Vadovas

OLIJARDAS LUKOŠEVIČIUS
DIREKTORIUS

 GYVENIMO IR KŪRYBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

 

Gimimo data ir vieta
1963 m. liepos 26 d. Rokiškio r. 

Darbo patirtis
1989–1990 m. Kauno 36-osios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, 1990–1993 m. – Kaišiadorių savivaldybės paminklotvarkininkas, 1993–1998 m. – Kaišiadorių etninės kultūros centro istorikas, 1998–2005 m. – istorijos mokytojas Kaišiadorių A. Brazausko vid. m-kloje, nuo muziejaus įkūrimo 1998 m. – Kaišiadorių muziejaus direktorius. 

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1989 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakultetas (istorijos ir pedagogikos specialybė);
2004 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (magistrantūros studijų muziejininkystės programa). 

Paskutinieji įgyvendinti projektai:
„Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“
Projekto tikslas – Kaišiadorių regiono šaulių istorijos 1919–1940 m. apibendrinimas, iliustracinės medžiagos surinkimas. Projekto metu parengta kilnojamoji ir virtuali paroda, išleista knyga. Projekto finansavimo šaltiniai: Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių muziejus. Pareigos projekte: projekto vykdytojo juridinio asmens vadovas, projekto vadovas, parodos ir knygos autorius. Projektas vykdytas 2021 metais.

„Geležinė uždanga: Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.“
Projekto tikslas – priminti 1920–1939 m. egzistavusią Lietuvos ir Lenkijos valstybių demarkacijos liniją. Projekto įgyvendinime dalyvavo 11 Lietuvos muziejų, ekspertai iš Lietuvos istorijos instituto ir VU Komunikacijos fakulteto. Projekto metu parengta paroda (kilnojamoji ir virtuali), parengtas ir išleistas leidinys, suorganizuota virtuali konferencija. Projekto finansavimo šaltiniai: Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių muziejus. Pareigos projekte: projekto vykdytojo juridinio asmens vadovas ir projekto vadovas. Projektas vykdytas 2020 metais.

„Kaišiadorių bažnytinis paveldas“. Projekto tikslas – pristatyti Kaišiadorių savivaldybės teritorijoje esančių bažnyčių kultūros paveldą. Projekto įgyvendinimo metu parengta ir išleista knyga „Kaišiadorių bažnytinis paveldas“, kurioje pristatyta dvylikos bažnyčių istorija, meninės vertybės ir kitas kultūrinis palikimas. Knygos apimtis – 132 p, tiražas – 589 egz. Projekto finansavimo šaltiniai: Lietuvos kultūros taryba ir Kaišiadorių rajono savivaldybė. Pareigos projekte: projekto vykdytojo juridinio asmens vadovas ir projekto vadovas. Projekto vykdymo laikotarpis – 2017 metai. 

Tarptautinės veiklos patirtis
1997–1998 m. dalyvavimas istorijos vadovėlio „Baltijos šalių istorija“ (išleisto 2000 m.) rengimo projekte, kuriame dirbo maždaug po 10 atstovų (mokslininkų ir mokytojų) iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

Ekspertinio vertinimo patirtis
Kultūros ministerijoje – Etninės kultūros ekspertų komisijoje, maždaug 2007–2013 m. (dvi kadencijas). Buvo finansavimui atrenkami etninės kultūros srities projektai, taip pat svarstomi ir pristatomi kandidatai į valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatus, kandidatai Kultūros ministerijos premijoms už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą, kandidatai individualioms valstybinėms stipendijoms.
Kultūros ministerijoje – Muziejinės veiklos projektų ekspertų komisijoje, maždaug 2009–2012 m. Komisija svarstė ir vertino muziejinės veiklos ir muziejinių vertybių restauravimo bei konservavimo srities projektus.
Lietuvos kultūros taryboje – Kauno regioninės kultūros tarybos narys 2018–2022 m. 

Kai kurie veiklos rezultatai kultūros srityje per pastaruosius metus
Per paskutinius metus parengtos ir išleistos knygos „Kruonio apylinkės" (2022 m.), „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ (2021 m.); straipsnių rinkinys „Geležinė uždanga: Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.“ (2020 m.); parašyta knyga „Kaip žiežmariečiai savivaldos norėjo ir kiti istoriški nutikimai“ (2019 m.); parengtos ir išleistos knygos „Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos“ (2019 m.), „Kaišiadorių bažnytinis paveldas“ (2017 m.), „Senųjų Žiežmarių albumas“ (2016 m.), „Palomenės istorija: XX amžius“ (2015 m.) ir kt. Rengti išleidimui ir kiti muziejuje parengti leidiniai, kai kurie projektai, taip pat tenka bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis, rengiant ir įgyvendinant jų projektus. Organizuotos istorinės konferencijos Palomenėje 2015 m., Žasliuose 2017 m., Kaišiadoryse 2018 ir 2020 m., Rumšiškėse 2022 m. Parengtos kilnojamosios parodos „Naujosios Rumšiškės“ 2022 m. (kartu su muziejininku V. Budvyčiu), „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ 2021 m.; „Geležinė uždanga: Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.“ 2020 m.; „Kaišiadorių šimtmetis: 1918–2018 m.“ 2018 m. (kartu su muziejaus rinkinių kuratore N. Adukoniene ir muziejininku V. Budvyčiu), „Kaišiadorių bažnytinis paveldas“ (2016 m.),  „Senieji Žiežmariai“ (2015 m.), „Paparčių apylinkių kultūros paveldas“ (2015 m.) ir kt.  

Priklausymas komisijoms ir taryboms:
Etninės kultūros globos tarybos narys;
Kaišiadorių istorinės atminties komisijos narys.