Šv. Laurynas Rugpjūčio 10 d.

Šventasis Laurynas – bažnytinė vargšų, kepėjų ir virėjų globėjo šv. Lauryno šventė. Ši diena laikyta rudenėjimo pradžia: per Lauryną reikia svogūnus nurauti, vasara baigiasi.

 

Žolinė Rugpjūčio 15 d.

Žolinė – bažnytinė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė, atlaidai. Patys didžiausi Žolinių atlaidai vykdavo Darsūniškyje. Bažnyčioje šventindavo puokšteles iš javų varpų, darželio ir lauko žolynų: daugiausia ramunių, jonažolių. Pašventintas puokšteles vėliau išdžiovindavo, suvyniodavo į popierių, kad neišsitaršytų, žoles už paveikslo užkišdavo. Žasliuose pašventintą puokštę savaitei palikdavo bažnyčioje ir tik po to parsinešdavo namo. Žolinių puokštė gelbėjo ir nuo audrų, teikė skalsą. Šventintų žolynų visuomet parūkydavo prieš griaustinį, tą dažniausiai darydavo namų šeimininkė ar vyriausias šeimos narys. Jais smilkydavo ir pirmą kartą išvaromus į ganyklą gyvulius. Prireikus šventintas žoles dėdavo į karsto pagalvėlę, kad mirusysis pakliūtų į dangų.