Knygos

PAPARČIŲ IR ŽASLIŲ APYLINKĖS / sudarė J. Mačiokienė, red. kol.: I. Seliukaitė ir kt. – Kaišiadorys, 1997. – 438 p.: iliustr. Vietovės monografija  parengta pagal Lietuvos kraštotyros draugijos surinktą kompleksinės ekspedicijos medžiagą. Knygoje rašoma apie šių apylinkių istoriją, gamtą, etnografiją, dvasinę ir materialinę kultūrą, kalbą, tautosaką.
ISBN 9986-646-02-2

KIETAVIŠKĖS / sudarė D. Gudelienė, R. Janušaitytė, O. Lukoševičius, A. Bernatonis. – Kaišiadorys, 1998. – 296 p.: iliustr.
Leidinyje plačiai pasakojama apie Kietaviškių apylinkių gamtą, geografiją, priešistorę ir istoriją, tradicijas ir tautosaką.
ISBN 9986-646-08-1

Juozas Briliauskas, Gediminas Tamošiūnas
ŽIEŽMARIAI. – Kaišiadorys, 1998. – 248 p.: iliustr.
Leidinyje pateikiama Žiežmarių miestelio ir apylinkių raida nuo XIII a. iki šių laikų.
ISBN 9986-646-11-1

KAIŠIADORYS: MIESTO IR APYLINKIŲ PRAEITIS: straipsnių rinkinys / sudarė O. Lukoševičius. – Kaišiadorys, 1999. – 216 p.: iliustr.
Knygoje publikuojama 1997 m. vykusios istorinės konferencijos medžiaga ir vėliau papildomai knygai parengti straipsniai apie Kaišiadorių apylinkių istoriją, etnografiją ir kultūros paveldą.
ISBN 9986-646-13-8

 

 

 

 

 

 

 

Vincas Lozoraitis
KAIŠIADORIEČIŲ KANČIŲ KELIAI. 1940-1953. – Kaišiadorys, 1999. – 176 p.: iliustr.
Knygoje rašoma apie 1940-1953 metais nuo okupacijų nukentėjusius tremtinius ir politinius kalinius.
ISBN 9986-646-15-4

 

 

 

 

 

 

 

Rolandas Gustaitis
KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENVIEČIŲ ŽINYNAS. – Kaišiadorys, 2001. – 364 p.: iliustr.
Enciklopedinio pobūdžio žinyne aprašytos 752 gyvenvietės, esančios arba anksčiau egzistavusios  Kaišiadorių rajono teritorijoje iki 2000 m. Apibūdinama gyvenviečių geografinė-gamtinė aplinka, istorinės – kultūrinės raidos bruožai.
ISBN 9986-646-18-9

 

 

 

 

 

 

Jonas Laurinavičius
KAIŠIADORIŲ KRAŠTO ŽMONĖS: 100 BIOGRAFIJŲ. – Kaišiadorys, 2002. – 256 p.: iliustr.
Su Kaišiadorių kraštu susijęs daugelio žymių žmonių gyvenimas. Tai kardinolo V. Sladkevičiaus, LR prezidento A. Brazausko, Seimo pirmininko A. Paulausko, arkivyskupo T. Matulionio, literatūros klasiko J. Aisčio, dailininkų B. ir V. Didžiokų ir kt. Apie juos – iš viso apie šimtą žmonių – pasakojama šioje knygoje.
ISBN 9986-646-20-0

 

 

 

 

 

 

KAIŠIADORIŲ LIAUDIES MENO PARODA / sudarė D. Tomkuvienė. – Kaišiadorys, 2003. – 40 p., iliustr.
Kataloge pristatomi 83 liaudies menininkai ir jų darbai, kurie buvo eksponuojami Kaišiadorių kultūros centre 2003 m. kovo 11-17 d.
ISBN 9988-646-21-9

 

 

 

 

 

 

 

ATMINTIS: tremtinių atsiminimų rinkinys / sudarė M. Marcevičienė. – Kaišiadorys, 2003. – 192 p.: 77 iliustr.
Knygoje pateikiami 1941-1953 metų kaišiadoriečių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai, kuriuose atsispindi to meto istoriniai įvykiai ir asmeniniai išgyvenimai.
ISBN 9986-646-22-7

 

 

 

 

 

 

 

KAIŠIADORIŲ MUZIEJUS: 1998–2003 / sudarė O. Lukoševičius. – Kaišiadorys, 2003. – 80 p.: iliustr.
Knygoje pristatomas Kaišiadorių muziejus, jo veikla ir rinkiniai. Išleista muziejaus penktųjų įkūrimo metinių proga.
ISBN 9986-646-24-3

 

 

 

 

 

 

 

Rolandas Gustaitis
KAIŠIADORIŲ REGIONO ŽYDAI / Rolandas Gustaitis. – Kaišiadorys, 2006. – 344 p., iliustr.
Leidinys, skirtas Kaišiadorių regione keletą šimtmečių gyvavusioms Kaišiadorių, Darsūniškio, Kruonio, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių miestelių ir kitoms žydų bendruomenėms. AAprašoma jų istorija, religinis, visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas, tradicijos, holokaustas.
ISBN 9986-646-29-4

 

 

 

 

 

 

Jonas Laurinavičius
KAIŠIADORIŲ MIESTO KRONIKA. – Kaišiadorys, 2006. – 150 p., iliustr.
Leidinyje aprašomi Kaišiadorių įvykiai ir datos nuo 1590 iki 2005 metų.
ISBN 9986-646-30-8

 

 

 

 

 

 

 

Vingaudas Baltrušaitis, Lina Žižliauskaitė
KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFINIS ŽODYNĖLIS. – Kaišiadorys, 2006. – 153 p., iliustr.
Žodynėlyje aprašomi 413 Kaišiadorių apylinkėse naudotų etnografinių terminų, iš kurių beveik pusė iliustruota piešiniais. Leidinys skiriamas besidomintiems etnine kultūra ir Kaišiadorių apylinkių kultūros istorija.
ISBN 9986-646-28-6

 

 

 

 

 

 

ATSIMENANTYS KAIŠIADORYS: atsiminimų rinkinys / sudarė M. Marcevičienė. – Kaišiadorys, 2007. – 248 p., iliustr.
Knygoje sudėti tarpukario ir vėlesnių metų Kaišiadorių senbuvių pasakojimai apie gimtąjį miestą, jų likimus ir istorinius įvykius.
ISBN 978-9986-646-33-4

 

 

 

 

 

 

 

Augustina Grinkevičiūtė, Rolandas Gustaitis, Vilma Karvelytė-Balbierienė
VADOVAS PO ŽASLIUS. – Kaišiadorys, 2008. – 136 p., iliustr.
Knygoje aprašoma Žaslių miestelio ir apylinkių gamta, istorija ir kultūra, daugiausiai vietos skiriant žymiausioms vietoms ir žmonėms, pastatų istorijai ir architektūrai. Leidinyje pateikiamos 176 iliustracijos – nuotraukos, brėžiniai, žemėlapiai ir piešiniai.
ISBN 978-9986-646-34-1

 

 

 

 

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO MOKYKLŲ KRAŠTOTYROS DARBAI. – Kaišiadorys, 2008. – 148 p., iliustr.

ISBN 978-9955-888-17-8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintautas Žalėnas
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS VARPAI. – Kaišiadorys, 2008. – 120 p., iliustr.
Knygoje rašoma apie Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpus, jų istoriją ir likimus. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba, skirta varpams. Joje kalbama apie vyskupijos bažnyčiose saugomus ar jose buvusius XV–XX a. varpus, juos nuliedinusius meistrus bei dirbtuves. Knygoje taip pat kalbama apie naujai įgytus Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpus, senųjų varpų apsaugos problemas, pateikiamas valstybės saugomų varpų sąrašas.
ISBN 978-9955-815-36-5

 

 

 

 

 

Eglė Staninaitė
VADOVAS PO KAIŠIADORIŲ KATEDRĄ. – Kaišiadorys, 2009. – 32 p., iliustr.
Knygoje rašoma apie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros raidą, architektūros ir dailės bruožus.
ISBN 978-9955-815-78-5

 

 

 

 

 

 

 

Renata Drulienė
KAIŠIADORIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO KATEDRA. – Kaišiadorys, 2009. – 80 p., iliustr.
Knygoje rašoma apie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros raidą nuo 1906 m. iki 2007 m., architektūros stilistinį sprendimą, interjero dekorą, bažnytinės įrangos ir altorių ikonografinę programą bei meninę raišką.
ISBN 978-9955-815-73-0

 

 

 

 

 

 

Augustina Kurilienė
KAIŠIADORIŲ RAJONO ARCHEOLOGIJOS SĄVADAS. – Kaišiadorys, 2009. – 400 p., iliustr.
Leidinyje aprašomi Kaišiadorių rajono paminklai ir vertybės. Jame pateikiama enciklopedinio pobūdžio informacija apie dabar esamus ir jau sunaikintus objektus. Aprašomos 55 senovės gyvenvietės ir radimvietės, 27 piliakalniai, 32 pilkapynai, 3 kapinynai, 11 senkapių, 5 dvarvietės, 1 vienuolynas bei 200 atsitiktinių radinių, taip pat 17 monetų lobių ar pavienių monetų radimviečių bei 7 alkakalniai ir 11 mitologinių akmenų. Tekstas gausiai iliustruotas žemėlapiais, planais, senosiomis ir dabartinėmis objektų nuotraukomis, radinių nuotraukomis ir piešiniais.
ISBN 978-9986-646-35-8 

Knyga bus šio puslapio Skaitykloje.

 

 

 

Rolandas Gustaitis, Jurgita Kuzinevičiūtė
KAIŠIADORIŲ KULTŪROS PAVELDAS VAIKAMS. – Kaišiadorys, 2010. – 64 p., iliustr.
ISBN 978-9986-646-38-9

 

 

 

 

 

 

SUJUNGIANTI ATMINTIS. KAIŠIADORYS – Į VAKARUS, Į RYTUS: atsiminimų rinkinys / sudarė M. Marcevičienė. – Kaišiadorys, 2010. – 288 p., iliustr.
Knygoje pateikiami prieškario, Antrojo pasaulinio karo, pokario tremčių į Rytus ir į Vakarus liudininkų atsiminimai, žmonių išgyvenimai.
ISBN 978-9986-646-37-2

 

 

 

 

 

 

Juozapas Tomkus
MIEŽONYS. – Kaišiadorys, 2010. – 338 p., iliustr.
Knygoje aprašomas Kaišiadorių rajono Palomenės seniūnijos Miežonių kaimas, jo gamta, istorija ir gyventojai.
ISBN 978-9986-646-36-5

 

 

 

 

 

 

Birutė Grižienė
KUNIGYSTĖS PILNATVĖ. KAIŠIADORIŲ VYSKUPAS JUOZAS MATULAITIS. – Kaišiadorys, 2011. – 128 p., iliustr.
ISBN 978-9986-646-39-6

 

 

 

 

 

Gintarė Daunoraitė
KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFINIAI BRUOŽAI. – Kaišiadorys, 2011. – 208 p., iliustr.
Knygoje aprašomi Kaišiadorių apylinkių etnografiniai bruožai – verslai, amatai, buitis, šeimos ir kalendoriniai papročiai ir t. t. Medžiaga parengta remiantis tyrinėtojų publikacijomis ir archyviniais šaltiniais nuo XIX a. pabaigos.
ISBN 978-9986-646-40-2

 

 

 

 

 

 

Jonas Laurinavičius
KAIŠIADORIŲ MIESTO KRONIKA. 1590–2010. – Kaišiadorys, 2011. – 216 p., iliustr.
Leidinyje pateikiami Kaišiadorių miesto 1590–2010 m. įvykiai ir datos. Tai antroji miesto kronikos knyga. Pirmoji išleista 2006 m.
ISBN 978-9986-646-41-9

 

 

 

 

 

 

 

Olijardas Lukoševičius
KAIŠIADORIŲ KULTŪROS PAVELDAS. – Kaišiadorys, 2012. – 156 p., iliustr.
Knygoje aprašomas Kaišiadorių rajono kultūros paveldas, jo istorija ir išliekamoji vertė. Pristatomos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūrinės vertybės – archeologiniai, istoriniai, dailės, technikos ir kiti objektai.
ISBN 978-9986-646-42-6

Atsisiųskite:

Kaišiadorių kultūros paveldas (12.5 MiB)

 

 

 

Kaisiadoriu portretas 2

KAIŠIADORIŲ PORTRETAS: SOVIETMETIS IR ŠIANDIENA:
Parodos katalogas / Sudarė Nijolė Adukonienė. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2014. – 52 p., 97 iliustr.
Leidinyje pristatoma Kaišiadorių muziejaus 2014 m. parengta paroda „Kaišiadorių portretas: sovietmetis ir šiandiena“. Parodos išeities taškas – Kaišiadorių laikraščio „Į komunizmą“ redaktoriaus Benjamino Uždravio užfiksuoti ir sukaupti Kaišiadorių vaizdai maždaug 1960–1970 metais. Šimtai negatyvų, kuriuos Kaišiadorių muziejui padovanojo Anelė Uždravienė, leidžia sugrįžti pusę amžiaus atgal ir pamatyti tiek reprezentacinius, tiek ir kasdieninius Kaišiadorių gyvenimo fragmentus. Antroji parodos pusė – dabarties vaizdai, kuriuos užfiksavo Kaišiadorių muziejaus muziejininkė ir fotografė Asta Sabonytė-Jankauskienė.
ISBN 978-9986-646-43-3

 

Laisves kova laimeta2LAISVĖS KOVA LAIMĖTA! KAIŠIADORIŲ KRAŠTO PARTIZANŲ ISTORIJA: Parodos katalogas / Sudarė Aistė Petrauskienė. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 56 p., 169 iliustr.
Leidinyje pristatoma Kaišiadorių muziejaus 2015 m. parengta paroda „Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija“. Parodoje pasakojama apie Kaišiadorių apylinkėse vykusį partizaninį judėjimą 1944–1953 m.
ISBN 978-9986-646-44-0

 

 

 

 

 

XX a. pradzios skonis 2KAIŠIADORYS: XX A. PRADŽIOS SKONIS:
Parodos katalogas / Sudarytojas Olijardas Lukoševičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 64 p., 189 iliustr.
Leidinyje pristatoma 2014 m. Kaišiadorių muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Kaišiadorys: XX a. pradžios skonis“, iliustruojanti įvairias Kaišiadorių apylinkių gyvenimo sritis iki Antrojo pasaulinio karo: architektūrą, fotografiją, transportą, švietimą, muziką, policiją, savivaldą, organizacijas, dvasininkiją ir t. t.
ISBN 978-9986-646-45-7

 

 

 

 

Didziojo karo pedsakai 2KAIŠIADORYS: DIDŽIOJO KARO PĖDSAKAI (1915–1918 M.):
Sudarytojas Olijardas Lukoševičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. –56 p., 122 iliustr.
Leidinyje pristatomi Pirmojo pasaulinio karo įvykiai Kaišiadorių apylinkėse, išlikę karių kapai Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje Bačkonyse (Žiežmarių apylinkės seniūnijoje), Dainavėlėje (Paparčių seniūnijoje), Dovainonyse (Rumšiškių seniūnijoje), Šilonyse (Palomenės seniūnijoje) ir Tadaravoje (Kruonio seniūnijoje).
ISBN 978-9986-646-46-4

 

 

 

 

Paparciu paveldas 2Olijardas Lukoševičius
PAPARČIŲ APYLINKIŲ KULTŪROS PAVELDAS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. –40 p., iliustr.
Leidinyje pristatomas Paparčių apylinkių kultūros paveldas, archeologinės, istorinės, dailės ir architektūrinės vertybės.
ISBN 978-9986-646-47-1
L

eidinys išleistas pagal Žaslių kultūros centro parengtą projektą.

 

 

 

 

 

 

Palomenes istorija 3Olijardas Lukoševičius
PALOMENĖS ISTORIJA: XX AMŽIUS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 320 p., iliustr.
Knygoje pristatoma Palomenės apylinkių istorija XX amžiuje, ypatingas dėmesys skiriamas Palomenės parapijos susikūrimui 1915 m., tarpukario laikotarpiui, Antrajam pasauliniam karui ir pokariui, sovietmečiui bei permainoms atkūrus nepriklausomybę 1990 m. Knygos turinys grindžiamas archyvine medžiaga, prisiminimais, fotografijomis.
ISBN 978-9986-64-49-5
Knyga išleista pagal Palomenės kultūros centro parengtą projektą.

 

 

 

Iliustruotoji etnografija 2Ugnė Katkevičiūtė-Ignatjevienė
ILIUSTRUOTOJI KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFIJA. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 232 p., iliustr.
Knygoje aprašomi XIX a. pabaigos – XX a. vidurio Kaišiadorių apylinkių šeimos ir bendruomenės papročiai, buities ir ūkio darbai, amatai. Kaišiadorių regiono tradicinę kultūrą iliustruoja piešiniai, gyventojų prisiminimai, tautosaka bei archyvinė medžiaga.
ISBN 978-9986-646-48-8

 

 

 

 

Olijardas Lukoševičius
KAIŠIADORIŲ BAŽNYTINIS PAVELDAS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2017. – 132 p., 192 iliustr.
Knygoje aprašoma dvylika Kaišiadorių rajone esančių bažnyčių, jų istorija ir kultūros paveldas.