Knygos

Nuo 1999 m. muziejus parengė ir išleido apie 50 leidinių. Naujausi iš jų, pasirodę 2019 m. – „Kaišiadorietiška virtuvė“ (autorė Nijolė Adukonienė), 2021 m. – „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ (autorius Olijardas Lukoševičius), 2022 m. –  „Kruonio apylinkės“ (sudarytojas Olijardas Lukoševičius). Muziejaus išleistas knygas galima skaityti skyriuje „Skaitykla“.

               

virselis-svetainei_7709-c60fc05d7e46cf298b9e4affba52c147.jpg

KOVOSE DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS: KAIŠIADORIŲ REGIONAS 1918–1923 M.

Olijardas Lukoševičius
KOVOSE DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS: KAIŠIADORIŲ REGIONAS 1918–1923 M. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2024. – 488 p.: iliustr.
ISBN 978-9986-646-57-0

kruonio-apylinkes_5111-8de0ef009cc8b06740c69f57f46ba0f9.jpg

KRUONIO APYLINKĖS

KRUONIO APYLINKĖS: straipsnių rinkinys / sudarė Olijardas Lukoševičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2022. – 944 p.: iliustr.
Lokalinėje monografijoje 
„Kruonio apylinkės“ apžvelgiama Kruonio istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Knygoje panaudota muziejuose, archyvuose, bibliotekose išsaugota istorinė medžiaga, užfiksuoti vietinių gyventojų prisiminimai. „Kruonio apylinkės" aprašo Kruonio, Darsūniškio, Kalvių ir Vilūnų parapijas, jų istoriją ir tradicijas. 
ISBN 978-9986-646-56-3

traku-penktoji-rinktine_9765-4d6a837ae744e96c510d1bcd785c8fca.jpg

TRAKŲ PENKTOJI RINKTINĖ: KAIŠIADORIŲ REGIONO ŠAULIŲ ISTORIJA 1919–1940 M.

Olijardas Lukoševičius
TRAKŲ PENKTOJI RINKTINĖ: KAIŠIADORIŲ REGIONO ŠAULIŲ ISTORIJA 1919–1940 M. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2021. – 152 p.: iliustr.
ISBN 978-9986-646-55-6

gelezine-uzdanga_2148-cfcf789370e4fab5ac86a6091c0d59cb.jpg

GELEŽINĖ UŽDANGA: LIETUVA–LENKIJA, 1920–1939 M.

GELEŽINĖ UŽDANGA: LIETUVA–LENKIJA, 1920–1939 M.: straipsnių rinkinys / sudarė Olijardas Lukoševičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2020. – 152 p.: iliustr.

2020 m. lapkričio 29 d.  sukako 100 metų, kai Lietuvą padalijo „geležinė uždanga“ – demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos. Šio leidinio tikslas – paminėti šį įvykį bei visuomenei priminti jau gerokai primirštą mūsų istorijos epizodą – dvidešimt gyvenimo metų Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Knygoje pateikti straipsniai apimą Lietuvos pasienio teritoriją nuo Zarasų (šiaurėje) iki Vilkaviškio (pietuose). 

ISBN 978-9986-646-54-9

traku-kaisiadoriu-apskritis_2826-9d948908df57c1ae0c241e6c5ddfd9ab.jpg

TRAKŲ (KAIŠIADORIŲ) APSKRITIS 1918–1940 M.: TARP VALDŽIOS IR SAVIVALDOS

Olijardas Lukoševičius
TRAKŲ (KAIŠIADORIŲ) APSKRITIS 1918–1940 M.: TARP VALDŽIOS IR SAVIVALDOS. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2019. – 816 p.: iliustr.
ISBN 978-9986-646-52-5

kaisiadorietiska-virtuve_2664-89062ae70d682774c27a3b73349c41ee.jpg

KAIŠIADORIETIŠKA VIRTUVĖ

Nijolė Adukonienė
KAIŠIADORIETIŠKA VIRTUVĖ. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2019. – 372 p.: 254 iliustr.
Ši knyga pirmasis bandymas siekiant išryškinti kaišiadorietiškos virtuvės bruožus, tarsi mozaiką dėliojant iš daugybės mažų fragmentų. Knygoje aprašomi maisto ruošimo ir valgymo papročiai, pagrindiniai maisto produktai, gėrimai, išskiriami kasdieniai ir šventiniai valgiai.
ISBN 978-9986-646-53-2

kaisiadoriu-1_8555-923be43dae5228e7aa7aada6f2808dd3.png

KAIŠIADORIŲ BAŽNYTINIS PAVELDAS

Olijardas Lukoševičius
KAIŠIADORIŲ BAŽNYTINIS PAVELDAS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2017. – 132 p., 192 iliustr.
Knygoje aprašoma dvylika Kaišiadorių savivaldybėje esančių bažnyčių, jų istorija ir kultūros paveldas.
ISBN 978-9986-646-51-8

senuju-ziezmariu-albumas_2711-538dc27a6b0cce55370b07dfb0b67b83.jpg

SENŲJŲ ŽIEŽMARIŲ ALBUMAS

Olijardas Lukoševičius
SENŲJŲ ŽIEŽMARIŲ ALBUMAS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2016. – 80 p.: Iliustr.
Knygoje aprašoma Žiežmarių miestelio istorija iki 1940 m., daugiausia vietos skiriant tarpukario laikotarpiui. Leidinyje panaudota Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma dokumentinė ir iliustracinė medžiaga, senosios periodinės spaudos publikacijos, Kaišiadorių muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, taip pat G. Naudžiūno kolekcijoje saugomos fotografijos.
ISBN 9789986-646-50-1

laisves-kova-laimeta2_9693-de8cd595feaef3e5273dd29741a26659.png

LAISVĖS KOVA LAIMĖTA! KAIŠIADORIŲ KRAŠTO PARTIZANŲ ISTORIJA

LAISVĖS KOVA LAIMĖTA! KAIŠIADORIŲ KRAŠTO PARTIZANŲ ISTORIJA: Parodos katalogas / Sudarė Aistė Petrauskienė. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 56 p., 169 iliustr.
Leidinyje pristatoma Kaišiadorių muziejaus 2015 m. parengta paroda „Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija“. Parodoje pasakojama apie Kaišiadorių apylinkėse vykusį partizaninį judėjimą 1944–1953 m.
ISBN 978-9986-646-44-0

didziojo_karo_2772-7c1207cf63ee6e5e5e7af87079cd9dd4.png

KAIŠIADORYS: DIDŽIOJO KARO PĖDSAKAI (1915–1918 M.)

KAIŠIADORYS: DIDŽIOJO KARO PĖDSAKAI (1915–1918 M.): / Sudarytojas Olijardas Lukoševičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. –56 p., 122 iliustr.
Leidinyje pristatomi Pirmojo pasaulinio karo įvykiai Kaišiadorių apylinkėse, išlikę karių kapai Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje Bačkonyse (Žiežmarių apylinkės seniūnijoje), Dainavėlėje (Paparčių seniūnijoje), Dovainonyse (Rumšiškių seniūnijoje), Šilonyse (Palomenės seniūnijoje) ir Tadaravoje (Kruonio seniūnijoje).
ISBN 978-9986-646-46-4

iliustruotoji_2076-f3ecc27297ad28857a6d65013beab920.png

ILIUSTRUOTOJI KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFIJA

Ugnė Katkevičiūtė-Ignatjevienė
ILIUSTRUOTOJI KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFIJA. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 232 p., iliustr.
Knygoje aprašomi XIX a. pabaigos – XX a. vidurio Kaišiadorių apylinkių šeimos ir bendruomenės papročiai, buities ir ūkio darbai, amatai. Kaišiadorių regiono tradicinę kultūrą iliustruoja piešiniai, gyventojų prisiminimai, tautosaka bei archyvinė medžiaga.
ISBN 978-9986-646-48-8

palomenes_256-682f7d305986a3064f1aa5a016124c2a.png

PALOMENĖS ISTORIJA: XX AMŽIUS

Olijardas Lukoševičius
PALOMENĖS ISTORIJA: XX AMŽIUS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 320 p., iliustr.
Knygoje pristatoma Palomenės apylinkių istorija XX amžiuje, ypatingas dėmesys skiriamas Palomenės parapijos susikūrimui 1915 m., tarpukario laikotarpiui, Antrajam pasauliniam karui ir pokariui, sovietmečiui bei permainoms atkūrus nepriklausomybę 1990 m. Knygos turinys grindžiamas archyvine medžiaga, prisiminimais, fotografijomis.
ISBN 978-9986-64-49-5
Knyga išleista pagal Palomenės kultūros centro parengtą projektą.

paparciu_1394-d3075a515ac9b9420922d1467584a01c.png

PAPARČIŲ APYLINKIŲ KULTŪROS PAVELDAS

Olijardas Lukoševičius
PAPARČIŲ APYLINKIŲ KULTŪROS PAVELDAS. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. –40 p., iliustr.
Leidinyje pristatomas Paparčių apylinkių kultūros paveldas, archeologinės, istorinės, dailės ir architektūrinės vertybės.
ISBN 978-9986-646-47-1
Leidinys išleistas pagal Žaslių kultūros centro parengtą projektą.

pradzios_skonis_9898-347a66ff60b7172a313ef711c5fcb152.png

KAIŠIADORYS: XX A. PRADŽIOS SKONIS

KAIŠIADORYS: XX A. PRADŽIOS SKONIS: Parodos katalogas / Sudarytojas Olijardas Lukoševičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2015. – 64 p., 189 iliustr.
Leidinyje pristatoma 2014 m. Kaišiadorių muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Kaišiadorys: XX a. pradžios skonis“, iliustruojanti įvairias Kaišiadorių apylinkių gyvenimo sritis iki Antrojo pasaulinio karo: architektūrą, fotografiją, transportą, švietimą, muziką, policiją, savivaldą, organizacijas, dvasininkiją ir t. t.
ISBN 978-9986-646-45-7

kaisiadoriu_port_8192-ddf2c003d6f9f30af0bfd56b482d5df2.png

KAIŠIADORIŲ PORTRETAS: SOVIETMETIS IR ŠIANDIENA

KAIŠIADORIŲ PORTRETAS: SOVIETMETIS IR ŠIANDIENA: Parodos katalogas / Sudarė Nijolė Adukonienė. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2014. – 52 p., 97 iliustr.
Leidinyje pristatoma Kaišiadorių muziejaus 2014 m. parengta paroda „Kaišiadorių portretas: sovietmetis ir šiandiena“. Parodos išeities taškas – Kaišiadorių laikraščio „Į komunizmą“ redaktoriaus Benjamino Uždravio užfiksuoti ir sukaupti Kaišiadorių vaizdai maždaug 1960–1970 metais. Šimtai negatyvų, kuriuos Kaišiadorių muziejui padovanojo Anelė Uždravienė, leidžia sugrįžti į praeitį prieš pusę amžiaus ir pamatyti tiek reprezentacinius, tiek ir kasdieninius Kaišiadorių gyvenimo fragmentus. Antroji parodos pusė – dabarties vaizdai, kuriuos užfiksavo Kaišiadorių muziejaus muziejininkė ir fotografė Asta Sabonytė-Jankauskienė.
ISBN 978-9986-646-43-3

kaisiadoriu_kulturos_1277-c22a10ff309116058c9ccc6781a9221c.png

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS PAVELDAS

Olijardas Lukoševičius
KAIŠIADORIŲ KULTŪROS PAVELDAS. – Kaišiadorys, 2012. – 156 p., iliustr.
Knygoje aprašomas Kaišiadorių rajono kultūros paveldas, jo istorija ir išliekamoji vertė. Pristatomos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūrinės vertybės – archeologiniai, istoriniai, dailės, technikos ir kiti objektai.
ISBN 978-9986-646-42-6

vyskupas6_2289-d2aa445f63b8b3806f22c181e96ec8b0.jpg

KUNIGYSTĖS PILNATVĖ. KAIŠIADORIŲ VYSKUPAS JUOZAS MATULAITIS

Birutė Grižienė
KUNIGYSTĖS PILNATVĖ. KAIŠIADORIŲ VYSKUPAS JUOZAS MATULAITIS. – Kaišiadorys, 2011. – 128 p., iliustr.
ISBN 978-9986-646-39-6

miesto_kronika_10_7102-4646901e34b4882d1ee8987a397019c9.png

KAIŠIADORIŲ MIESTO KRONIKA

Jonas Laurinavičius
KAIŠIADORIŲ MIESTO KRONIKA. 1590–2010. – Kaišiadorys, 2011. – 216 p., iliustr.
Leidinyje pateikiami Kaišiadorių miesto 1590–2010 m. įvykiai ir datos. Tai antroji miesto kronikos knyga. Pirmoji išleista 2006 m.
ISBN 978-9986-646-41-9

kaisiadoriu_bruozai_9212-4156053eb5c340d27b92e5f6292e3a9f.png

KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFINIAI BRUOŽAI

Gintarė Daunoraitė
KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFINIAI BRUOŽAI. – Kaišiadorys, 2011. – 208 p., iliustr.
Knygoje aprašomi Kaišiadorių apylinkių etnografiniai bruožai – verslai, amatai, buitis, šeimos ir kalendoriniai papročiai ir t. t. Medžiaga parengta remiantis tyrinėtojų publikacijomis ir archyviniais šaltiniais nuo XIX a. pabaigos.
ISBN 978-9986-646-40-2

vaikams-1_5691-c300ec9302bc9796f17c98b390a2b2d8.png

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS PAVELDAS VAIKAMS

Rolandas Gustaitis, Jurgita Kuzinevičiūtė
KAIŠIADORIŲ KULTŪROS PAVELDAS VAIKAMS. – Kaišiadorys, 2010. – 64 p., iliustr.
ISBN 978-9986-646-38-9

sujungianti_atm_2851-953e18fb2191be235b2ae328e319fed7.png

SUJUNGIANTI ATMINTIS. KAIŠIADORYS – Į VAKARUS, Į RYTUS: atsiminimų rinkinys

SUJUNGIANTI ATMINTIS. KAIŠIADORYS – Į VAKARUS, Į RYTUS: atsiminimų rinkinys / sudarė M. Marcevičienė. – Kaišiadorys, 2010. – 288 p., iliustr.
Knygoje pateikiami prieškario, Antrojo pasaulinio karo, pokario tremčių į Rytus ir į Vakarus liudininkų atsiminimai, žmonių išgyvenimai.
ISBN 978-9986-646-37-2

miezonys_nauja_9667-25f4ce6773fe7433e78cda5a14c1e53c.png

MIEŽONYS

Juozapas Tomkus
MIEŽONYS. – Kaišiadorys, 2010. – 338 p., iliustr.
Knygoje aprašomas Kaišiadorių rajono Palomenės seniūnijos Miežonių kaimas, jo gamta, istorija ir gyventojai.
ISBN 978-9986-646-36-5

vadovas_katedra_7613-23590b6468cfae68291b83bb3af96919.png

VADOVAS PO KAIŠIADORIŲ KATEDRĄ

Eglė Staninaitė
VADOVAS PO KAIŠIADORIŲ KATEDRĄ. – Kaišiadorys, 2009. – 32 p., iliustr.
Knygoje rašoma apie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros raidą, architektūros ir dailės bruožus.
ISBN 978-9955-815-78-5

katedra_nauja_4021-2dffa798d024087aead358127e0eab14.png

KAIŠIADORIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO KATEDRA

Renata Drulienė
KAIŠIADORIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO KATEDRA. – Kaišiadorys, 2009. – 80 p., iliustr.
Knygoje rašoma apie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros raidą nuo 1906 m. iki 2007 m., architektūros stilistinį sprendimą, interjero dekorą, bažnytinės įrangos ir altorių ikonografinę programą bei meninę raišką.
ISBN 978-9955-815-73-0

savadas_4743-6fb809a4e48405b07e91cee32a7b19ab.png

KAIŠIADORIŲ RAJONO ARCHEOLOGIJOS SĄVADAS

Augustina Kurilienė
KAIŠIADORIŲ RAJONO ARCHEOLOGIJOS SĄVADAS. – Kaišiadorys, 2009. – 400 p., iliustr.
Leidinyje aprašomi Kaišiadorių rajono paminklai ir vertybės. Jame pateikiama enciklopedinio pobūdžio informacija apie dabar esamus ir jau sunaikintus objektus. Aprašomos 55 senovės gyvenvietės ir radimvietės, 27 piliakalniai, 32 pilkapynai, 3 kapinynai, 11 senkapių, 5 dvarvietės, 1 vienuolynas bei 200 atsitiktinių radinių, taip pat 17 monetų lobių ar pavienių monetų radimviečių bei 7 alkakalniai ir 11 mitologinių akmenų. Tekstas gausiai iliustruotas žemėlapiais, planais, senosiomis ir dabartinėmis objektų nuotraukomis, radinių nuotraukomis ir piešiniais.
ISBN 978-9986-646-35-8 

vadovas_2506-e9cd211fc44956ccb4fabbe1ce7e4aee.png

VADOVAS PO ŽASLIUS

Augustina Grinkevičiūtė, Rolandas Gustaitis, Vilma Karvelytė-Balbierienė
VADOVAS PO ŽASLIUS. – Kaišiadorys, 2008. – 136 p., iliustr.
Knygoje aprašoma Žaslių miestelio ir apylinkių gamta, istorija ir kultūra, daugiausiai vietos skiriant žymiausioms vietoms ir žmonėms, pastatų istorijai ir architektūrai. Leidinyje pateikiamos 176 iliustracijos – nuotraukos, brėžiniai, žemėlapiai ir piešiniai.
ISBN 978-9986-646-34-1

krastotyros_db_2218-8d0f8f6cae1731e295cc2ab163d6a0b2.png

KAIŠIADORIŲ RAJONO MOKYKLŲ KRAŠTOTYROS DARBAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO MOKYKLŲ KRAŠTOTYROS DARBAI. – Kaišiadorys, 2008. – 148 p., iliustr.

ISBN 978-9955-888-17-8

varpas_8117-f42ee60b95223c765042ea521b230ecc.png

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS VARPAI

Gintautas Žalėnas
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS VARPAI. – Kaišiadorys, 2008. – 120 p., iliustr.
Knygoje rašoma apie Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpus, jų istoriją ir likimus. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba, skirta varpams. Joje kalbama apie vyskupijos bažnyčiose saugomus ar jose buvusius XV–XX a. varpus, juos nuliedinusius meistrus bei dirbtuves. Knygoje taip pat kalbama apie naujai įgytus Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpus, senųjų varpų apsaugos problemas, pateikiamas valstybės saugomų varpų sąrašas.
ISBN 978-9955-815-36-5

atsimenantys_6616-8850a1e185baf8aecca5cda5a048a501.png

ATSIMENANTYS KAIŠIADORYS: atsiminimų rinkinys

ATSIMENANTYS KAIŠIADORYS: atsiminimų rinkinys / sudarė M. Marcevičienė. – Kaišiadorys, 2007. – 248 p., iliustr.
Knygoje sudėti tarpukario ir vėlesnių metų Kaišiadorių senbuvių pasakojimai apie gimtąjį miestą, jų likimus ir istorinius įvykius.
ISBN 978-9986-646-33-4

zydai_2_4243-8f8be72c2510cc115aa1a2d96234b268.png

KAIŠIADORIŲ REGIONO ŽYDAI

Rolandas Gustaitis
KAIŠIADORIŲ REGIONO ŽYDAI / Rolandas Gustaitis. – Kaišiadorys, 2006. – 344 p., iliustr.
Leidinys, skirtas Kaišiadorių regione keletą šimtmečių gyvavusioms Kaišiadorių, Darsūniškio, Kruonio, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių miestelių ir kitoms žydų bendruomenėms. AAprašoma jų istorija, religinis, visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas, tradicijos, holokaustas.
ISBN 9986-646-29-4

kronika_2005_6684-0122fd4ef962939ff2b609a0e43f90bd.png

KAIŠIADORIŲ MIESTO KRONIKA

Jonas Laurinavičius
KAIŠIADORIŲ MIESTO KRONIKA. – Kaišiadorys, 2006. – 150 p., iliustr.
Leidinyje aprašomi Kaišiadorių įvykiai ir datos nuo 1590 iki 2005 metų.
ISBN 9986-646-30-8

etnografinis_3885-0c64935e2dc4602f8a2145fcbe3f3700.png

KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFINIS ŽODYNĖLIS

Vingaudas Baltrušaitis, Lina Žižliauskaitė
KAIŠIADORIŲ ETNOGRAFINIS ŽODYNĖLIS. – Kaišiadorys, 2006. – 153 p., iliustr.
Žodynėlyje aprašomi 413 Kaišiadorių apylinkėse naudotų etnografinių terminų, iš kurių beveik pusė iliustruota piešiniais. Leidinys skiriamas besidomintiems etnine kultūra ir Kaišiadorių apylinkių kultūros istorija.
ISBN 9986-646-28-6

katalogas_2238-2625dce4b195420440ad78d22b51f81e.png

KAIŠIADORIŲ LIAUDIES MENO PARODA

KAIŠIADORIŲ LIAUDIES MENO PARODA / sudarė D. Tomkuvienė. – Kaišiadorys, 2003. – 40 p., iliustr.
Kataloge pristatomi 83 liaudies menininkai ir jų darbai, kurie buvo eksponuojami Kaišiadorių kultūros centre 2003 m. kovo 11–17 d.
ISBN 9988-646-21-9

atmintis-1_3805-3e51bf8d367fcc2f36beb69009d3ac8c.png

ATMINTIS: tremtinių atsiminimų rinkinys

ATMINTIS: tremtinių atsiminimų rinkinys / sudarė M. Marcevičienė. – Kaišiadorys, 2003. – 192 p.: 77 iliustr.
Knygoje pateikiami 1941–1953 metų kaišiadoriečių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai, kuriuose atsispindi to meto istoriniai įvykiai ir asmeniniai išgyvenimai.
ISBN 9986-646-22-7

kaisiador_muz_5564-e08dfb26b7d981ce844e446f2dfab9b3.png

KAIŠIADORIŲ MUZIEJUS: 1998–2003

KAIŠIADORIŲ MUZIEJUS: 1998–2003 / sudarė O. Lukoševičius. – Kaišiadorys, 2003. – 80 p.: iliustr.
Knygoje pristatomas Kaišiadorių muziejus, jo veikla ir rinkiniai. Išleista muziejaus penktųjų įkūrimo metinių proga.
ISBN 9986-646-24-3

zmones-1_9698-6dd6221d3f1be9f251d0cbafff26ff5f.png

KAIŠIADORIŲ KRAŠTO ŽMONĖS: 100 BIOGRAFIJŲ

Jonas Laurinavičius
KAIŠIADORIŲ KRAŠTO ŽMONĖS: 100 BIOGRAFIJŲ. – Kaišiadorys, 2002. – 256 p.: iliustr.
Su Kaišiadorių kraštu susijęs daugelio žymių žmonių gyvenimas. Tai kardinolo V. Sladkevičiaus, LR prezidento A. Brazausko, Seimo pirmininko A. Paulausko, arkivyskupo T. Matulionio, literatūros klasiko J. Aisčio, dailininkų B. ir V. Didžiokų ir kt. Apie juos – iš viso apie šimtą žmonių – pasakojama šioje knygoje.
ISBN 9986-646-20-0

zinynas_4497-1e5c1e2b60fafc5854f0902b776fbbb6.png

KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENVIEČIŲ ŽINYNAS

Rolandas Gustaitis
KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENVIEČIŲ ŽINYNAS. – Kaišiadorys, 2001. – 364 p.: iliustr.
Enciklopedinio pobūdžio žinyne aprašytos 752 gyvenvietės, esančios arba anksčiau egzistavusios  Kaišiadorių rajono teritorijoje iki 2000 m. Apibūdinama gyvenviečių geografinė ir gamtinė aplinka, istorinės ir kultūrinės raidos bruožai.
ISBN 9986-646-18-9

kanciu_ke_3307-fd8f69c348f9b22867747cd95ac8dd54.png

KAIŠIADORIEČIŲ KANČIŲ KELIAI. 1940–1953

Vincas Lozoraitis
KAIŠIADORIEČIŲ KANČIŲ KELIAI. 1940–1953. – Kaišiadorys, 1999. – 176 p.: iliustr.
Knygoje rašoma apie 1940–1953 metais nuo okupacijų nukentėjusius tremtinius ir politinius kalinius.
ISBN 9986-646-15-4

kaisiadoriu_apyklinkes_7099-6415acb9b289a73b60c51c02c556b64f.png

KAIŠIADORYS: MIESTO IR APYLINKIŲ PRAEITIS

KAIŠIADORYS: MIESTO IR APYLINKIŲ PRAEITIS: straipsnių rinkinys / sudarė O. Lukoševičius. – Kaišiadorys, 1999. – 216 p.: iliustr.
Knygoje publikuojama 1997 m. vykusios istorinės konferencijos medžiaga ir vėliau papildomai knygai parengti straipsniai apie Kaišiadorių apylinkių istoriją, etnografiją ir kultūros paveldą.
ISBN 9986-646-13-8