Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017 metų I ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

2017 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

1.

Muziejininkas
(5 pareigybės)

668,16 Eur

668,16 Eur