Veikla

Kaišiadorių muziejus – Savivaldybės kultūros įstaiga, kaupianti ir sauganti Kaišiadorių miesto ir rajono kultūros istoriją bei gamtą atspindinčius rinkinius, tyrinėjanti ir populiarinanti vietovės kultūros raidą. Muziejuje komplektuojami archeologijos, etnografijos, istorijos, dailės ir gamtos rinkiniai. Archyve kaupiamos tyrinėjimų bylos, vaizdo medžiaga, fotomedžiaga ir garso medžiaga, o bibliotekoje – leidiniai, atitinkantys muziejaus veiklos pobūdį. Muziejaus veikla siekiama ne tik kaupti ir išsaugoti autentiškus daiktus, liudijančius vietovės praeitį, bet ir pažinti bei populiarinti kultūrinį paveldą.