Darbo užmokestis

Eil Nr.

Pareigybės pavadinimas

2019 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

2019 metų III ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

1.

Muziejininkas
(5 pareigos )

986,10 Eur

986,10 Eur