Kaišiadorių muziejuje įgyvendinti eksponatų restauravimo projektai

Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai. Iš dešinės į kairę – Ieva Fridrikaitė, Rimvydas Derkintis, Paulius Zovė

Kaišiadorių muziejuje kaupiami ir saugomi vertingi Kaišiadorių miesto ir rajono kultūros istoriją liudijantys bei gamtą atspindintys archeologijos, istorijos, etnografijos, dailės ir gamtos eksponatų rinkiniai, kurie pasitelkiami kultūrinio paveldo pažinimui, populiarinimui. Kaišiadorių muziejus kuria informacinius išteklius internete, rengia parodas, leidinius, konferencijas, kt. renginius. Tam, kad šis darbas būtų sėkmingai vykdomas eksponatus būtina išsaugoti, t. y., pristabdyti jų irimą ir pailginti gyvavimo trukmę, juos restauruojant ar konservuojant. Veikiami laiko ir aplinkos eksponatai negrįžtamai nyksta. Be to dalis jų į muziejų patenka blogos ar net kritinės būklės. Nebe pirmus metus Kaišiadorių muziejus teikia paraiškas Lietuvos kultūros tarybai siekdamas muziejaus eksponatų prevencinio konservavimo ir restauravimo projektų finansavimo. Šiemet Lietuvos kultūros taryba dalinį finansavimą, daugiau nei 15 tūkst Eur, skyrė dviejų projektų įgyvendinimui.

Projektų įgyvendinimo metu restauruotas Kaišiadorių muziejaus istorijos rinkinyje saugomas bene pirmasis vargonininko, choro dirigento, pedagogo, kompozitorius ir kultūros veikėjo Konrado Kavecko (1905–1996) muzikos instrumentas – „Karll & Seidler“ fortepijonas pagamintas 1864 m., kurį jis paveldėjo iš pirmojo savo muzikos mokytojo, tėvo Vlado Kavecko. Bei paskutinės Zūbiškių dvaro savininkės Vandos Meškauskaitė-Pileikienės turėtas, XX a. pradžioje gamintas, neįgaliojo vežimėlis – unikalus ir retas eksponatas reprezentojantis ne tik Zūbiškių dvaro istoriją, bet ir technologijų gerinančių neįgalių žmonių mobilumą pažangą.

Eksponatus restauravo Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro ir įmonės Pianoforte aukščiausios kategorijos restauratoriai.

Įmonės Pianoforte restauratorius Motiejus Bazaras su fortepijonais susiduriantis ir kaip technikas ir kaip atlikėjas. Motiejus fortepijonus restauruoja su broliais Mykolu ir Benediktu. Kartu su broliais yra antra restauratorių karta. Tėvai Aušra ir Saulius buvo menininkai, pianistai, restauratoriai, įkūrę įmonę „Pianoforte“