Pradedamas įgyvendinti projektas „Kaišiadorių vaizduojamosios liaudies dailės bruožai“

Kaišiadorių muziejus pradeda įgyvendinti 2021 metais iš dalies Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kaišiadorių vaizduojamosios liaudies dailės bruožai“. Didžiausias dėmesys bus skiriamas seniausiems liaudies dailės pavyzdžiams, sukurtiems iki 1940 m. buvusios Trakų apskrities (Kaišiadorių, Žaslių, Žiežmarių, Kruonio, Vievio, Kietaviškių, Semeliškių, Aukštadvario, Onuškio valsčių) teritorijoje. Projektas sutelks pavyzdžius, kurie yra išsibarstę po įvairias Lietuvos atminties institucijas, atokiausias regiono vietas. Surinkta medžiaga leis išsamiai ištirti regioninę liaudies vaizduojamosios dailės raidą, atskleisti meninės išraiškos bruožus, savitumus. Atrinktos susistemintos ir apibendrintos medžiagos pagrindu bus parengta kilnojamoji lauko paroda. Ji bus gausiai iliustruota fotografijomis ir piešiniais. Paroda bus eksponuojama viešosiose erdvėse, plačiajai visuomenei prieinamose vietose.

Šio projekto tikslas – skatinti, sudaryti galimybę giliau pažinti Kaišiadorių liaudies dailę įvairių amžiaus grupių, socialinės padėties Kaišiadorių regiono gyventojams, taip pat tiems kurių šaknys yra regiono teritorijoje, bei visiems besidomintiems liaudies menu.

Projekto vadovė – muziejininkė Asta Kalvinskaitė-Kucharskienė.