1800-1900

1802 m. birželio 15 d. – vieškeliu pro Rumšiškes su savo svita pravažiavo Rusijos caras Aleksandras I, kuris davė nurodymą išvalyti nuo akmenų Velnio tilto rėvą Nemune.

1800 m. – Kalvių dvaro savininkas T. Vavžeckis praėjo statyti mūrinę Kalvių bažnyčią (pašventinta 1806 m.).

1811 m. – Plytninkų dvaro savininkas, katalikas F. Orvydas Vilūnuose iš akmenų pastatė unitų koplyčią – dabartinę Vilūnų bažnyčią.

1809 m. – Palomenėje M. Zaleskis pastatė pirmąją koplyčią.

1812 m. birželio 14 d. – maršalo Nėjaus vadovaujama prancūzų kariuomenė apiplėšė Gegužinės gyventojus, kleboniją bei abi bažnyčias.

1812 m. birželio 27 d. – žygiuodamas į Rusiją Žiežmariuose trumpam sustojo Prancūzijos imperatorius Napoleonas.

1812 m. liepos 17 d. – Napoleono žygio į Rusiją metu sudegė beveik visas Darsūniškio miestelis (52 pastatai).

1831 m. balandžio 6 d. – Rumšiškes užėmė F. Modzelevskio, K. Turo, L. Šiukštos, M. Šimanskio ir E. Stravinskio sukilėlių būriai.

1831 m. birželio mėn. – į Padalių kaimą per Nerį iš Čiobiškio persikėlė generolo D. Klapovskio vadovaujama sukilėlių kariuomenė, besiruošianti Vilniaus puolimui.

1849 m. – Rumšiškių parapija atskirta nuo Vilniaus vyskupijos ir prijungta prie Žemaičių vyskupijos.

1857 m. birželio 30 d. – savo kelionės Nerimi metu Zūbiškėse lankėsi žymus to meto visuomenės veikėjas K. Tiškevičius.

1861 m. – Rumšiškės, Kruonis, Žasliai, Žiežmariai tapo valsčių centrais.

1862 m. gegužės 9 d. – pro Jatkonis pravažiavo pirmasis traukinys.

1863 m. – išleistame Lenkijos karalystės ir pasienio gubernijų žemėlapyje pažymėta Pravieniškių geležinkelio stotis.

1863 m. balandžio 16 d. – ties Antakalniu įvyko mūšis tarp sukilėlių dalinio, vadovaujamo F. Visloucho ir pulkininko Skordulio vadovaujamos carinės kariuomenės. Rusai buvo atmušti, 36 jų kareiviai žuvo ar buvo sužeisti.

1863 m. gegužės 19 d. – prie Palimšių dvaro įvyko mūšis tarp Trakų apskrities karinio viršininko M. Černiako vadovaujamos sukilėlių rinktinės ir ją persekiojusių generolo majoro Vedemejerio vadovaujamo carinės kariuomenės dalinio. Žuvo 16 sukilėlių, apie 20 pateko į nelaisvę. Sukilėlių žiniomis, žuvo arba buvo sužeisti 24 kareiviai.

1863 m. liepos 25 d. – prie Livintų I. Pasierbskio vadovaujamas sukilėlių būrys susikovė su pulkininko Tisdelio vadovaujama carinės kariuomenės kuopa. 4 sukilėliai buvo paimti į nelaisvę.

1864 m. rugsėjo 23 d. – carinės valdžios nurodymu uždarytas Paparčių dominikonų vienuolynas.

1871 m. spalio 24 d. – iš Vilniaus per Jatkonis į Liepoją nauja geležinkelio atšaka išvažiavo pirmasis traukinys. Jatkonys tapo geležinkelių mazgu.

1871 m. gruodžio 8 d. – Jatkonių geležinkelio stotis pagal netoliese buvusio dvaro pavadinimą pavadinta Kaišiadorių geležinkelio stotimi.

1889 m. – Žasliuose pastatytas vaistinės pastatas.