Pranešimai apie korupciją

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

 

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Kaišiadorių muziejaus darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Kaišiadorių muziejaus darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Telefonu (8 346) 5 11 92, (8 346) 5 41 61 (darbo laiku: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.)

El. paštu: info@kaisiadoriumuziejus.lt

Paštu: Kaišiadorių muziejaus direktoriui, Gedimino g. 118, LT-56166, Kaišiadorys

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): el. paštu pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu – (8 5) 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

 

Anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Telefonu: (8 346) 5 11 92, (8 346) 5 41 61 (darbo valandomis)

El. paštu: info@kaisiadoriumuziejus.lt

Paštu: Kaišiadorių muziejaus direktoriui, Gedimino g. 118, LT-56166, Kaišiadorys