TARP DVIEJŲ EPOCHŲ: Algirdui Mykolui Brazauskui – 90

Kaišiadorių muziejus visuomenei pristato Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parengtą parodą „Tarp dviejų epochų: Algirdui Mykolui Brazauskui – 90“. Paroda veiks iki lapkričio 30 d., ją aplankyti galite Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre (Gedimino g. 55, Kaišiadorys) pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorius Žydrūnas Mačiukas, nuotraukų redaktorius Andrius Petrulevičius, dizaineris Tomas Rastenis, kalbos redaktorė Dainora Mozerė.

Parodos partneriai:
Kaišiadorių muziejaus ekspozicija Brazauskų namai
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyvas

Parodoje eksponuojamos fotografijos pristato Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, vieno svarbiausių šių laikų Lietuvos politikų, dirbusio trijuose aukščiausiuose Lietuvos valstybės pareigūnų postuose: Seimo Pirmininko, Prezidento ir Ministro Pirmininko pareigose, politinę karjerą.

Algirdo Brazausko politinė karjera išskirtinė ir tuo, kad jis buvo paskutinis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmasis sekretorius ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas. Neįvertinę jo asmenybės ir veiklos sunkiai suvoksime Lietuvos istorinį virsmą iš sovietinio režimo ir okupacinės sistemos į nepriklausomą ir demokratinę Lietuvos Respubliką – Algirdas Brazauskas buvo tiesioginis šių įvykių veikėjas ir aktyvus sprendimų priėmėjas visus savo politinės karjeros dešimtmečius.

Algirdas Brazauskas – pirmasis tiesioginiuose rinkimuose Lietuvos žmonių rinktas Prezidentas, 1993 m. vasario 14 d. pirmuosiuose tiesioginiuose ir visuotiniuose Respublikos Prezidento rinkimuose už jį balsavo milijonas du šimtai tūkstančių piliečių. Pirmame rinkimų ture pelnęs žmonių pasitikėjimą, penkeriems metams buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu ir 1993–1998 m. formavo Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos struktūrą bei tradicijas. Algirdo Brazausko kadencijos laikotarpiu buvo pateikti prašymai priimti Lietuvos Respubliką į NATO ir Europos Sąjungą, pasirašytos sutartys su kaimyninėmis valstybėmis, kartu su Lenkijos Prezidentu Aleksandru Kvasnevskiu Vilniuje surengta Vidurio ir Rytų Europos šalių vadovų konferencija „Tautų sambūvis ir geri kaimynų santykiai – saugumo ir stabilumo Europoje garantas“, o su Baltijos valstybių prezidentais 1998 m. sausio 16 d. Vašingtone pasirašyta JAV ir Baltijos valstybių Partnerystės Chartija. Prezidentas inicijavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstatymą. Likimas lėmė ir tai, kad po dešimtmečio, jau einant Ministro Pirmininko pareigas, Algirdui Brazauskui teko pasirašyti ir svarbiausias naujausių laikų Lietuvos valstybės tarptautines sutartis – Lietuva tapo NATO ir Europos Sąjungos nare.

Istorinis Algirdo Brazausko vaidmuo itin reikšmingas Lietuvos kairiųjų jėgų politiniame lauke. Jo vadovaujama Lietuvos komunistų partija 1989 m. gruodį nusisuko nuo Maskvos, suardydama TSKP partinį monolitą ir pasirinkdama savarankiškos Lietuvos politinės jėgos kelią. Vėlesniais metais jis svariai prisidėjo prie Lietuvos demokratinės darbo partijos ir Lietuvos socialdemokratų partijos – dviejų pagrindinių Lietuvos kairiųjų politinių jėgų – konsolidacijos į bendrą Lietuvos socialdemokratų partiją. 2001 m. sausio 27 d. jungtiniame suvažiavime A. Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku. 2007 m. gegužės 19 d. jam suteiktas LSDP Garbės pirmininko vardas.

Parodoje eksponuojamos fotografijos iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo fondų, Kaišiadorių muziejaus Brazauskų namų ekspozicijos, Algirdo Brazausko šeimos archyvo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Vladimiro Beriozovo, Česlovo Juršėno, Vytauto Landsbergio, Justo Vinco Paleckio archyvų, fotografų Gedimino Bareikio, Romualdo Jurgaičio, Andriaus Petrulevičiaus archyvų. Parodoje taip pat eksponuojami du dokumentai, vainikuojantys Algirdo Brazausko politinę karjerą: 1990 m. kovo 11 d. vardinio balsavimo dėl Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ kortelė ir 1993 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko  priesaikos aktas, kurį Prezidentas pasirašė Seimo Kovo 11-osios akto salėje. Šie originalūs dokumentai yra saugomi Lietuvos Respublikos Seimo archyve.

Išsamiau apie parodą.