Projektai

2022 m. įgyvendinti projektai:
„Kaišiadorių muziejuje saugomų eksponatų restauravimas“.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

„Kavecko fortepijono restauravimas“.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

 

2021 m. įgyvendinti projektai:
„Virtualus turas kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

„Kaišiadorių vaizduojamosios liaudies dailės bruožai“.
Projekto vadovė Asta Kalvinskaitė-Kucharskienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

2019 (I ETAPAS), 2020  (II ETAPAS) , 2021  (III ETAPAS)
„Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji dešimtmečiai“
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

2020 m. įgyvendinti projektai:

„Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.“
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

 

2018 m. įgyvendinti projektai:

„Kaišiadorių muziejuje saugomų memorialinių muzikos instrumentų restauravimas“.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

„Tęstinio projekto „Kaišiadorietiška virtuvė“. Iliustracinės, tekstinės medžiagos papildymas ir knygos leidyba“ etapas.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

 

2015 m. įgyvendinti projektai:

Bajorų kapinyno archeologinės ekspedicijos atradimai“.
Parodos sudarytojas dr. Vykintas Vaitkevičius.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Kaišiadorietiška virtuvė“.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kaišiadorių muziejaus eksponatų konservavimas“.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Knygos Iliustruotoji Kaišiadorių etnografija išleidimas“.
Projekto vadovė ir knygos autorė Ugnė Katkevičiūtė-Ignatjevienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

KatalogoKaišiadorys: XX a. pradžios skonis“ išleidimas.
Katalogo sudarytojas ir projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

KatalogoKaišiadorių portretas: sovietmetis ir šiandiena“ išleidimas.
Katalogo sudarytoja ir projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

KatalogoLaisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija“ išleidimas.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Sudarytoja Aistė Petrauskienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Leidinio „Kaišiadorys: Didžiojo karo pėdsakai (1915–1918)“ išleidimas.
Leidinio sudarytojas ir projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2014 m. įgyvendinti projektai:

Knygos Iliustruotoji Kaišiadorių etnografija parengimas“. Projekto metu būsimam leidiniui surinkta medžiaga: parengtas tekstas, iliustracijos.
Projekto vadovė Ugnė Katkevičiūtė-Ignatjevienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kaišiadorių muziejaus eksponatų prevencinis konservavimas, restauravimas“. Projekto metu konservuoti ir restauruoti Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) 2013 m. archeologinių tyrinėjimų, Vadų miško (Jonavos r.) 2013 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų radiniai, taip pat restauruoti istorijos rinkinio eksponatai. Radiniai restauruoti P. Gudyno restauravimo centre ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus restauravimo skyriuje.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kaišiadorių portretas: sovietmetis ir šiandiena“. Projekto metu parengta kilnojamoji paroda „Kaišiadorių portretas: sovietmetis ir šiandiena“, skirta 1960–1970 m. ir šiandieniniams Kaišiadorims, taip pat išleistas parodos katalogas.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.

 

2013–2014 m. įgyvendinti projektai:

Moteris ir vyras: Rumšiškės, 1500-ieji metai“. Remiantis Rumšiškių senkapio archeologinių tyrinėjimų bei lyginamąja Europos medžiaga, atkurti XV–XVI a. vyro ir moters aprangos komplektai. Rekonstrukcijos autorė dr. Daiva Steponavičienė.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2013 m. įgyvendinti projektai:

Archeologinių tyrimų radinių konservavimas“. Projekto metu konservuoti Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) 2011–2012 m. archeologinių tyrinėjimų bei Vadų miško (Jonavos r.) 2013 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų radiniai – beveik 200 vnt. Radiniai konservuoti P. Gudyno restauravimo centre ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus restauravimo skyriuje.
Projekto vadovė Nijolė Adukonienė. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.

Žmonės: Kapitoniškės, 1000 metai“. Remiantis Kapitoniškių pilkapyno archeologiniais duomenimis, rekonstruoti IX–XII a. vyro ir moters aprangos komplektai. Rekonstrukcijos mokslinį pagrindimą parengė dr. Laurynas Kurila, rekonstrukcijos autorė dr. Daiva Steponavičienė.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2012 m. įgyvendinti projektai:

Knygos „Kaišiadorių kultūros paveldas“ leidyba“. Knygoje aprašomas Kaišiadorių rajono kultūros   paveldas, jo istorija ir išliekamoji vertė, pristatomos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūrinės vertybės – archeologiniai, istoriniai, dailės, technikos ir kiti objektai.
Knygos autorius ir projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

IV–V a. archeologinės aprangos rekonstrukcija“. Remiantis Kaišiadorių rajono apylinkių archeologinių paminklų duomenimis, rekonstruoti IV–V a. vyro ir moters aprangos komplektai. Rekonstrukcijos mokslinį pagrindimą parengė dr. Laurynas Kurila, rekonstrukcijos autorė dr. Daiva Steponavičienė.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

XIV–XV a. molinių puodų rekonstrukcija“.  Remiantis XIV–XV a. pr. Bajorų kapinyno (tyrimų vadovas dr. Vykintas Vaitkevičius) archeologiniais radiniais,  rekonstruota 15 molinių puodų. Puodus rekonstravo Vilniaus puodžių cechas.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2011 m. įgyvendinti projektai:

Knygos „Kaišiadorių etnografiniai bruožai“ leidyba“. Knygoje aprašomi Kaišiadorių apylinkių etnografiniai bruožai – verslai, amatai, buitis, šeimos ir kalendoriniai papročiai ir t. t. Medžiaga parengta remiantis tyrinėtojų publikacijomis ir archyviniais šaltiniais nuo XIX a. pabaigos.
Knygos autorė ir projekto vadovė Gintarė Daunoraitė. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Holokaustas: Kaišiadorys, 1941 m.“ Parengta kilnojamoji paroda (30 stendų), skirta Kaišiadorių rajono Kaišiadorių, Darsūniškio, Kruonio, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių miestelių ir kitų žydų bendruomenių istorijai:  religinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai, tradicijai bei holokaustui.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Parodos sudarytojas Rolandas Gustaitis. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.

www.kaisiadoriumuziejus.lt“. Atnaujinta muziejaus interneto svetainė, pradėta kurti „Kaišiadorių enciklopedija“.
Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas.

 

2010 m. įgyvendinti projektai:

Knygos „Kaišiadorių kultūros paveldas vaikams“ leidyba“. Knygoje pateikiama susisteminta, vaikams pritaikyta informacija apie kultūros paveldą, paįvairinta gausiomis iliustracijomis ir užduotimis.
Knygos autoriai Rolandas Gustaitis ir Jurgita Kuzinevičiūtė. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2006–2009 m. įgyvendinti projektai:

Knygos „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“ parengimas ir išleidimas“. Leidinys skirtas Kaišiadorių rajono archeologijos paminklams ir vertybėms. Jame pateikiama enciklopedinio pobūdžio informacija apie dabar esamus ir jau sunaikintus objektus.
Leidiniui 2009 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso informacijos apie archeologijos objektus sklaidos srityje skirtas Didysis prizas.
Knygos autorė ir projekto vadovė Augustina Grinkevičiūtė (Kurilienė). Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2007 m. įgyvendinti projektai:

Kaišiadorių apylinkių tautinių drabužių komplektų atkūrimas ir pagaminimas“. Remiantis archyvine medžiaga, muziejuose saugomais eksponatais atkurti ir pagaminti du XIX a. pab. – XX a. pirmajai pusei būdingi Kaišiadorių apylinkių moteriškų tautinių drabužių komplektai.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Susipažinkime su Kaišiadorių rajono paveldu“. Parengta pažintinė kilnojamoji paroda (40 stendų) apie Kaišiadorių rajono kultūros paveldą, parengta ir išleista pagalbinė mokomoji priemonė – užduočių sąsiuvinis.
Projekto vadovė Augustina Grinkevičiūtė. Projektą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija.

Senuoju Vilniaus–Kauno keliu“. Projekto metu parengtas turistinis maršrutas senojo Vilniaus–Kauno kelio Kaišiadorių rajone atkarpa, parengtas lankstinukas su žemėlapiu ir lankytinų objektų aprašais. 
Projekto vadovė Augustina Grinkevičiūtė. Projektą finansavo Kultūros paveldo departamentas.

 

2006 m. įgyvendinti projektai:

Knygos „Kaišiadorių etnografinis žodynėlis“ išleidimas“. Knygoje aprašomi 413 Kaišiadorių apylinkėse vartoti etnografiniai terminai, kurių didelė dalis iliustruoti piešiniais.
Knygos autoriai Vingaudas Baltrušaitis ir Lina Žižliauskaitė. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kauno apskrities viršininko administracija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Knygos „Kaišiadorių regiono žydai“ išleidimas“. Leidinys skirtas Kaišiadorių regione keletą šimtmečių gyvavusioms Kaišiadorių, Darsūniškio, Kruonio, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių miestelių ir kitoms žydų bendruomenėms.  Jame aprašoma jų istorija, religinis, visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas, tradicijos, holokaustas.
Knygos autorius Rolandas Gustaitis. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Švietimo kaitos fondas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Knygos „Atsimenantys Kaišiadorys“ išleidimas“. Išleistas buvusių ir esamų kaišiadoriečių atsiminimų rinkinys, kuriame pateikiami atsiminimai apie jų likimus, istorinius įvykius, Kaišiadoris tarpukariu ir kiek vėlesniu laikotarpiu.
Knygos sudarytoja Marija Marcevičienė. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Žaslietiškų tautinių drabužių komplektų atkūrimas ir pagaminimas“. Remiantis archyvine medžiaga, muziejuose saugomais eksponatais atkurti ir pagaminti du XIX a. pab. – XX a. pirmajai pusei būdingi Žaslių apylinkių moteriškų tautinių drabužių komplektai.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2005 m. įgyvendinti projektai:

Kruonio ir Žiežmarių apylinkių tautinių drabužių komplektų atkūrimas ir pagaminimas“. Remiantis archyvine medžiaga, muziejuose saugomais eksponatais atkurti ir pagaminti du XIX a. pab. – XX a. pirmajai pusei būdingi Kruonio ir Žiežmarių apylinkių moteriškų tautinių drabužių komplektai.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2004 m. įgyvendinti projektai:

Elektroninio leidinio „Kaišiadorių rajonas“ išleidimas“. Sudarytas ir išleistas elektorinis leidinys (CD-ROM), kuriame pateikiama išsami informacija apie Kaišiadorių rajoną: gyvenvietes, istoriją, kultūros paveldą, žmones, administraciją, istaigas ir kt.
Leidinio sudarytojai Rolandas Gustaitis ir Olijardas Lukoševičius. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kompaktinės plokštelės „Kaišiadorių krašto vaikų dainos“ parengimas ir išleidimas“. Projekto metu surinkta medžiagą apie Kaišiadorių regiono vaikų dainas, žaidimus, skaičiuotes, archyvinės ir užrašytos medžiagos pagrindu parengta ir išleistas elektroninis leidinys „Paukštelių linksmumas. Kaišiadorių krašto vaikų dainos ir žaidimai“.
Plokštelės sudarytoja Vita Braziulienė. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

2001 m. įgyvendinti projektai:

Knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ išleidimas“. Išleistame enciklopedinio pobūdžio žinyne aprašytos 752 gyvenvietės, esančios arba anksčiau egzistavusios  Kaišiadorių rajono teritorijoje iki 2000 m.
Knygos autorius Rolandas Gustaitis. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projektą finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Elektroninio leidinio „Kaišiadorių rajono kraštotyrinė bibliografija“ išleidimas“. Išleistas elektroninis leidinys (CD-ROM), kuriame pateikiama  Kaišiadorių rajoną aprašančių kraštotyrinių leidinių ir straipsnių bibliografija. Ją sudaro apie 4000 bibliografinių aprašų.
Leidinio sudarytojas Rolandas Gustaitis. Projekto vadovas Olijardas Lukoševičius. Projekto partneris Kaišiadorių rajono viešoji biblioteka. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.