Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Kaišiadorių muziejaus direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 40 “Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo”, pretenduojant į Kaišiadorių muziejaus vyriausiojo fondų saugotojo  pareigybę turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis.