Knygos „Jono Aisčio paslaptis“ pristatymas

2023 m. kovo 31 dieną, penktadienį, 18.00 val. Rumšiškių kultūros centro mažojoje salėje (Rumšos g. 37, Rumšiškės) vyks socialinių mokslų daktarės, rašytojos, knygų apie Tėvą Stanislovą autorės Valentinos Šereikienės naujos knygos „Jono Aisčio paslaptis“ pristatymas.

Dalyvaus:
Dr. Valentina Šereikienė, rašytoja, knygos autorė, gyd. Dalia Milukaitė-Buragienė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) pirmininkė ir garbės narė, Irena  Jacevičienė-Žukauskaitė, poetė, rašytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  (LNRS) garbės narė ir valdybos narė Karolina Povilaitienė, Jono Aisčio klubo prezidentė Ilona Papečkytė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja, muzikos terapijos pradininkė Lietuvoje, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė, dailės,  muzikos, teatro mokytoja, specialioji pedagogė-ekspertė atliks dainas Jono Aisčio eilėraščių tekstais „Jonavėlė“, LASS Jonavos rajono filialo liaudiškos muzikos kapela, vadovė Janina   Butkuvienė, atliks senovinius romansus.

Ši knyga – apie didingą Asmenybę – poetą, publicistą, mokslininką Joną Aistį. Ar jis turėjo savo Gyvenimo paslaptį? Žinoma! Jonas Aistis – nebuvo balta varna savo epochoje, jis praaugo laikmetį ir šiandien jo kūryba gal net aktualesnė kai praeityje. Kodėl jį iškart pamėgo prieškario Lietuvos jaunimas, kodėl jo gyvenimo vertybės niekada nepaseno? Kodėl tai, kaip jis MATĖ pasaulį – ir šiandien jaudina įvairių kartų žmones visame pasaulyje? Jis vertino Meilę, rašė apie ją – bet jo širdyje buvo vienintelė moteris – jo žmona. Jis kovojo su sunkia liga, nepalūžo ir iki paskutinės akimirkos išliko Kūrėju! Jonas Aistis buvo giliai tikintis. Jis buvo labai kuklus – betgi taip pat buvo Kovotojas už jaunų, pradedančių poetų kūrybinį kelią, skatino ir gynė juos. Mielai bendravo su jaunimu, skatino juos domėtis literatūra, poezija. Knygoje skelbiamas Karolinos Povilaitienės pasakojimas apie Joną Aistį, apie Jono Aisčio klubo įkūrimą bei veiklą. Ši knyga: apie Jono Aisčio fenomeną, dvasinius lobius: kuriuos surinko ir toliau renka bei analizuoja mokslo žmonės, rašytojai, poetai. Jonas Aistis gyvas savo kūryba, jo vardo premijos laureatų kūryboje, skaitytojų širdyse, renginiuose, mokslininkų darbuose.

Ši knyga nepretenduoja į Jono Aisčio gyvenimo ir kūrybos išsamias studijas. Apie jį daug rašoma ir dar bus parašyta. Jonas Aistis ir jo amžininkai – žmonės, nešantys per amžius sukauptą protėvių patirtį pro laiko vartus. Būtent tam ir reikalingos knygos, pasakojančios apie šviesos nešėjus. Tai ypač svarbu jaunajai kartai. Jono Aisčio kūryba šiandien yra švietimo programose: sąrašuose, rekomenduojamuose skaityti veikaluose. Studentai rašo kursinius, diplominius darbus.  Apie Joną Aistį rašomos knygos, dedikuojami eilėraščiai. Lietuvoje ir išeivijoje organizuojami Aisčio poezijos skaitymai, rengiamos mokslo konferencijos.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė ir garbės narė gyd. Dalia Milukaitė-Buragienė ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS garbės narė ir valdybos narė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė sukūrė specialiai šiai knygai išskirtinius poezijos kūrinius. Tai  Jonui Aisčiui atminti (akrostichas): Dalia Milukaitė-Buragienė. Irena Jacevičienė-Žukauskaitė: Jonas Aistis LIETUVIŠKASIS „LIŪDNOJO VEIDO RITERIS“. Sakmė apie Joną Aistį.

Knygos viršelis. Jono Aisčio giminės talentų paroda, Jono Aisčio gimtinėje, Dovainonių kaime, 2011 m.  Jono Aisčio portretas pritvirtintas ant senąją tėviškės liepą apgaubiančios sesers Veronikos austinės lovatiesės ir po portretu pritvirtintos nuostabios rožės. Tai Jono Aisčio sesers Marijonos Šliamkienės vaikaičio Vytauto Šliamkos kalvystės meno pavyzdys. Parodoje buvo pristatyti ir jo darbų katalogai, taip pat sieną puošė jo sukurtas didžiulis voras akmeniniu pilvuku, jo darbai puošia daugelį bažnyčių ir vienuolynų.