Projekto ir parodos „Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno bruožai“ pristatymas

Projektą ir parodą „Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno bruožai“ pristatys projekto vadovė, Kaišiadorių muziejaus muziejininkė, dailininkė Asta Kalvinskaitė-Kucharskienė.
Vakaro pokalbiai:
„Kaišiadorių vaizduojamasis liaudies menas XX a pirmoje pusėje“ (Kaišiadorių muziejaus vyr. fondų saugotoja Nijolė Adukonienė);
„Šiuolaikinė kryždirbystė“ (Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus patarėja Ilona Grabijolienė).
Projektą įgyvendino: Kaišiadorių muziejus
Projekto vadovė ir dailininkė – Asta Kalvinskaitė-Kucharskienė
Tekstus rengė – Nijolė Adukonienė
Parodą maketavo – Saulius Jankauskas
Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė
Renginio partneriai: Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras