Kaišiadorių muziejus įgyvendino projektą pristatantį Kaišiadorių regiono šaulių istoriją

 Trakų V rinktinės formavimosi pradžia buvo 1919 m., kai apskrityje susiformavo keli partizanų būriai. Aktyviausiai vietiniai partizanai reiškėsi nuo 1919 m. vasaros Žasliuose, kur jiems vadovavo P. Junevičius. Vienas aktyviausių buvo Kaišiadorių būrys, taip pat partizanų būta Darsūniškyje, Gegužinėje, Kruonyje, Žiežmariuose, Kietaviškėse. Semeliškėse apie 50 šaulių- partizanų būrį suorganizavo kun. J. Steponavičius ir kun. Sadūnas. Aktyvus buvo ir Aukštadvario būrys, vadovaujamas kun. S. Pupaleigio.

Pirmieji partizanų būriai kovėsi ne tik savo apylinkėse su  lenkais, bolševikais, bet ir vyko į kitus regionus padėti kovoti su bermontininkais, o 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo karinėje operacijoje.

1920 m. Kaišiadorių regiono partizanų būriai formaliai perėjo į šaulius, kurių pagrindu įsteigiamas Lietuvos šaulių sąjungos Trakų rajonas, priklausęs Kauno skyriui. Savarankišku skyriumi jis tampa 1921 m. birželio 1 d. Skyriaus vadu buvo K. Morkūnas, kuris aktyviai reiškėsi ne tik šaulių, bet ir Kaišiadorių savivaldybės veikloje.

Oficialiai atskira Trakų rinktinė įkuriama 1925 m. sausio 25 d., kai įvyko pirmasis būrių atstovų suvažiavimas, kuriam pirmininkavo kun. S. Pupaleigis. Suvažiavimo metu išrinkta pirmoji rinktinės valdyba.

 

Projekto įgyvendinimo metu parengta kilnojamoji paroda „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ ir leidinys.

Paroda eksponuojama Kaišiadorių muziejaus administracinėse patalpose (Gedimino g. 118, Kaišiadorys). Apžiūrėti  ją kviesime pasibaigus karantino ribojimams.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija, Kaišiadorių savivaldybė.