Septyni broliai miegantieji Liepos 10 d.

Septyni miegantys broliai – tai diena, pagal kurią galima spręsti kelių savaičių pagadą. Kaišiadorių apylinkių žmonės sakydavo: Jei tą dieną lyja, tai lietus nesiliaus dar septynias savaites; kiti patrumpindavo laiką iki septynių dienų.

 

Šv. Ona Liepos 26 d.

Šventoji Ona – bažnytinė Švč. Mergelės Marijos motinos šventė, liaudies kalendoriuje tapatinama su rugiapjūtės pradžia. Anksčiau pjauti pradėdavo nebent pritrūkę duonos. Tada galėjo vieną gubą (mendelį) rugių parsivežti ir prasimalti duonai, todėl išlikęs posakis: Kas pradeda rugiapjūtę prieš šv. Oną, tas labai alkanas.