Kaišiadorių muziejus pristatė virtualų turą „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“

Virtualaus turo „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“ iškarpa

Pabrėždamas išskirtinius kardinolo Vincento Sladkevičiaus darbus Lietuvai Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius metus paskelbė Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Siekdamas paminėti šiuos metus Kaišiadorių muziejus parengė projektą, kurio įgyvendinimo metu buvo sukurtas virtualus turas „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“. 2021 m. gruodžio 9 d. Žaslių kultūros centre vyko projekto ir virtualaus turo pristatymas.

Virtualiame ture „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“ Kaišiadorių muziejus pristato kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybę, jo gimtinę, gyvenamąją bei tarnystės aplinką Guronyse, Žasliuose ir Kaišiadoryse. Nežiūrint to, kad Kardinolo asmenybė Lietuvoje plačiai pažįstama, ypač nuo 1988-ųjų metų, tačiau mažiau žinomi jo ankstyvojo gyvenimo metai.

V. Sladkevičius gimė 1920 m. Žaslių valsčiaus Guronių kaime, 1927 m. pradėjo mokytis pradžios mokykloje Žaslių geležinkelio stoties gyvenvietėje, 1931 m. įstojo į Kaišiadorių vidurinę mokyklą (progimnaziją), o 1933 m. išvyko mokytis į Kauno jėzuitų gimnaziją. Baigęs Kauno kunigų seminariją pirmąsias Šv. Mišias kun. V. Sladkevičius laikė Žaslių bažnyčioje, kurioje buvo pakrikštytas ir priėmė pirmąją Komuniją. 1944 m. jis įšventintas kunigu, o 1957 m. konsekruotas Kaišiadorių vyskupu, tačiau sovietinės valdžios ištremtas į Šiaurės Lietuvą, neleidžiant administruoti vyskupijos. Tik 1982 m. sovietinė valdžia leido sugrįžti į Kaišiadoris. Kadangi Kaišiadorių vyskupijos kurijos namai buvo nacionalizuoti, vyskupui V. Sladkevičiui teko gyventi nedideliame privačiame name netoli Kaišiadorių katedros – Kęstučio gatvėje, nr. 31. 1988 m. vyskupas V. Sladkevičius tapo kardinolu, o 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu. Tuo laiku Bažnyčiai sugrąžintas ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos pastatas.

Taigi, didelė dalis būsimojo kardinolo gyvenimo susijusi su Žaslių ir Kaišiadorių apylinkėmis, todėl šis virtualus turas ir pristato Vincento Sladkevičiaus kilmę, gimtinę, mokymosi aplinką, o vėliau – ir tarnystės vietas. 2006 m. Guronių kaime buvo atidarytas Rožinio slėpinių parkas, skirtas Kardinolo atminimui.

Virtualus turas „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“ apima 7 lankytinas vietas: gimtinės sodybvietę Guronių kaime, Žaslių Šv. Jurgio bažnyčią, Kaišiadorių vidurinę mokyklą (progimnaziją); Kaišiadorių katedrą; Kaišiadorių vyskupijos kuriją; namą Kaišiadoryse (Kęstučio g. 31), kuriame gyveno kardinolas Vincentas Sladkevičius, Rožinio slėpinių parką ir rekolekcijų namus Guronių kaime.

Virtuali realybė yra viena ryškiausių skaitmeninių tendencijų. Virtualų turą „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“ galėsite peržiūrėti kompiuteryje, telefone ar kitame išmaniajame įrenginyje. Dar daugiau – į šį turą galėsite „leistis“ su virtualios realybės akiniais.

Pristatydamas virtualų turą Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius dėkojo visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo. Pasveikinti projekto rengėjų atvyko Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, vicemeras Darius Vilimas, Žaslių parapijos klebonas kun. Algis Ananis ir būrys žasliečių.

Projektą įgyvendino: Kaišiadorių muziejus (projekto vadovė – Nijolė Adukonienė, tekstus rengė – Olijardas Lukoševičius).

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Projekto partneris: Kaišiadorių vyskupija.

Tekstus įgarsino: Giedrius Arbačiauskas.

Projekto rangovas: UAB Inverse ir Gidas360

 

Parengė Kaišiadorių muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Nijolė Adukonienė

Virtualų turą „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“ pristatė Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus su virtualios realybės akiniais virtualaus turo „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“ pristatymo metu

Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius su renginio svečiais: Kaišiadorių rajono savivaldybės meru Vyteniu Tomkumi, Žaslių kultūros centro direktore Rasele Ščerbavičiene, Kaišiadorių rajono savivaldybės vicemeru Dariumi Vilimu, Žaslių parapijos klebonu kun. Algiu Ananiu

Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius, projekto vadovė, Kaišiadorių muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Nijolė Adukonienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Žaslių parapijos klebonas kun. Algis Ananis