Knyga „Kruonio apylinkės“ – elektroninėje versijoje

Knyga  „Kruonio apylinkės“ nuo šiol prieinama kiekvienam. Leidinį skaitykite Kaišiadorių muziejaus internetinės svetainės skaitykloje, atsisiuntę nemokamą elektroninę versiją.

Knygą sudarė O. Lukoševičius, redagavo D. Grigonienė, išleido Kaišiadorių muziejus, 944 psl.