Darbo užmokestis

Eil Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017 metų IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

2018 metų I ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

1.

Muziejininkas
(5 pareigos )

668,16 Eur

691,97 Eur