvavo kaišiadoriečių šeima „Snow angel“, kurią sudarė keturi asmenys: mama Snieguolė, tėtis Augustinas, dukros Gerda ir Gabija. Kaišiadoriečiai pateko į finalinį turą, kuris įvyko gegužės 22 d.
2010 m. balandžio 10 d. A. Brazausko vidurinėje mokykloje buvo surengtos lenktynės dėl greičiausiai mobiliuoju telefonu žinutę rašančiojo titulo – „Pildyk SMS“. Kaišiadoriškė Ieva Žilinskaitė 175 ženklus (378 mygtuko paspaudimai) surinko po 54,8 sekundės ir pateko į respublikinį turą.
2010 m. balandžio 17 d. Kasmetinėje gamtos švarinimo akcijoje „Darom 2010“ dalyvavo beveik 3 tūkstančiai Kaišiadorių rajono gyventojų.
2010 m. balandžio 17 d. „Senukų“ surengta sodininkų mugė Kaišiadoryse, Gedimino g. 116.
2010 m. balandžio 18 d. Pavasario šventė. Mugė Gedimino gatvėje, šventinis koncertas prie Kultūros ir meno centro.
2010 m. balandžio 20 d. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacinis centras, Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Kaišiadorių muziejus paskelbė idėjų konkursą „Ateities Kaišiadorys“.
2010 m. balandžio 27 d. Kultūros ir meno centre paminėta Medicinos darbuotojų diena. Šventėje buvo pažymėta, kad „VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, atlikus kapitalinį patalpų remontą, atidarytas Dienos priėmimo centras. Erdviose patalpose įsikūrė Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius. Baigtas Reanimacijos skyriaus remontas. Renovuoti Priėmimo-skubios pagalbos, Chirurgijos skyriai.
2010 m. balandžio 30 d. Kultūros ir meno centre V. Sigarevo komedija „Melo detektorius“ (Domino teatras).
2010 m. balandžio mėn. A. Brazausko vid. mokykloje 12-asis Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas. Dalyvavo 84 vaikinai ir 6 merginos. Kaišiadorietis vienuoliktokas Andrius Kubilius svorio kategorijoje iki 73 kg jaunių grupėje iškovojo čempiono titulą, 24 kg svarstį išstūmęs 75, išrovęs 112 kartų.
2010 m. balandžio mėn. Kaišiadoryse vyko rajoninės asmeninės vyrų ir moterų šaškių pirmenybės. Čempionų titulus iškovojo kaišiadoriečiai kandidatas į meistrus Žilvinas Steckevičius ir Rūta Grinzevičienė.
2010 m. balandžio mėn. Viešojoje bibliotekoje susitikimas su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte.
2010 m. balandžio mėn. Kultūros ir meno centre muzikos, poezijos ir dailės popietė „Kuriančios moterys“. Grojo Milda Kazakevičiūtė, Snieguolė Mikalauskienė, Rima Lukoševičienė, ansamblis „Kitaip“ ir kt., buvo skaitomos Almos Bernatonienės eilės, eksponuoti jos ir Linos Urbonavičienės, Juozo Stasio Krinicko, Jurgitos Gustaitienės dailės kūriniai.
2010 m. gegužės 6 d. Minint pasaulinę akordeono dieną Meno mokyklos kiemelyje surengtas akordeono muzikos koncertas.
2010 m. gegužės 7 d. Viešojoje bibliotekoje A. Grinkevičiūtės-Kurilienės knygos „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“ pristatymas. Knygą išleido Kaišiadorių muziejus. Dalyvavo autorė.
2010 m. gegužės 10 d. „Sakalo“ klubo patalpose surengtos rajono jaunimo atletinės gimnastikos varžybos. Dalyvavo 20 atletų. Varžybos vyko keturiose svorio kategorijose.
2010 m. gegužės 12 d. Kultūros ir meno centre Ukrainos cirkas – Šreko nuotykiai tęsiasi „Alex olimpiada“.
2010 m. gegužės 13–15 d. Kaišiadoryse lankėsi Jegevos miesto (Estija) delegacija (21 asmuo), vadovaujama Jegevos apskrities gubernatoriaus Viktoro Svetuševo. Susipažino su rajono savivaldybės darbu, dalyvavo draugiškose šaškių, futbolo varžybose.
2010 m. gegužės 20 d. Prekybos centre „Svaja“ (Gedimino g. 61) atidarytas proginių suknelių nuomos salonas.
2010 m. gegužės 20–21 d. Rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius dalyvavo šeštajame tarptautiniame Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos forume, įvykusiame Gardino ir Lydos miestuose.
2010 m. gegužės 24 d. Kaišiadorių darbo biržoje įregistruoti 3417 bedarbiai. Tai sudaro 15,4% visų darbingo amžiaus rajono gyventojų.
2010 m. gegužės 25 d. Kaišiadoryse lankėsi Moldovos Respublikos parlamento narių delegacija (dešimt parlamento narių ir Tarptautinio Respublikonų instituto Moldovos padalinio atstovai). Moldovų delegacijos vizito tikslas – dalyvauti mokymuose „Parlamentinės procedūros ir integracija į ES).
2010 m. gegužės 27 d. „Domino“ teatro spektaklis „Striptizo ereliai“ (rež. A. Juknaitė) Kultūros ir meno centre.
2010 m. gegužės 28 d. Minint Kaišiadorių vardo 420-ąsias metines, prasidėjo jubiliejinių renginių ciklas „Skambėkit, Kaišiadorys“. Pirmajame renginyje – Savivaldybės aikštėje muzikos ir šokių ansamblio „Banchetto muzicale“ koncertas. Įvairiose miesto vietose vokalistų dainos. Tautodailininkų mugė. Studijos „Ugnies ratas“ fakyrų pasirodymas Savivaldybės aikštėje.
2010 m. gegužės mėn. Kultūros ir meno centre pirmasis respublikinis vyresniųjų žmonių festivalis „Subatos vakarėlį“. Dalyvavo septyni kolektyvai. Kaišiadorims atstovavo „Savingė“ (vad. Angelė Pačėnienė).
2010 m. birželio 5 d. A. Brazausko vid. mokyklos sporto bazėje Seniūnijų sporto varžybos. Dalyvavo 8 seniūnijų komandos, 270 dalyvių. Nugalėjo Kaišiadorių miesto seniūnijos sportininkai.
2010 m. birželio 12 d. Vasaros sezono atidarymo šventė užeigoje „Po vežimu“. Paplūdimio tinklinio varžybos, kapelų varžytuvės, šokiai senjorams, diskoteka jaunimui.
2010 m. birželio 17 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje už nuopelnus Kauno apskričiai, aktyvų dalyvavimą Kauno rajono plėtros tarybos veikloje, ugdymo ir gydymo įstaigų modernizavimą Kauno apskrities viršininko garbės ženklas įteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės merui R. Urmilevičiui.
2010 m. birželio 18 d. Kultūros ir meno centre pensininkų koncertas – Jonavos m. „Bočiai“, Kaišiadorių m. „Rudenėlis“.
2010 m. birželio 22 d. „Kaišiadorių aiduose“ paskelbta miesto himnas „Mano tėviškė Kaišiadorys“ (muzika ir žodžiai Juozo Krinicko).
2010 m. birželio 26 d. Mirė Prezidentas, Kovo 11-osios akto signataras, Kaišiadorių rajono Garbės pilietis A. М. Brazauskas. Gedulinės šv. Мišios aukotos liepos 1 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
2010 m. birželio 26 d. KMC kino būrelio bei kultūros klubo „Voras“ trečias    trumpametražis kino filmų festivalis „Kas čia daros?“. 28 filmai. Pirmoji vieta kino filmui „Meilė“ (autorė Asta Sabonytė).
2010 m. birželio mėn. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros vaikų choras (vad. Jurgita Jašauskienė) dalyvavo XX vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventėje „Sveika, Jūrų žvaigžde“ Kretingoje.
2010 m. birželio mėn. Mirė ilgametis Kaišiadorių ligoninės chirurgas Vladas Simonaitis (g. 1939 m.).
2010 m. birželio mėn. Buvęs kaišiadorietis Jaunius Gumbis pripažintas vienas iš geriausių pasaulio teisininkų tarptautinio tyrimo „The Internacionale Who’s     Who of Oil & Gas Lowers 2010“ vertinimuose. J. Gumbis yra Advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneris LAWIN partneris.
2010 m. birželio mėn. Į užtarnautą poilsį išėjo Kaišiadorių ligoninės akių, ausų, nosies ligų gydytoja Danutė Montrimienė, šioje ligoninėje išdirbusi 47 metus.
2010 m. liepos 2 d. Kultūros ir meno centre Kaišiadorių meno mokyklos dailės mokytojos Kristinos Tokarevienės tapybos darbų paroda.
2010 m. liepos 6 d. Futbolo centras „Baltai“ Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną pažymėjo futbolo turnyru. Dalyvavo 12 vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų komandų.
2010 m. liepos 6 d. Prie kultūros ir meno centro susirinkę kaišiadoriečiai giedojo „Tautišką giesmę“. Dalyvavo folkloro ansamblis „Verpeta“.
2010 m. liepos 9 d. Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungos (KJOS) „Apskritas stalas“ surengtas koncertas prie užeigos „Po vežimu“ Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti. Dalyvavo grupė „Thanderstale“ (iš Kauno) ir kt. Tautodailininkų mugė.
2010 m. liepos 14 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje po šv. Mišių 192 A. Brazausko vid. mokyklos abiturientams įteikti brandos atestatai. Tai 72-oji šios mokyklos abiturientų laida – paskutinioji vidurinės mokyklos laida, nes kitais mokslo metais ji vadinsis gimnazija. Su A. Brazausko vid. mokykla brandos atestatus gavo ir V. Giržado vid. mokyklos abiturientai: dabar ši mokykla – pagrindinė.
2010 m. liepos 16 d. Kaišiadorių policijos komisariate aptarti pirmojo pusmečio darbo rezultatai. Komisariate dirba 97 žmonės, iš jų 87 – policijos pareigūnai. Per pusmetį užregistruotas 791 administracinis teisės pažeidimas – du kartus daugiau nei pernai.
2010 m. liepos 31 d.–rugpjūčio 1 d. Latvijoje įvykusiame Europos jaunių svarčių kilnojimo čempionate (dalyvavo 9 valstybių atstovai) A. Brazausko vid. mokyklos dvyliktokas Andrius Kubilius iškovojo sidabro medalį. Jis 24 kg svarstį iškėlė 73 kartus, išrovė 138 kartus. Čempiono treneris – jo tėvas Rolandas Kubilius.
2010 m. rugpjūčio 7 d. Kultūros ir meno centre – Knygų mugė (Kaišiadorių 420-ies metų sukakties renginių dalis). Eksponuoti ir pardavinėjami Kaišiadorių muziejaus, „Gijos“, Kaišiadorių vyskupijos ir kitų Kaišiadorių leidyklų leidiniai. „Gijos“ literatų klubo narių knygų ir Kaišiadorių muziejaus išleistos prisiminimų knygos „Sujungianti atmintis“ (sudarytoja M. Marcevičienė) pristatymas. Vaikų susitikimas su dailininku Pauliumi Juodišiumi. Susitikimas su garsiais kraštiečiais. Ketureiliai Kaišiadorims (skaitė akt. P. Venclovas). Idėjų konkurso „Ateities Kaišiadorys“ nugalėtojų apdovanojimai. Renginio vedėjas – Aurimas Perednis. Bendros gyventojų-kaimynų vakaronės namų kiemuose.
2010 m. rugpjūčio 8 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje prieš šv. Mišias rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius JE vysk. J. Matulaičiui įteikė rajono Garbės piliečio vardo liudijimą ir regalijas, po mirties suteiktas kardinolui V. Sladkevičiui (1920–2000).
2010 m. rugpjūčio 8 d. Rajone praūžė smarki vėtra. Daugiausia nukentėjo Kruonio seniūnija. Išversti keli medžiai (pvz., tuopos prie geležinkelio) ir Kaišiadoryse. Rajone paskelbta ekstremali situacija.
2010 m. rugpjūčio 10 d. Įsteigtas Krikščionių partijos Kaišiadorių skyrius. 127 nariai. Pirmininkas – Arvydas Jurevičius.
2010 m. rugpjūčio 15 d. V. Giržado pagrindinėje mokykloje prasidėjo pastatų renovavimas. Dirba UAB „Vilungė“ iš Kauno. Projekto vertė – 4 mln. litų Visas projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto. Darbai numatomi baigti 2011 m. liepos 31 d. V. Giržado pagr. mokykloje mokosi 1130 1–8 klasių mokinių, dirba 92 pedagoginiai darbuotojai.
2010 m. rugpjūčio 24 d. Prekybos centre „Jolanta“ atidaryta vaikiškų drabužių parduotuvė „Smiltė“.
2010 m. rugpjūčio 28 d. Atidaryta  privati Leono Zubkovo gitaros studija (Gedimino g. 42).
2010 m. rugpjūčio 29 d. Miško estradoje „Megafiesta“: K. Kerbedis, P. Stalionis, I. Jurgelevičiūtė, Merūnas, grupė „Bakara“, „Mexicano“, „Kastaneda“, „69 danguje“.
2010 m. rugpjūčio mėn. Zagrebe (Kroatija) vykusiame Europos krepšinio veteranų čempionate Lietuvos komandose žaidė ir trys kaišiadoriečiai – Marijonas Zinkevičius, 65+ metų amžiaus grupėje laimėjo aukso medalį, o Jonas ir Juozas Žižliauskai 60+ amžiaus grupėje laimėjo sidabro medalius.
2010 m. rugpjūčio mėn. Pradėta rekonstruoti (ES lėšomis) Kaišiadorių specialioji mokykla.
2010 m. rugpjūčio mėn. Į užsiėmimus (nėščiųjų, kūdikių, vaikų muzikinis (muzika, šokis, judesys) ugdymas, dainavimas) pakvietė Jurgitos Jašauskienės muzikos studija „Tagretukai“.
2010 m. rugpjūčio mėn. Viešoji biblioteka išleido reklaminį-informacinį plakatą „Literatūrinė Kaišiadorių savivaldybė“. Jame pateikiami duomenys apie 68 su mūsų rajonu susijusius rašytojus. Parengė Onutė Tomkuvienė.
2010 m. rugpjūčio mėn. Dvylika Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tilto“ „Tėkmės“ grupės moterų lankėsi Vokietijoje. Pakvietė „Frauen helfen Frauen“ („Moterų padėka moterims“) katalikiškoji moterų grupė iš Emobiare miesto. Kaišiadorietės dvejus metus vykdė jų finansuojamą projektą – mokėsi vokiečių kalbos.
2010 m. rugsėjo 11 d. Kermošiaus šventė Kaišiadoryse. Svečiai iš Bendzino (Lenkija). Grojo kapelija „Žiežmara“. Apdovanoti gražiausių sodybų savininkai. Apdovanoti sportininkai A. Kubilius (svarščių kilnojimas) ir V. Čižauskas (krepšinis).
2010 m. rugsėjo 11 d. Kauno sporto halėje pirmajame Lietuvos sporto veteranų suvažiavime medaliu už nuopelnus sportui apdovanotas kaišiadorietis plaukikas Vaidotas Gumbis.
2010 m. rugsėjo 11 d. LR žemės ūkio rūmai savivaldybės administratorių Vytautą Streikauską apdovanojo padėkos raštu už žemdirbių skatinimą ir paramą jiems kuriant naują Lietuvos kaimą, žemdirbių savivaldos stiprinimą ir nuoširdų bendradarbiavimą.
2010 m. rugsėjo 15 d. Socialinių paslaugų centre – Neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto šventė. Sporto rungtys – bočia, šaškės, šachmatai, smiginis, stalo tenisas ir kt.
2010 m. rugsėjo 24 d. Kultūros ir meno centre S. Povilaičio koncertas.
2010 m. rugsėjo 27 d. Socialinių paslaugų centre paminėta Socialinių darbuotojų diena. Koncertavo modernaus šokio studijos „Vizijos“ kolektyvas.
2010 m. rugsėjo 28 d. Turizmo ir verslo informaciniame centre forumas apie verslo ir valdžios partnerystę. Renginio iniciatorius – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, partneris Kaišiadorių TVIC. Dalyvavo PPAR rūmų prezidentas prof. M. Rondomanskas, šių rūmų gen. direktorius V. Šileikis, garbės konsulė Olandijoje L. van Kesteren, rajono vadovai, didelis būrys verslininkų.
2010 m. rugsėjo 30 d. Rajono taryba, įamžindama prezidento A. M. Brazausko atminimą, priėmė sprendimą miesto parką (Gedimino g. 67, priešais A. Brazausko gimnaziją) pavadinti A. M. Brazausko vardu. Prie namo, kuriame vaikystėje ir mokslo metais gyveno būsimasis Lietuvos prezidentas, nuspręsta atidengti memorialinę lentą.
2010 m. rugsėjo 30 d. Maltos ordino tarnybos pastate paminėta Pagyvenusių žmonių diena.
2010 m. rugsėjo mėn. M. Marcevičienės sudarytos knygos „Sujungianti atmintis“ pristatymas viešojoje bibliotekoje. Knygą išleido Kaišiadorių muziejus. Tiražas 500 egz.
2010 m. rugsėjo mėn. Leidykla „Baltos lankos“ išleido buvusios kaišiadorietis žurnalistės   Elvyros Davainės (Žižienės) knygą „Airija: tolima artima sala“.
2010 m. spalio 1 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre Konstitucijos egzaminas. (Organizuoja LR teisingumo ministerija). Egzamino laimėtojas Paulius Gradeckas.
2010 m. spalio 1 d. Kultūros ir meno centre Policijos dienos minėjimas: koncertas, vaikų piešinių paroda, policijos komisariato darbuotojų fotonuotraukų, dirbinių, piešinių ir t. t. paroda.
2010 m. spalio 6 d. Atidaryta nauja vaikiškų, moteriškų ir vyriškų drabužių parduotuvė J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys.
2010 m. spalio 6 d. Kauno apskrities jaunųjų dviratininkų (12–15 metų) varžybos „Saugus ratas“. Trys komandos: Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos, Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos ir jungtinė A. Brazausko gimnazijos ir V. Giržado pagrindinės mokyklos dviratininkai. Laimėjo kėdainiečiai.
2010 m. spalio 6–7 d. Kaišiadorių savivaldybėje viešėjo Vokietijos FR Tvistringeno savivaldybės 19 asmenų delegacija, vadovaujama meto Karl Meyer. Bendradarbiavimo sutartis tarp šių savivaldybių pasirašyta 2002 m. lapkričio 12 d.
2010 m. spalio 12 d. Europos parlamento Z. Balčyčio patarėjas Eugenijus Baldyšius             priiminėjo ir konsultavo kaišiadoriečius rajono savivaldybės rūmuose.
2010 m. spalio 12 d. Kultūros ir meno cente „Užupio teatro“ spektaklis „Mano draugas ateiviukas Miko“.
2010 m. spalio 21 d. Kultūros ir meno centre teatralizuotą koncertinę programą pristatė televizijos „Žvaigždžių duetų“ nugalėtojai akt. Marius Jampolskis ir Irūna. Grupė „Studentės“ ir atlikėjas Paulius.
2010 m. spalio 19 d. Pirmąją spaudos konferenciją surengė naujasis rajono apylinkės teismo pirmininkas Nerijus Meilutis (g. 1974). Jis baigęs M. Romerio universitetą, dirbo Kauno m. apylinkės teisme.
2010 m. spalio 22 d. Pradėjo dirbti nauja gėrimų parduotuvė Gedimino g. 66, Kaišiadoryse (prie gaisrinės).
2010 m. spalio 23 d. Algirdo Brazausko gimnazijos inauguracijos šventė. Dalyvavo A. Brazausko dukros Laima Mertinienė ir Audronė Usoninė, 1953–1957 m. mokyklos direktorius Vytautas Gladutis, kiti svečiai. Pasodintas atminimo ąžuoliukas. Šventinis koncertas.
2010 m. spalio 23 d. Kaišiadorių automobilių sporto klubas „Lada“ paminėjo 10-ties metų sukaktį. Slalomo rungtis Gedimino g., ralio super sprinto varžybos maršrutu Gudiena–Pypliai–Kalniškės–Gudiena.
2010 m. spalio 26 d. Atidaryta nauja gėrimų parduotuvė (Gedimino g. 61) „Gėrimai pigiau“.
2010 m. lapkričio 3 d. Kultūros ir meno centre „Domino“ teatro spektaklis „Mano žmonos vyras“.
2010 m. lapkričio 9 d. Socialinių paslaugų centre jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras’10“ pristatymas. Sugrįžę iš ekspedicijos po Sverdlovsko sritį (Rusijos Federacija) dalyviai pasidalino savo įspūdžiais, patirtimi lankantis lietuvių tremties vietovėse, apie apleistų lietuviškų kapinių tvarkymą, rodė vaizdo medžiagą.
2010 m. lapkričio 19 d. Konferencija, skirta Kaišiadorių 420-ies metų sukakčiai Kaišiadorių kultūros ir meno centre, organizavo Kaišiadorių muziejus. Pranešimai: O. Lukoševičius „Kaišiadorys: nuo dvaro iki savivaldos centro“, R. Gustaitis „Kaišiadorių istorinis kraštovaizdis iki XX a.“, V. Karvelytė-Balbierienė „Kaišiadorių miesto urbanistikos ir architektūros paveldas“, mons. dr, A. Jurevičius „Kaišiadorių vyskupijos vaidmuo miesto gyvenime“, I. Taparauskaitė „Kaišiadorių geležinkelių paveldas“, R. Pranskevičiūtė „Kaišiadorietiškoji tapatybė. XXI a. eskizas“.
2010 m. lapkričio 20 d. Meno mokykloje koncertavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Dainavimo programos mokiniai: G. Jocaitė, E. Mačiulytė, O. Miniauskas, D. Braukyla ir kt. Kartu paminėta šv. Cecilijos diena. Sakralinės muzikos valanda Kaišiadorių katedroje.
2010 m. lapkričio 25 d. Kaišiadorių meno mokykla viešojoje bibliotekoje surengė muzikos ir dailės šventę vaikams. Vaikai buvo supažindinami su „Šiaurės šalių“ kultūra.
2010 m. lapkričio 25 d. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Kaišiadorių miesto teritorijos bendrasis planas.
2010 m. lapkričio 26–27 d. „Maisto banko“ rudens akcija. Kaišiadorių IKI, Rimi ir Maxima parduotuvėse. Pirkėjai pirko ilgai negendančius produktus vargingai gyvenantiems žmonėms. Jiems taip pat paaukota 7377 Lt.
2010 m. gruodžio 1 d. Vietoj ankstesnės „Jolantos“ parduotuvės Kaišiadoryse atsirado dar viena „Pasagėlė“ (Gedimino g. 62).
2010 m. gruodžio 7 d. Rajono savivaldybės administracijoje lankėsi Gruzijos parlamento delegacija. Viešnagės tikslas – susipažinti su rajono savivaldos ypatumais, kasdiene veikla. Svečiai taip pat lankėsi pas ūkininką E. Cikanavičių Kruonio seniūnijoje.
2010 m. gruodžio 13 d. LR Seimo nario B. Bradausko ir jo žmonos Danguolės prieššventinė labdaros akcija vargingai gyvenantiems kaišiadoriečiams. Išdalinta daugiau nei 400 paketų maisto produktų, o visame rajone – 800 paketų  16 tūkst. litų sumai.
2010 m. gruodžio 16 d. Girelės g. 45 duris atvėrė maisto produktų ir gėrimų parduotuvė „Milda“, priklausanti UAB „Melifera“ (direktorius Petras Morkūnas).
2010 m. gruodžio 21 d. Kalėdinė pamoka „Apie tarnystę kalbai ir knygai“ su poetu M. Martinaičiu Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2010 m. gruodžio 22 d. Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje mokinių kalėdinis koncertas. Dalyvavo mokiniai, lankantys instrumentines programas „Muzikos šalis“, „Fleitų garsai“, „Linksmieji klavišai“, „Gitara“. Organizatorė – YAMAHA muzikos mokykla.
2010 m. gruodžio 22 d. Meno mokyklos kolektyvų šventinis koncertas „Muzikiniai stebuklai“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2010 m. gruodžio 23 d. Vakaras-koncertas „Gerumo angelas“ Algirdo Brazausko gimnazijoje.
2010 m. gruodžio 28 d. „Domino“ teatro komedija „Vilnius–Dakaras“ (vaidino Aušra Štuikytė, Vytautas Šapranauskas) Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2010 m. gruodžio 28 d. Kunigo kompozitoriaus Teodoro Brazio 140-ųjų gimimo metinių minėjimas Kaišiadorių katedroje. Šventinę programą atliko Lietuvos kamerinis orkestras (vad. S. Krylovas, Italija) ir Kaišiadorių kultūros ir meno centro kamerinis choras „Do-diez“ (vad. Mažuolytė). Įteiktos rajono savivaldybos kultūros premijos A. Kamantauskienei (Nemaitonių folkloro ansamblio vadovė), Sauliui Jankauskui (filmų apie Kaišiadoris režisierius) ir Jonui Laurinavičiui („Kaišiadorių aidų“ redaktorius).
2010 m. gruodžio mėn. Iš Kaišiadorių kilęs 20-metis Kazimieras Vasiliauskas tituluotas Lietuvos Metų lenktynininku. Jis „Formulės-2“ pasaulio čempionate užėmė ketvirtąją vietą.