Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

2017 metų III ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

1.

Muziejininkas
(5 pareigybės)

668,16 Eur

668,16 Eur